O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 199)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Odkup delnic iz notranjega prometa

Damjan Belič, 28.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 25/1995Ali lahko udeleženec notranjega odkupa pri drugem obroku odkupa delnic iz notranjega odkupa vplača več, kot je njegov sorazmerni delež glede na prvi obrok? Zakon o lastninskem preoblikovanju v 32 členu določa, da lahko udeleženci programa notranjega odkupa pri začetnem vplačilu vplačajo toliko, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Potrdila za premalo izplačane plače

Andrej Simonič, 28.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 25/1995Ali lahko upravičenci, ki so prejeli potrdilo za premalo izplačane plače in jih ne uveljavljajo v postopku lastninjenja, "sprožijo sodno izterjavo na podlagi pripoznave dolga?" Zaposleni, ki so prejeli premalo izplačane plače, imajo terjatev do delodajalca. Delodajalec lahko svojo obveznost izpol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Načelo sorazmernosti v slovenskem pravu

dr. Lovro Šturm, 28.12.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 25/1995Podobno kot ugotavljajo nekateri avtorji, npr. francoski in angleški o latentni prisotnosti načela sorazmernosti v njihovem pravnem redu, velja tudi za slovenski pravni red in za slovenski kulturno civilizacijski pogled na vlogo pravnega reda pri zagotavljanju pravičnosti in v njegovem okviru "prave...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Ustavna pritožba - izčrpana pravna sredstva

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/1995Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če v konkretni zadevi pritožnik ne izčrpa vseh pravnih sredstev. Sklep US RS, št. Up-129/95 z dne 12. 9. 1995 Pomanjkljiva obrazložitev v posamičnih pravnih aktih, s katerim se odloča o pravicah, pomeni kršitev pravice do (učinkovite) pritožbe iz 25. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Osebna preiskava (pregled) in pregled preiskave - pooblastilo trgovca, varnostnika ali policije?

Miroslav Žaberl, 14.12.1995

Uprava, Kazenski postopek

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 24/1995Demokratizacija družbe je v našo mlado pravno državo zanesla tudi zahodnjaške primesi tako na področju ekonomije kot prava. K nam so prineseni tuji trgovinski sistemi vključno s firmami. V teh trgovinah pa lahko ob blagajniškem pultu zasledimo zanimiv napis, ki obvešča nakupovalce o naslednjem: ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Ob Dnevu človekovih pravic

Ivan Bizjak, 14.12.1995

Človekove pravice

Ivan Bizjak, Pravna praksa, 24/1995Vsako leto se na Dan človekovih pravic spominjamo sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic. Generalna skupščina Združenih narodov jo je sprejela in razglasila 10. decembra 1948 kot "skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov". Porojena je iz tragičnih izkušenj druge svetovne vojne, ko sta "za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma - odvzem državljanstva RS

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/1995Sodišče je v postopku, ki ga je začelo na zahtevo Državnega zbora, v zadevi, št. U-I-266/95 na sejah 16. in 20. novembra 1995 odločilo takole: I. Ustavno sodišče je pristojno za odločanje v tej zadevi. II. Vsebina zahteve za razpis referenduma, vsebovana v pobudi Štefana Motuša in Marijana Pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma - odvzem državljanstva RS

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/1995I. Ustavno sodišče je pristojno za odločanje v tej zadevi. II. Vsebina zahteve za razpis referenduma, vsebovana v pobudi Štefana Matuša in Marijana Poljška volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, ki se glasi: "Ali ste za to, da Državni zbor RS sprejme zakon o odvzemu državljanstev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Pravica do zdravega in prijaznega okolja

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 22-23/1995"Obstaja izvrsten učitelj, če ga razumemo: to je narava" Heinrich von Kleist Pravna teorija poudarja, da ima človek temeljno pravico do varstva okolja, državni oziroma družbeni organi pa posebno dolžnost, da varujejo to pravico in izvajajo splošno varstvo narave. V teoriji se je tudi vedno zno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Nepopolna vloga

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995Pobudnikovo pobudo za oceno ustavnosti, v kateri pobudnik ni opredelil zahtevka niti potem, ko je bil k temu pozvan, ustavno sodišče zavrne. Sklep US RS, št. U-I-192/93 z dne 12. 10. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Območje za ustanovitev občine

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22-23/1995Ustavno sodišče je ustavilo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti, ker je eden izmed napadenih splošnih aktov prenehal veljati že pred vložitvijo zahteve, ustavnost drugega splošnega akta pa je mogoče ocenjevati le posredno - prek ocene ustavnosti zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi nji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

(Ne)izkazani pravni interes pobudnika

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995Začasni ukrep, ki ga je vlada sprejela v mejah zakonskega pooblastila in s katerim je določila najvišji dopusten odstotek veletrgovinske marže oziroma rabata (z uredbo o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo... - Ur. l. RS, št. 41/95), nima neposrednega vpliva na pravice, pravne interese ozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Podržavljanje kmetijskih zemljišč in gozdov

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 22-23/19951. Določbe prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 14. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije niso v neskladju z ustavo. 2. Tretji odstavek 14. člena ZSKZ ni v skladu z ustavo, kolikor od prostorskih izvedbenih aktov upošteva samo prostorske izvedbene načrte.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Status samostojnih kulturnih ustvarjalcev

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče, Kultura in umetnost

, Pravna praksa, 22-23/19951. Določbi drugega odstavka 62. člena in tretje alinee drugega odstavka 49. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture nista v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Odstop od načel pravičnega lastinjenja

dr. Milan Gaspari, 30.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Milan Gaspari, Pravna praksa, 22-23/1995Z navedeno odločbo (objavljeno v Ur. l. RS št. 43/95) je ustavno sodišče odločilo o ustavnosti 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS št. 55/92, 7/93 in 31/93).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Spor o pristojnosti med državo in občino - ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995Ustavno sodišče je s sklepom ustavilo postopek za rešitev spora o pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, ker predlagatelj ni navedel, glede katerih upravnih zadev je sprožil postopek, in tudi po pozivu ustavnega sodišča v določenem roku zahteve ni dopolnil. Sklep US RS, št. U-II-26/95 z d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

US RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995* Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin (Ur. l. RS, št. 22/94) in Statut občine Zreče (Ur. l. RS, št. 30/95). * 4. čl. zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

US RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995* Zahteva za razpis referenduma (40. člen). * Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških pokojninah (Ur. l. RS, št. 48/92 - Mednarodne pogodbe, št. 13). * Uredba o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev z zakonom o cenah (Ur. l. RS, št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Sprejemanje občinskega statuta

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22-23/19951. Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti statuta Mestne občine Velenje se sprejme. 2. Postopek se razširi na oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 64. člena zakona o lokalni samoupravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

US RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995* Zahteva za razpis referenduma (40. člen). * Odlok Skupščine občine Sežana o komunalnih taksah (Ur. objave, št. 34/91). * 2. čl. zakona o ustavnovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/95) glede imen in sedežev občin.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Volilni boj in pravo

dr. Janez Šinkovec, 30.11.1995

Državni zbor in državni svet

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 22-23/1995Volilni boj naj bi bil manifestacija demokratičnosti, ki se odraža v političnem pluralizmu. V volilnem boju naj bi se odrazila nedotakljivost nekaterih demokratičnih načel, kot so: * večina je odločujoča potenca političnega oblikovanja volje, to preprečuje aristokratsko ali oligarhično obliko držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Podržavljanje kmetijskih zemljišč - javno dobro

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 21/19951. V pravilniku o zakupih kmetijskih zemljišč in kmetij (Ur. l. RS, št.7/94) se odpravijo: - drugi odstavek 1. člena, - 2., 4., 5., 6., 7. in 8. člen, - 3. člen, razen prvega stavka drugega odstavka, - četrta alinea tretjega odstavka 9. člena, 10. in 1 1. člen, - 17. in 18. člen, - drugi odsta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21/1995Ustavno sodišče ustavi postopek, če so izpodbijane določbe predpisa prenehale veljati, v konkretnem primeru na podlagi odločbe ustavnega sodišča o razveljavitvi. Sklep US RS, št. U-I-2/95 z dne 5. 10. 1995 Ustavno sodišče ustavi postopek, če pobudnik svoje nepopolne vloge na poziv ustavnega so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Obnova postopka pred ustavnim sodiščem

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21/1995Odločitev ustavnega sodišča, da pobudnik ne izkazuje pravovarstvene potrebe za ustavnosodno presojo zakona, ne pomeni vsebinske presoje ustavnosti tega zakona. Ponovno vložena pobuda za presojo istega zakona se zavrže, ker okoliščine, ki jih pobudnik navaja, ne morejo vzpostaviti manjkajoče procesne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

(Ne)priznani pravni interes

mag. Matevž Krivic, 16.11.1995

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 21/1995Kljub soglašanju z nujnostjo restriktivne razlage 24. člena zakona o ustavnem sodišču - ZUstS sem iz razlogov, natančneje razloženih v svojem ločenem mnenju k odločbi št U-I-28/95, tudi v tem primeru glasoval za sprejem pobude.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(3) 24(5) 22-23(13) 21(8)
19-20(13) 18(6) 17(2) 16(10)
15(13) 14(4) 13(10) 12(8)
11(9) 10(6) 9(15) 8(13)
7(9) 6(6) 5(20) 4(9)
3(4) 2(11) 1(2)

Leto objave

< Vsi
1995(199)
> Januar(13) > Februar(13) > Marec(26) > April(22) > Maj(15) > Junij(23) > Julij(14) > September(23) > Oktober(8) > November(34) > December(8)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G HI JK LM N OP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov