O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 99)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Tajno sojenje v kazenskem postopku ni nujno v nasprotju z EKČP

Zoran Skubic, 23.1.2020

Kazenski postopek, Človekove pravice

Zoran Skubic, Pravna praksa, 3/2020Javnost sojenja, sploh pa v kazenskih postopkih, je nedvomno ena od temeljnih civilizacijskih pridobitev, in kot taka je zapisana tudi v 24. členu Ustave, a z dostavkom, da izjeme od tega načela določa zakon. Tudi prvi odstavek 6. člena (Evropske) Konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP) dopušča določene izjeme od načelne zapovedi javnosti sojenja, in sicer v primerih, ko "je to v interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, pa tudi tedaj, kadar bi po mnenju sodišča zaradi posebnih okoliščin javnost sojenja škodovala interesom pravičnosti".
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 23.1.2020

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2020Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2020
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Nadomestilo plače za dopust takoj po končani bolniški

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 23.1.2020

Uprava, Plače v negospodarstvu

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 3/2020Delavec se je po večletni odsotnosti (1. julij 2014-31. december 2018) zaradi bolezni vrnil na delovno mesto. Prvi dan po vrnitvi (1. januar 2019) je pričel z izrabo letnega dopusta. • Kako naj delodajalec obračuna nadomestilo delavčeve plače za letni dopust?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 23.1.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2020 16. januar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaški dolžnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 23.1.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2020 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu (Ur. l. RS, št. 3/20) - veljati začne 1. februarja. 2. Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Opuščen inšpekcijski nadzor in nedopustna neodzivnost v občinah Idrija in Cerkno

Avtor ni naveden, 23.1.2020

LOKALNA SAMOUPRAVA, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2020Varuh človekovih pravic (Varuh) je prejel pobudo, ki se je nanašala na neodzivnosti Medobčinskega inšpektorata občin Idrija in Cerkno glede prijavljenega suma kršitev iz meseca januarja 2018.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

10. obletnica Listine EU o temeljnih pravicah

Sonja Strle, 23.1.2020

Človekove pravice, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Sonja Strle, Pravna praksa, 3/2020Dne 5. decembra 2019 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala okrogla miza z naslovom 10 let Listine EU o temeljnih pravicah, ki sta jo organizirala Pravniško društvo Ljubljana in Slovensko društvo za evropsko pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Vlada RS

Avtor ni naveden, 23.1.2020

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2020Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 57. redni seji (16. januar 2020): - Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, - Uredba o spremembah Uredbe o preizkusnem izpitu za odvetn
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Očitki grdega ravnanja policistov neutemeljeni

Avtor ni naveden, 17.1.2019

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2019Ob obisku Varuha človekovih pravic (Varuh) v Zavodu za prestajanje kazenskih sankcij (ZPKZ) Koper v vlogi Državnega preventivnega mehanizma je eden izmed pripornikov izpostavil, da so ga policisti ob aretaciji poškodovali in mu zlomili zob. Ta poškodba je bila evidentirana v zdravstvenem kartonu v ZPKZ Koper ob zdravstvenem pregledu po njegovem sprejemu v pripor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 17.1.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2019 10. januar - predlog zakona o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italij
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Vlada RS

Avtor ni naveden, 17.1.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2019 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 14. redni seji (10. januar 2018): - predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o Antarktiki, - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami čla
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 17.1.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2019 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini (MPEKK) (Ur. l. RS - MP, št. 1/19) - veljati začne 19. januarja. 2. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenij
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Policijska pooblastila

Irena Vovk, 23.1.2014

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2014Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je 14. januarja izdala smernice Presoja vplivov na zasebnost pri uvajanju novih policijskih pooblastil, ki so metodološki okvir za preudarno, smiselno in legitimno uvajanje novih policijskih pooblastil, zlasti tistih s tehnološkim značajem (obvezna hramba prometnih podatkov, brezpilotni letalniki, IMSI-lovilci, trojanski konji ipd.).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Davek na nepremičnine - vidik občine

Nejc Zemljak, 23.1.2014

Poravnava davkov in prispevkov, LOKALNA SAMOUPRAVA

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 3/2014>Davek na nepremičnine je uveljavljen. Poslan je sicer tudi v ustavno presojo, ampak pustimo času čas in se obnašajmo, kot da bo v taki obliki tudi ostal. Kaj je prinesel občinam?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist lahko postane neizvedljiva

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Človekove pravice, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Varuh je bil seznanjen s težavami, s katerimi so se srečevali centri za socialno delo (CSD) in sodišča pri iskanju nalog v splošno korist, s katerimi bi se lahko nadomestila globa, izrečena za prekršek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Težave z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Št. 8.1-8/2012, 13. 12. 2012 Varuh že več let, tudi v letnih poročilih, opozarja, da je zakonodaja na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti zastarela, ter predlaga njeno spremembo, vendar kljub nekaterim zakonodajnim pobudam zakon doslej še ni bil spremenjen. Po veljavni zakonodaji so
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Državljani v trenirkah in sovražni govor

Rok Čeferin, 26.1.2012

Človekove pravice

Rok Čeferin, Pravna praksa, 3/2012V PP, št. 2/2012, sem prebral prispevek Jerneja Rovška Še o sovražnem govoru - dekriminalizirajmo ga, v katerem avtor polemizira z dr. Andražem Terškom oziroma z njegovo kolumno iz PP, št. 49-50/2011, Veliko bi jih govorilo, malokdo bi bral. V njej Teršek med drugim navaja, da nekateri ne opazijo, "kako daleč od koncepta sovražnega govora je bil primer 'volivci v trenirkah'".
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Zamudno oblikovanje vlade po volitvah

mag. Matjaž Debelak, 26.1.2012

Vlada

mag. Matjaž Debelak, Pravna praksa, 3/2012Parlamentarne volitve v Sloveniji in na Hrvaškem so bile sočasno, tj. 3. decembra 2011. Nova hrvaška vlada je bila v saboru že potrjena 23. decembra 2011 in je do danes že dodobra zavihala rokave, v Slovenji pa smo še vedno brez nje. Razlog za to je tudi v različni ustavni ureditvi oblikovanja vlad v obeh državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Odžagani

Hinko Jenull, 27.1.2011

Politične stranke

Hinko Jenull, Pravna praksa, 3/2011"Ko je končal grušt, mu je najprej poslal račun, potem pa hodil prosit za denar. Lastnik se je izgovarjal, prelagal, obljubljal ... Na koncu pa kar zavrnil plačilo," je pripovedoval starejši, že na videz kritično razpoložen mož v lovski obleki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Referendumski dan

Irena Vovk, 27.1.2011

USTAVNA UREDITEV

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2011Vlada je na seji 20. januarja sprejela sklep, da ne podpira predloga novele Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslancev s prvopodpisanim poslancem Jožetom Tankom. Ministrstvu za javno upravo in Službi Vlade RS za zakonodajo pa je naložila, da v začetku februarja na seji Vlade predložita pobudo za spremembo Ustave v delu, ki se nanaša na ureditev referenduma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Ureditev lobiranja civilne družbe je omejujoča

Blaž Kovač, 27.1.2011

Uprava

Blaž Kovač, Pravna praksa, 3/2011Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIPK) je prelomen, saj je opredelil pravna pravila lobiranja in uvedel registracijo lobistov. Opozoriti pa je treba, da je glede delovanja civilne družbe omejevalen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Kršitev dolžnega ravnanja pri napredovanju javne uslužbenke

Grega Kordež, 24.1.2008

Uprava

Grega Kordež, Pravna praksa, 3/2008Načelno mnenje št. 114, 21. december 2007 Uradna oseba, ki o napredovanju javnega uslužbenca oz. uslužbenke odloča v nasprotju s skupnimi načeli Zakona o javnih uslužbencih in s standardi poklicne etike, določenimi v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev, krši dolžno ravnanje in s tem omogoča druge...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Konflikt interesov v razmerju med opravljanjem nalog organa občinske uprave in članstvom v svetu občinskega javnega zavoda

Grega Kordež, 24.1.2008

Uprava

Grega Kordež, Pravna praksa, 3/2008Načelno mnenje št. 115, 9. januar 2008 Opravljanje nalog vodje oddelka za finance v občinski upravi in hkratno opravljanje nalog člana sveta javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, v kateri je zaposlen vodja oddelka za finance, pomeni konflikt interesov v smislu določb Zakona o javnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Izbira projektov, financiranih iz proračunskih sredstev

Mojca Beliš, 24.1.2008

Uprava

Mojca Beliš, Pravna praksa, 3/2008Načelno mnenje št. 112, 10. decembra 2007 Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki po izvedenem javnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin tiskanih medijev na podlagi razpisnih meril izberejo najvišje ocenjene projekte, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Pravnik ali nepravnik za varuha človekovih pravic

Brina Felc, 25.1.2007

Človekove pravice

Brina Felc, Pravna praksa, 3/2007univ. dipl. pravnica, odvetniška pripravnica in podiplomska študentka PF Univerze v Ljubljani Varuh človekovih pravic.1 Nekdo ga je opisal kot Božička, saj prihaja s severa in dela le dobre stvari. A že iz imena izhaja, da mora biti to zaupanja vredna, strokovno priznana oseba, ki je ustrezno ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

2020(8) 2019(4) 2014(2) 2013(2)
2012(2) 2011(3) 2008(3) 2007(8)
2006(4) 2005(3) 2003(14) 2002(6)
1999(12) 1998(5) 1997(7) 1995(4)
1993(6) 1992(4) 1991(2)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF G HI J K L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov