O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 6.6.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21-22/2019Državni zbor RS 20. maj - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti. 22. maj - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o obrambi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

Koliko vpletanja politike prenese imenovanje sodnikov?

mag. Boštjan J. Turk, 6.6.2019

Ostalo, Človekove pravice

mag. Boštjan J.-Turk, Pravna praksa, 21-22/2019Ministrica Andreja Katič je resno zagrizla v problematiko imenovanja sodnikov. Na pravosodnem ministrstvu namreč snujejo prenos imenovanja sodnikov od državnega zbora k predsedniku republike. Kritiki obstoječega sistema, v katerem sodnike na predlog sodnega sveta imenuje državni zbor, so namreč prepričani, da gre za nekakšno "jugo usedlino", za ostanke socialističnega sistema, ki je sporna z vidika delitve oblasti in ki naj bi bila edinstvena v Evropi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

Volilni spor v postopku volitev v Državni svet

Anže Kimovec, 6.6.2019

Državni zbor in državni svet

Anže Kimovec, Pravna praksa, 21-22/2019Dne 14. decembra 2018 je bila objavljena odločba, v kateri je Ustavno sodišče RS (US) ugotovilo neustavnost 50. člena Zakona o državnem svetu (ZDSve) in naložilo Državnemu zboru (DZ), da navedeno protiustavnost odpravi v roku enega leta po objavi. V članku predstavim omenjeno odločbo in obravnavam predlog ureditve naknadnega volilnega spora (za volitve v Državni svet (DS)) - sistema sodnih oz. kvazisodnih mehanizmov, v katerem se po volilnem dnevu izpodbijajo volilna opravila in varuje volilna pravica.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

Epidemija pritiskov: o iluminatih, stricih in Udbi

Jakob Demšar, 6.6.2019

Ostalo, Človekove pravice

Jakob Demšar, Pravna praksa, 21-22/2019V očeh državljanov ugled sodstva le počasi napreduje. Čeprav bi sodišča glede na pravičnost, ki jo globokoumno, požrtvovalno in pretehtano delijo med državljane, morala v javnomnenjskih anketah kotirati najvišje med vsemi državnimi organi, so še vedno bolj na dnu; tam, kjer je parlament in politične stranke, ki s pravičnostjo nimajo kakšne posebne povezave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

O skromnosti in strpnosti

Hinko Jenull, 6.6.2019

Človekove pravice

Hinko Jenull, Pravna praksa, 21-22/2019Tudi po Splošni deklaraciji človekovih pravic velja, da imajo vsi ljudje enako dostojanstvo in morajo drug z drugim ravnati kakor bratje. V primerjavi s posplošenim pravniškim pa ima preprosto, iskreno in osebno naslovljeno svetopisemsko besedilo večjo sporočilno vrednost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

60-letnica Evropskega sodišča za človekove pravice

Patricij Maček, 6.6.2019

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

Patricij Maček, Pravna praksa, 21-22/2019"Ko gredo stvari najbolj narobe, se obrnemo na najvišja sodišča," je v uvodnem nagovoru na posvetu ob obeležitvi 60-letnice Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je potekal 16. aprila 2019 na PF Univerze v Ljubljani, dejal predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez. Posvet, ki sta se ga udeležila tudi predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič in ministrica za pravosodje Andreja Katič, sta organizirala Ministrstvo za pravosodje in PF Univerze v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

Slovenski javni uslužbenci - "skoraj vsi so odlični"

dr. Mirko Pečarič, 6.6.2019

Plače v negospodarstvu, Uprava

dr. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 21-22/2019Ocene delovne uspešnosti v javnem sektorju "letijo v nebo". S skepso v tak rezultat se pričujoči prispevek loteva delovne uspešnosti in niza argumente za objektiviziranje tega ocenjevanja. Kljub opravljanju letnih pogovorov z zaposlenimi in znanimi jasnimi kriteriji za določitev ocene delovne uspešnosti ostaja problem odsotnosti povratne zveze. V kriterijih namreč manjkata kakovost in obseg opravljenega dela iz 127. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) oz. rezultati dela iz 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), posredno pa manjka predhodni dogovor o programu dela in ciljih v povezavi s tem, kaj se pričakuje od posameznika. Naloge javnega uslužbenca morajo biti jasno določene in spremljane v obliki načrta dela s kriteriji osebnih dosežkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

Telesno oviranje s pasovi po Zakonu o duševnem zdravju

Avtor ni naveden, 6.6.2019

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21-22/2019Posebni varovalni ukrep se skladno z 29. členom Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) uporabi le izjemoma in lahko traja le toliko časa, kot je nujno potrebno, pri čemer posebni varovalni ukrep telesnega oviranja s pasovi ne sme trajati več kot štiri ure. Po preteku štirih ur mora zdravnik preveriti utemeljenost ponovne uvedbe posebnega varovalnega ukrepa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

Nasledstvena pravica kastiljskih žensk ali kdo je tu nor?

mag. Urška Klakočar Zupančič, 6.6.2019

Pravoznanstvo, Človekove pravice

mag. Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 21-22/2019V 15. stoletju se je spreminjala zgodovina. Končala se je stoletna vojna med Francijo in Anglijo; v Italiji se je iz Firenc v ostale dežele razmahnilo kulturno, umetniško, politično in znanstveno gibanje, znano pod imenom renesansa. Osmani so osvojili Konstantinopel, ki je bil še zadnji ostanek nekdaj velikega rimskega cesarstva. Katoliška cerkev je počasi drsela v krizo; v Španiji pa je močna ženska vladarica s soprogom uspela združiti dežele, izgnati Mavre in jude z Iberskega polotoka, osvojiti Granado in ekonomsko podpreti potovanje Krištofa Kolumba, pomorščaka iz Genove (1451-1506), proti novemu svetu. Ta izjemna ženska, pod katere vladavino je Španija postala najmočnejši igralec na evropskem parketu, je bila Izabela Kastiljska (1451-1504, vladala 1474-1504).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 6.6.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21-22/2019 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 32. redni seji (23. maj 2019): - Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije, - Uredba o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

Zahteva po znanju določenega jezika za zaposlitev v Evropskem parlamentu

dr. Nana Weber, 6.6.2019

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Človekove pravice

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 21-22/2019Sodišče Evropske unije (EU) je odločilo, da je v postopkih izbire osebja institucij EU različno obravnavanje na podlagi jezika dovoljeno le, če izhaja iz dejanskih potreb službe, če je sorazmerno s temi potrebami in če temelji na jasnih, objektivnih in predvidljivih merilih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 6.6.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21-22/2019 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) (Ur. l. RS, št. 84/18) - velja od 12. januarja, uporabljati se začne 12. julija. 2. Uredba o spremembah Uredbe o dejanskih rabah zemljišč (Ur. l. RS, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄21-22

Policijsko evidentiranje ustavljenih vozil

Sonja Strle, 6.6.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Uprava

Sonja Strle, Pravna praksa, 21-22/2019Pobudnik je Informacijskega pooblaščenca (IP) vprašal, ali je dopustno, da Policija evidentira ustavljena in pregledana vozila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

KNJIGE: Pravo EU pred slovenskimi sodišči

Dunja Jadek-Pensa, 26.5.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Dunja Jadek-Pensa, Pravna praksa, 21-22/2005Pravo EU pred slovenskimi sodišči, avtorji dr. Bedanna Bapuly, dr. Rajko Knez in Andrej Kmecl, GV Založba, Ljubljana, 2005, 100 strani. Knjiga je vsestransko dobrodošla dopolnitev slovenske literature s področja prava Evropske skupnosti, ki prihaja na naše delovne mize ob pravem času. Pričujoče d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

POGODBA O USTAVI ZA EVROPO: Kako naprej, če PUE na referendumu pade?

Gregor Klemenčič, 26.5.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Gregor Klemenčič, Pravna praksa, 21-22/2005Po sprejemu ter podpisu Pogodbe o ustavi za Evropo (PUE) se pojavljata kot ključni vprašanji ratifikacija ter implementacija te pogodbe. Drugi odstavek člena IV-447 PUE določa, da ta začne veljati 1. novembra 2006, če bodo deponirane vse listine o ratifikaciji, sicer pa prvi dan drugega meseca, ki b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil? (1)

Vesna Cukrov, 26.5.2005

Uprava

Vesna Cukrov, Pravna praksa, 21-22/2005Boštjan Ferk in mag. Uroš Škufca v PP št. 20/2005 v zvezi z 28. členom Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04 ? ZPKor) in seznamom poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi njegovih določb ne smejo poslovati naročniki iz zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 43/05), ki ga je obja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, 26.5.2005

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21-22/2005Odločba US RS, št. U-I-198/03 z dne 14. 4. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 47/05 Obvestilo o neizvolitvi in predlog za izvolitev Zakon o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04, in 23/05 ? UPB) je v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

DEDNO PRAVO: XIII. Kongres evropskih ustavnih sodišč

Ciril Ribičič, 26.5.2005

Ustavno sodišče, Dedovanje

Ciril Ribičič, Pravna praksa, 21-22/2005V Nikoziji je bil od 15. do 19. maja XIII. kongres evropskih ustavnih sodišč, ki se ga je udeležila tudi slovenska delegacija ? dr. Janez Čebulj, dr. Dragica Wedam Luki}, dr. Ciril Ribičič in Jadranka Sovdat. Na tokratnem kongresu so predsedniki in sodniki ustavnih sodišč razpravljali o omejevanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (X.del)

Andraž Zidar, 27.7.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 21-22/2000Privilegij zoper samoobtožbo V tem prispevku bomo obravnavali primere, ki se nanašajo na privilegij zoper samoobtožbo. V primeru Khan v. Združeno kraljestvo je bilo priznanje obsojenca pridobljeno s prisluškovanjem in v odsotnosti zakonodaje, ki bi urejala policijsko prisluškovanje. Kljub kršitvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Parlamentarna preiskava

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 21-22/2000Zakon o parlamentarni preiskavi (Ur. l. RS, št. 63/93) ni v neskladju z Ustavo. Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Ur. l. RS, št. 63/93) ni v neskladju z Ustavo in z Zakonom o parlamentarni preiskavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Volitve - sistem delitve mandatov

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21-22/2000Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 79/93, 7/94, 33/94 in 70/95) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Državljani nekdanje SFRJ - dovoljenje za stalno prebivanje

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 21-22/2000Prva alinea 3. člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS (Ur. l. RS, št. 61/99) se razveljavi. Druga in tretja alinea 3. člena zakona iz prejšnje točke se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Izključitev otroka iz vrtca zaradi neplačila

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče, Predšolska vzgoja

, Pravna praksa, 21-22/2000Drugi odstavek 16. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija - najemno razmerje

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 21-22/2000Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega, drugega in tretjega odstavka 24. člena, drugega, šestega in sedmega odstavka 25. člena ter prvega odstavka 60. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 56/92-odl. US, 13/93-odl. US, 31/93, 24/95-odl. US, 20/97-odl. US, 23/97-od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Preverjanje znanja v OŠ

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21-22/2000Četrti odstavek 40. člena in peti odstavek 64. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96 in 33/97) nista v neskladju z Ustavo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21-22

Leto objave

2019(13) 2005(5) 2000(14) 1999(16)
1992(3)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

ABC ĆČD ĐEFG HIJ K LM NOP QR S ŠT UVW XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov