O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 101)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 28.3.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2019 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi odstavka a) 50. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembi 56. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (MPSKMCL) (Ur. l. RS - MP, št. 6/19) - <
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Vlada RS

Avtor ni naveden, 28.3.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2019 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 24. redni seji (21. marec 2019): - Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, - Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova, - Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper,
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Zgodovinska prelomnica pri zaščiti žvižgačev v EU

dr. Alma Sedlar, 28.3.2019

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Alma Sedlar, Pravna praksa, 13/2019Začasni sporazum o predlogu EU direktive o zaščiti žvižgačev (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti posameznikov, ki poročajo o kršitvah zakonodaje EU), ki so ga sredi marca po napornih pogajanjih sklenili Evropski parlament, Evropski svet in Evropska komisija, predstavlja po oceni nevladne organizacije Transparency International zgodovinsko prelomnico na področju zaščite žvižgačev - posameznikov in posameznic, ki razkrivajo nepravilnosti v javnem interesu. Direktiva, ki se bo nanašala na širok spekter kršitev evropske zakonodaje, predstavlja minimalne standarde, posameznim državam pa bo prepuščeno, da same dodatno dvignejo raven zaščite.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 28.3.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2019 19. marec - predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 28.3.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2019Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2019
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Zaporna kazen za razžalitev v medijih - le še preteklost?

Špela Lovšin, 28.3.2019

Človekove pravice

Špela Lovšin, Pravna praksa, 13/2019V nedavni sodbi v zadevi Sallusti proti Italiji je Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) obravnavalo vprašanje, ali izrek kazni zapora zaradi kaznivega dejanja razžalitve v medijih predstavlja kršitev 10. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (v nadaljevanju EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Novosti pri ustanovitvi občinskega pravobranilstva

dr. Roman Lavtar, 2.4.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 13/2015Razprava o morebitnih ukrepih za znižanje stroškov občin se je začela že pred nekaj leti, konkretni vsebinski okvir pa je dobila s pripravo osnutka predpisa, s katerim naj bi v obliki omnibus zakona posegli v več različnih predpisov tako, da bi bodisi zmanjšali administrativne obremenitve občin bodisi povečali prihodke občin ali pa zmanjšali finančne obremenitve zaradi drugih subjektov, ki za občine izvajajo plačljive storitve. Prva različica takega zakona je bila napisana že v letu 2013, končno obliko pa je dobila v pogajanjih med vlado in združenji občin, ki so tekla med lanskim novembrom in januarjem letos. V februarju je bil tako sprejet Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), ki med drugim posega v enajst različnih predpisov, med drugim tudi v določbo Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki se nanaša na ustanovitev občinskega pravobranilstva. V nadaljevanju pojasnjujemo, zakaj je prav ta določba prelomna, saj utegne končno pripeljati do ustanovitve občinskih pravobranilstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Transparentnost v zameno za konkurenčnost

Igor Knez, 3.4.2014

Uprava

Igor Knez, Pravna praksa, 13/2014Pred kratkim sprejeta novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) bo z uveljavitvijo prinesla širši krog zavezancev za dostop do informacij javnega značaja, med drugim tudi gospodarske družbe in druge pravne osebe pod prevladujočim vplivom države in občin. To pa pomeni tudi bistveno večji nabor informacij in podatkov, ki bodo na voljo najširši javnosti. Kaj pa konkurenčnost teh podjetij?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Pol koraka naprej in korak vstran

Blaž Kovač, 3.4.2014

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 13/2014Državni zbor RS je 21. novembra 2013 sprejel Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Poizkus slovenskih oblasti je (vnovič) neustrezen - to izhaja tudi iz drugega dela sodbe v zadevi Kurić proti Sloveniji glede premoženjske škode, ki jo je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) razglasilo 12. marca 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Še o prazni steni in pluralizmu

dr. Janez Pogorelec, 4.4.2013

Človekove pravice

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 13/2013Članek dr. Aleša Novaka Simbol česa je prazna stena?, objavljen v PP, št. 12/2013, dobro povzema argumentacijo profesorja Weilerja z njegovega predavanja 20. marca letos na PF Univerze v Ljubljani. Nekateri zaključki v članku dr. Novaka so zelo zanimivi, predvsem pa je res tudi to, da sta bili predavanji profesorja Weilerja nepozabno doživetje, tako po vsebini kot tudi po izvedbi, ki je bila prava mojstrovina.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Ustavnopravno nedorečeno javno izražanje o javnem izražanju

dr. Andraž Teršek, 5.4.2012

Človekove pravice

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 13/2012Javne razprave (tako tistih bolj, kot tistih - in okrog tega ne gre slepomišiti - manj prepričljivih razpravljavcev) o pomenu "sovražnega govora" kot (ustavno)pravnega koncepta ne pojenjajo. Vrstijo se javni prikazi razumevanja tega koncepta s strani različnih posameznikov, tako ali drugače organiziranih skupin ljudi in nosilcev javnih funkcij. Poudarjajo "družbeno nevarnost" govora, ki ga opisujejo kot "sovražnega". Predvsem pa govorci pred javnostjo predlagajo tako in drugačno, v vsakem primeru pa "strožjo kaznovalno politiko" kot najprimernejši ukrep za nadzor in zajezitev te družbene nevarnosti. Prav ideja o "pogostejšem in strožjem kaznovanju" tistih ljudi, ki naj bi domnevno (!) pri svojem javnem izražanju prestopili mejo (ustavno)pravno dovoljenega in že storili "dejanje sovražnega govora", je najpogostejši predlog javnih razpravljavcev o tem, kako pravno pravilno, politično korektno, predvsem pa učinkovito zaščititi posameznike, skupine in celotno družbo pred "sovražnim govorom". Pri tem je več kot očitno, da se "sovražni govor" kot tak razume kot nekaj, kar je že samo po sebi družbeno škodljivo, in zato zahteva kaznovalni odziv.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Veliki zaostanki na MOP pri obravnavah pobud, vezanih na rabo vode

Avtor ni naveden, 5.4.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2012Varuh je bil iz različnih virov obveščen o velikih zaostankih na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pri obravnavi pobud za izdajo koncesijskega akta za male hidroelektrarne, zato je to problematiko začel obravnavati na lastno pobudo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Za pravno priznanje spremembe spola ni več potreben operativni poseg

Maja Smrkolj, 7.4.2011

Človekove pravice

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 13/2011Med ustavnimi pritožbami, o katerih je letos odločilo nemško ustavno sodišče, je omembe vredna tudi odločitev prvega senata o neskladnosti § 8 (1) tč. 3 in 4 nemškega zakona o transseksualnih osebah, ki določa pogoje za pravno priznanje spremembe spola z ustavo (Grundgesetz).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Le z dovoljenjem Državnega zbora je mogoče pripreti sodnika

Marko Šorli, 7.4.2011

Sodišča, Državni zbor in državni svet

Marko Šorli, Pravna praksa, 13/2011Odločitev Vrhovnega sodišča o razveljavitvi pravnomočnega sklepa o odreditvi pripora zoper sodnika Milka Škoberneta je vzbudila veliko zanimanja tako laične kot tudi strokovne javnosti. Omenjala se je tudi v številnih poročilih in najrazličnejših komentarjih v javnih občilih. Večina je v svojih komentarjih prezrla bistvo stvari v tej zadevi, in sicer, ali je bil ob odreditvi pripora zoper sodnika izpolnjen pogoj iz drugega odstavka 134. člena Ustave, to je, ali je bilo za pripor podano dovoljenje Državnega zbora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Spomladanski znanilci (proti)korupcije

Bećir Kečanović, 7.4.2011

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 13/2011Svetovni korupcijski škandali, denimo Enron, WorldCom, Parmalat in drugi, so v začetku tega stoletja pospešili prizadevanja za učinkovitejše preprečevanje, odkrivanje in pregon storilcev takih ravnanj. Z uvajanjem mednarodnih standardov v nacionalni pravni red smo se, tako kot velika večina držav, pridružili svetovni protikorupcijski koaliciji. Prenos univerzalnih standardov je medtem dosegel raven, ko lahko govorimo o skupnih razvojnih točkah mednarodne in nacionalne protikorupcijske kulture. Spomladanski znanilci korupcijske prakse iz hrama demokracije v Bruslju pa navdajajo z grenkim priokusom, da je prav korupcija tista, ki nas povezuje celo z nekaterimi starejšimi članicami EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Ob spremembah ustavne ureditve referenduma še uvedba predhodne kontrole ustavnosti zakonov?

Borut Šinkovec, 7.4.2011

Ustavno sodišče

dr. Borut Šinkovec, Pravna praksa, 13/2011V besedilo predloga ustavnega zakona, ki se nanaša na spremembe zakonodajnega referenduma, je bil po nekajmesečnih strokovnih pripravah na sam dan obravnave in sprejema na Vladi vložen in zatem v besedilo predloga zakona vključen še dodatek, nova 4. alineja v prvem odstavku predlaganega novega 90.a člena Ustave (2. člen predloga ustavnega zakona), ki že prej predvidenim trem primerom, ko naj bi po predlogu zakonodajni referendum ne bil dopusten, dodaja še četrtega. Ta zadnji dodatek je, na ravni Ustave, tolikšna novost, da v mnogočem oziroma v posledicah še znatno presega zgolj sistemsko ustavnopravno vprašanje v naslovu tega prispevka; vprašanj, in tudi posledic, je več, kot je to možno naznačiti v naslovu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Oddaja nepremičnine v denacionalizacijskem postopku

Matjaž Tratnik, 7.4.2011

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 13/2011V Občini Majšperk imamo poslovni prostor, na katerem še vedno poteka denacionalizacijski postopek, ki je vpisan v zemljiški knjigi. Dozdajšnji najemnik je podal odpoved najemnega razloga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Napaka policista po koncu pridržanja mladoletne osebe v nočnem času

Avtor ni naveden, 7.4.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2011varuh človekovih pravic Zadeva št. 6.1-95/2010 z dne 20. januarja 2011 Mladoletnik se je po koncu pridržanja moral domov vrniti peš, za kar je potreboval več ur, saj mu je policist Centra za pridržanje Ljubljana samo povedal, kje je in v kateri smeri je središče mesta. Ali je policist ravnal p
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Constitutio (in)certa

dr. Marijan Pavčnik, 1.4.2010

Ustavno sodišče

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 13/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Javno, zasebno, (ne)ugledno

Jure Mikuž, 1.4.2010

Uprava

Jure Mikuž, Pravna praksa, 13/2010V svojih prispevkih za PP sem pozornost že večkrat namenil obravnavi tem, povezanih z ugledom podjetnikov ali menedžerjev, etičnostjo ravnanja ipd. Razlogi za premislek o teh temah se pojavljajo vsak dan, ko se na domačem poslovnem in političnem prizorišču soočamo s položaji, v katerih prihaja do su...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Reforma Ustavnega sodišča in varstvo človekovih pravic

dr. Marko Bošnjak, 1.4.2010

Ustavno sodišče

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 13/2010V specializiranih pravnih krogih je že dolgo splošno znano, da se pripravlja sprememba Ustave, ki bo bistveno predrugačila pristojnosti Ustavnega sodišča. Ministrstvo za pravosodje je že pripravilo osnutek predloga sprememb in ga dalo v medresorsko usklajevanje,1 po tem pa je predlog sprejela tudi V...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Kršitev dolžnega ravnanja članov sveta javnega zavoda

Žarko Stevanović, 1.4.2010

Uprava

Žarko Stevanović, Pravna praksa, 13/2010Ravnanje uradnih oseb - članov sveta javnega zavoda, ki ne izvršijo predloga inšpekcijskih služb o vnovičnem konstituiranju organa in o ponovitvi postopka imenovanja direktorja javnega zavoda, temveč dovolijo, da postopek imenovanja direktorja vodi organ, ki je bil izvoljen nezakonito, pomeni kršite...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Arbitražni sporazum ne določa poteka mej

Avtor ni naveden, 1.4.2010

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2010Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (RS) je veljaven ustavni akt ter trajni in neusahljivi vir državnosti RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Odločba Ustavnega sodišča brez (razumnih) razlogov o razveljavitvi

Danilo Ukmar, 1.4.2010

Ustavno sodišče

Danilo Ukmar, Pravna praksa, 13/2010Ustavno sodišče je po Ustavi temeljni varuh ustavnosti in zakonitosti, pri čemer postopek pred njim ureja zakon, ki določa tudi predlagatelje zahteve za začetek postopka, pobudo (za začetek postopka) pa lahko da vsak, ki izkaže pravni interes. Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS)1 v četrtem poglavju "Oc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄13

Potrebujemo posebno direktivo o nasilju nad ženskami

Jasmina Arnež, 2.4.2009

Človekove pravice

Jasmina Arnež, Jasmina Arnež, Pravna praksa, 13/2009"Prehodili smo dolgo pot. Prišli smo iz izhodišča - visoke tolerance do vseh oblik medosebnega nasilja, priti moramo na cilj - popolne netolerantnosti do nasilja nad ženskami, otroki in mladimi," je poudarila dr. Milica Antić Gaber, profesorica na Filozofski fakulteti in vodja projekta Daphne II. Te...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

2019(6) 2015(1) 2014(2) 2013(1)
2012(2) 2011(6) 2010(6) 2009(3)
2008(2) 2006(8) 2005(7) 2003(8)
2002(13) 2000(7) 1998(3) 1997(6)
1996(1) 1995(10) 1994(3) 1993(5)
1991(1)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG HI J K L M N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov