O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 77)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Ustavno sodišče RS

Avtor ni naveden, 26.12.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1991V postopku pred ustavnim sodiščem so tudi zakoni mlade slovenske države, med njimi dopolnitve zakona o RTV, o financiranju javne porabe, o proračunu RS, državljanstvu, o tujcih, nadalje zakon o delovnih razmerjih (konkurenčna klavzula), o razlastitvi, o kmetijskih in stavbnih zemljiščih. Napadeni so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

O predlogu nove ustave

Dušan Skok, 26.12.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Dušan Skok, Pravna praksa, 25/1991Zadnje letno strokovno-družabno srečanje članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana (12. decembra) je sicer zbralo tisto standardno število udeležencev (okoli 40), rekli bi, malo za predmet pogovora: predlog nove slovenske ustave. Kljub temu je bila razprava zanimiva, živahna, dejavna... O...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Čestitke k dnevu samostojnosti

dr. Janez Šinkovec, 26.12.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 25/1991Izhajajoč iz Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe, in zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo nar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Ali so vlagatelji ustavne tožbe lahko le posamezniki?

dr. Arne Mavčič, 26.12.1991

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 25/1991Ustavna tožba je kot posebno pravno sredstvo za varstvo temeljnih ustavnih pravic pred ustavnim sodiščem relativno redka. Njeno pravno naravo je v podrobnostih praviloma opredelilo ustavno sodišče samo. Tako je ustavnosodna praksa definirala ustavno tožbo kot specifično pravno sredstvo državljana...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Pogodbe o zaposlitvi v državnih organih

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 23-24/1991Ali delavci v državnih organih sklepajo pogodbe o zaposlitvi pred nastopom dela, oziroma ali so dolžni skleniti pogodbe o zaposlitvi po 135. členu zakona o delovnih razmerjih? Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91) ne govori o tem, da delavci v državnih organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Ob množici prekrškov: dekriminacija, prenos v organskimandat

Zdenko Pavlina, 12.12.1991

Človekove pravice, Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 23-24/1991Že ob prenosu nekaterih kaznivih dejanj po spremembi republiškega kazenskega zakona na prekrške v jeseni leta 1989 je Republiški senat za prekrške v Ljubljani opozoril na preobremenitev občinskih sodnikov za prekrške ter pri tem predlagal, da se ob sprejemu novih republiških predpisov in občinskih o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Informacijska tehnologija in varstvo zasebnosti

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Človekove pravice, Poštni promet in telekomunikacije

, Pravna praksa, 23-24/1991V ponedeljek, 18. novembra 1991, je Janez Čebulj na Pravni fakulteti v Ljubljani obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Vpliv uporabe informacijske tehnologije v državni upravi na posameznika". V Sloveniji je relativno malo teoretikov, ki se ukvarjajo z vprašanjem varstva informacijske z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Uporaba jezikov pred vojaškimi sodišči

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Obramba, Sodišča

, Pravna praksa, 23-24/1991Uporaba jezikov narodov in narodnosti Jugoslavije in njihovih pisav v postopku pred vojaškim sodiščem ne more biti urejena s poslovnikom vojaških sodišč prve stopnje. Po oceni USJ se smejo pravice in obveznosti strank v postopku pred sodiščem, zlasti pa z ustavo zajamčene svoboščine in pravice, urej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Razglasitev naravnega in kulturnega spomenika

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ustavno sodišče, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 22/1991Odlok o razglasitvi naravnega in kulturnega zgodovinskega spomenika, ki je bil sprejet na podlagi mnenja in predloga organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine in ni v neskladju s planom, ni v neskladju z zakonom. Sklep US RS, št. U-I-52/90 z dne 12. 9. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Veljavnost začasnega statutarnega sklepa

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22/1991Začasni statutarni sklep javnega podjetja, ki ga je sprejel izvršni svet mestne skupščine in ki ni bil objavljen v Uradnem listu RS, ni začel veljati. Odločba US RS, št. U-I-75/91 z dne l7. 10. 1991, objavljena v Ur. l. RS št. 24/91
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Odvetnik - član občinskega IS

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Lokalna samouprava, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 22/1991Predsedstvo Odvetniške zbornice Slovenije je na seji 12. novembra sprejelo o gornjem vprašanju naslednje stališče. Izvršna oblast je nezdružljiva s poklicem odvetnika - zato odvetnik ne more opravljati funkcije člana občinskega izvršnega sveta, tudi če jo opravlja (ali namerava opravljati) neprof...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Referendumsko sprejemanje zakonov

dr. Albin Igličar, 28.11.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 22/1991Znamenita Deklaracija o pravicah človeka in državljana (1789), ki predstavlja osnovo modernim političnim in pravnim sistemom, je v svojem 6. členu določila: "Zakon je izraz splošne volje. Vsi državljani imajo pravico osebno ali prek svojih predstavnikov sodelovati pri njegovem sprejemanju..." S t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Postavljanje sodnikov po prihodnji slovenski ustavniureditvi

Jadranka Sovdat, 28.11.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 22/1991V zadnji številki pp piše dr. Janez Šinkovec v članku z naslovom "Še o nekaterih sestavinah neodvisnosti sodišč" o posameznih ustavnopravnih vidikih neodvisnosti sodnika in med njimi poudarja tudi način "izvolitve". Kot je razvidno, se zavzema za takšen način ureditve tega vprašanja, po katerem sodn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄21

V precepu med cilji in sredstvi

dr. Šime Ivanjko, 14.11.1991

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 21/1991Upravičen politični strah pred divjimi privatizacijami družbenih sredstev v naših podjetjih je ponovno, kot velikokrat doslej, zlorabil pravne institucije za doseganje ciljev, ki so v sferi kazenskega prava, politike in morale. Ni dvoma, da se zaradi strankarskih interesov procesi pravnega urejanja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄21

Še o "privatizacijski" kupni pogodbi za stanovanja

dr. Konrad Plauštajner, 14.11.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 21/1991Dr. Marko Ilešič je v pp 20/91 s člankom "Kupna pogodba kot instrument za privatizacijo stanovanj" prvi našel nekaj teoretičnih in praktičnih odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo ob privatizaciji po novem stanovanjskem zakonu (v nadaljevanju: SZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄21

Razvoj slovenskega pravnega sistema

mag. Vid Jakulin, 14.11.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 21/1991Na Pravni fakulteti v Ljubljani je bil 29. oktobra 1991 v okviru Svobodne katedre razgovor o razvoju slovenskega pravnega sistema. Prvi uvodničar je bil dr. Lojze Ude, ki je spregovoril o sedanjem položaju v pravnem sistemu. Opozoril je, da je še veljavna ustava z ustavnimi amandmaji na lastninsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Kupna pogodba kot instrument za privatizacijo stanovanj

dr. Marko Ilešič, 31.10.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 20/1991Novi stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91, popr. že v 19/91) bo gotovo v naslednjih tednih pogosto predmet razprav na straneh Pravne prakse in pravne publicistike sp1oh, seminarji na to temo pa so že kar nepregledni. Nova ureditev je seveda praktično pomembna za desettisoče imetnikov stanovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Privatizacija po stanovanjskem zakonu - ugotavljanjevrednosti stanovanja

Branka Neffat, 31.10.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Branka Neffat, Pravna praksa, 20/1991Predvidevamo, da bo pri izvajanj u privatizacij e stanovanj oziroma stanovanjskih hiš po stanovanjskem zakonu prišlo do težav predvsem zaradi toge uporabe sistema točkovanj a za ugotavljanja vrednosti. V veljavi sta ostala med drugim pravilnik o minimalnih tehničnih normativih ter standardih za v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Osnutek pogodbe o ustanovitvi evropske unije

Andrej Piano, 31.10.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andrej Piano, Pravna praksa, 20/1991Konec letošnjega junija je zaradi vojne v Sloveniji nekako neopazno mimo šla novica, da je ES sprejela osnutek pogodbe o preobrazbi ES v politično, ekonomsko in monetarno unijo. S podpisom in kasnejšo ratifikacijo te pogodbe se bo začelo novo poglavje evropskih integracij. Glede na vseobsežnost tema...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Ustanovitev mednarodnega dokumentacijskega centra zapodročje ustavnega sodstva

dr. Arne Mavčič, 17.10.1991

Ustavno sodišče, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 19/1991Ponovna ideja o ustanovitvi mednarodnega dokumentacijskega centra za področje ustavnega sodstva izhaja s skupne seje evropske komisije za demokracijo in pravo in predsednikov ustavnih in vrhovnih sodišč, ki je bila 8. oktobra 1990 v Piazzoli sul Brenta (Italija). Zato je bil dne 12. in 13. septem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄18

K razpravi o slovenskem pravnem sistemu

dr. Janez Šinkovec, 3.10.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 18/1991Nesporno je, da se slovenski pravniki nahajamo v nezavidnem položaju, saj nimamo konsistentnega pravnega sistema, kar nam onemogoča smotrno delo ob sprejemanju zakonov, kakor tudi njihovem uresničevanju. Težave so podane že v dejstvu, da nismo sprejeli slovenske ustave, ter da je veljavna ustava z v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Prometnost - možnost razpolaganja z internimi delnicami

dr. Marijan Kocbek, 19.9.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 17/1991Ali in kdaj je mogoče razpolagati z internimi delnicami, izdanimi na podlagi zakona o družbenem kapitalu ter ali lahko imetniki internih delnic prodajo ali kako drugače razpolagajo v pravnem prometu z internimi delnicami izven kroga oseb določenih v 1/a členu zakona o družbenem kapitalu, predvsem pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Lastninsko preoblikovanje podjetij

Dušan Skok, 19.9.1991

Denacionalizacija in lastninjenje

Dušan Skok, Pravna praksa, 17/1991Vroča tema prvega jesenskega strokovno-družabnega srečanja članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana je z napovedjo kazala, da nekako ne bo ujela pravega trenutka - saj je bila 12. septembra še sredi najbolj napetih skupščinskih razprav, ko se je uradnemu predlogu zakona pridružilo ob skoraj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Vemo, kaj nas loči od Evrope?

dr. Marko Ilešič, 19.9.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 17/1991Čeprav ima že nekaj let beseda "Evropa" in vse, kar je "evropskega", dobiva že skoraj magičen prizvok, pa žal ni vselej povsem jasno, kaj si kdo pod temi pojmi predstavlja, pa tudi ne, kaj vse bi morali na tej tolikanj želeni poti k političnemu, gospodarskemu in tudi pravnemu zbližanju z "Evropo" še...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Depozit za nakup določenega blaga

Avtor ni naveden, 5.9.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1991Zaradi plačila depozita za določeno blago, ki je izdelano na ozemlju Republike Hrvatske in Republike Slovenije, ter za blago, ki so ga uvozila podjetja z ozemlja teh republik, so podjetja in delovni ljudje v neenakopravnem položaju pri gospodarjenju in pridobivanju dohodka na enotnem jugoslovanskem ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(4) 23-24(4) 22(5) 21(3)
20(3) 19(1) 18(1) 17(3)
16(6) 15(7) 14(8) 13(1)
12(2) 10-11(2) 9(5) 7(4)
6(2) 5(3) 4(5) 3(2)
2(3) 1(3)

Leto objave

< Vsi
1991(77)
> Januar(6) > Februar(2) > Marec(8) > April(6) > Maj(5) > Junij(4) > Julij(9) > Avgust(7) > September(9) > Oktober(5) > November(8) > December(8)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHI J K LM N OP QRS Š T U VWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov