O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 91)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 17.1.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2019 10. januar - predlog zakona o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italij
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Vlada RS

Avtor ni naveden, 17.1.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2019 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 14. redni seji (10. januar 2018): - predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o Antarktiki, - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami čla
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 17.1.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2019 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini (MPEKK) (Ur. l. RS - MP, št. 1/19) - veljati začne 19. januarja. 2. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenij
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Očitki grdega ravnanja policistov neutemeljeni

Avtor ni naveden, 17.1.2019

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2019Ob obisku Varuha človekovih pravic (Varuh) v Zavodu za prestajanje kazenskih sankcij (ZPKZ) Koper v vlogi Državnega preventivnega mehanizma je eden izmed pripornikov izpostavil, da so ga policisti ob aretaciji poškodovali in mu zlomili zob. Ta poškodba je bila evidentirana v zdravstvenem kartonu v ZPKZ Koper ob zdravstvenem pregledu po njegovem sprejemu v pripor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Policijska pooblastila

Irena Vovk, 23.1.2014

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2014Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je 14. januarja izdala smernice Presoja vplivov na zasebnost pri uvajanju novih policijskih pooblastil, ki so metodološki okvir za preudarno, smiselno in legitimno uvajanje novih policijskih pooblastil, zlasti tistih s tehnološkim značajem (obvezna hramba prometnih podatkov, brezpilotni letalniki, IMSI-lovilci, trojanski konji ipd.).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Davek na nepremičnine - vidik občine

Nejc Zemljak, 23.1.2014

Poravnava davkov in prispevkov, LOKALNA SAMOUPRAVA

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 3/2014>Davek na nepremičnine je uveljavljen. Poslan je sicer tudi v ustavno presojo, ampak pustimo času čas in se obnašajmo, kot da bo v taki obliki tudi ostal. Kaj je prinesel občinam?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Težave z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Št. 8.1-8/2012, 13. 12. 2012 Varuh že več let, tudi v letnih poročilih, opozarja, da je zakonodaja na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti zastarela, ter predlaga njeno spremembo, vendar kljub nekaterim zakonodajnim pobudam zakon doslej še ni bil spremenjen. Po veljavni zakonodaji so
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist lahko postane neizvedljiva

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Človekove pravice, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Varuh je bil seznanjen s težavami, s katerimi so se srečevali centri za socialno delo (CSD) in sodišča pri iskanju nalog v splošno korist, s katerimi bi se lahko nadomestila globa, izrečena za prekršek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Državljani v trenirkah in sovražni govor

Rok Čeferin, 26.1.2012

Človekove pravice

Rok Čeferin, Pravna praksa, 3/2012V PP, št. 2/2012, sem prebral prispevek Jerneja Rovška Še o sovražnem govoru - dekriminalizirajmo ga, v katerem avtor polemizira z dr. Andražem Terškom oziroma z njegovo kolumno iz PP, št. 49-50/2011, Veliko bi jih govorilo, malokdo bi bral. V njej Teršek med drugim navaja, da nekateri ne opazijo, "kako daleč od koncepta sovražnega govora je bil primer 'volivci v trenirkah'".
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Zamudno oblikovanje vlade po volitvah

mag. Matjaž Debelak, 26.1.2012

Vlada

mag. Matjaž Debelak, Pravna praksa, 3/2012Parlamentarne volitve v Sloveniji in na Hrvaškem so bile sočasno, tj. 3. decembra 2011. Nova hrvaška vlada je bila v saboru že potrjena 23. decembra 2011 in je do danes že dodobra zavihala rokave, v Slovenji pa smo še vedno brez nje. Razlog za to je tudi v različni ustavni ureditvi oblikovanja vlad v obeh državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Odžagani

Hinko Jenull, 27.1.2011

Politične stranke

Hinko Jenull, Pravna praksa, 3/2011"Ko je končal grušt, mu je najprej poslal račun, potem pa hodil prosit za denar. Lastnik se je izgovarjal, prelagal, obljubljal ... Na koncu pa kar zavrnil plačilo," je pripovedoval starejši, že na videz kritično razpoložen mož v lovski obleki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Referendumski dan

Irena Vovk, 27.1.2011

USTAVNA UREDITEV

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2011Vlada je na seji 20. januarja sprejela sklep, da ne podpira predloga novele Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslancev s prvopodpisanim poslancem Jožetom Tankom. Ministrstvu za javno upravo in Službi Vlade RS za zakonodajo pa je naložila, da v začetku februarja na seji Vlade predložita pobudo za spremembo Ustave v delu, ki se nanaša na ureditev referenduma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Ureditev lobiranja civilne družbe je omejujoča

Blaž Kovač, 27.1.2011

Uprava

Blaž Kovač, Pravna praksa, 3/2011Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIPK) je prelomen, saj je opredelil pravna pravila lobiranja in uvedel registracijo lobistov. Opozoriti pa je treba, da je glede delovanja civilne družbe omejevalen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Konflikt interesov v razmerju med opravljanjem nalog organa občinske uprave in članstvom v svetu občinskega javnega zavoda

Grega Kordež, 24.1.2008

Uprava

Grega Kordež, Pravna praksa, 3/2008Načelno mnenje št. 115, 9. januar 2008 Opravljanje nalog vodje oddelka za finance v občinski upravi in hkratno opravljanje nalog člana sveta javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, v kateri je zaposlen vodja oddelka za finance, pomeni konflikt interesov v smislu določb Zakona o javnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Izbira projektov, financiranih iz proračunskih sredstev

Mojca Beliš, 24.1.2008

Uprava

Mojca Beliš, Pravna praksa, 3/2008Načelno mnenje št. 112, 10. decembra 2007 Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki po izvedenem javnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin tiskanih medijev na podlagi razpisnih meril izberejo najvišje ocenjene projekte, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Kršitev dolžnega ravnanja pri napredovanju javne uslužbenke

Grega Kordež, 24.1.2008

Uprava

Grega Kordež, Pravna praksa, 3/2008Načelno mnenje št. 114, 21. december 2007 Uradna oseba, ki o napredovanju javnega uslužbenca oz. uslužbenke odloča v nasprotju s skupnimi načeli Zakona o javnih uslužbencih in s standardi poklicne etike, določenimi v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev, krši dolžno ravnanje in s tem omogoča druge...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Odgovornost držav za kršitve EKČP, nastale zunaj njihovih meja

Matija Longar, 25.1.2007

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 3/2007univ. dipl. pravnik, LL.M., pravni sodelavec na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in niso nujno stališča ustanove, v kateri je zaposlen. Banković in drugi proti Belgiji in 16 drugim državam, št. 52207/99, 12. december 2001 Marković in drugi proti Italiji, 1398...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Možnosti za organiziranje sindikalne podružnice

mag. Nataša Belopavlovič, 25.1.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sindikati

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3/2007Statut sindikata dejavnosti določa, da se člani, zaposleni v posamezni družbi, organizirajo v temeljni organizacijski obliki, ki se imenuje podružnica. Podružnice se povezujejo v konference sindikalnih podružnic in v območne oziroma regijske organizacije, te pa so povezane v sindikat na ravni države...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Svoboda dela državnega tožilca

Avtor ni naveden, 25.1.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

, Pravna praksa, 3/2007Sklep US RS, št. U-I-292/05 z dne 14. 12. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Lovstvo in omejitve lastninske pravice

Avtor ni naveden, 25.1.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Lovstvo in ribištvo

, Pravna praksa, 3/2007Odločba US RS, št. U-I-98/04 z dne 9. 11. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 120/06. Člen 26 Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04) je v neskladju z ustavo, ker ne omejuje trajanja prednostne pravice dosedanjih upravljavcev lovišč pri pridobitvi koncesije za trajnostno gospodarjenje z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Pokrajina ali druga raven lokalne samouprave

mag. Maja Lukan-Lapornik, 25.1.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Lokalna samouprava

mag. Maja Lukan-Lapornik, Pravna praksa, 3/2007mag. pravnih znanosti, višja svetovalka I v pravni službi občine Logatec Avtorica izraža svoje mnenje, nastopa v svojem imenu in to ni stališče organa, kjer je zaposlena. V pripravi je paket pokrajinskih predpisov,1 ki bodo v RS ustvarili drugo raven lokalne samouprave – pokrajine. Ime po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Pravnik ali nepravnik za varuha človekovih pravic

Brina Felc, 25.1.2007

Človekove pravice

Brina Felc, Pravna praksa, 3/2007univ. dipl. pravnica, odvetniška pripravnica in podiplomska študentka PF Univerze v Ljubljani Varuh človekovih pravic.1 Nekdo ga je opisal kot Božička, saj prihaja s severa in dela le dobre stvari. A že iz imena izhaja, da mora biti to zaupanja vredna, strokovno priznana oseba, ki je ustrezno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Sodstvo – močna veja oblasti in hkrati učinkovit servis

dr. Gregor Virant, 25.1.2007

Uprava, Sodišča

dr. Gregor Virant, Pravna praksa, 3/2007dr. pravnih znanosti, minister za javno upravo Odločba ustavnega sodišča o sodniških plačah me sicer ni močno presenetila (čeprav priznam, da sem upal na drugačen razplet), argumenti iz obrazložitve pa me še zdaleč niso prepričali. Prepričan sem, da širša (tudi pravniška) javnost ni podrobneje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Nove spletne možnosti US

Boštjan Koritnik, 25.1.2007

Ustavno sodišče, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 3/2007Sredi lanskega junija (PP, št. 22/2006) smo v enem prvih spletnih smerokazov predstavili nekaj novosti na spletni strani Ustavnega sodišča RS (www.us-rs.si), pred koncem leta 2006 pa so njegove strani še enkrat prenovili. S pomočjo strokovnjakov podjetja Sonce.net so tako izboljšali uporabniško i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄3

Investicijski skladi v Belgiji

Boštjan Koritnik, 26.1.2006

Skladi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 3/2006Ne le da sega pojav investicijskih skladov v Belgiji zelo daleč v preteklost, celo ena sploh prvih oblik, recimo temu predhodnikov modernega investicijskega sklada, je bila ustanovljena v Belgiji, in sicer že daljnega leta 1822.1 Šlo je za zaprto obliko sklada, ideja tovrstnega instituta pa se je hi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

2019(4) 2014(2) 2013(2) 2012(2)
2011(3) 2008(3) 2007(8) 2006(4)
2005(3) 2003(14) 2002(6) 1999(12)
1998(5) 1997(7) 1995(4) 1993(6)
1992(4) 1991(2)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF G HI J K L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov