O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 92)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 20.9.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2018 11. september - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, - predlog zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih. 13. september - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, - predlog za
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄35

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 20.9.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) (Ur. l. RS, št. 54/17) - velja od 14. oktobra 2017, uporabljati se začne 1. oktobra 2018. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naroča
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄35

Vlada RS

Avtor ni naveden, 20.9.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 274. dopisni seji (11. september 2018): - Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci, - Uredba o spremembah in dopolnitvah U
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄35

Odškodninska odgovornost države za delo upravnega organa - KPK

Avtor ni naveden, 20.9.2018

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2018KPK bi morala pri presoji tožnikovega ravnanja postopati po 13. členu ZintPK. Med pravdnima strankama ni sporno, da KPK ni upoštevala niti ene tožnikove postopkovne pravice iz 13. člena ZIntPK. Gre za samovoljno ravnanje upravnega organa, saj celoten način sprejetja spornih Ugotovitev in priporočil ni imel podlage v zakonu. Pogoji za protipravnost ravnanja (prvi odstavek 26. člena URS) so zato izpolnjeni. Dejstvo, da je tožnik z razrešitvijo soglašal, ne pomeni, da škoda zaradi izgube dohodka ne more biti posledica toženkinega ravnanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Kompromisi s starim ob prodiranju novega (I)

mag. Matevž Krivic, 21.9.2017

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 35/2017V PP št. 30-31 in 32 sem objavil dva članka pod skupnim naslovom Nekaj vprašanj ob hudih očitkih ustavnim sodnikom - doslej brez odzivov. Morda še pridejo. Seveda ne od tistih, ki so zavezani k molku. Če jih spet ne bo, bo sicer tudi tak molk tistih, ki bi mogli in morali kaj reči, nekaj pomenil - a odkrita in tehtna beseda bi bila gotovo vredna precej več. V zaključku prejšnjega članka sem izrazil domnevo, da so bili tam kritizirani "pretirano formalistični pristopi v nekaterih prvih odmevnih odločitvah sedanje sestave ustavnega sodišča po mojem mnenju [...] bolj posledica prvih 'otipavanj' med novimi in prejšnjimi ustavnimi sodniki" in znak privrženosti prihajajočih novih sodnikov spoštovanju načela kontinuitete v ustavnosodni praksi oziroma njenega ne preveč sunkovitega ali prenagljenega spreminjanja - in izrazil upanje, da bo nova ustavnosodna praksa sporne ali zastarele pristope in "formule" čimprej opustila. V tem članku (zaradi zahtevnosti materije spet v dveh delih) poročam o nečem podobnem: kako lahko ob razveseljivem, a težavnem prodiranju novih pogledov včasih kompromisi s starimi pojmovanji pripeljejo tudi do skrajno čudnih in nesprejemljivih stranpoti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 21.9.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2017 13. september - predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje. 14. september - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, - predlog zakona o Slovenski matici.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Vlada RS

Avtor ni naveden, 21.9.2017

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 148. redni seji (14. september 2017): - predlog zakona o Slovenski matici, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, - Uredba o zelenem javnem naročanju, - Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o seznamu tretjih dr
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 21.9.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) (Ur. l. RS, št. 34/17) - velja od 19. julija, uporabljati se začne 19. oktobra. 2. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Čakajoč na opravičilo

dr. Ciril Ribičič, 8.9.2016

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 35/2016Ustavno sodišče je že leta 2004 opozorilo na neustavnost zlorab zakonodajnega referenduma "z vlaganjem novih in novih pobud z namenom zavlačevanja zakonodajnega postopka" in terjalo od predsednika Državnega zbora, da mora v takšnih primerih "preprečiti razpis referenduma" (U-II-3/04). Leta 2011 pa je odločilo, da je za preverjanje takšne odločitve edina pravna pot naknadna ocena ustavnosti zakona, ker bi bilo vmešavanje sodstva v zakonodajni postopek neprimerno (U-I-54/09). Kljub temu je bilo pogumno od predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza, da po konzultaciji ustavnih pravnikov (ne da bi preverjal politično podporo) ni določil roka za zbiranje podpisov. Zelo verjetno bi bil ob svoj položaj, če Ustavno sodišče ne bi odobrilo njegovega ravnanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Anonimna prijava kot primer nemoralnosti pravne norme

dr. Albin Igličar, 8.9.2016

Uprava

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 35/2016V Sloveniji se v zadnjem času zelo hitro povečuje število različnih anonimnih prijav, pobud, zahtev in drugih pisanj državnim organom. V teh vlogah prijavitelji največkrat obtožujejo nekatere ljudi nezakonitega ali nestrokovnega ravnanja. Omenjena pisanja, iz katerih ni razvidno ime pisca, segajo na številna področja družbenega življenja, od policijskega in davčnega do zdravstvenega, gradbenega in šolskega polja delovanja. Pri tem nepodpisani pošiljatelji na primer zahtevajo ukrepanje inšpekcijskih organov, policije, politikov zoper poimensko navedenega posameznika. Subjekti, zoper katere naj bi stekli ustrezni postopki, so torej znani, imena in priimki pobudnikov pa ostajajo neznani. Pri vedno večjem številu takih vlog se vsiljuje podoba družbe, ki je na strani aktivnih državljanov sestavljena iz samih brezimnežev (anonimusov).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Pravica javnosti sodelovati pri sprejemanju in spremembah predpisov

Avtor ni naveden, 8.9.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2016Varuh je obravnaval več pobud, v katerih so pobudniki Ministrstvo za okolje in prostor pozvali k podaljšanju roka za javno razpravo o objavljenem osnutku Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (št. 007-97/2016). Menijo, da je za javno razpravo neutemeljeno določen skrajšani rok 14 dni, ki je prekratek, saj gre za zelo pomembno spremembo okoljskih predpisov, posledice katere bi lahko bistveno poslabšale kakovost bivanja prebivalcev in ogrožale njihovo zdravje. Edino daljši rok za javno razpravo bi omogočil zainteresirani javnosti ustrezno možnost sodelovati in opredeliti se do predvidenih sprememb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Pooblastila parlamentarne komisije v razmerju do državnega tožilstva

Boštjan Zrnec Orlič, 8.9.2016

Uprava, Pravoznanstvo

Boštjan Zrnec-Orlič, Pravna praksa, 35/2016V prispevku želim na primeru različnih vlog, v katerih se lahko pojavi državno tožilstvo znotraj postopka parlamentarne preiskave, prikazati merila, ki se jih ne sme prezreti pri odločanju v tem postopku, zakon pa o njih ne reče ničesar. Poenostavljena zahteva: "Pokaži člen, v katerem to piše," je enako nespoštljiva do prava kot ignoranca formalnih pravnih virov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄35

Poseg v pravico do zasebnosti in osebne podatke ob anonimni prijavi

Avtor ni naveden, 10.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2015Pobudnik je na Ministrstvo za zdravje naslovil anonimno prijavo oziroma pritožbo, ki se je nanašala na pogodbo o delovnem razmerju med splošno bolnišnico in tam zaposlenim zdravnikom. Ministrstvo je prijavo z dopisom, v katerem je navedlo ime prijavitelja, v kopiji prijave pa ni anonimiziralo pobudnikovih osebnih podatkov, poslalo splošni bolnišnici. Ker je pobudnik v e-sporočilu bolnišnici poudaril, da je njegova pobuda anonimna, meni, da je ministrstvo s tem kršilo njegovo pravico do zasebnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄35

Migracijski val v EU: nuja ali priložnost?

dr. Janja Hojnik, 10.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Človekove pravice

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 35/2015Evropske države imajo dolgo zgodovino izkušenj z zagotavljanjem varnega pribežališča za preganjane. Tako se je leta 1956 po sovjetski invaziji več kot 200.000 Madžarov zateklo v Avstrijo in Jugoslavijo ter se od tam pogosto trajno preselilo v ZDA, Avstralijo, Brazilijo ipd. Generacijo pozneje je vojna na območju nekdanje Jugoslavije preselila skoraj štiri milijone ljudi. A zdi se, da te izkušnje Evropi nič kaj ne pomagajo pri zadnjem valu priseljevanja, in države članice EU se soočajo s perečim vprašanjem, kaj storiti z naraščajočim številom priseljencev, zakonitih in nezakonitih. V tem letu naj bi se vsaj pol milijona ljudi podalo na nevarno pot v Evropo, od katerih polovica beži pred državljansko vojno v Siriji in nasiljem v Eritreji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄35

Register zavezancev po ZDIJZ

Irena Vovk, 11.9.2014

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2014Kot sta določila novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) in na njeni podlagi sprejeti Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja, mora Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) najpozneje do 17. oktobra 2014 vzpostaviti register zavezancev za informacije javnega značaja in zavezancem omogočiti posredovanje elektronskih prijav najpozneje mesec dni pred potekom tega roka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄35

Prisilni odvzem otroka na osnovni šoli

Avtor ni naveden, 11.9.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2014Na Varuha se je obrnila osnovna šola, na kateri je bil izvršen odvzem otroka. Pobudnik namreč meni, da postopek izvršitve sklepa odvzema otroka ni bil izpeljan v otrokovo korist.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄35

Državne skrivalnice

Dina Bulog, 11.9.2014

Človekove pravice

Dina Bulog, Pravna praksa, 35/201416. julij 2014 je bil pomemben dan za pravo človekovih pravic. Naključje je hotelo, da sta se tega dne končala kar dva primera, ki izvirata še iz časov nekdanje skupne države. Okrožno sodišče v Haagu na Nizozemskem je v odškodninski tožbi, ki so jo zoper Nizozemsko vložile Matere Srebrenice, presodilo, da je Nizozemska soodgovorna za poboj več kot 300 moških v Srebrenici. Nizozemski bataljon, ki je julija 1995 pod poveljstvom Združenih narodov "varoval" srebreniško enklavo, je s sodelovanjem pri deportaciji moških (ki so jo vodili bosanski Srbi pod poveljstvom generala Mladića) ravnal nezakonito, saj bi moral upoštevati, da bodo po vsej verjetnosti žrtve genocida. Drugi primer, predmet razprave tega prispevka, pa je zadeva Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji, o kateri je dokončno razsodilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) in je povezana s problematiko starih deviznih vlog.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Dolžnost preživljati otroka, ki se šola

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Varuh je bil obveščen o težavah starša v zvezi z dolžnostjo preživljanja hčerke, ki je starejša od osemnajst let. Hči je sicer že tretje leto predložila potrdilo o vpisu v prvi letnik študija, vsako leto v drug študijski program.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Nepravilnosti v policijskem postopku

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Človekove pravice, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013V pobudi Varuhu je pobudnik izpostavil nepravilnosti policistov Policijske postaje Rogaška Slatina v postopku 19. maja 2011 in poškodbe, ki jih je pri tem utrpel (hkrati je bilo poškodovano tudi njegovo vozilo). Policistom je očital neupravičen odvzem prostosti, lažno naznanitev prekrškov in poškodbo vozila. Na postopek policistov je podal pritožbo v skladu s (takrat veljavnim) Zakonom o policiji, senat pa je zanjo soglasno odločil, da je utemeljena. Varuha je prosil za pomoč pri reševanju zadeve, saj zadeva še ni bila končana, čeprav sta od dogodka minili že dve leti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravica otroka, spočetega z biomedicinsko pomočjo, do poznavanja svojega izvora

mag. Judita Dolžan, 12.9.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 35/2013V javnosti je bila precej pozornosti deležna nedavna odločitev Višjega deželnega sodišča Hamm, ki je ugodilo zahtevku hčere neplodnega zakonskega para, spočete z biomedicinsko pomočjo (konkretneje: oploditev ženske s semensko celico darovalca, ki ni njen zakonski partner). Ta je od zdravnika, soustanovitelja in družbenika enega najstarejših in največjih takih inštitutov v Nemčiji, Centra za reprodukcijsko medicino v Essnu, zahtevala podajo informacij o svojem biološkem očetu. Poleg tega je zatrjevala, da toženega zdravnika vežeta tako dolžnost hrambe osebnih podatkov darovalca kot tudi dolžnost podaje informacij glede zdravniške dokumentacije v zvezi s samim posegom. Podredno pa je zahtevala plačilo odškodnine za primer, da informacije ne bi bile podane v zahtevanem roku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Sodni zaostanki

Irena Vovk, 12.9.2013

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013"Doseganje časovnih standardov mora tako z vidika sodišča kot sodnika postati pomembnejše merilo uspešnosti kot pa trenutno doseganje norme," je na sestanku predsednikov vseh sodišč, ki je 5. septembra potekal na Vrhovnem sodišču, dejal predsednik tega sodišča Branko Masleša. Povprečni čas trajanja pomembnejših zadev se je namreč s 7,7 meseca skrajšal na 6,7 meseca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Nižanje standardov tudi na področju azila

Špela Kunej, 13.9.2012

Človekove pravice

Špela Kunej, Pravna praksa, 35/2012Vlada je na 27. redni seji 30. avgusta 2012 določila besedilo predloga novele Zakona o mednarodni zaščiti. Vidnejše spremembe so ukinitev brezplačne pravne pomoči svetovalcev za begunce na prvi stopnji, uvedba postopka za ugotavljanje starosti mladoletnikov brez spremstva in ukinitev možnosti vložitve prošnje za mednarodno zaščito na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tretjih državah. Vlada Državnemu zboru predlaga obravnavo v skrajšanem postopku, vendar pa je ta namenjen predvsem manj pomembnim, in ne le pravno-tehnično manj zahtevnim spremembam. Že to, da Vlada vprašanja pravic najšibkejših ne ocenjuje kot pomembnega, je zaskrbljujoče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Nadzor občinskih funkcionarjev - med formalnostjo in dejansko učinkovitostjo

mag. Bećir Kečanović, 13.9.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 35/2012V PP, št. 31-32/2012, se je dr. Roman Lavtar s prispevkom Nadzor občinskih funkcionarjev odzval na mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, pri tem pa je očitno spregledal nekatera odločilna dejstva in tako zgrešil tudi namen komisije, da z mnenjem opozori na potrebo po učinkovitejšem političnem (demokratičnem) nadzoru in uveljavljanju odgovornosti lokalnih funkcionarjev, kadar pri opravljanju javnih funkcij grobo kršijo zakone, etične standarde in integriteto javnih funkcij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Slovenija, zbudi se!

Damijan Florjančič, 15.9.2011

Uprava

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 35/2011Tako nekako bi lahko strnil komentarje ali morda še bolj začudenje glede slovenske kazenskopravne ureditve odvzema premoženjske koristi v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so ga izrazili kolegi sodniki iz različnih držav sveta na kazenski (tretji) sekciji letošnjega 54. letnega kongresa Mednarodnega sodniškega združenja (IAJ), ki je bil od 4. do 8. septembra v Istanbulu. V tej sekciji je bilo namreč na letošnjem srečanju obravnavano vprašanje identifikacije, zaplembe in odvzema premoženja kriminalnim organizacijam s predstavitvami različnih zakonodajnih pristopov kot tudi sodnih praks različnih držav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Novi ministri

Irena Vovk, 15.9.2011

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Predsednik Vlade Borut Pahor je 8. septembra v Državni zbor poslal seznam kandidatov za pet novih ministrov. "Državni zbor bom pred glasovanjem nagovoril z željo, da listo podprejo, s tem izrečejo zaupnico Vladi in omogočijo, da bi Vlada do izteka mandata opravila tisto nalogo, za katero ta hip sodim, da je kratkoročno in dolgoročno odločilnega pomena za razvoj Slovenije," je dejal Pahor.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

2018(4) 2017(4) 2016(4) 2015(2)
2014(3) 2013(4) 2012(2) 2011(3)
2010(4) 2009(4) 2006(8) 2004(3)
2003(8) 2002(8) 2001(7) 2000(7)
1999(17)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I JK L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov