O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 12
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 294)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄32

Agrarne skupnosti: kako ozdraviti hromega

Mitja Lojen, 29.8.2019

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE, Dedovanje

Mitja Lojen, Pravna praksa, 32/2019Pri deležih agrarne skupnosti gre za posebno zapuščinsko maso, kjer dedovanje urejajo posebna pravila v Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) in Zakonu o agrarnih skupnostih (ZAgrS). Predlagam spremembe, da bi se postopno odpravilo dedovanje deležev: menim namreč, da institut dedovanja otežuje neovirano delovanje agrarne skupnosti. Predlagam navezavo deležev na nepremičnine v isti katastrski občini (smiselno enako kot pri razmerju med posameznimi in skupnimi deli stavbe v etažni lastnini).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) s komentarjem

dr. Miha Juhart, 7.2.2019

Kultura in umetnost, DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 5-6/2019Že ob nastanku so bile agrarne skupnosti posebne in so odstopale od splošne pravne ureditve. Predstavljale so zelo zanimiv način urejanja skupnega interesa na podeželju in se skozi zgodovino pokazale kot pomemben socialni dejavnik. Po drugi svetovni vojni in času socialistične kolektivizacije so kljub socialni naravnosti postale predmet prenosa v družbeno lastnino, zato je bila povsem utemeljena odločitev, da se poprava krivic, ki jo je začrtal Zakon o denacionalizaciji (ZDen), razširi tudi na področje agrarnih skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄49-50

Nezdružljivost funkcij za preprečevanje konflikta interesov

Avtor ni naveden, 21.12.2017

Splošni državni akti, simboli in prazniki, DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/20171. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije se zavrnejo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄43

Nerešenih še 138 najtežjih primerov

Toni Tovornik, 9.11.2017

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Toni Tovornik, Pravna praksa, 43/2017Denacionalizacija bi se morala zaključiti že marca 2005, vendar tretjina odstotka denacionalizacijskih zahtevkov še vedno ostaja nerešenih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄41-42

Odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - zastaranje - prekluzija

Avtor ni naveden, 26.10.2017

Civilni sodni postopki, DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41-42/2017UVOD: Temeljno načelo iz 9. člena ZPP je bilo merilo za neuporabo sankcije iz zadnjega odstavka 286. člena ZPP. Uporaba navedenega pravila (oziroma uporaba sankcije iz navedenega pravila) v danem primeru namreč ne bi uresničevala nobene temeljne pravne vrednote, marveč bi jo prekršila. Če bi tožena stranka ravnala pošteno in se ne bi sklicevala le na prima facie parcialno dejansko gradivo, potem se vprašanje (ne)uporabe pravila o prekluziji, sploh ne bi moglo pojaviti. Čim pa je tako, potem zaščita pravnega pravila o prekluziji prek vztrajanja pri njeni sankciji z neupoštevanjem prepoznega procesnega gradiva, ni utemeljena in tudi ne potrebna. Potrebnost in utemeljenost te sankcije se namreč odraža v učinku generalne prevencije, ki naj zagotovi učinkovito uporabo načela hitrosti postopka (11. člena ZPP). Nedopustno bi bilo, če bi sodišče slednje načelo uresničevalo z nepoštenimi in protipravnimi sredstvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Odškodnina po 72. členu ZDen

mag. Janez Tekavc, 10.10.2013

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 39/2013Na videz se je zdelo, da vprašanje odškodnine zaradi nemožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja ni več aktualno, dokler ni v javnosti odjeknilo, da je bilo denacionalizacijskim upravičencem prisojeno tudi kar nekaj milijonskih zneskov. Prisojeni zneski so presenetljivi zgolj za tiste, ki niso opazili, kako se je v sodni praksi Vrhovnega sodišča skoraj neopazno izoblikovalo stališče, ki je dalo drugemu odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji (ZDen) pomen, ki ga iz besedila zakona le stežka razberemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Davčna obravnava dohodkov agrarne skupnosti

Avtor ni naveden, 30.8.2012

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE, Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2012V skladu z Zakonom o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnostih in vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) je agrarna skupnost opredeljena kot skupnost fizičnih in pravnih oseb na podlagi pogodbe, ki imajo skupne pravice, dolžnosti in obveznosti, določene z zakonom in pravili agrarne skupnosti. Drugi odstavek 2. člena ZPVAS nadalje določa, da agrarna skupnost ni pravna oseba, tretji odstavek tega člena pa določa, da ima agrarna skupnost svoj transakcijski račun pri poslovni banki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem postopku - drugič

Igor Vuksanović, 24.5.2012

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 20/2012Ta prispevek je namenjen prikazu nekoliko drugačnega pogleda na pomen in razlago odločbe Ustavnega sodišča v zadevi št. Up-457/09 z dne 28. septembra 2011, kot ga je prikazala mag. Polona Kukovec v članku, objavljenem v tej reviji. Kot je zapisala avtorica, je tematika zanimiva teoretično, prav tako pa se tudi v sodni praksi pojavljajo spori glede nepremičnin med denacionalizacijskimi upravičenci s pravnomočnimi upravnimi odločbami in osebami, ki trdijo, da so lastniki nepremičnine in vlagajo tožbe za ugotovitev lastninske pravice ter (če se je denacionalizacijski upravičenec že vknjižil kot lastnik) za izstavitev zemljiškoknjižne listine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄36

Še o agrarnih skupnostih: pomanjkljivosti predloga novele ZPVAS-F

Andrej Hafner, 22.9.2011

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Andrej Hafner, Pravna praksa, 36/2011Problematika upravljanja premoženja članov agrarnih skupnosti, ki jim je bila lastnina vrnjena po Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS), je (še) vedno zelo aktualna, kar potrjuje tudi predlog novele tega zakona (ZPVAS-F), ki jo je 18. julija 2011 v Državni zbor vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Marijanom Križmanom. Težave, ki zahtevajo spremembe zakona, so povezane predvsem s pridobivanjem soglasij vseh solastnikov za sklepanje pravnih poslov, ki so potrebni za gospodarjenje s premoženjem. Ker pa to velikokrat ni možno, govorimo o t. i. "mrtvi lastnini".
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Oddaja nepremičnine v denacionalizacijskem postopku

Matjaž Tratnik, 7.4.2011

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 13/2011V Občini Majšperk imamo poslovni prostor, na katerem še vedno poteka denacionalizacijski postopek, ki je vpisan v zemljiški knjigi. Dozdajšnji najemnik je podal odpoved najemnega razloga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

(Ne)upravljanje s premoženjem članov agrarnih skupnosti

Andrej Hafner, 31.3.2011

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Andrej Hafner, Pravna praksa, 12/2011Leta 1994 je bil sprejet Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS), s katerim je bilo premoženje agrarnih skupnosti vrnjeno neposredno članom nekdanjih agrarnih skupnosti. Naj spomnim, da je bilo premoženje agrarnim skupnostim vzeto z Zakonom o agrarnih skupnostih iz leta 1947 in Zakonom o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti iz leta 1965. Takrat je bilo to premoženje podržavljeno, razglašeno za "občeljudsko imovino" ne glede na stanje v zemljiški knjigi. Leta 1994 se je zgodil obraten proces, ko se je premoženje agrarnih skupnosti vrnilo nekdanjim članom agrarnih skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Omejitve pravnega prometa

Avtor ni naveden, 20.12.2007

Varstvo okolja, DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

, Pravna praksa, 49-50/2007Odločba US RS, št. U-I-76/05 z dne 6. december 2007, objavljena v Ur. l. RS, št.? Prvi odstavek 85. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Škrjanček s skrhanim glasom

Jure Mikuž, 25.10.2007

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Jure Mikuž, Pravna praksa, 41-42/2007univ. dipl. ekonomist, specialist menedžmenta, direktor RSG, d.o.o. Zgodba o privatizaciji Telekoma Slovenije se vleče že krepkih deset let. Njen začetek je sicer nedorečen, saj je bila že od osamosvojitve dalje načelna usmeritev slovenskih vlad umik iz gospodarstva, vendar do njega doslej še ni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - pasivna legitimacija občine

Avtor ni naveden, 4.10.2007

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

, Pravna praksa, 38/2007Vrhovno sodišče Sodba II Ips 55/2006, 24. maj 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 2656/2005) URS - 26., 139. in 140. člen UZIU - 5. člen ZOR - prvi odstavek 172. člena Občina ni pasivno legitimirana v sporu, v katerem se za čas pred uveljavitvijo Zakona o denacionalizaciji za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Vračanje nepremičnin (še vedno) buri duhove

Irena Ilešič-Čujovič, 27.9.2007

Denacionalizacija in lastninjenje

Irena Ilešič-Čujovič, Pravna praksa, 37/2007univ. dipl. pravnica, Triglavski narodni park Pravni promet z nepremičnino je neodvisen od lastninske pravice na tej nepremičnini. Na prvi pogled je trditev logična, pa vendar tudi pri njej obstaja tisti »toda«. Ustavno sodišče RS ga je pred nedavnim posredno uporabilo pri odločanju v zadevi vrn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄19

Obdavčitev obresti od obveznic, prejetih po ZDen

Avtor ni naveden, 17.5.2007

Davki občanov in dohodnina, DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

, Pravna praksa, 19/2007Odločba US RS, št. U-I-260/04 z dne 20. 4. 2007 Točka 6 člena 20, prvi odstavek 70. člena in prvi stavek 6. točke 71. člena Zakona o dohodnini (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E

Avtor ni naveden, 29.3.2007

Denacionalizacija in lastninjenje, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 12/2007Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E Pojasnilo DURS, št. 4210-6/2007, 26. 1. 2007 Zavezanec navaja, da je bilo z odločbo o denacionalizaciji očetu, ki je umrl leta 1980, vrnjeno nacionalizirano premoženje v obliki obveznic SOS2E.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Lastninjenje naravnih znamenitosti

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Denacionalizacija in lastninjenje, Varstvo okolja

, Pravna praksa, 39-40/2006Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 171. člena zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 - UPB) se zavrne. Sklep US RS, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Problematičnost dokazovanja sile, grožnje in zvijače po 5. členu ZDen

Barbara Mazovec, 7.9.2006

Denacionalizacija in lastninjenje, Obligacije

Barbara Mazovec, Pravna praksa, 34/2006Namen zakona o denacionalizaciji (ZDen)1 je poprava krivičnih posegov v premoženje, ki so bili storjeni na podlagi prisilnih predpisov ali drugih prisilnih ukrepov državnih organov proti koncu druge svetovne vojne in po njej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Vrnitev zaplenjenih nepremičnin v naravi – naravne znamenitosti

Avtor ni naveden, 15.6.2006

Denacionalizacija in lastninjenje, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 22/2006Sklep II Ips 347/2005 z dne 16. 3. 2006 (zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 571/2004 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani Nz 504/2003) ZIKS – člen 145, ZDen – tretji odstavek 18. člena, 3. točka prvega odstavka 19. člena, SPZ – prvi in drugi odstavek 19. člena, ZNKD – člen 18, ZON – ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Denacionalizacijske zadeve pri okrajnih sodiščih

Irena Vovk, 23.2.2006

Denacionalizacija in lastninjenje

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2006V skladu z ZDen odločajo o denacionalizacijskih zahtevkih poleg upravnih organov tudi okrajna sodišča v nepravdnem postopku. Gre za tiste zadeve, v katerih je premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa ali predstavnika ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄5

Povečanje vrednosti nepremičnine zaradi novih investicij po ZDen

Mihael Nunčič, 9.2.2006

Denacionalizacija in lastninjenje

Mihael Nunčič, Pravna praksa, 5/2006Čeprav je bil zakon o denacionalizaciji (ZDen)1 sprejet že leta 1991, pa so po skoraj petnajstih letih pred pristojnimi organi še vedno v reševanju najzahtevnejši postopki vračanja podržavljenega premoženja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Prepoved razpolaganja z nepremičninami po 88. členu ZDen

Tomaž Mavri, 8.12.2005

Denacionalizacija in lastninjenje

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 47/2005Zakon o denacionalizaciji (ZDen)1 v 88. členu določa, da z dnem uveljavitve tega zakona (7. 12. 1991) ni dopustno nobeno razpolaganje z nepremičninami ali premoženjem, glede katerega po določbah tega zakona obstaja dolžnost vrnitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Odvzeto premoženje v Srbiji

Avtor ni naveden, 14.10.2005

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 39-40/2005Ljudska skupščina Republike Srbije je 30. maja 2005 sprejela zakon o prijavljanju in evidentiranju odvzetega premoženja (Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, Službeni glasnik Republike Srbije, št. 45/2005). Veljati je začel 8. junija 2005. Vsi nekdanji lastniki premoženja (fizi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄33

Še najtežji denacionalizacijski zahtevki

Irena Vovk, 1.9.2005

Denacionalizacija in lastninjenje

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 26. avgusta je državni sekretar Robert Marolt predstavil nerešene denacionalizacijske zahtevke, ki so ostali po štirinajstletnem vračanju premoženja in se uvrščajo med najtežja in najbolj kompleksna pravna vprašanja (11. spremljanje realizacije načrto...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 12 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(2) 47(1) 43(1) 42(1)
41-42(2) 39(1) 39-40(2) 38(2)
38-39(2) 37(2) 36(2) 35(1)
34(1) 33(3) 32(1) 31(1)
30(1) 29(1) 28-29(1) 26(6)
25(11) 24(1) 24-25(4) 23(4)
23-24(2) 22(5) 22-23(2) 21(7)
21-22(7) 20(11) 19(10) 19-20(3)
18(5) 18-19(1) 17(4) 17-18(2)
16(8) 16-17(5) 15(13) 15-16(1)
14(6) 14-15(4) 13(8) 12(8)
12-13(1) 10(5) 10-11(1) 9(7)
Več...

Leto objave

2019(2) 2017(3) 2013(1) 2012(2)
2011(3) 2007(6) 2006(5) 2005(6)
2004(4) 2003(2) 2002(6) 2001(7)
2000(12) 1999(12) 1998(15) 1997(30)
1996(24) 1995(41) 1994(17) 1993(53)
1992(28) 1991(15)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov