O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 54)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄45

O implementaciji Vodilnih načel pri iskanju izginulih oseb

Ana Srovin Coralli, 21.11.2019

Uprava

Ana Srovin-Coralli, Pravna praksa, 45/2019Najmlajši izmed pogodbenih organov ZN za človekove pravice, Komite za prisilna izginotja (Komite), je letos aprila dosegel sporazum o končni vsebini Vodilnih načel pri iskanju izginulih oseb (Vodilna načela).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Polemika: Obstoj sodišču pridružene mediacije v Sloveniji?

mag. Nataša Cankar, 19.8.2016

Ustavno sodišče

mag. Nataša Cankar, Pravna praksa, 31-32/2016V prvih dneh poletja 2016 sem se pri delu srečala z družinskim primerom, ki je nehote še jasneje izpostavil težave, s katerimi se zadnje čase srečuje program "sodišču pridružene mediacije". Ker menim, da je tej temi v javnosti namenjeno premalo pozornosti, sem se odločila, da na nastali zaplet in svoj vidik zadeve opozorim v sledečem prispevku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Izgubljeno s prevodom: problematika poslovne sposobnosti v Konvenciji o pravicah invalidov

mag. Živa Cotič, 6.3.2014

Človekove pravice

mag. Živa Cotič, Pravna praksa, 9/2014Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov je mednarodna pogodba o človekovih pravicah, ki celovito obravnava vprašanje oseb z zmanjšanimi zmožnostmi, ki izvirajo bodisi iz duševnih ali telesnih težav (invalidi). V okviru Konvencije je bistven 12. člen, ki pod naslovom Enakost pred zakonom državam pogodbenicam nalaga dolžnost priznati pravno in poslovno sposobnost invalidom ter jim zagotoviti dostop do podpore, ki jo potrebujejo pri uveljavljanju poslovne sposobnosti. S tem je Konvencija pravna podlaga za uveljavitev sodobnih svetovnih trendov pri obravnavanju invalidnosti, še zlasti na področju duševnega zdravja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji

Živa Cotič, 12.7.2012

Človekove pravice, Delovna razmerja

Živa Cotič, Pravna praksa, 27/2012"Kako bo država s svojimi mehanizmi čedalje več prizadetim ljudem omogočila pomoč in jih obvarovala pred trpljenjem, ki jih prinašajo novodobna revščina in z njo povezane težave? Videti je, da niti delovanje nevladnih humanitarnih organizacij, ki so močno povečale svojo pomoč, ne zadošča več vsem potrebam socialno ogroženih ljudi," je v sedemnajstem rednem letnem poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2011 zapisala varuhinja dr. Zdenka Čebašek - Travnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Delo varuhinje človekovih pravic

Živa Cotič, 15.3.2012

Človekove pravice

Živa Cotič, Pravna praksa, 10/2012"Delo varuhinje človekovih pravic je pokazati na stvari, ki niso dobre," je na tokratnem članskem sestanku Pravniškega društva Ljubljana, ki je potekalo v četrtek, 8. marca, v City hotelu v Ljubljani, pojasnila varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Inercija in negativna selekcija

Živa Cotič, 9.2.2012

Uprava

Živa Cotič, Pravna praksa, 5/2012Popis in optimizacija procesov, sprememba delovne zakonodaje, ugotovitev infrastrukturnih potreb in profesionalizacija procesov upravljanja - to je le nekaj predlogov za izboljšanje razmer na Uradu za intelektualno lastnino (UIL) in v Sloveniji nasploh. Tako dr. Jurij Žurej, direktor UIL, ki je na srečanju Pravniškega društva Ljubljana v četrtek, 2. februarja, kritično opisal stanje UIL ter hkrati predstavil svoje videnje položaja v Sloveniji, ki ga je označil kot "zmes inercije in negativne selekcije".
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Za notifikacijo nasledstva ADP

Živa Cotič, 2.6.2011

Človekove pravice

Živa Cotič, Pravna praksa, 21/2011"Položaj manjšin sodi med tista temeljna vprašanja, ki zahtevajo nenehno preverjanje in proučevanje," je v pismu udeležencem prve okrogle mize, ki je 28. maja na PF Univerze v Ljubljani potekala na temo izpolnjevanja obveznosti Republike Avstrije iz 7. člena Avstrijske državne pogodbe (ADP) za ureditev položaja slovenske in hrvaške manjšine, zapisal predsednik države dr. Danilo Türk. Okrogle mize, ki jo je organizirala Zveza društev pravnikov Slovenije v sodelovanju s pravnima fakultetama Univerze na Dunaju in Univerze v Ljubljani, se je udeležilo nekaj deset strokovnjakov s področja varstva manjšin. Razprava, ki jo je vodil predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije dr. Lojze Ude, je temeljila na osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o narodnih skupnostih, ki je trenutno v obravnavi v avstrijskem parlamentu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

"Zasebnost" države

Miro Cerar, 16.12.2010

Uprava

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 49-50/2010Ljudje večinoma ne zmoremo zavestno usmerjati in nadzirati svojih misli, čustev, nagonov, intuicije in drugih (re)akcij. Čeprav bi domnevali ali trdili, da so vse naše misli, občutja in ravnanja usmerjana in obvladovana iz našega (naj)globljega jaza, s čimer bi torej vzpostavili povsem avtonomno koncepcijo človeka, bi se empirično vedno znova soočili z dejstvom, da nam to na ravni vsakdanjega zemeljskega življenja kaj dosti ne pomaga, kajti v tej razsežnosti se pač večinoma ne obvladujemo. Nedvomno pa se obvladujemo v meri, ki nam omogoča osebnostni razvoj in razmeroma mirno družbeno sožitje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Pravica dostopa do informacij javnega značaja in sodni postopki

Staša Curk, 13.5.2010

Uprava

Staša Curk, Pravna praksa, 19/2010V sedmih letih veljavnosti Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)1 se je pokazalo, da zakon nekaterih področij ni uredil v celoti, zaradi česar pri njegovi uporabi v praksi prihaja do težav. Eno od teh je tudi delovanje sodstva in vprašanje dostopa do informacij iz sodnega spisa, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄9

Interpelacije, preiskovalne komisije in še kaj

dr. Miro Cerar, 4.3.2010

Uprava

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 9/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Pogoji za imenovanje za ravnateljico oziroma pomočnico ravnateljice

Darinka Cankar, 26.11.2009

Uprava

Darinka Cankar, Pravna praksa, 46/2009Diplomirana vzgojiteljica je zaposlena v osnovni šoli, in sicer kot druga strokovna sodelavka. Ima 25 let delovne dobe v šolstvu, leta 1995 je diplomirala na višješolskem enopredmetnem študijskem programu Predšolska vzgoja, leta 1999 je v okviru visokošolskega študijskega programa pridobila naziv di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄38-39

Večrazsežnost slovenskih parlamentarnih volitev

dr. Miro Cerar, 2.10.2008

Državni zbor in državni svet

dr. Miro Cerar, dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 38-39/2008Vse stvari so večrazsežnostne (večdimenzionalne). Tudi letošnje parlamentarne volitve. Mogoče jih je videti tako ali drugače. Kot jih vidijo zmagovalci, poraženci ali tisti tretji, ki se jih politika subjektivno kaj dosti ne dotakne. Naj vam povem, kako sam vidim nekatere razsežnosti teh volitev. Č...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄21

Pandorina skrinjica

dr. Miro Cerar, 31.5.2007

Vlada, Uprava

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 21/2007dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) postaja vse bolj podobna Pandorini skrinjici. Kot je znano, je bila v starogrški mitologiji tako poimenovana skrinjica, ki jo je Zevs podaril lepotici, toda za ljudi pogubni žensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Načelo sodnega varstva

Jasmina Cigrovski, 22.3.2007

Človekove pravice, Sodišče

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 11/2007Unibet proti Justitiekanslern (C-432/05 z dne 13. 3. 2007) Sodišče ES je v sporu glede uporabe švedskega zakona o loterijah in igrah na srečo razlagalo načelo učinkovitega sodnega varstva pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi prava Skupnosti. Načelo učinkovitega sodnega varstva je splošn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Predsednik in njegova merila

dr. Miro Cerar, 1.2.2007

Predsednik republike

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 4/2007dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani Znano je, da ima predsednik Republike Slovenije formalno le šibke pristojnosti in da je glede tega v primerjalnem pogledu eden (naj)šibkejših predsednikov držav. V skladu z ustavo ima predvsem reprezentativne, protokolarne in pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Odstop poslanca – blišč ali beda slovenskega parlamentarizma?

dr. Miro Cerar, 26.10.2006

Državni zbor in državni svet

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 41-42/2006dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani Potem ko je poslanec Pavel Rupar podal odstop s funkcije poslanca, se je slovenska politična arena kot običajno razdelila na dva pola. Predstavniki opozicije so javno izrazili mnenje, da je odstop razumljiva in pričakovana posledi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Izjeme v javnem redu in javni varnosti po direktivi 2004/38 in noveli ZTuj-1B

Želja Cilenšek-Bončina, 5.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Tujci

Želja Cilenšek-Bončina, Pravna praksa, 38/2006Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki je bila sprejeta 29. aprila 2004, pomeni pomemben mejnik na področju prostega gibanja oseb v EU.1 Rok za prenos v notranjo uredi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Načelo odločanja v razumnem roku

Jasmina Cigrovski, 5.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Človekove pravice

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 38/2006Nederlandse Federatieve Vereniging proti Komisiji ES (C-105/04 P z dne 21. 9. 2006) Podjetje Nederlandse Federatieve Vereniging (FEG) je s pritožbo predlagalo razveljavitev sodb Sodišča prve stopnje št. T-5/00 in T-6/00, s katerima je bilo ugotovljeno, da so FEG in še dve drugi podjetniški združe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄37

Volilna pravica državljanov Commonwealtha v Gibraltarju

Jasmina Cigrovski, 28.9.2006

Človekove pravice, Državni zbor in državni svet

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 37/2006Španija proti Združenemu kraljestvu (C-145/04 z dne 12. 9. 2006) Španija je s tožbo predlagala Sodišču ES, da ugotovi, da je Velika Britanija s sprejetjem zakona o volilni zastopanosti za volitve v Evropski parlament kršilo Pogodbo ES. Po njenem mnenju s tem, ko priznavajo volilno pravico državlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Neskladje med pravom EU in pravom Svetovne trgovinske organizacije

Jasmina Cigrovski, 14.9.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predpisi o carini in prosti trgovini

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 35/2006L. V. Parys NV proti Belgisch Interventio-en Testitutiebureau (C-377/02 z dne 1. 3. 2005) Van Parys s sedežem v Belgiji je več let uvažal banane iz Ekvadorja v EU. Ko je leta 1998 pristojne organe prosil za uvozno dovoljenje za banane za prvo četrtino leta, so mu odobrili zaprošeno količino, zman...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄34

Nedopustnost tožbe zoper razpise za delovna mesta

Jasmina Cigrovski, 7.9.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 34/2006Španija proti Eurojustu (C-160/03 z dne 15. 3. 2005) Španija je ob intervenciji Finske s tožbo zahtevala razglasitev ničnosti dela sedmih razpisov Eurojusta za zaposlitev začasnih uslužbencev, in sicer glede zahteve o znanju jezika ter glede dokumentov, ki jih morajo poslati kandidati, ki se prij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Neizpolnitev obveznosti na podlagi sodbe Sodišča ES – že pridobljene pravice lektorjev

Jasmina Cigrovski, 31.8.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 33/2006Komisija ES proti Italiji (C-119/04 z dne 18. 7. 2006) Komisija je s tožbo Sodišču ES predlagala, da Italiji zaradi neizpolnjevanja ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe C-212/99, naloži globo v višini več kot 300.000 evrov za vsak dan zamude pri izvedbi ukrepov. S sodbo Komisija proti Italiji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Kršitev obveznosti, ki izhajajo iz položaja

Jasmina Cigrovski, 27.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 29-30/2006Sodišče ES je tožbi Ayadija in Hassana v celoti zavrnilo. Komisija ES proti Edith Cresson (C-432/04 z dne 11. 7. 2006) Cressonova je bila od januarja 1995 do septembra 1999 evropska komisarka za znanost in raziskave. Ob nastopu funkcije je kot osebnega svetovalca zaposlila enega od svojih bliž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Več ali manj neposredne demokracije?

dr. Miro Cerar, 27.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 29-30/2006Te dni je bil v vladni postopek vložen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Novelo je dolgo časa pripravljala delovna skupina pri ministrstvu za javno upravo, član katere je bil tudi avtor teh vrstic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Pravica do združitve družine

Jasmina Cigrovski, 6.7.2006

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2006Evropski parlament proti Svetu EU (C-540/03 z dne 27. 6. 2006) Evropski parlament je s tožbo predlagal razglasitev ničnosti zadnjega pododstavka 4. člena ter 8. člen direktive Sveta 2003/86/ES o pravici do združitve družine. Direktiva določa pogoje za uveljavljanje pravice do združitve družine za...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 46(1) 45(1) 44(2)
41-42(1) 40(1) 39-40(1) 38(2)
38-39(1) 37(1) 36(1) 36-37(1)
35(1) 34(1) 33(1) 31-32(1)
29-30(2) 27(1) 26(2) 23(2)
21(2) 21-22(1) 19(2) 19-20(1)
16(1) 14(3) 14-15(2) 13(1)
12(1) 11(1) 10(2) 10-11(1)
9(3) 8(1) 7(1) 6(1)
6-7(1) 5(1) 4(1) 3(2)

Leto objave

2019(1) 2016(1) 2014(1) 2012(3)
2011(1) 2010(3) 2009(1) 2008(1)
2007(3) 2006(13) 2005(4) 2004(1)
2003(3) 2002(1) 2001(1) 2000(3)
1999(2) 1998(1) 1997(1) 1996(2)
1995(1) 1994(2) 1993(4)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE

Avtorji

< Vsi
ABC ĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov