O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 83)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Simulacija slovenskega parlamenta

Janez Tekavc, 15.12.1994

Državni zbor in državni svet

Janez Tekavc, Pravna praksa, 24/1994Med 30. novembrom in 2. decembrom je v prostorih Državnega zbora potekala simulacija slovenskega parlamenta. Verjetno je za vsakega študenta zanimiv občutek, ko stopi v prostore slovenskega parlamenta. Študenti prava pa smo imeli to srečo, da smo se lahko tri dni predstavljali kot pravi parlament...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Odlok o določitvi kmetij v občini

Avtor ni naveden, 15.12.1994

Lokalna samouprava, Kmetijstvo

, Pravna praksa, 24/1994Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka se zavrže. Odlok o določitvi kmetij v občini Novo mesto je posamični upravni akt, zato ustavno sodišče ni pristojno za oceno. Sklep US RS, št. U-I-75/94 z dne 6. 10. 1994
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Pogoji za ustanovitev občine

Avtor ni naveden, 15.12.1994

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 24/19941. Člen 2 in 3 zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij sta iz razlogov, navedenih v obrazložitvi te odločbe, v neskladju z ustavo. 2. Državni zbor mora neskladnost iz prejšnje točke odpraviti najkasneje v 6 mesecih pred razpisom naslednjih lokalnih volitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Ustavnopravni pogled na kršitev pravice do molka in pravice do zagovornika...

Jadranka Sovdat, 3.11.1994

Človekove pravice, Kazenski postopek

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 20-21/1994V zadnji številki revije Pravnik (št. 7-9/1994) je bil objavljen članek z naslovom "Pravica do prvega kontakta(*1) v postopkih s policijo v teoriji in praksi". Avtor piše o pravici do molka in pravici do zagovornika ter pravici do obvestila bližnjih o odvzemu prostosti, na kar so pooblaščene osebe o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Negativni pogoj za izvolitev v sodniško funkcijo

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Ustavno sodišče, Sodišča

, Pravna praksa, 20-21/1994Sodišče je po opravljeni javni obravnavi (17. 6.1994) na seji 14. julija ugotovilo: Določba tretjega odstavka 8. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94) ni v neskladju z ustavo. Celotna odločba je bila objavljena v Ur. l. RS, št. 48 - 5. avgusta 1994. Iz nje povzemamo stavek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Odmevi

Miha Velkavrh, 3.11.1994

Ustavno sodišče, Sodišča

Miha Velkavrh, Pravna praksa, 20-21/1994V zvezi z odločbo ustavnega sodišča glede 8. čl. zakona o sodniški službi se je v pp, št.19/94 pojavilo novo mnenje. Ne nameravamo analizirati ustavne odločbe, ampak izkazati predvsem nestrinjanje z nekaterimi stališči iz tega članka, ki odražajo poglede o neodvisnosti sodstva, pravni državi, legiti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Projekt SIPIS - državni standard za ponudbo pravnih informacij

Gorazd Perenič, 20.10.1994

Uprava, Poštni promet in telekomunikacije

Gorazd Perenič, Pravna praksa, 19/1994V Sloveniji je že nekaj časa odprt nov informacijski projekt, imenovan SIPIS ali Slovenski interaktivni pravni informacijski sistem. Zgrajen je bil na obstoječem pravnem informacijskem sistemu Republike Slovenije. Temeljno vodilo pri njegovem snovanju je bilo vseskozi zagotoviti celovitost in komple...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

O odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije

dr. Milan Gaspari, 20.10.1994

Ustavno sodišče

dr. Milan Gaspari, Pravna praksa, 19/1994S to odločbo je ustavno sodišče odločilo, da ni v neskladju z ustavo določba 3. odstavka 8. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.19/94), ki se glasi: "Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sodniki, ki so sodili ali odločali v preiskovalnih in sodnih postopkih v katerih so b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Referendum in ljudska iniciativa

mag. Miro Cerar, 20.10.1994

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 19/1994V pričujočem sestavku so prikazani temeljni vidiki ureditve referenduma in ljudske iniciative v Sloveniji (gre za dve najpomembnejši obliki neposredne demokracije) ter nekatera vprašanja, ki se (že) pojavljajo na tem področju. Z novo ustavno ureditvijo so možnosti referendumskega odločanja in ljudsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Evropska konvencija o človekovih pravicah

dr. Franc Brinc, 20.10.1994

Človekove pravice

dr. Franc Brinc, Pravna praksa, 19/1994Odbor strokovnjakov za človekove pravice pri Svetu Evrope je pripravil Protokol o priznanju nekaterih dodatnih pravic osebam, ki jim je vzeta prostost. Te pravice zadevajo zlasti delo policije, sodišč in kazenskih zavodov. Ker je oblikovanje kazenske zakonodaje in zakonodaje o izvrševanju kazenskih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

Aktualna vprašanja varovanja človekovih pravic - iz različnih vidikov

Damjan Korošec, 6.10.1994

Človekove pravice

Damjan Korošec, Pravna praksa, 18/1994Od 11. do 18. septembra je v Varšavi potekal simpozij, na katerem smo se zbrali predstavniki iz Albanije, Armenije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Estonije, Gruzije, Hrvaške, Jordanije, Latvije, Litve, Madžarske, Moldavije, Poljske, Romunije, Rusije, Slovenije, Sudana, Indije, U...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

Ekonomsko socialni svet

Nataša Belopavlovič, 6.10.1994

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 18/1994V industrijsko razvitih državah že dalj časa upoštevajo vlogo in pomen socialnega partnerstva pri urejanju temeljnih vprašanj s področja ekonomske in socialne politike. V ta namen so v teh državah bodisi zakonsko bodisi dogovorno oblikovali različne tripartitne organe, v katere imenujejo svoje preds...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Kršitev temeljnih (človekovih) pravic

dr. Marijan Pavčnik, 22.9.1994

Človekove pravice

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 17/19941. Ključno je tudi vprašanje, kako naj se v imenu temeljnih pravic odzivamo na kršitve teh istih pravic v naši (pol)pretekli zgodovini. V obsegu tega prispevka so v ospredju pravna razlagalna merila, ki nam omogočajo, da identificiramo pravno kršitev in njenega storilca. V naravi pravnosti je,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Osebnostne pravice in evropska konvencija o človekovih pravicah

mag. Lidija Koman-Perenič, 22.9.1994

Človekove pravice

mag. Lidija Koman-Perenič, Pravna praksa, 17/1994Človekove pravice in temeljne svoboščine v civilnem pravu označujemo kot osebnostne pravice. To so tiste pravice, ki pripadajo določeni osebi, od katere se ne morejo ločiti, ki so nepremoženjske in absolutne.(*1) * Človekove pravice pripadajo vsakomur in so vezane na človekov obstoj, zato poenostav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Mladi delikventi in njihove družine-problem človekovih pravic

dr. Alenka Šelih, 22.9.1994

Človekove pravice, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 17/1994Edino specializirano mednarodno združenje sodnikov za mladoletnike organizira svoje kongrese vsako četrto leto in je svoj letošnji, 14. kongres (v Bremnu, 28. avgusta do 2. septembra) posvetilo vprašanjem človekovih pravic v mladoletniškem kazenskem sodstvu ter ga povezalo z dvema temama, ki sta tes...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄14

Zakon o denacionalizaciji

Avtor ni naveden, 21.7.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 14/1994S pravnomočno sodbo zavrnjen tožbeni zahtevek na izpodbijanje pravnega posla zaradi napak volje ni ovira za postopek denacionalizacije po 5. čl. ZDEN. V tem postopku namreč ne gre za izpodbijanje Posla, ampak za ugotovitev, da je do prenosa premoženja v državno last prišlo zaradi grožnje, sile ali z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄14

Ureditveni načrt

Avtor ni naveden, 21.7.1994

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 14/1994Občinski odlok o ureditvenem načrtu za ožje središče mesta, ki ne zagotavlja poslovno-stanovanjskemu objektu funkcionalnega zemljišča s parkirnimi prostori, ni v neskladju z zakonom. Sklep US RS, št. U-I-12/94 z dne 16. 6. 1994
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄14

Prenehanje veljavnosti podzakonskega akta

Avtor ni naveden, 21.7.1994

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14/1994Ustavno sodišče zavrže pobudo za oceno ustovnosti in zakonitosti podzakonskega akta, ki je prenehal veljati, in niso izpolnjeni pogoji za sprejem ugotovitvene odločbe po 47. členu zakono o ustavnem sodišču. Kot tak akt je šteti tudi Odlok o določitvi referendumskih območij, ki je prenehal veljati...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄14

Sklep občinske skupščine o imenovanju

Avtor ni naveden, 21.7.1994

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14/1994Ustavno sodišče zavrže pobudo za oceno akta, ki ni predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, temveč posamični akt. Sklep US RS, št. U-I-117/94 z dne 9. 6. 1994
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄14

Presoja predpisov lokalnih skupnosti

Avtor ni naveden, 21.7.1994

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14/1994Ustavno sodišče ne more presojati skladnosti občinskega odloka z občinskim statutom ali s poslovnikom občinske skupščine. Velikost zavarovanega območja naravne ali kulturne znamenitosti je strokovno vprašanje, v katerega oceno se ustavno sodišče ne more spuščati. Sklep US RS, št. U-I-35/94 z d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄14

Ocena nesprejetega odloka

Avtor ni naveden, 21.7.1994

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14/1994Ustavno sodišče je zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno zakonitosti predloga občinskega odloka. Sklep US RS, št. U-I-39/94 z dne 9. 6. 1994
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄14

Zakon o denacionalizaciji

Avtor ni naveden, 21.7.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 14/1994Najemnik ni stranka v denacionalizacijskem postopku, ker se z vrnitvijo nepremičnine samo v last, ne posega v obstoječe najemno razmerje (24. 2. odstavek 29. in 30. člen ZDEN).
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄14

Volitve v zbor združenega dela mestne skupščine

Avtor ni naveden, 21.7.1994

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14/1994Določbe Statuta Mesta Ljubljana, ki se nanašajo na njen zbor združenega dela in volitve v ta zbor, so sicer imele pravno podlago v zakonu o volitvah v skupščine, ki pa je z uveljavitvijo zakona o volitvah v državni zbor in zakona o lokalnih volitvah prenehal veljati.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄14

Zakon o denacionalizaciji

Avtor ni naveden, 21.7.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 14/1994Pravni nasledniki po 15. členu ZDEN, ki so upravičeni za uveljavljanje pravic iz tega zakona, so tudi dediči oporočnega dediča denacionalizacijskega upravičenca. Sodba Vrhovnega sodišča R Slovenije z dne 7. 4. 1994, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄13

F„lle und L”sungen zum Verfassungrecht

dr. Janez Kranjc, 7.7.1994

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/1994Kot navaja urednik tega praktikuma Primeri in rešitve iz ustavnega prava v uvodu k prvi izdaji, je bila povod za pripravo te knjige reforma pravnega študija, ki je dala večji poudarek pisnemu izražanju pravnika. Med preverjanji znanja je postal pisni izpit redna oblika izpita. Poleg tega pa so bile ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
24(3) 20-21(3) 19(4) 18(2)
17(3) 14(9) 13(3) 12(5)
11(2) 10(1) 9(5) 8(1)
7(10) 6(1) 5(7) 3-4(10)
2(8) 1(6)

Leto objave

< Vsi
1994(83)
> Januar(14) > Februar(10) > Marec(8) > April(11) > Maj(6) > Junij(7) > Julij(12) > September(3) > Oktober(6) > November(3) > December(3)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG HI JK LM N OP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov