O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Prenehanje mandata poslanca

Avtor ni naveden, 27.11.2014

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2014Sklep Up-790/14, U-I-227/14, 21. november 2014 1. Ustavna pritožba zoper sklep o ugotovitvi prenehanja mandata poslanca št. 020-02/14-39/29 z dne 15. oktobra 2014 se sprejme v obravnavo. 2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Kako Vrhovno sodišče varuje nemoralno državo namesto njenih žrtev

mag. Matevž Krivic, 29.11.2012

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 46/2012V PP, št. 45/2012, je bila objavljena obrazložitev sodbe Vrhovnega sodišča, da je odškodninska odgovornost države za izbris pred našimi sodišči zastarala. S paradoksalnim zaključkom, da, upoštevajoč sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Kurić proti Sloveniji, mednarodnopravno sicer še ne, da pa je po domačem pravu tak odškodninski zahtevek "z vidika obstoječe zakonodaje neutemeljen". Zakaj je tako sklepanje naravnost absurdno? Ker je Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) pravo, ki ima v Sloveniji nadzakonsko veljavo, in ker bi zato vse kršitve EKČP moglo in moralo sankcionirati že slovensko sodstvo sámo, preden se prizadeti zatečejo v Strasbourg. Ko potem ESČP táko napako domačega sodstva s svojo sodbo popravi, je to jasno sporočilo domačemu sodstvu, da je ravnalo napačno. Jasno sporočilo seveda samo za tiste, ki imajo dovolj razvite strokovne in moralne "senzorje" za taka neprijetna sporočila. Videti je, da jih naše Vrhovno sodišče nima.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Preverjanje pristojnega organa

Avtor ni naveden, 1.12.2011

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2011Odločba US RS, št. U-I-292/09, Up-1427/09 z dne 20. novembra 2011 (Ur. l. RS, št.?) Tretji odstavek 22. člena Zakona o mednarodni zaščiti se razveljavi. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 425/2009 z dne 7. oktobra 2009 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovn
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Problem izbrisa ni rešen

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 1.12.2011

Človekove pravice

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 46/2011 Ana je bila navdušena. Izvedela je, da je bil v Sloveniji leta 2010 sprejet nov zakon, ki izbrisanim omogoča povrnitev pravnega statusa. V otroštvu je bila skupaj s starši izbrisana, zato so zapustili Slovenijo. Za dovoljenje za stalno prebivanje je zaprosila že leta 1999, ko je bil zakon prvič
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄46

Tajnost in svoboda volitev v dobi informatizacije

Žiga Dolhar, 25.11.2010

USTAVNA UREDITEV

Žiga Dolhar, Pravna praksa, 46/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Konec sodniške stavke

Irena Vovk, 26.11.2009

Sodišča, Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2009Stavkovni odbor slovenskih sodnikov je po objavi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-I) v Ur. l. RS, št. 91/09 ugotovil, da je stavka sodnikov z objavo teh zakonov dosegla svoj namen....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Pogoji za imenovanje za ravnateljico oziroma pomočnico ravnateljice

Darinka Cankar, 26.11.2009

Uprava

Darinka Cankar, Pravna praksa, 46/2009Diplomirana vzgojiteljica je zaposlena v osnovni šoli, in sicer kot druga strokovna sodelavka. Ima 25 let delovne dobe v šolstvu, leta 1995 je diplomirala na višješolskem enopredmetnem študijskem programu Predšolska vzgoja, leta 1999 je v okviru visokošolskega študijskega programa pridobila naziv di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Ravnanje uradne osebe pri prodaji nepremičnine

Žarko Stevanović, 26.11.2009

Uprava

Žarko Stevanović, Pravna praksa, 46/2009Ravnanje uradne osebe, ki pri prodaji nepremičnine v lasti občine uporabi napačno metodo razpolaganja z nepremičninami in nepremičnino proda na podlagi neposredne pogodbe namesto z javno dražbo ali javnim zbiranjem ponudb po določbah Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Funkcija predsednika Državnega sveta je poklicna

Avtor ni naveden, 26.11.2009

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2009V drugem odstavku 43. člena Zakona o Državnem svetu (Ur. l. RS, št. 100/05 - UPB) se razveljavita besedi "predsednika in". Drugi stavek 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o Državnem svetu (Ur. l. RS, št. 76/05) se razveljavi, kolikor se nanaša na predsednika Državnega sveta. Z naslednjim dnem po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Odmera komunalnega prispevka

Avtor ni naveden, 26.11.2009

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2009Točki 4 in 6 drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "Markovec Žusterna - območje A" v Kopru (Ur. l. RS, št. 36/08) se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Nova vlada naj bi bila tudi strokovna - kaj pa državna uprava?

mag. Slobodan Rakočević, 27.11.2008

Uprava

mag. Slobodan Rakočević, mag. Slobodan Rakočević, Pravna praksa, 46/2008Bistvena vprašanja, povezana s stanjem državne uprave, zlasti njena strokovna ustreznost, organiziranost in pogoji ter okviri njenega delovanja, žal nikoli niso deležna osrednje pozornosti političnih funkcionarjev. Tudi v snovanju koalicijskih sporazumov se v to področje vsebinsko ne poglablja dovol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Imenovanje podžupana

mag. Miloš Senčur, 29.11.2007

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 46/2007mag. pravnih znanosti, vrhovni državni revizor za lokalno samoupravo, Računsko sodišče RS Namen tega prispevka ni zgolj predstavitev drugačnega stališča od tistega, ki je bilo v zvezi z naslovno temo izraženo v PP, št. 44/2007, na strani 25, ampak predvsem opozoriti na nevarnost, ki grozi občin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Ni jim zmanjkalo zagona

Irena Vovk, 29.11.2007

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2007Pravosodje "Na Ministrstvu za pravosodje smo storili zelo veliko in delovna vnema in prepričanje, da moramo storiti vse, da dejansko odpravimo sodne zaostanke, nam še vedno ne pojenjata, vendar pa bi sodna veja oblasti lahko pokazala več volje in zavzetosti," je pojasnil pravosodni minister dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Možnost konflikta interesov pri opravljanju funkcije člana občinskega sveta in direktorja javnega podjetja

Katja Eman, 29.11.2007

Uprava

Katja Eman, Pravna praksa, 46/2007Načelno mnenje št. 102, 9. oktober 2007 Opravljanje funkcije člana občinskega sveta in hkratno opravljanje pogodbenega dela začasnega direktorja javnega podjetja preko poslovnega subjekta, katerega ustanovitelj in zastopnik je občinski svetnik, ni medsebojno nezdružljivo v smislu 21. člena ZPKor,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Upravljanje z zaupanimi finančnimi sredstvi

Katja Eman, 29.11.2007

Uprava

Katja Eman, Pravna praksa, 46/2007komisija za preprečevanje korupcije Načelno mnenje št. 100, 9. oktober 2007 Ravnanje uradne osebe v državnem organu, ki z zaupanimi finančnimi sredstvi upravlja nenamensko in negospodarno ter s tem omogoča okoriščanje drugih, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei drugega člena Zakona o prep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

S sklonjeno glavo naproti dnevu človekovih pravic

mag. Neža Kogovšek, 30.11.2006

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 46/2006mag. pravnih znanosti, raziskovalka na Mirovnem inštitutu Namesto da bi ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, ki ga praznujemo 10. decembra, preštevali uspehe preteklega leta in se morda spomnili področij, na katerih bi lahko storili še več, se moramo soočiti s primerom rasne diskriminacije ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Status ogroženega okolja

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Ustavno sodišče, Varstvo okolja

, Pravna praksa, 46/2006Odločba US RS, št. U-I-30/06 z dne 28. 9. 2006 Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (Ur. l. RS, št. 135/03 in 23/05) se razveljavi. Odlok je razglašal status ogroženega okolja brez določitve režima posebne ureditve v zvezi s njegovo sanacijo, kot je to nalagal prej veljavni zakon o varstvu o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Požarna varnost

mag. Andrej Ekart, 30.11.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Požarna varnost

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 46/2006* Kdo je po zakonu dolžan zagotavljati delovanje sistemov varstva pred požarom v večstanovanjski stavbi, ali upravnik, ali etažni lastnik, ali druga pooblaščena oseba, ki je strokovno usposobljena, in kdo je lahko odgovorna oseba po zakonu o varstvu pred požarom - ZVPoz? * Kaj je predmet ozirom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Še o prezrtem sporočilu iz Strasbourga

mag. Bećir Kečanović, 30.11.2006

Človekove pravice, Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 46/2006mag. pravnih znanosti Kolega Goran Klemenčič je v prejšnji številki Pravne prakse opozoril na pomen vnovične obsodbe naše države, in sicer v primeru Matko proti Sloveniji pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP).1 Prispevku ni kaj dodati. Spričo argumentov ESČP si lahko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Sistematična obdelava policijskega prava

Aleš Završnik, 30.11.2006

Uprava

Aleš Završnik, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Pri GV Založbi sta izšli publikaciji s policijsko-varnostnega področja: monografija Policijsko pravo in pooblastila: splošni del, ki so jo pripravili priznani pravni strokovnjaki, mag. Bećir Kečan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Status žrtve vojnega nasilja

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 46/2006Odločba US RS, št. U-I-266/04 z dne 9. 11. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 118/06 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/2000, 64/01, 110/02, 3/03 in 18/03 - UPB) je v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Neizvrševanje odločitev sodišča (stare devizne vloge)

Matija Longar, 30.11.2006

Človekove pravice, Devizno poslovanje

Matija Longar, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnik, LL. M., pravni sodelavec na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlen. Jeličić proti Bosni in Hercegovini, št. 41183/02, 31. oktober 20061 Bosna in Hercegovina (BiH) je članica Sveta Evrope od 24. apri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Redna slovenska molzna krava

Alenka Škrk, 30.11.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alenka Škrk, Pravna praksa, 46/2006Alenka Škrk, univ. dipl. pravnica, LL.M., sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani Samo Bardutzky, univ. dipl. pravnik Četrte dneve evropskega prava, ki so potekali od 16. do 18. novembra v Kranjski Gori, sta tudi tokrat s pomočjo podjetja Planet GV skupaj organizirala Inštitut ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Mednarodna kazenska sodišča in človekove pravice

dr. Damjan Korošec, 30.11.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 46/2006dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani Avstrijska nacionalna sekcija častitljivega Mednarodnega združenja za kazensko pravo (AIDP)1 in Avstrijska zveza pravnikov2 sta na Dunaju 6. oktobra vnovič organizirala zanimiv kazenskopravni simpozij z mednarodno udeležbo. Po z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Danes v Sloveniji nudimo: človekove pravice po ugodni ceni

mag. Vesna Bergant Rakočević, 30.11.2006

Človekove pravice, Kultura in umetnost

mag. Vesna Bergan-Rakočević, Pravna praksa, 46/2006Avtoriteta je manj kot ukaz, več kot nasvet: Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Tomas Hammarberg je jasno in nedvoumno povedal, da »je nesprejemljivo, da je morala skupina ljudi zapustiti svoj dom, ker je večinsko prebivalstvo to zahtevalo in ker je bila ogrožena njihova varnost«. Predsedn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 46

Leto objave

2014(1) 2012(1) 2011(2) 2010(1)
2009(5) 2008(1) 2007(4) 2006(11)
2005(1)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtorji

AB C ĆČD ĐE FGH IJK L MNOPQR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov