O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 61)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Evropa

Patricij Maček, 8.3.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 9/2018 Torek, 20. 2. Korupcija. Evropska komisija (EK) je objavila rezultate dveh raziskav Eurobarometer o korupciji leta 2017. Evropejci korupcijo dojemajo kot veliko težavo in oviro pri poslovanju, vendar zadnji raziskavi Eurobarometer kažeta določeno izboljšanje stanja ter
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Evolucija Sodišča Evropske unije: quo vadis?

Pavliha Marko, Prek Miro, Ilešič Marko, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marko Pavliha, Miro Prek in dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 9/2017Pred dobrimi tridesetimi leti je profesor dr. Mirko Ilešič z mariborske pravne fakultete v svoji in slovenski pionirski monografiji o evropskem pravu vizionarsko zapisal, da pri obravnavanju te problematike ni mogoče ločiti pravnih elementov od ekonomskih, enotni trg pa je treba vseskozi graditi, "in sicer tako s sistematičnim zakonskim urejanjem, ki mora temeljiti na nespornih ekonomsko-političnih ciljih, kakor tudi z doslednim preganjanjem vsega, kar je z delovanjem enotnega trga nezdružljivo".
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 9/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pridržanje tunizijskih migrantov v južni Italiji

Lena Šutanovac, 9.3.2017

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 9/2017Zadeva Khalaifia in drugi proti Italiji se nanaša na pridržanje številnih tunizijskih migrantov v sprejemnem centru na otoku Lampedusa ter na ladjah v pristanišču v Palermu. Gre za množico migrantov, ki so se iz Tunizije čez Sredozemsko morje zatekli v Italijo v času t. i. arabske pomladi leta 2011. Zaradi neustreznega in nedostopnega sodnega varstva v Italiji so se pritožniki naslednjega leta obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), pred katerim so zatrjevali obsežne kršitve človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Evropa

Patricij Maček, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 9/2017 Torek, 21. 2. Pravičnejše obdavčenje. Evropska unija (EU) je storila nov korak k pravičnejšemu obdavčenju podjetij. Gospodarski in finančni ministri držav članic EU so se namreč dogovorili o novih pravilih o preprečevanju izogibanja davkom v nečlanicah EU. Nova zakonoda
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Seks, golf in Evropska zveza

dr. Matej Avbelj, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 9/2017Javnomnenjski izplen obiska političnih vrhov Evropske unije v Sloveniji je bilo spoznanje, da ima slovenski premier boljše zasebno življenje od predsednika Evropske komisije, a hkrati slabši smisel za humor. Resnejši zunanjepolitični sklepi ter strokovne in strateške usmeritve Slovenije v EU so tako ostali v senci rumenega tiska. In to celo zdaj, ko je Evropska komisija v beli knjigi jasno začrtala pet scenarijev za nadaljnji razvoj evropske integracije. V tem prispevku trdim, da scenarijev pravzaprav ni pet, ampak en sam. To postane povsem očitno, ko si zastavite vprašanje, kaj deluje in kaj EU za svoj nadaljnji vzdržni razvoj zares potrebuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Zavajajoča prodaja televizijskih paketov po pravu Unije

Zoran Skubic, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 9/2017Klasični televizijski paketi so v digitalni dobi, ko se vse bolj poudarja (z)možnost ogleda avdiovizualnih vsebin kadarkoli "na zahtevo", ogrožena vrsta. Da ostajajo v koraku s časom, morajo vključevati vse več vsebin "na zahtevo", vključno z ogledom že predvajanih programskih vsebin "nazaj". Vseeno pa ponudnike tovrstnih paketov pri njihovem trženju precej strogo zavezuje pravo Unije - zlasti direktiva o nepoštenih poslovnih praksah. Med slednjimi posebno mesto zavzemajo zavajajoča dejanja in opustitve. Tako se v skladu s 6. členom direktive poslovna praksa šteje za zavajajoče dejanje, če vsebuje napačne informacije - tj. širi neresnice - ali če na kakršen koli način, vključno s celotno predstavitvijo, zavaja ali utegne zavajati povprečnega potrošnika ter povzroči ali utegne povzročiti, da ta sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Letalski prevoznik je zaradi zamude odgovoren tudi za povrnitev zneska (pre)več izplačanih dnevnic

Zoran Skubic, 3.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 9/2016Pravne posledice zamud letalskih prevoznikov so bile že večkrat predmet odločanja Sodišča EU, predvsem ko je to obravnavalo vprašanja v zvezi z ureditvijo Uredbe o odškodnini in pomoči letalskim potnikom. Nič manj pa ni za obravnavo in uveljavljanje pravic letalskih potnikov pomembna komplementarna ureditev Montrealske konvencije, ki prav tako ureja (dopolnjuje) obseg škode, za katero odgovarja prevoznik zaradi zamude v letalskem prevozu oseb, prtljage ali tovora. V obravnavani litovski zadevi pa je šlo za precej zanimivo dilemo, saj se je postavilo vprašanje, ali v primeru neupravičljive zamude letalski prevoznik regresno odgovarja tudi za povrnitev posredne škode - točneje zneskov dnevnic, ki jih je moral delodajalec izplačati delavcem prav zaradi tako nastale zamude.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Evropa

Irena Vovk, 3.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016 Torek, 16. 2. Evropska zdravstvena enota. Ustanovljena je bila evropska zdravstvena enota, ki bo pomagala mobilizirati zdravstvene ekipe in ekipe za javno zdravje ter zbrati opremo za odziv na izredne razmere v EU in zunaj nje. Države članice EU in druge evropske države, ki
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Novo hibridno sodišče: posebni senati za Kosovo

mag. Beti Hohler, 3.3.2016

Kaznovalno pravo

mag. Beti Hohler, Pravna praksa, 9/2016Letos bodo v Haagu začeli delovati posebni mednarodni senati za Kosovo, pristojni za kazniva dejanja, ki naj bi jih med vojno na Kosovu in neposredno po njej zagrešili pripadniki Osvobodilne vojske Kosova (OVK) in na katera je januarja 2011 v zloglasnem poročilu Sveta Evrope opozoril Dick Marty. Poglejmo si na kratko organizacijo in pristojnosti senatov - te najnovejše dvoživke na zemljevidu mednarodnega kazenskega pravosodja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Osebne žalitve sodnikov v pisnih vlogah

Lena Šutanovac, 3.3.2016

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 9/2016Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Rodriguez Ravelo proti Španiji odločalo o zanimivi dilemi, ali bi bila omejitev svobode izražanja zaradi obrekovanja, ki je inkriminirano dejanje, prevelik poseg v naravo odvetniške službe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Razlikovalni učinek znaka, pozicioniranega na izdelku

dr. Klemen Pohar, 3.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 9/2016Pri oblačilih in obutvi je potrošnikom pogosto pomembna identiteta izdelka, pomembno je, od katerega proizvajalca izdelek izvira oziroma pod katero blagovno znamko se trži. Skušnjave za izrabo ugleda drugega proizvajalca so lahko velike, zato se proizvajalci oblačil in obutve trudijo znake, ki nakazujejo identiteto in izvor njihovih izdelkov, pravno zaščititi v čim več oblikah. V predstavljeni zadevi je želel proizvajalec športnih copat K-Swiss, ki ima sicer registrirane že številne blagovne znamke, pred Uradom za usklajevanje na notranjem trgu EU (UUNT) registrirati tudi znamko petih vzporednih črt na strani športnih copat in druge obutve za prosti čas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 3.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016 Sodbe Sodišča 17. februar Vstavi izbrisano tabelo 18. februar Vstavi izbrisano tabelo 23. februar Vstavi i
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Prenos pristojnosti in pravica do naravnega sodnika

Igor Vuksanović, 3.3.2016

Varstvo človekovih pravic

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 9/2016Pravica do poštenega sojenja iz prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) vsakomur jamči, da bo o njegovih civilnih pravicah in obveznostih pravično in javno ter v razumnem roku odločilo neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Odločitve o tem, katero sodišče je v neki pravdni zadevi pristojno, torej niso le tehnična in vsebinsko nepomembna materija, ampak zadevajo bistvo konvencijskega jamstva "z zakonom ustanovljenega sodišča", ki vsebinsko ustreza pravici iz drugega odstavka 23. člena Ustave RS do sojenja po sodniku, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in sodnim redom ("naravni sodnik").
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Urna postavka napotenih delavcev in njihova pravica do skupinske tožbe

Zoran Skubic, 5.3.2015

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 9/2015Pojav napotenih delavcev je pomemben, v nekaterih segmentih celo bistven element prostega pretoka delovne sile na skupnem trgu EU. Seveda pa tudi zaradi inherentne garantistične narave delovnega prava pogosto prihaja do temeljnih razlik med nacionalnimi ureditvami, saj nekatere bolj poudarjajo prožnost trga delovne sile, druge pač bolj socialno varnost. Pri tem pa tudi že preambula Pogodbe o delovanju EU (PDEU) določa, da je eden temeljnih ciljev EU kot mednarodne organizacije sui generis nenehno izboljševanje delovnih pogojev vseh njenih državljanov. Trk nacionalnih pravil in nadnacionalnega delovnega prava je pri tem pravzaprav neizbežen. Tako je bila poljska družba, ki je napotila svoje delavce na delo na gradbišče finske jedrske elektrarne, pred kratkim postavljena pred dilemo, ali glede na Direktivo 96/71/ES o napotitvi delavcev in Uredbo Rim I glede določitve urnih postavk in procesnih pravic delavcev velja ugodnejše finsko ali bolj omejevalno poljsko delovno pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.3.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

WTO ob jubileju - med megaregionalizmom in globalno agendo

dr. Irena Peterlin, 5.3.2015

Trgovina in carine

dr. Irena Peterlin, Pravna praksa, 9/2015Leto 2015 bo po napovedi generalnega direktorja Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Roberta Azev?da pomemben mejnik v razvoju te stalne mednarodne organizacije. Na zadnji seji generalnega sveta WTO decembra 2014 - pred dvajsetletnico njenega delovanja 1. januarja 2015 - so sprejeli po njegovih besedah spodbudne odločitve, ki bodo olajševale trgovino in preprečevale zastoje v okviru multilateralne oziroma globalne trgovinske agende iz Dohe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl hčerke

Matic Kumer, 5.3.2015

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 9/2015Pritožnik, slovenski državljan, je šele po devetih letih, odkar sta se s partnerico razšla, dosegel (pravnomočno) odločitev slovenskih organov o stikih z njuno hčerko. Za izvršitev te odločitve pa si je zaman prizadeval nadaljnja štiri leta. Kljub dejstvu, da je dolgotrajnost deloma zakrivila tudi mati, ki se je preselila v Avstrijo in se postopkov ni udeleževala, je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) razsodilo, da je nedopustno trajanje predvsem posledica ravnanja slovenskih organov, ki niso izrabili možnosti mednarodnega sodelovanja z avstrijskimi organi ali so jo uveljavili z odlašanjem. Ker je treba v postopkih odločanja o razmerjih med starši in otroki ravnati posebej skrbno, je ESČP Slovenijo obsodilo zaradi kršitve pritožnikove pravice do družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Izid sodbe o genocidu med Hrvaško in Srbijo povsem pričakovan

Ana Kastelec, 5.3.2015

Kaznovalno pravo

Ana Kastelec, Pravna praksa, 9/2015Meddržavno sodišče v Haagu je 3. februarja 2015 izdalo sodbo v primeru genocida med Hrvaško in Srbijo, s katero je zavrnilo tako zahtevek Hrvaške kot tudi nasprotni zahtevek Srbije. Sodišče je sicer ugotovilo, da sta državi storili več dejanj, ki pomenijo objektivne elemente (actus reus) genocida, vendar da v nobenem od primerov nista dokazali zahtevanega genocidnega naklepa (oziroma subjektivnih elementov - mens rea). Izid sodbe je bil povsem pričakovan, prav tako predvidljivi pa so bili tudi politični odzivi in izkrivljene razlage sodbe v obeh državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Evropa

Irena Vovk, 5.3.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015Torek, 17. 2. Sredstva za podjetja. Evropska investicijska banka je napovedala, da bi mala in srednje velika podjetja po Evropi še pred poletjem lahko prejela prva sredstva iz Evropskega sklada za strateške naložbe. Več ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Izvršba nespornih zahtevkov, ko stranki pogodbe ne opravljata poslovne dejavnosti

mag. Judita Dolžan, 6.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 9/2014Sodišče EU je v zadevi Vapenik proti Thurnerju presojalo, ali se lahko Uredba o evropskem nalogu za izvršbo nespornih zahtevkov uporablja tudi v primeru, ko je bila odločba izdana v državi članici upnika v sporu med dvema osebama, ki ne opravljata poslovne ali poklicne dejavnosti. Predhodno vprašanje je postavilo avstrijsko sodišče, ki je odločalo o pritožbi Vapenika zoper zavrnitev njegovega predloga za izdajo evropskega naloga za izvršbo zamudne sodbe, izdane proti Thurnerju. Predlog je bil zavrnjen, ker postopek ni bil sprožen v državi članici stalnega prebivališča toženca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Obvladovanje korupcije v EU

mag. Bećir Kečanović, 6.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 9/2014Evropska komisija je 3. februarja 2014 objavila prvo Poročilo o boju proti korupciji, v katerem bo zainteresirani bralec najbrž pogrešal več informacij, kako na obvladovanje korupcije v posameznih članicah vpliva delovanje institucij EU in obratno, saj so ene in druge sestavni del skupnega okolja oziroma transnacionalnega konteksta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Vohunjenje z razlogom

Nika Skvarča, 6.3.2014

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 9/2014Ko med kolegi pogovor nanese na nadzorovanje, se med njimi vedno znajde kak rekreativni literat, ki svoj pogled na problematiko popestri s prerokbami iz leta "1984" in življenjem v "Krasnem novem svetu". Sama sem takim konotacijam sicer zelo naklonjena, vendar njihova slikovitost pojenjuje sorazmerno z naraščanjem predvidljivosti povezave. Da bi popestrila pričakovan in že nekajkrat premlet tok pogovora, jim običajno hitim razlagati, da poleg formalnega družbenega nadzora obstaja tudi njegova prepogosto pozabljena neformalna različica. Prvega, o katerem je govora v omenjenih literarnih delih, izvaja državna oblast, drugega, o katerem se nekoliko manj govori, pa posamezniki. Poceni naprave za vohunjenje (najcenejše se dobi že za petindvajset evrov) omogočajo posameznikom medsebojno nadzorovanje ali nadzorovanje "od spodaj navzgor". Preden slušatelji zaspijo (ali oslepijo, zaradi močne luči, ki pronica v Platonovo kaverno), jih ob koncu opozorim na to, da naj se nikar ne šalijo z amaterskim vohunjenjem, saj jih lahko dobijo po prstih tudi s strani strasbourških sodnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Nezakonitosti pri ocenjevanju potrebnosti trajanja odvzema prostosti neprištevnemu morilcu

dr. Andreja Tratnik, 6.3.2014

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 9/2014Pritožnik je že na prostosti, deportiran nazaj v rodni Peru, vnovič poročen. Pred manj kot desetimi leti je v Zürichu z nožem 49-krat zabodel ženo, jo obglavil in vrgel skozi okno. Vedoč (zgolj) to, je skoraj nemogoče verjeti, da je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ugotovilo kakršnokoli kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Pa jo je. Švicarskim oblastem je namreč očitalo, da niso spoštovale pritožnikove pravice do hitre odločitve o zakonitosti odvzema prostosti (četrti odstavek 5. člena EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Predlog uredbe o dostopu na trg javnih naročil EU - zgrešen eksperiment

dr. Andrej Friedl, 6.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), PRORAČUN

dr. Andrej Friedl, Pravna praksa, 9/2014Malo pred uradnim sprejemom revidiranega Sporazuma o vladnih naročilih (Government Procurement Agreement - GPA), ki zavezuje tudi EU, je Evropska komisija marca 2012 predstavila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav. Z njo bi enostransko vzpostavila svoj mehanizem izločanja ponudb podjetij, blaga in storitev iz držav, ki po njenem mnenju diskriminirajo ponudnike iz EU, in jih tako prisilila k odprtju svojih trgov javnih naročil. Stališča do te pobude so v EU zelo deljena. Mednarodna trgovinska zbornica (International Chamber of Commerce - ICC) pa vidi v njej nevarnost novih sporov in izkrivljanja konkurence na notranjem in mednarodnih trgih. Kljub temu ji je dal Evropski parlament z dopolnili 15. januarja letos zeleno luč za pogajanja s Svetom EU. Poglejmo si njene glavne konceptualne rešitve in pomisleke.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

2018(1) 2017(6) 2016(7) 2015(6)
2014(8) 2013(5) 2012(5) 2011(5)
2010(4) 2009(4) 2008(6) 2007(3)
1997(1)

Področja

< Vsi 10. MEDNARODNO PRAVO 10.1. ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA 10.2. MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI

Avtorji

A B CĆČD ĐEF GH I J K LM NOP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov