O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄42

Novi zakon o medijih kot grožnja svobodi izražanja

Rok Čeferin, 28.10.2010

JAVNO OBVEŠČANJE, Človekove pravice

Rok Čeferin, Pravna praksa, 42/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄42

Javni in zasebni "ne"

Jure Mikuž, 28.10.2010

Uprava, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 42/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄42

Romski predstavnik v občinskem svetu

Avtor ni naveden, 28.10.2010

LOKALNA SAMOUPRAVA, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2010Peti odstavek 39. člena Zakona o lokalni samoupravi ni v neskladju z Ustavo. Zahteva za oceno ustavnosti šestega odstavka 39. člena Zakona o lokalni samoupravi se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄42

Arbitražni sporazum

Avtor ni naveden, 28.10.2010

ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2010Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

VS dopustilo revizijo

Irena Vovk, 29.10.2009

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 42/2009Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Mariboru je 22. oktobra prejel sklep Vrhovnega sodišča, ki je odločalo o predlogu Republike Slovenije, da dopusti revizijo zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani glede utemeljenosti tožbe sodnika zaradi plačila razlike v plači, je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Ravnanje uradne osebe, ki krši pravice o zaposlovanju

Žarko Stevanović, 29.10.2009

Uprava

Žarko Stevanović, Pravna praksa, 42/2009Ravnanje uradne osebe predsednika sodišča, ki na administrativno-tehničnih delovnih mestih sodišča zaposluje javne uslužbence na podlagi objav prostih delovnih mest, ki so neskladne s sistemizacijo, zaposluje javne uslužbence, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev, jim nepravilno določa količnike za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Kategorizacija lokalne ceste na zemljišču v tuji lasti

Avtor ni naveden, 30.10.2008

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerknica (Ur. l. RS, št. 41/99), kolikor pod zaporedno številko 279 kategorizira javno pot s številko ceste 542522 Goričice, počitniško naselje, v delu, ki poteka po parc. št. 171/4, 171/10 in 171/11, k. o. Lipsenj, je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Izdaja gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti in uporabnega dovoljenja za stanovanjske objekte

Mojca Beliš, 30.10.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 42/2008Ravnanje uradnih oseb, ki v upravnih zadevah odločajo v očitnem nasprotju z dejansko in pravno naravo teh zadev ter s tem omogočajo drugemu neupravičeno korist, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji drugega člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Nekaj spornih vidikov novega plačnega sistema

Nejc Zemljak, 30.10.2008

Uprava

Nejc Zemljak, Nejc Zemljak, Pravna praksa, 42/2008Uvedba plačnega sistema je za nami, spoznavanje njegovih učinkov in težav, s katerimi se bomo soočali v naslednjih letih, pa se je šele začelo. Trenutno v javnih občilih prebiramo kritike in tudi pohvale novega sistema s precej pavšalnimi obrazložitvami, zakaj in v čem je nova ureditev dobra oz. sla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Odločbe US

Avtor ni naveden, 10.11.2005

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 42/2005Generalna prepoved poslovanja subjektov Odločba US RS, št. U-I-163/05 z dne 6. 10. 2005 objavljena v Ur. l. RS, št. 97/05 Prvi, četrti, peti in šesti odstavek 28. člena in prvi odstavek 30. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04) so v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Spremembe zakona o financiranju občin

mag. Roman Lavtar, 10.11.2005

Lokalna samouprava

mag. Roman Lavtar, Pravna praksa, 42/2005V Ur. l. RS, št. 90/05 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-B), ki je že začel veljati. Razloge za spremembe sem predstavil že v PP št. 27/2005, zato bom tokrat poudaril bistvene novosti, ki jih prinaša novela. Vlada je že 15. junija sprejela predlog sprememb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Uprava med politiko in stroko

mag. Polona Kovač, 10.11.2005

Uprava

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 42/2005Od 29. septembra do 1. oktobra 2005 je potekalo tradicionalno, že XII. »srečanje ljubiteljev uprave«, kot se je izrazil prof. dr. Gorazd Trpin, vodja ene izmed sekcij, uradno pa strokovna konferenca Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani Dnevi slovenske uprave. Letošnje konference se je udeležilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Pravo in birokracija

Jernej Juren, 10.11.2005

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

Jernej Juren, Pravna praksa, 42/200512. sekcija Dr. Gregor Virant, vodja 12. sekcije, si je zastavil vprašanje, kaj lahko pravniki storimo za prijaznejšo upravo. Najprej moramo ponotranjiti načela novega javnega upravljanja (usmerjenost k uporabniku, odprtost, preglednost, učinkovitost itd.), ne da bi pozabili na klasična Webrova nač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Ali je sedanja ureditev policije sploh smiselna?

mag. Bećir Kečanović, 9.12.2004

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 42/2004Policija Fakulteta za policijsko-varnostne vede je 17. novembra 2004 organizirala posvet z naslovom Policija v Sloveniji: problemi in perspektive izvajanja, organiziranja in razvoja policijske dejavnosti ter njenega nadzora. Na njem so med drugim ugotovili, da naj bi bil nadzor nad policijo prime...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Medsebojna nezdružljivost župana in poslanca

mag. Roman Lavtar, 9.12.2004

Državni zbor in državni svet

mag. Roman Lavtar, Pravna praksa, 42/2004V novembru je Državni zbor Republike Slovenije, ko je dopolnjeval Zakon o poslancih (Ur. l. RS, št. 123/04), zamudil še eno priložnost, da uredi vprašanje nezdružljivosti funkcij poslanca in župana. Gre namreč za vprašanje, ki se v samostojni Sloveniji kot nerešeno pojavlja večkrat v različno gostih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

USTAVNO SODSTVO

Avtor ni naveden, 9.12.2004

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 42/2004Objekti javne gospodarske infrastrukture Določbi 4. in 7. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Zaključek denacionalizacije

Marko Starman, 28.11.2002

Denacionalizacija in lastninjenje

Marko Starman, Pravna praksa, 42/2002Tudi letošnje redno poročilo o napredkuSlovenije ob pridruževanju EU omenja "denacionalizacijski proces". Evropska komisija ugotavlja napredek, ugotavlja tudi, da sam postopek še vedno poteka počasi. Evropski parlament prav tako "vabi" Vlado RS, da nadaljuje z aktivnostmi za pospešitev procesa denac...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Slovenščina v pravni praksi (103.del): O uradnih dopisih - 3

dr. Monika Kalin-Golob, 28.11.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 42/2002Razpravljanje o uradnih dopisih, ki sem gavključila v oktobrske prispevke, je spodbudilo veliko vprašanj. Očitno je neenotna oblika uradnih dokumentov trn v peti marsikateremu pišočemu. Tudi moje izkušnje so pripeljale do pobude o enotnem standardu za poslovno-uradovalne dopise. Že dolgo namreč sode...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

ZADNJA VEST: Na potezi je ustavno sodišče

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 42/2002Okrožno sodišče v Ljubljani je v kazenskizadevi zoper obdolženega Josipa Lončari}a in soobdolžence, odločilo, da se postopek odločanja o zahtevi za izločitev sodnice prekine zaradi zahteve za oceno ustavnosti. V zahtevi za oceno ustavnosti ZKP okrožno sodišče ustavnemu sodišču predlaga, da določi na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Načelo subsidiarnosti ali do kam sega pristojnost EU?

mag. Primož Vehar, 28.11.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Primož Vehar, Pravna praksa, 42/2002Vzporedno s plenarnimi zasedanji Evropskekonvencije o prihodnosti EU poteka tudi delo specializiranih delovnih skupin, ki jih sestavljajo člani konvencije. Le-te delo zaključijo v obliki zaključnega poročila, o katerem nato poteka razprava na plenarnem zasedanju. Nedvomno gre pri delu delovnih skupi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Nov poslovniški model zakonodajnega postopka

dr. Albin Igličar, 28.11.2002

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 42/2002Pravila zakonodajnega postopka Demokratična politična ureditev poudarja pomen postopkovnih pravil pri sprejemanju pravnih aktov in drugih odločitev. Del pravne teorije šteje proceduralna pravila oziroma t. i. "sekundarna pravila za pripoznavo" celo za temelj pravnega sistema(*1). Med pravila, ki dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Mestne občine v luči regionalizacije Slovenije

dr. Janez Šmidovnik, 28.11.2002

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 42/2002Zanimivo je, da se v zvezi z razpravo ospremembah slovenske ustave glede določb, ki se tičejo lokalne samouprave oziroma regionalizacije Slovenije z ustanovitvijo pokrajin (128., 140. in 143. člen ustave), sploh ne omenja problem posebnega statusa mestnih občin, ki ga predvideva slovenska ustava (14...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Ustavno sodišče RS: Status žrtve vojnega nasilja - polji proste presoje zakonodajalca

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 42/2002Pobudi za začetek postopka za ocenoustavnosti 1. in 2. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/00 in 64/01) se zavrneta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XIX.)

Matija Longar, 28.11.2002

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 42/2002Oglaševanje ponujanja storitev je v tržniekonomiji pogoj za uspešno poslovanje. V primeru, ki je pred nami, je Evropsko sodišče za človekove pravice odločalo o skladnosti določb nemških zveznih in deželnih predpisov o prepovedi oglaševanja opravljanja zdravstvenih storitev z Evropsko konvencijo o čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Ustavno sodišče RS: Brezplačno parkiranje le za stalne prebivalce

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 42/2002Pobuda za začetek postopka za ocenoustavnosti in zakonitosti petega odstavka 4.a člena Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe "Varovanje javnih parkirišč" (Ur. objave, št. 7/95 in 20/95) se zavrne. Stalno prebivališče je sicer osebna okoliščina, na podlagi kate...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 42

Leto objave

2010(4) 2009(2) 2008(3) 2005(4)
2004(3) 2002(12)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG HI J K L M NOPQRS Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov