O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 103)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Referendum o denarju

dr. Neven Borak, 7.6.2018

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Neven Borak, Pravna praksa, 22/2018Prebivalci dežele Viljema Tella bodo 10. junija 2018 ponovno odšli na volišča in povedali svoje mnenje na referendumu, ki je prepoznaven instrument švicarske neposredne demokracije. Znani po pregovorni nevtralnosti, bančni tajnosti in odločnosti, da ne vstopijo v Evropsko unijo, bodo tokrat odločali o vprašanju, ki meri v samo srce finančnega sistema. Švicarski finančni sistem štejejo na eni strani za temelj švicarskega gospodarstva, saj zaposluje nekaj manj kot 6 odstotkov zaposlenih in prispeva nekaj manj kot 10 odstotkov bruto domačega proizvoda, na drugi strani pa velja za enega izmed najpomembnejših in najbolj konkurenčnih svetovnih finančnih centrov, v katerem je konec leta 2016 delovalo 261 bank. Nekaj manj kot 50 odstotkov bilančne vsote odpade na štiri velike banke (UBS Inc., UBS Switzerland AG, Credit Suisse AG in Credit Suisse Switzerland Ltd.). Finančna kriza je temeljito zamajala Credit Suisse in zlasti UBS, prva se je iz težav izvlekla sama, druga pa ne bi preživela brez državne pomoči. Izkušnja z UBS je spodbudila nastanek ljudske iniciative, ki je na koncu pripeljala do referenduma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 7.6.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 180. redni seji (24. maja 2018): - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv, - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, - Uredba o spremembi Uredbe o spr
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Sodno varstvo v postopkih razrešitve

Avtor ni naveden, 7.6.2018

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/20181. člen 20 Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije je bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Pravna oseba ni nosilka človekovih pravic in svoboščin

Avtor ni naveden, 7.6.2018

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/20181. Ustavna pritožba Banke Slovenije zoper odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 25686/2016 z dne 30. junija 2016, št. IV Kpd 25686/2016 z dne 30. junija 2016, št. IV Kpd 25686/2016 z dne 6. julija 2016 in št. III Kpd 29285/2016 z dne 22. julija 2016 se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Sklic seje delovnega telesa občinskega sveta

Avtor ni naveden, 7.6.2018

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2018Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil predsednik statutarnopravne komisije (SPK) občinskega sveta občine Kostanjevica na Krki v zvezi s sklicem njegove 6. seje. S prošnjo za pomoč pri sklicu seje se je dvakrat obrnil na Občino Kostanjevica na Krki, vendar se naj ta ne bi odzvala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 7.6.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) (Ur. l. RS, št. 30/18) - veljati začne 16. junija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-K) (Ur. l. RS, št. 30/18) - veljati zač
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Svoboda izražanja in problem oblastnega predpisovanja izrazov za transspolne osebe

dr. Andraž Teršek, 7.6.2018

Človekove pravice

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 22/2018Polemike glede definicije spola so vse bolj aktualne. Predvsem (teoretično-psihoanalitske) o obstoju in definiranju spola, biološki določenosti spola (klinično-psihološke) in politični korektnosti glede spola (pravno-politične). Pogledi na temo so različni. Nekateri aktivisti, ki so transspolni ali pa se samo identificirajo v smislu spola onkraj spolne bipolarnosti, želijo biti nagovorjeni s t. i. nevtralnimi besedami. Namesto z zaimkom ona ali on si želijo biti naslovljeni v množini (ang. they) oziroma z novimi besedami ze, xu, hir, zim, zer, thon, zhe, ve ipd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Koncentracija politične moči in boj proti korupciji v kitajski tradiciji

Staš Janežič, 7.6.2018

Pravoznanstvo, Človekove pravice

Staš Janežič, Pravna praksa, 22/2018Kitajski ljudski kongres je 11. marca 2018 podprl ustavne spremembe, s katerimi sta bili odpravljeni omejitvi števila mandatov za funkciji predsednika in podpredsednika države. S tem je bil položaj aktualnega predsednika Xija Jinpinga - ki hkrati opravlja tudi funkciji generalnega sekretarja Komunistične partije Kitajske in predsednika centralne vojaške komisije - izrazito okrepljen tako na institucionalni ravni kot tudi znotraj vladajoče stranke. Do tradicionalnega spajanja strankarskih in državnih struktur, ki ga z najnovejšimi spremembami na najvišji ravni simbolizira odprava omejitve dveh mandatov za predsednika države kot hkratnega vodje vladajoče stranke, pa je prišlo na še enem pomembnem področju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Varovanje osebnih podatkov in transparentnosti pred pomembnimi izzivi

Mojca Prelesnik, 8.6.2017

Človekove pravice

Mojca Prelesnik, Pravna praksa, 22/2017Manj kot leto dni nas loči od začetka uporabe lani sprejete evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Sodeč po odzivih podjetij iz različnih sektorjev se gospodarstvo zaveda izzivov. Konkreten, sicer zelo pozen in težko pričakovan odziv države pa naj bi po zagotovilu Ministrstva za pravosodje dobili septembra letos v obliki predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Lahko rečem, da je bilo leto 2016 prelomno za obe pravni področji, za kateri skrbi Informacijski pooblaščenec (IP). Poleg omenjene reforme varstva osebnih podatkov na ravni EU sta tudi področje dostopa do informacij javnega značaja lani zaznamovala novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E) in pa seveda rastoč obseg aktivnosti ter primerov, ki jih je IP obravnaval na obeh področjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 8.6.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o probaciji (ZPro) ) (Ur. l. RS, št. 27/17) - veljati začne 17. junija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E) (Ur. l. RS, št. 27/17) - veljati začne 2. julija. 3. Zakon o ugotavl
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Teroristični napad čečenskih upornikov v Beslanu - epilog pred ESČP

Lena Šutanovac, 8.6.2017

Človekove pravice

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 22/2017Tagayeva in drugi proti Rusiji je ena izmed najbolj prelomnih in obsežnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadnjem času. Zadeva se nanaša na čečenski teroristični napad na osnovno šolo v mestu Beslan septembra 2004. V zasedi, ki je trajala približno tri dni in v kateri je bilo zajetih okoli 1.000 talcev, je umrlo več kot 330 ljudi. Na ESČP se je obrnilo kar 409 pritožnikov, ki so zatrjevali številne kršitve Evropske konvencije za človekove pravice (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 8.6.2017

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 136. redni seji (24. maj 2017): - predlog zakona o urejanju prostora, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika, - predlog zakona o Prešernovi nagradi, - predlog zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike S
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Fotografiranje in osebni podatki otrok

Matej Vošner, 8.6.2017

Človekove pravice

Matej Vošner, Pravna praksa, 22/2017Ali je dopustno za in v imenu društva fotografirati mladoletne otroke na javnem kraju, kjer se odvija javni dogodek, katerega organizator je nekdo tretji, in sicer z namenom, da se posnete fotografije uporabijo za komunikacijska gradiva tega društva?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Težavno vzpostavljanje novega organa

Toni Tovornik, 8.6.2017

Človekove pravice

Toni Tovornik, Pravna praksa, 22/2017Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je konec maja predstavil prvo letno poročilo zagovornika, ki med drugim vsebuje pregled pobud in prijav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Pomanjkljiv plačilni nalog mestnega redarstva

Avtor ni naveden, 8.6.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2017Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic (Varuh) obrnila zaradi po njenem mnenju pomanjkljivega plačilnega naloga Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana (prekrškovni organ), saj iz njega ni bilo možno razbrati višine izrečene globe za vsak posamezni prekršek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Poseg v pravico do informacije

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je v neskladju z Ustavo, ker ne določa, da se sklep o začetku stečajnega postopka, ki je bil izdan na upnikov predlog, vroči družbenikom stečajne dolžnice, če je ta družba z omejeno odgovornostjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Zaprtim osebam mora biti omogočen dostop do zdravnika

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Prvi odstavek 48. člena Pravilnika o izvrševanju kazni zapora določa, da mora zavod za prestajanje kazni zapora obsojencem v nujnih primerih takoj priskrbeti zdravniško pomoč. Kaj je "nujen primer" in kdo odloči o tem, ali gre za nujen primer ali ne, pa Pravilnik posebej ne določa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Zakon zahteva aktivno vlogo iskalca zaposlitve, sicer ga lahko doletijo posledice

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Na Varuha se pogosto obračajo pobudniki v stiski zaradi izbrisa iz evidence brezposelnih oseb. Večinoma so pozabili na predviden razgovor s svetovalko Zavoda RS za zaposlovanje ali pa na delavnico, na katero so bili vabljeni. Toliko bolj so prizadeti tisti, ki posledično izgubijo tudi pravico do denarne socialne pomoči v skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Na Zavod pa se lahko ponovno prijavijo šele po preteku šestih mesecev od dneva izbrisa (130. člen Zakona o urejanju trga dela - ZUTD).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Večja učinkovitost pritožbenih upravnih postopkov

dr. Erik Kerševan, 2.6.2016

Uprava

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 22/2016Na področju delovanja uprave bo verjetno v doglednem času treba pristopiti k izboljšavi procesnih predpisov, tako Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) kot tudi (ali predvsem) Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ki je po spoznanjih in razvoju teorije in prakse že dozorel za nadaljnjo reformo. K temu nas (navsezadnje) vodijo tudi obsodbe Republike Slovenije za kršitev pravice do razumnega odločanja na upravnem področju, ki v presojo utemeljenosti časa, ki je bil potreben za sprejem odločitve, vključujejo skupni čas odločanja upravnih organov in sodišč. Pri tem seveda bolj verjamem v postopen - čeprav nujno pravočasen - razvoj (evolucijo) kot v popolni pretres in spremembo temeljev ureditve (revolucijo) na tem pravnem področju. Na tem mestu pa ne želim obravnavati vseh sistemskih vprašanj, temveč bi želel poudariti predvsem potrebo po tem, da se okrepi učinkovitost pravnih sredstev v postopku upravnega odločanja. Pri tem bi želel ponovno obuditi in spodbuditi razmislek o oblikovanju drugačnega odločanja upravnih organov na drugi stopnji v okviru upravnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Diskriminatorni sklep občinskega sveta

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Sklep občinskega sveta Občine Kočevje z dne 25. novembra 2013 občino zavezuje, da stori vse, kar je v njeni pristojnosti, da prepreči nenadzorovano priseljevanje Romov od drugod, in tudi prepreči vsakršno širjenje naselij v Željnah in na Gričku ter ustvarjanje novih v KS Šalka vas. Pobudnik pa je opozoril, da naj bi bile po prostorskih načrtih na zemljiščih v Željnah in na Gričku predvidene gradbene parcele za individualne gradnje. Meni, da je sklep občinskega sveta diskriminatoren.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Stanovanjski sklad RS je odgovornost preložil na najemnika

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Št. 9.1-4/2014, 17. marec 2014 Na Varuha se je obrnil pobudnik, ker se Stanovanjski sklad RS ni ustrezno odzval na njegovo "dopolnitev pritožbe na hrup, ki ga povzročajo sosedje". Od leta 2011 je pobudnik neznanim sosedom očital povzročanje čezmernega hrupa. Ta naj bi pobudnika motil v mirn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Kakšna je vaša diagnoza, gospod minister?

Tomaž Pavčnik, 6.6.2013

Uprava

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 22/2013Z ministrom za pravosodje se je mogoče strinjati glede tega, da je stanje v pravosodju slabo. A kot se mi je zdelo že pri prejšnjem ministru v desnosredinski vladi, imam tudi pri ministru v sedanji levosredinski vladi občutek, da v resnici ne razpolaga s pravo diagnozo problema, kar seveda pomeni, da tudi ustreznih rešitev nima. Tako sklepam, ker o pravi diagnozi problema ne spregovori, ampak namesto tega sodstvo in tožilstvo - vsaj na televiziji - obravnava kar v istem košu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Državni svet ni ostanek preteklosti, temveč zametek prihodnosti

dr. Ciril Ribičič, 7.6.2012

Državni zbor in državni svet

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 22/2012Politične elite so pripravljene podpreti tiste predloge ustavnih sprememb, ki jim olajšajo vladanje, ne pa tudi razvojno naravnanih sprememb v korist prebivalcev. Kot ponazoritev slednjega lahko navedem zavrnitev sprememb, ki bi omogočile Ustavnemu sodišču razvojno razlago Ustave na področju varstva človekovih pravic. Kot najskrajnejši primer poenostavitev v korist strankarskih vrhov pa lahko navedem podporo ukinitvi Državnega sveta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Zadržanje izvedbe volitev v občinske organe Mestne občine Koper

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Občani Mestne občine Koper (MOK) so na Varuha človekovih pravic naslovili pobudo zaradi kršitve volilne pravice iz 43. člena Ustave. Ustavno sodišče je namreč z odločbo, št. U-I-137/10-47 med drugim tudi odpravilo akt o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev župana v delu, ki se nanaša na volitve v MOK, ter Državnemu zboru naložilo, da volitve v občinske organe razpiše šele po tem, ko bo (najpozneje) v dveh mesecih od sprejema odločbe U-I-137/10-47 odpravil neskladnosti Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO) z Ustavo in ustanovil občino Ankaran.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Izključevanje državljanov, ki niso slovenske narodnosti

Jernej Rovšek, 9.6.2011

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 22/2011Del enega od vprašanj na tekmovanju učencev iz znanja zgodovine ob 20-letnici samostojne Slovenije je bilo: "25. junija 1991 je bila slovesno razglašena neodvisna država Slovenija. Razglasitev je potekala na Trgu republike v Ljubljani pred veliko množico navdušenih Slovencev."
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

2018(8) 2017(7) 2016(4) 2014(2)
2013(1) 2012(1) 2011(4) 2010(1)
2009(2) 2008(3) 2007(13) 2006(14)
2004(6) 2002(7) 1998(7) 1997(14)
1993(4) 1991(5)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov