O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Ali lahko (zgolj) učitelji parkirajo na šolskem dvorišču?

Igor Vuksanović, 9.10.2014

LOKALNA SAMOUPRAVA

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 39/2014• Ali si lahko učitelji v osnovni šoli na šolskem dvorišču s pomočjo zapornice uredijo brezplačno parkiranje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

10 let KPK

Irena Vovk, 9.10.2014

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2014Letos mineva trinajst let, odkar je Slovenija sledila priporočilom Skupine držav za boj proti korupciji - GRECO in ustanovila Urad RS za preprečevanje korupcije. Natanko pred desetimi leti, tj. 1. oktobra 2004, pa je bila z vpisom v sodni register ustanovljena Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Izplačilo sredstev za dokupljeno zavarovalno dobo ni mogoče

Avtor ni naveden, 9.10.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2014Pobudnik se je obrnil na Varuha v zvezi z vračilom prispevka, ki ga je v letu 2011 plačal za dokup zavarovalne dobe za čas služenja vojaškega roka. Z upoštevanjem dokupljene dobe bi po starem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) izpolnil pogoje za upokojitev, novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) pa dokupljene dobe ne upošteva brez odbitkov. Odbitki, ki bi jih bil pobudnik deležen, namreč pomenijo 14-odstotno zmanjšanje pokojnine (oziroma 89,68 evra na mesec). Zato se je pri ZPIZ pozanimal, kako je z vračilom plačanega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Ura resnice

Hinko Jenull, 10.10.2013

Uprava, Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 39/2013Soočiti se bo treba z resnico. Nesmotrno zapravljanje, čezmerno zadolževanje in splošno slabo vodenje je že izničilo finančno suverenost Republike Slovenije. V sorazmerju z odvisnostjo od tujega denarja se iz dneva v dan zmanjšuje njena politična samostojnost. Plačilni primanjkljaj se postopno, vendar zanesljivo spreminja v demokratični deficit. Domači oblasti je vsak dan manj dovoljeno izvrševati voljo ljudstva, ubogati je treba gospodarje javnega dolga. Izgubi gospodarske tako sledi izguba politične suverenosti, v tem obsegu pa tudi pravne suverenosti, najprej in najbolj pri upravljanju države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Odprava plačnih nesorazmerij - pridobljene pravice javnih uslužbencev

Avtor ni naveden, 10.10.2013

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2013Sodba in sklep VIII Ips 105/2013, 3. september 2013 (v zvezi z odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča X Pdp 889/2012) URS - 155. člen ZSPJS - 42. člen ZKolP - 3., 9. in 28. člen ZUJF - 155. člen Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) - 50. člen Tisti javni uslužbenci, na katere se
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Prenos komunalne opreme z investitorja na občino

Avtor ni naveden, 10.10.2013

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-181008/2013-2, 18. marec 2013 • Kdaj je prenos komunalne opreme z investitorja - davčnega zavezanca na občino dobava blaga, od katere je treba obračunati DDV? Če investitor gradi komunalno opremo na zemljišču, ki je v njegovi lasti, ali na zeml
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Obvladovanje korupcije in korupcijskih tveganj z zgledom integritete

mag. Bećir Kečanović, 10.10.2013

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 39/2013V PP, št. 37/2013, sem razpravljal o odgovornosti, da se korupcija in druga odklonska ravnanja preprečujejo od znotraj in se pri tem ne čaka na zunanje organe nadzora, odkrivanja in pregona. Z istim namenom si tokrat poglejmo obvladovanje korupcije in korupcijskih tveganj z zgledom preudarnosti in etične naravnanosti, kar v poslovnem okolju javnega in zasebnega sektorja zajema pojem integriteta. V takem okolju se odgovornost za ljudi in poslovne rezultate poraja bolj iz občutka za skupne vrednote kot pa iz strahu pred kazensko normo in sankcijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Razreševanje izbrisa - ali reševanje naše biti?

Blaž Kovač, 10.10.2013

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 39/2013"No, zdaj smo pa tam ... kjer ni muh." "Teh res ni, so pa podgane." Ciničen pogovor Lakotnika, Zvitorepca in Trdonje na dnu grajske ječe v Mustrovem stripu Vitez ropar je kot nalašč za ponazoritev pravno-politično-etične godlje, v katero je zašla slovenska politika s pripravo zakonskega predloga o odpravi posledic izbrisa - mimo izbrisanih samih. Zataknjeni smo v tej iracionalni politični godlji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Odškodnina po 72. členu ZDen

mag. Janez Tekavc, 10.10.2013

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 39/2013Na videz se je zdelo, da vprašanje odškodnine zaradi nemožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja ni več aktualno, dokler ni v javnosti odjeknilo, da je bilo denacionalizacijskim upravičencem prisojeno tudi kar nekaj milijonskih zneskov. Prisojeni zneski so presenetljivi zgolj za tiste, ki niso opazili, kako se je v sodni praksi Vrhovnega sodišča skoraj neopazno izoblikovalo stališče, ki je dalo drugemu odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji (ZDen) pomen, ki ga iz besedila zakona le stežka razberemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Politični udarec izbrisanim

Blaž Kovač, 7.10.2010

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Za boljši odnos s policijo

Irena Vovk, 8.10.2009

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2009"Poslanstvo računskega sodišča je, da pravočasno in objektivno obvešča javnost o pomembnih odkritjih revizij poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter na podlagi izkušenj in poznavanja dobre prakse poslovanja javnega sektorja svetuje, kako naj državni organi in drugi upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Romi in navidezna brezizhodnost

Katja Kovačič, 8.10.2009

Človekove pravice

Katja Kovačič, Pravna praksa, 39/2009Pravna fakulteta Univerze v Beogradu je med 21. in 27. septembrom v sodelovanju s francosko Pravno fakulteto Univerze v Caenu in s podporo Fundacije za odprto družbo ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi organizirala poletno šolo o pravnopolitični razsežnosti romskega vprašanja. Udelež...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Gladovna stavka: dejanje poguma, obupa ali izsiljevanja

mag. Simona Šemen, 8.10.2009

Človekove pravice

mag. Simona Šemen, Pravna praksa, 39/2009Pri gladovni stavki sta v trku dve normi: dolžnost države, da ohrani integriteto življenja tistih, ki so ji zaupani neposredno v varstvo - tu so mišljeni tisti, ki jim je odvzeta prostost in se ne morejo neomejeno gibati -, in pravica posameznika, da svobodno razpolaga s svojim življenjem.1 Po svoji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Vrtiljak nezdružljivosti javnih funkcij

mag. Miloš Senčur, 8.10.2009

Uprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 39/2009V razmerju med zakonodajno vejo oblasti, ki jo v našem ustavnem sistemu predstavljata Državni zbor in Državni svet, ter oblastnimi organi na področju lokalne samouprave ima posebno mesto vprašanje združljivosti funkcije župana lokalne skupnosti in poslanca v Državnem zboru. Vodje poslanskih skupin p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Varovana plača ali kako ustvarjati pravo z mnenji

Nejc Zemljak, 8.10.2009

Uprava

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 39/2009Ta prispevek nasta ja v luči recesije, ki je pripomogla tudi k temu, da se je razgalila prenagljenost in nepremišljenost uvedbe novega plačnega sistema v javnem sektorju. Trenutno je na udaru odprava nesorazmerij, ki je bila v ugodnejših razmerah predvidena do konca tega leta, zdaj pa se nam vse bol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Ravnanje odgovorne osebe, ki omogoča brezplačno izvajanje izobraževanja

Žarko Stevanović, 8.10.2009

Uprava

Žarko Stevanović, Pravna praksa, 39/2009Ravnanje odgovorne osebe, predstojnice kliničnega oddelka, v eni od slovenskih bolnišnic, ki v prostorih oddelka društvu, katerega ustanovitelja sta njen sin in zunajzakonski partner, omogoča brezplačno izvajanje praktičnega dela izobraževanja s področja dela tega oddelka, zaradi česar društvu nasta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Skrajni čas za pripravo na zgodovinsko pomlad

dr. Rajko Knez, 6.11.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 39/2003Tako strokovna kot celotna javnost pričakuje, da bo vstop Slovenije v članstvo Evropske unije minil brez zapletov. Pravnikom, ki nis(m)o diplomirali prav nedavno, bo to že (vsaj) druga velika sprememba pravil pravnega sistema, s katerim so nas seznanjali na fakultetah. Po spremembi pravno-političneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Ustavna inventura

Alenka Leskovic, 6.11.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 39/2003Vodje poslanskih skupin so med pripravo oktobrskega zasedanja državnega zbora odločno zavrnili predlog, da bi na tej seji obravnavali tudi predloge za začetek postopka za spremembe ali dopolnitve ustave. »Ne bomo delali ponoči«, so dejali. Sklenili so, da bo ustavni tematiki namenjena izredna seja d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Človek v mednarodnem pravu

Dean Zagorac, 6.11.2003

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 39/2003V zadnjem desetletju smo bili lahko priča hitremu razvoju in velikim premikom na področju mednarodnega prava človekovih pravic in mednarodnega kazenskega prava. Presenetljivo pa razvoju na teh dveh področjih, na katerih se mednarodnopravna subjektiviteta posameznika oziroma človeka še najbolj kaže, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Uresničevanje lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov (1.del)

Miloš Senčur, 7.11.2002

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 39/2002Uresničevanje ustavnega načela ozagotovljenosti lokalne samouprave v Sloveniji(*1), katerega osnovno izhodišče je med drugim tudi graditev temeljev dejanske demokratične ureditve družbe kot celote, bi moralo biti stalna skrb pristojnih državnih organov, ne le z vidika spodbujanja lokalne demokracije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Kaj je demokratični deficit v sodstvu v luči ustavnih sprememb?

dr. Boštjan Zalar, 7.11.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Boštjan Zalar, Pravna praksa, 39/20021. Uveljavljena metoda za presojosprejemljivosti ustavne spremembe Dne 6. novembra 2002 so bila v Bruslju v okviru projekta EU Monitoring Accession Program komisarju za širitev Evropske Unije predstavljena politično neodvisna poročila o stanju in usposobljenosti sodstva 10 držav pristopnic k EU.(...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

US RS, obravnavano na sejah 17. in 24. oktobra 2002:

Avtor ni naveden, 7.11.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 39/20021. U-I-195/99: člen 15. č in 15. d zakonao Skladu RS za sukcesijo (Ur. l. RS, št. 10/93, 38/94 in 70/94). 2. U-I-300/02, začasna odredba: tretji odstavek 181. člena in drugi odstavek ter tretji odstavek 282. člena zakona o zavarovalništvu, s predlogom za začasno zadržanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

US RS, odločeno na sejah 9., 17. in 24. oktobra 2002 v zadevah:

Avtor ni naveden, 7.11.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 39/20021. U-I-127/00: odlok o sprejemuzazidalnega načrta za centralno območje Radovljica (Ur. vestni Gorenjske, št. 39/99). 2. U-I-228/99: pravilnik o lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih gospodarjenja z divjadjo (Ur. l. RS, št. 27/99) s predlogom za zadržanje izvrševanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Mednarodno pravo: Bujna rast mednarodnih organizacij

mag. Aleksander Čičerov, 7.11.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 39/2002Mednarodne organizacije (MO) rastejo kotgobe po dežju! Če pogledamo dosedanji razvoj lahko takoj ugotovimo, da smo imeli leta 1900 le nekaj MO (Komisija za Ren in Donavo, Univerzalna poštna unija in Mednarodna telegrafska unija), iz česar lahko sklenemo, da so države le v izjemnih primerih urejanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Delovno razmerje javnega uslužbenca v perspektivi

dr. Zvone Vodovnik, 7.11.2002

Uprava, Delovna razmerja

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 39/2002V letu 2002 je bil v Sloveniji storjenodločilni korak pri prenovi delovnopravne zakonodaje. Prvi osnutki zakonskih predpisov, ki naj bi na novo sistemsko uredili pravni položaj zaposlenih v gospodarstvu in negospodarstvu, so bili sprejeti že sredi devetdesetih let. Spodbudili so burne razprave v ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39

Leto objave

2014(3) 2013(6) 2010(1) 2009(6)
2003(3) 2002(6)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

ABCĆČ DĐEFGHIJ K L MNOPQRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov