O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 117
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 2923)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Čezmejno zavarovanje civilne odgovornosti proizvajalcev prsnih vsadkov

Zoran Skubic, 23.7.2020

Obligacije, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 29-30/2020Prost pretok blaga je ena izmed štirih temeljnih svoboščin Unije, o tem ni dvoma. Vse lepo in prav, a kaj se zgodi, če tovrstno blago, ki izvira iz ene države članice, na ozemlju druge članice povzroči škodo, ki jo je moč pripisati napačnim (tj. škodljivim) lastnostim tega blaga? Povedano drugače, ali je v primeru medicinskega pripomočka, ki je po svoji naravi blago, ki mora izpolnjevati posebej stroge pogoje za uporabo, z vidika prava Unije dopustna zavarovalna klavzula, ki odgovornost pripadajočega proizvajalca za morebitno škodo, ki je povezana z uporabo tega pripomočka, omeji zgolj na ozemlje določene države članice, čeprav se ta trži in uporablja tudi v drugih državah članicah? Kot nas uči nedavna sodba Sodišča (EU), je odgovor na to vprašanje - precej presenetljivo - pritrdilen. To bržkone pomeni, da je do popolnega prostega pretoka civilne odgovornosti v Uniji na nekaterih področjih - kamor očitno spada tudi trg medicinskih pripomočkov - še vedno precej dolga in trnova pot ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Ali Slovenija potrebuje Evropsko javno tožilstvo?

Blaž Mrva, 23.7.2020

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Blaž Mrva, Pravna praksa, 29-30/2020Z Uredbo EU o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva iz leta 2017 bo kmalu pričelo z delom Evropsko javno tožilstvo (EJT). Razlogi za uvedbo se ne zdijo prepričljivi. Nekatere države se v sistem EJT niso vključile, saj bi se s tem odrekle zelo pomembnemu delu državne suverenosti. Medtem se že pojavljajo pobude za povečevanje pristojnosti EJT na nova kazniva dejanja. Možnost vodenja kazenskih postopkov zagotavlja državi, da samostojno presoja in vodi kazenske postopke ter samostojno odloča, v katerih zadevah kazenskih postopkov ne bo vodila. Tej možnosti se je Slovenija odrekla in za določena kazniva dejanja to prepustila instituciji, na katero nima nobenega vpliva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Hamiltonova ali Evropa potujočih predsednikov

Črt Jakhel, 23.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Črt Jakhel, Pravna praksa, 29-30/2020Morda se spomnite drobtinice iz folklore propada Jugoslavije: republiški predsedniki so imeli serijo sestankov vsakič v drugi republiki, da bi demonstrirali, kako da želijo vse upoštevati in razumeti. Dotlej je bilo iz tube iztisnjene že precej zobne paste in to politično poziranje ni pomagalo. In hkrati je to podoba, na katero pomislimo ob vedno novih zborovanjih evropskih funkcionarjev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Evropa

Patricij Maček, 23.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 29-30/2020 Torek, 14. 7. Davčne oaze. Evropska komisija (EK) je državam članicam priporočila, naj ne dodeljujejo finančne podpore podjetjem, ki so povezana z davčnimi oazami s seznama jurisdikcij, ki z Evropsko unijo (EU) niso pripravljene sodelovati v davčne namene. Omejitve
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Evropski in ameriški pogled na uporabo GSO v prehrani

mag. Katja Meško Kuralt, 23.7.2020

Zdravstveni nadzor nad živili, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katja Meško-Kuralt, Pravna praksa, 29-30/2020Slovensko prebivalstvo je za preskrbo z živili v pretežni meri odvisno od uvoza, kar velja tako za sadje in zelenjavo kot za žita in meso. Uvoz tovrstnih živil je sicer podvržen strogim zakonskim standardom in normativom pridelave in predelave, a vseeno obstaja dvom, da uvožena živila niso najboljša. Še več, lahko vsebujejo GSO ali so narejena iz GSO, kar ima na potrošnjo predvsem negativne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

O dovoljenem in nedovoljenem razdeljevanju brezplačnih vzorcev zdravil

Zoran Skubic, 16.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 28/2020Sistematika določb prava Unije je zaradi svoje inherentne specifike nadnacionalnih pravil sedemindvajsetih, v določenih ključnih segmentih korenito raznorodnih pravnih ureditev pogosto precej slabo razumljeno področje. Posledično se pri podrobnejšem spremljanju sodne prakse Sodišča (EU) celo izkušenemu pravniku neredko pripeti, da se vprašanja v okviru postopka predhodnega odločanja po členu 267 PDEU zazdijo včasih "preveč" zdravorazumska, pravzaprav prozaična. A ko so v igri milijonski zneski, nobena dilema ni preveč "banalna". Še nemškemu Zveznemu vrhovnemu sodišču (BGH) se je nedavno utrnilo na videz preprosto vprašanje, tj. ali Zakonik Unije o zdravilih za uporabo v humani medicini (Zakonik) prepoveduje razdeljevanje brezplačnih vzorcev zdravil farmacevtom. In če ne, ali državam članicam dovoljuje, da tovrstno početje prepovejo kar same ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Evropa

Patricij Maček, 16.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 28/2020 Torek, 7. 7. Poletna gospodarska napoved. Evropska komisija (EK) je objavila poletno gospodarsko napoved 2020, iz katere izhaja, da se evropskemu gospodarstvu obetajo še globlja recesija in večje razlike, kot je bilo pričakovati spomladi. Kljub hitremu in celovitemu
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Evropa

Patricij Maček, 9.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 26-27/2020 Sreda, 17. 6. Subvencije in enotni trg. Evropska komisija (EK) je sprejela belo knjigo, s katero odpira razpravo o načinih za odpravljanje škodljivih učinkov tujih subvencij na enotni trg. EK zdaj zbira mnenja in prispevke vseh deležnikov o možnostih, predstavljenih v b
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

O dokončanju brexita v času pandemije

Urša Ravnikar Šurk, 9.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 26-27/2020Dne 22. junija je Veleposlaništvo Velike Britanije v Sloveniji organiziralo dogodek z naslovom "Brexit med pandemijo: kakšno bo prihodnje razmerje med Veliko Britanijo in EU" ("When Brexit meets a pandemic: What's next for the UK-EU future relationship?"). Moderatorka Katja Geršak, izvršna direktorica Centra za evropsko prihodnost (CEP), je z uglednimi sogovorniki spregovorila o vplivu in problemih, ki jih je pandemija povzročila procesu izstopa Velike Britanije iz EU. Opredelili so se do prihodnjih odnosov, podaljšanju roka, študija v tujini in drugih aktualnih vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Horizontalno sodelovanje: pravo medsebojno sodelovanje med javnimi naročniki

Žiga Rejc, 9.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), PRORAČUN

Žiga Rejc, Pravna praksa, 26-27/2020T. i. horizontalno sodelovanje v pravu javnega naročanja označuje situacijo, v kateri je med javnimi naročniki (izjemoma) dopustna sklenitev neposredne pogodbe, tj. brez izvedbe postopkov javnega naročanja. Pogoji, ki opredeljujejo tako situacijo, so v Direktivi 2014/24 EU natančno opredeljeni v četrtem odstavku 12. člena. Enega izmed teh pogojev je kot ključnega Sodišče EU v svoji zadnji sodbi še dodatno podčrtalo: t. i. pogoj lojalnega sodelovanja med javnimi naročniki, ki zahteva, da mora pogodba, neposredno sklenjena med javnimi naročniki v okviru njihovega horizontalnega sodelovanja, med njimi "vzpostavljati sodelovanje [...] z namenom, da se zagotovi, da se javne storitve, ki jih morajo opraviti, izvajajo ob uresničevanju ciljev, ki so jim skupni".
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Drugo svetovalno mnenje ESČP: nadaljevanje samoomejevanja

Špela Lovšin, 9.7.2020

Varstvo človekovih pravic

Špela Lovšin, Pravna praksa, 26-27/2020Po več kot enem letu je veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP) izdal drugo svetovalno mnenje na podlagi 16. Protokola k Evropski konvenciji za človekove pravice (v nadaljevanju: EKČP), v katerem se je ukvarjalo z vprašanjem skladnosti blanketnih kazenskopravnih norm s 7. členom EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Svetovni protidopinški kodeks 2021 v luči konkurenčnega prava EU

Tone Tomažič, 9.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Tone Tomažič, Pravna praksa, 26-27/2020Četrta verzija Svetovnega protidopinškega kodeksa (Kodeks 2021), ki ga je sprejela Svetovna protidopinška organizacija (WADA) in bo začel veljati 1. januarja 2021, predstavlja že drugo zamujeno priložnost za uskladitev s pravom EU. Namen Kodeksa 2021 je poenotenje svetovnih protidopinških pravil, vendar mu zaradi ohranjenega določila o štiriletni prepovedi tekmovanja za prvi dopinški prekršek grozi odrek veljavnosti na ozemlju držav članic Evropske unije. Z vidika konkurenčnega prava EU namreč ostaja sporen zaradi neizpolnjevanja testa Meca-Medina, ki ga je določilo Sodišče EU v primeru C-519/04 P David Meca-Medina in Igor Majcen proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄24-25

Evropa

Patricij Maček, 18.6.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 24-25/2020 Ponedeljek, 8. 6. Delovna doba. Evropski statistični urad Eurostat je sporočil, da delovna doba do upokojitve v Evropski uniji (EU) stalno narašča. Leta 2019 je bila pričakovana povprečna delovna doba v EU za populacijo, starejšo od 15 let, 35,9 leta. To je bilo za 0,2
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄24-25

Stvarna pristojnost Evropskega javnega tožilstva

mag. Tanja Frank Eler, 18.6.2020

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Tanja Frank-Eler, Pravna praksa, 24-25/2020Razmejitev med kaznivimi dejanji, za katera bo pristojno na novoustanovljeno Evropsko javno tožilstvo (v nadaljevanju: EJT), in tistimi, za katera bodo pristojnost ohranili nacionalni organi, je bila eno od ključnih vprašanj pri sprejemanju Uredbe o ustanovitvi EJT (v nadaljevanju: Uredba). Pokazalo se je, da so se države le stežka pripravljene odpovedati delu svoje suverenosti na področju kazenskega prava v korist novega urada. Ko je postalo jasno, da je soglasje držav članic za sprejem Uredbe nedosegljivo, je kot edini način izvedbe projekta preostal mehanizem okrepljenega sodelovanja, ki je zainteresiranim državam omogočil dogovor o ustanovitvi EJT.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄24-25

Evropska unija kot skupnost tranzicijske pravičnosti

J. Verovšek Peter, Travnik Kaja, 18.6.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Peter J. Verovšek, mag. Kaja Travnik, Pravna praksa, 24-25/2020Evropska unija (EU) je tako v političnem kot pravnem smislu odziv na kolektivne spomine na vojno in grozodejstva, ki izhajajo iz izkušenj Evrope med totalno vojno v prvi polovici dvajsetega stoletja. Ko se je povojni režim molka v 60. letih prejšnjega stoletja umaknil aktivizmu in izpraševanju, je projekt evropske integracije razvil "kulturo spomina" (Errinerungskultur), ki temelji na zamisli "nikoli več". Ta režim spomina na dve svetovni vojni in holokavst je bil institucionaliziran na različne načine tako v državah članicah kot na nadnacionalni ravni. Eden od najvidnejših primerov tega je ustanovitev Hiše evropske zgodovine v Bruslju, ki je svoja vrata odprla leta 2017 ob 50. obletnici Rimske pogodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄23

Spopad sodišč, pravnih sistemov ali prava?

dr. Verica Trstenjak, 11.6.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 23/2020Dne 8. maja 2020, le dan pred dnevom Evrope, je Sodišče EU (SEU) izdalo obvestilo za medije in "zažugalo" Nemčiji in posredno nemškemu ustavnemu sodišču (Bundesverfassungsgericht), da je treba pravo EU spoštovati in da je le Sodišče EU pristojno za presojanje aktov EU. Po mojem poznavanju gre za prvo tako reakcijo v zgodovini SEU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄23

Evropa

Patricij Maček, 11.6.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 23/2020 Ponedeljek, 1. 6. Predsedovanje Slovenije. Slovenija je prevzela predsedovanje Jadransko-jonski pobudi in strategiji Evropske unije (EU) za Jadransko-jonsko makroregijo (EUSAIR). Osrednje teme slovenskega predsedovanja naj bi bile zeleno povezovanje, Zahodni Balkan in
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Evropa

Primož Jamšek, 4.6.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Primož Jamšek, Pravna praksa, 22/2020 Ponedeljek, 25. 5. Afera dieselgate. Civilni senat Zveznega sodišča v Nemčiji (Bundesgerichtshof - BGH) je sprejel težko pričakovano odločitev v t. i. aferi dieselgate. Nemško najvišje sodišče za civilne zadeve je odločilo, da je Herbert Gilbert, ku
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Mednarodna pogodba o prenehanju veljavnosti intra-EU bilateralnih investicijskih sporazumov ali 130 muh na en mah

Domen Turšič, 4.6.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Domen Turšič, Pravna praksa, 22/2020Triindvajset držav članic EU je 5. maja 2020 podpisalo Mednarodno pogodbo o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih sporazumov med državami članicami EU (MPPBIS) in s tem sledilo nekaterim obljubam, ki so vsebovane v deklaracijah držav članic iz 15. in 16. januarja 2019 o pravnih posledicah sodbe Sodišča Evropske unije (SEU) v zadevi Achmea ter zaščiti investicij znotraj EU. MPPBIS niso podpisale Irska, ki nima sklenjenega nobenega še vedno veljavnega bilateralnega investicijskega sporazuma (BIS) z drugo državo članico (intra-EU BIS), ter Avstrija, Finska in Švedska, ki so pogodbenice skupno 32 intra-EU BIS (z njimi ima BIS sklenjene tudi Slovenija). Prispevek je namenjen kratki predstavitvi in kritični opredelitvi do nekaterih določb MPPBIS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Temeljne pravice v času koronakrize z vidika prava EU

dr. Verica Trstenjak, 4.6.2020

Človekove pravice, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 22/2020V začetku leta 2020 je svet presenetila t. i. koronakriza, ki je posegla na številna področja. Čeprav se je sprva pojavila kot zdravstvena kriza, je prešla v ekonomsko, solidarnostno ter tudi pravno krizo. Ko govorimo o pravni krizi, mislimo predvsem na probleme spoštovanja človekovih pravic v tem času in možne omejitve. Obenem je koronakriza izpostavila nekatere druge probleme v EU, zlasti vprašanje solidarnosti in učinkovitosti sprejemanja aktov in odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄20-21

Evropa

Primož Jamšek, 28.5.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Primož Jamšek, Pravna praksa, 20-21/2020 Sreda, 13. 5. Odlikovanje za Verico Trstenjak. Avstrija je odlikovala univerzitetno profesorico dr. Verico Trstenjak za njene izjemne znanstvene zasluge s področja evropskega prava. Avstrijski zvezni predsednik dr. Alexander Van der Bellen je profesorici podelil častni
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄19

Kdo ugotavlja zakonitost ravnanja ECB?

Urša Ravnikar Šurk, 14.5.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 19/2020Sodišče EU (SEU) je na številna vprašanja o prelomni odločitvi nemškega ustavnega sodišča o programu Evropske centralne banke za odkupovanje obveznic izdalo neuradno in neobvezujoče sporočilo za medije. V okviru programa PSPP lahko nacionalne centralne banke evrskega območja na sekundarnem trgu kupujejo obveznice evrskih držav in druge vrednostne papirje javnih akterjev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄19

Nacionalna identiteta kot sredstvo za omejevanje pravice do osebnega imena?

Jeršič Mark, Sajovic Kristina, Samobor Ana, Tacer Lucija, 14.5.2020

Varstvo človekovih pravic

Mark Jeršič, Kristina Sajovic, Ana Samobor, Lucija Tacer, Pravna praksa, 19/2020Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) in Sodišče Evropske unije (SEU) v svojih odločitvah pogosto obravnavata pravico posameznika do osebnega imena, ki jo obe razumeta kot sestavni del posameznikove pravice do zasebnega in družinskega življenja. Primarni fokus ESČP je varstvo človekovih pravic in s tem varstvo posameznikovega osebnega imena v luči njegove identitete ter povezanosti z družinskimi člani, SEU pa varstvo te pravice nudi le, kadar obstaja ustrezna povezava s pravnim redom EU, zlasti v okviru zagotavljanja svobode gibanja in prebivanja na območju EU, kar odločanje postavlja v nekoliko bolj ekonomski kontekst.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄19

Evropa

Patricij Maček, 14.5.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 19/2020 Torek, 5. 5. Romunija. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je razsodilo proti Romuniji zaradi odstavitve nekdanje vodje specializiranega urada tožilstva za boj proti korupciji Laure Codrute Kövesi leta 2018. Kot je odločilo ESČP, je romunska vlada kršila pr
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄19

Zaščita tujih investicij v času ukrepov zaradi epidemije

Maks David Osojnik, 14.5.2020

Varstvo pred nalezljivimi boleznimi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maks David-Osojnik, Pravna praksa, 19/2020Epidemija bolezni COVID-19 je zamajala svetovno gospodarstvo in vlade po svetu so se odzvale s sprejetjem ukrepov, ki bi se še pred nekaj meseci zdeli nepredstavljivi. Zaprtja mej, uvozne in izvozne omejitve, zaprtje velikega dela gospodarstva, omejitve nekaterih človekovih pravic, nacionalizacija podjetij in na drugi strani ukrepi za podporo gospodarstvu bodo intenzivno vplivali tudi na tuje investicije.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 117 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(79) 48(71) 47(68) 46(51)
45(55) 45-46(22) 44(66) 43(54)
42(22) 42-43(20) 41(6) 41-42(39)
40(1) 40-41(27) 39(22) 39-40(43)
38(48) 38-39(8) 37(47) 36(42)
36-37(32) 35(55) 34(52) 34-35(1)
33(64) 32(15) 32-33(1) 31-32(67)
30-31(22) 29-30(66) 28(57) 28-29(23)
27(77) 26(69) 26-27(5) 25-26(7)
24(5) 24-25(74) 23(70) 22(58)
22-23(1) 21(51) 21-22(5) 20(46)
20-21(19) 19(71) 18(68) 18-19(1)
Več...

Leto objave

2020(74) 2019(91) 2018(164) 2017(190)
2016(192) 2015(233) 2014(232) 2013(226)
2012(248) 2011(253) 2010(237) 2009(284)
2008(282) 2007(154) 2006(20) 2005(4)
2004(1) 2003(1) 2001(2) 2000(3)
1998(5) 1997(11) 1996(3) 1994(6)
1993(4) 1992(2) 1991(1)

Področja

< Vsi 10. MEDNARODNO PRAVO 10.1. ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA 10.2. MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI 10.3. MEDNARODNI DVOSTRANSKI AKTI

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov