O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 167)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Poplava človekovih pravic?

Kristina Božič, 22.12.2005

Človekove pravice

Kristina Božič, Pravna praksa, 49-50/2005Tri dni pred mednarodnim dnevom človekovih pravic (ČP), se je na ljubljanski pravni fakulteti odvila okrogla miza, na kateri je večina kateder fakultete predstavila svoj pogled na ČP. Skorajda vsi prispevki predavateljev fakultete so poudarili pomembnost samostojnosti pojma ČP ter njihovo nujno potr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

O poslovniku skupščine državne skupnosti Srbija in Črna Gora in pravni naravi poslovnika

dr. Mladen Vukčević, 22.12.2005

Državni zbor in državni svet

dr. Mladen Vukčević, Pravna praksa, 49-50/2005Načelo hierarhije pravnih aktov je primarni pogoj za skladnost pravnega sistema, hkrati pa je tudi odraz hierarhije državnih organov, ki sprejemajo akte v mejah svojih pristojnosti. 1 . Uvod Zahteva pravne znanosti in družbene prakse za uresničitev celotne pravne infrastrukture v državi pridob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Usmeritve US RS do uporabe prava EU v nacionalnem pravu

dr. Mirjam Škrk, 22.12.2005

Ustavno sodišče

dr. Mirjam Škrk, Pravna praksa, 49-50/2005Že ob vstopu Slovenije v EU je bilo pričakovati, da se bo v zadevah z evropskim elementom Ustavno sodišče RS neizogibno srečalo z naravo in z značilnostmi evropskega prava in z vlogo Sodišče ES oziroma Sodišča prve stopnje (SPS) pri razlagi in uporabi tega prava, še zlasti z vidika postavitve predho...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Zakaj Evropa (še vedno) potrebuje ustavo?

Matej Avbelj, 15.12.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Avbelj, Pravna praksa, 48/2005Potem ko je evropski ustavni projekt dobil odločno nezaupnico s strani francoskega in nizozemskega ljudstva, je zanimanje za Pogodbo o ustavi za Evropo (PUE), tako se vsaj zdi, popolnoma zamrlo. Evropski ustavni navdušenci se nekako še vedno nismo pobrali od nezavidljivega in nepričakovanega udarca,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Dostop do splava

Metka Naglič, 15.12.2005

Človekove pravice

Metka Naglič, Pravna praksa, 48/2005Odrekati ženski dostop do zakonsko dovoljenega splava krši njene najbolj temeljne pravice. Tako je novembra odločil Odbor ZN za človekove pravice v primeru K. L. v. Peru. Gre za prvi primer, ko je neko mednarodno telo s področja varovanja človekovih pravic državo razglasilo za odgovorno, ker ni posk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Prepoved razpolaganja z nepremičninami po 88. členu ZDen

Tomaž Mavri, 8.12.2005

Denacionalizacija in lastninjenje

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 47/2005Zakon o denacionalizaciji (ZDen)1 v 88. členu določa, da z dnem uveljavitve tega zakona (7. 12. 1991) ni dopustno nobeno razpolaganje z nepremičninami ali premoženjem, glede katerega po določbah tega zakona obstaja dolžnost vrnitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Le kdo potrebuje imuniteto?

dr. Janez Pogorelec, 8.12.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 47/2005V zadnjem času se vse več govori o oženju obsega imunitete poslancev in celo o njeni popolni ukinitvi. Lahko bi zavzdihnil, ah, ta naš egalitarizem, in zapisal, če poslanci ne želijo imeti imunitete, pa naj je nimajo. Ampak postavlja se vprašanje, ali je ne potrebuje niti državni zbor? In če jo potr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Občutljivost za človekove pravice

dr. Marko Bošnjak, 8.12.2005

Človekove pravice

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 47/2005Ob 10. decembru se človeštvo spominja sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic. Z vsakoletnim praznovanjem se ponuja priložnost za premislek, kakšno pot smo prehodili in kako je s stanjem človekovih pravic danes. Ko pravniki razmišljamo o ideji človekovih pravic, jo pogosto vidimo skozi prizm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari

dr. Marko Novak, 8.12.2005

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 47/2005Po določbi 31. člena Ustave RS nihče ne sme biti ponovno obsojen (tu gre gotovo za redakcijsko napako, saj bi se v tem delu logično pravilno besedilo moralo bržkone glasiti »sojen«) ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen, ali je bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Zapis običajnega humanitarnega prava

Beti Hohler, 1.12.2005

Obramba

Beti Hohler, Pravna praksa, 46/2005Mednarodni odbor Rdečega križa (MORK) je marca letos izdal dolgo pričakovano Študijo običajnega mednarodnega humanitarnega prava, ki obsega dva dela. V prvem so po ključnih poglavjih navedena pravila s krajšimi obrazložitvami, drugi del pa na več kot 4.400 straneh vsebuje dokumente (praksa držav, me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Nadzor nad policijo v predkazenskem postopku

mag. Bećir Kečanović, 24.11.2005

Uprava, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 44-45/2005Nekateri avtorji v zvezi z nadzorom nad policijo v predkazenskem postopku ugotavljajo, da je to izključna pristojnost in odgovornost državnega tožilca, drugi predlagajo ustanovitev sodne policije. Naslovne tematike pa se lotevam širše. O predlogu za ustanovitev sodne policije menim, da je v danih ok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Uporaba vojaškega čina stotnika jugoslovanske vojske

Avtor ni naveden, 24.11.2005

Obramba

, Pravna praksa, 44-45/2005Rezervni kapetan (končal vojaško šolo in ustrezno usposobljen) nekdanje Jugoslavije se je v začetku vojne za Slovenijo udeležil osamosvajanja Slovenije in mu je bil priznan status vojnega veterana. Ob tem naj bi mu bilo razloženo, da se mu čin stotnika v Sloveniji na račun bivše vojaške izobrazbe ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Odločbe in sklepi US

Irena Vovk, 17.11.2005

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2005Prvi del štirinajste knjige Odločb in sklepov Ustavnega sodišča za leto 2005 nadaljuje zbirko, v kateri je doslej izšlo triindvajset knjig. Ustavno sodišče izdaja zbirko polletno. Tako zajema 1. knjiga XIV. letnika zbirke za leto 2005 ustavnosodno presojo od 1. januarja do 31. maja (številke 1–47). ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Oddaljeno internetno glasovanje

Alen Hodnik, 17.11.2005

Državni zbor in državni svet, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Alen Hodnik, Pravna praksa, 43/2005V Estoniji so 16. oktobra potekale lokalne volitve, ki pa so tokrat pomenile bistven korak v napredku volilnega prava. Med 10. in 12. oktobrom so volivci te države lahko oddali svoj glas s pomočjo interneta, Estonija pa se je tako vpisala v zgodovino kot prva država, ki je uspešno izvedla zavezujoče...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Sopodpis in usklajenost izvršilne veje oblasti

dr. Janez Pogorelec, 17.11.2005

Vlada

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 43/2005V nekaj primerih se je v zadnjem času pokazala določena neusklajenost v zunanji politiki vlade oz. ministrstva za zunanje zadeve, na eni strani, in predsednika republike, na drugi strani (predvsem nekatere pobude o Kosovu in izjave predsednika republike o arbitraži o meji s Hrvaško). Ne da bi se spu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Odločbe US

Avtor ni naveden, 10.11.2005

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 42/2005Generalna prepoved poslovanja subjektov Odločba US RS, št. U-I-163/05 z dne 6. 10. 2005 objavljena v Ur. l. RS, št. 97/05 Prvi, četrti, peti in šesti odstavek 28. člena in prvi odstavek 30. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04) so v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Spremembe zakona o financiranju občin

mag. Roman Lavtar, 10.11.2005

Lokalna samouprava

mag. Roman Lavtar, Pravna praksa, 42/2005V Ur. l. RS, št. 90/05 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-B), ki je že začel veljati. Razloge za spremembe sem predstavil že v PP št. 27/2005, zato bom tokrat poudaril bistvene novosti, ki jih prinaša novela. Vlada je že 15. junija sprejela predlog sprememb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Uprava med politiko in stroko

mag. Polona Kovač, 10.11.2005

Uprava

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 42/2005Od 29. septembra do 1. oktobra 2005 je potekalo tradicionalno, že XII. »srečanje ljubiteljev uprave«, kot se je izrazil prof. dr. Gorazd Trpin, vodja ene izmed sekcij, uradno pa strokovna konferenca Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani Dnevi slovenske uprave. Letošnje konference se je udeležilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Pravo in birokracija

Jernej Juren, 10.11.2005

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

Jernej Juren, Pravna praksa, 42/200512. sekcija Dr. Gregor Virant, vodja 12. sekcije, si je zastavil vprašanje, kaj lahko pravniki storimo za prijaznejšo upravo. Najprej moramo ponotranjiti načela novega javnega upravljanja (usmerjenost k uporabniku, odprtost, preglednost, učinkovitost itd.), ne da bi pozabili na klasična Webrova nač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Lukenda proti Sloveniji

Matija Longar, 27.10.2005

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 41/2005Franjo Lukenda (F. L.) se je 6. januarja 1994 poškodoval pri delu v rudniku lignita in je postal invalid. Na Okrajnem sodišču v Celju je 30. decembra 1998 sprožil postopek proti zavarovalnici, kjer je imel njegov delodajalec sklenjeno nezgodno zavarovanje, in zahteval zvišanje izplačila zavarovalnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Tiskovno sporočilo: odločba US RS, št. U-I-65/05 z dne 29. 9. 2005

dr. Janez Čebulj, 27.10.2005

Ustavno sodišče

dr. Janez Čebulj, Pravna praksa, 41/2005Na podlagi drugega odstavka 73. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Ur. l. RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) izdaja Ustavno sodišče tiskovno sporočilo. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-65/05 odločilo o ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 50/97, 65/97 – popr. in 70/00 – ZUS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Odločba US RS, št. U-I-65/05 z dne 29. 9. 2005

dr. Janez Čebulj, 27.10.2005

Ustavno sodišče

dr. Janez Čebulj, Pravna praksa, 41/2005Učinkovito sodno varstvo pravice brez nepotrebnega odlašanja Zakon o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 50/97, 65/97 – popr. in 70/00) je v neskladju z ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu RS. Bistveni sestavni del prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih

Avtor ni naveden, 27.10.2005

Uprava

, Pravna praksa, 41/2005Delodajalec je dolžan delavcem povrniti stroške prevoza na delo v skladu z uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih. V uredbi je meja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča zaposlenega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Olajšanje naturalizacijskih postopkov

Avtor ni naveden, 14.10.2005

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 39-40/2005Sklep US RS, št. U-I-2/04 z dne 16. 6. 2005 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državljanstvu RS (Ur. l. RS, št. 96/02) se zavrne. Pravice državljanov drugih držav naslednic SFRJ, ki so urejene v zakonu o urejanju statusa državlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Okvirni sklepi s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja

mag. Liljana Selinšek, 14.10.2005

Uprava, Sodišča

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 39-40/2005Veliki senat Sodišča ES je 16. junija letos izdal zanimivo sodbo (zadeva C-105/03), ki se dotika nadvse aktualnega vprašanja neposredne uporabe aktov EU s širšega področja kazenskega prava. Konkretno se je italijanskim sodnim organom postavilo vprašanje, ali smejo določbe svojega kazenskega postopka...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(3) 48(2) 47(4) 46(1)
44-45(2) 43(3) 42(4) 41(4)
39-40(3) 38(3) 37(1) 35-36(5)
34(3) 33(3) 31-32(4) 29-30(10)
28(1) 27(4) 26(1) 25(8)
24(1) 23(2) 21-22(5) 20(3)
19(6) 17-18(5) 16(3) 14-15(8)
13(7) 12(3) 10-11(20) 9(4)
8(7) 7(2) 6(2) 5(5)
4(1) 3(3) 2(6) 1(5)

Leto objave

< Vsi
2005(167)
> Januar(14) > Februar(10) > Marec(31) > April(26) > Maj(14) > Junij(11) > Julij(16) > Avgust(7) > September(9) > Oktober(10) > November(9) > December(10)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov