O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 70)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Spremembe in dopolnitve zakonov ne morejo biti predmet avtentične razlage

Avtor ni naveden, 16.6.2016

Pravoznanstvo, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24/2016Odločba US RS, št. U-I-153/14, U-I-123/15, 12. maj 2016 Peti odstavek 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil v delu, v katerem je določal, da imajo zavarovanci, ki so najmanj 10 let opravljali vojaško službo v Slovenski vojsk
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Izjemna pooblastila vojske

Avtor ni naveden, 16.6.2016

Obramba, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24/2016Prvi, drugi in tretji odstavek 37.a člena Zakona o obrambi niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Ali je župan lahko član organov vodenja ali nadzora?

Igor Vuksanovič, 16.6.2016

PRORAČUN, LOKALNA SAMOUPRAVA

Igor Vuksanovič, Pravna praksa, 24/2016• Ali je dopustno članstvo župana v upravi, nadzornem svetu ali upravnem odboru gospodarske družbe, javnega podjetja, zavoda, katerih ustanovitelj oziroma družbenik je občina?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Nekatera tveganja omejevanja svobode govora v aktualnih družbenih razmerah

Igor Vuksanović, 16.6.2016

Pravoznanstvo, Človekove pravice

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 24/2016Priznam, da sem izbral precej ambiciozno zveneč naslov za svoj članek. Ker gre za kratek zapis, v katerem se bom obravnavane tematike le dotaknil, naj takoj omejim področje svojega raziskovanja. V zadnjem času je s strani vplivnih pravnikov in mnenjskih voditeljev po Evropi moč slišati vse bolj agresivne zahteve za širjenje definicije "sovražnega govora" v zvezi z dvema zelo aktualnima družbenima temama. Prva je množični prihod beguncev oziroma migrantov z različnih kriznih območij v Evropo, druga (zaradi geografskega izvora večine beguncev s prvo povezana, čeprav mnogo širša) pa je problematika kolizije med tradicionalnim razumevanjem določene manjšine islamskih vernikov in v Evropi ustaljenim razumevanjem dopustnosti verske satire, smešenja ter intelektualnega obračunavanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

Pravna država

Marijan Pavčnik, 16.6.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 24/2005»Ne, ne smemo reči: vse, kar koristi ljudstvu, je pravo, temveč je treba reči prav nasprotno: samo to, kar je pravo, koristi ljudstvu.« Gustav Radbruch 1. Zasnova moderne pravne države je sad zgodovinskega razvoja, h kateremu sta najbolj intenzivno prispevala angleško (kasneje tudi severnoamerišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

JAVNI USLUŽBENCI: ZJU - status nekaterih bivših funkcionarjev

Neda Golobič, 10.7.2003

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 24/2003Z dnem uporabe Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 - v nadaljevanju: ZJU) se je pričela že dalj časa načrtovana reforma javne uprave, s katero so postavljeni standardi uslužbenskega sistema oziroma sistema javnih uslužbencev kot najpomembnejšega elementa spreminjanja javne uprave, kakr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Slovenščina v pravni praksi (122): Nova sova

dr. Monika Kalin-Golob, 10.7.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 24/2003Raziskovalci vsakič, ko se lotimo študija posameznega področja, obupujemo nad množico besedil, ki nam jih našteva računalnik. Vse to je že napisano o tem? Vse je nemogoče prebrati, kako izbrati prave? Če pa se lotimo področja, ki ni naše matično, ampak po naključju ali zaradi meddisciplinarnosti ven...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Obnova kazenskega postopka na podlagi odločbe Ustavnega sodišča

mag. Sebastian Nerad, 10.7.2003

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 24/2003Med pogosteje izpodbijanimi zakoni pred Ustavnim sodiščem je tudi zakon o kazenskem postopku (ZKP - Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01 in 56/03). Pomembnejše odločitve Ustavnega sodišča s tega področja so npr. odločba št. U-I-18/93 (OdlUS V, 40), v kateri je Ustavno sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Zakonodajni postopek: Mnenja k predlogom zakonov v nujnem in skrajšanem postopku

Dušan Štrus, 10.7.2003

Državni zbor in državni svet

Dušan Štrus, Pravna praksa, 24/2003Državni svet V skladu z ustavo lahko daje Državni svet Državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz njegove pristojnosti (97. člen ustave). Tako posreduje in uveljavlja v Državnem zboru interese vseh interesnih skupin (delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, negospodars...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Z obrobja postave: Derogacija na referendumu?

Tomaž Pavčnik, 10.7.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 24/2003Milan Kundera je v svojem eseju Umetnost romana na nekem mestu primerjal razmerje med komunistično partijo in prestrašenimi državljani z odnosom pokroviteljske matere samohranilke do svojega edinca. Poanta je bila v tem, da ustrahovanemu in podrejenemu subjektu sicer njegova nesvoboda ni prav nič pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Novela zakona o policiji

Domen Neffat, 10.7.2003

Uprava

Domen Neffat, Pravna praksa, 24/2003Pravniško društvo Ljubljana Zadnje srečanje članov Pravniškega društva pred poletnimi počitnicami - 12. junija - je bilo prirejeno v Pivovarni Union d.d.. Gost članskega sestanka je bil (eden izmed ustanoviteljev in tudi nekdanji predsednik društva, zdaj pa minister za notranje zadeve) dr. Rado B...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Zdravniška zbornica - financiranje s članarino

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2003Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 10., 12., 22. in 23. člena ter prvega in drugega odstavka 37. člena Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99, 67/02, 14/03 in 45/03 ur.p.b.) in za oceno ustavnosti in zakonitosti šeste alineje prvega odstavka in drugega odstavka 9. člena ter dru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Dodatek za pomoč in postrežbo

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 24/2003Tretji odstavek 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99, 72/20, 124/20, 109/01, 108/02 in 26/03 - ur. p. b.) se razveljavi kolikor se nanaša na izplačevanje dodatka za pomoč in postrežbo ter na izplačevanje invalidnine po pravnomočnih odločbah, ki so bile u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Oprostitev plačila sodnih taks

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče, Sodni registri in sodne takse

, Pravna praksa, 24/2003Šesti odstavek 168. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02 in 12/03 ur.p.b.) se, kolikor gre za sodne takse za vložitev tožbe, razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Namensko turistično pristanišče v Izoli

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2003Odlok o namenskem turističnem pristanišču (Ur. objave Občine Izola, št. 9/00) se razveljavi. Razveljavitev 2. člena odloka iz prejšnje točke začne učinkovati 31. 12. 2003. Do takrat je sedanji upravljalec turističnega pristanišča dolžan izvajati nujne ukrepe za zagotovitev varnosti v turističnem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Povračilo stroškov

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2003Prvi odstavek 36. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) se razveljavi, kolikor določa, da zavarovanec, ki v socialnem sporu uspe, ne more zahtevati povračila stroškov postopka od (zavarovalnega zavoda) skladno z načelom uspeha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Upravna sekcija

Boštjan Kavčič, 4.7.2002

Uprava

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 24/2002VIII. Dnevi javnega prava Inštitut za javno upravo pri PF v Ljubljani in ljubljanska pravna fakulteta, v sodelovanju z vrhovnim sodiščem in upravnim sodiščem, sta med 10. in 12. junijem v Portorožu priredila že osme dneve javnega prava. Na upravni sekciji - potekala je prvi dan - je sodelovalo devet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Slovenščina v pravni praksi (91.del): Jedrnatost, vikanje in uradni dopisi

dr. Monika Kalin-Golob, 4.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 24/2002Kolegica mi je pred nekaj dnevi vsaogorčena izročila dopis, ki ga je prejela od nekega sodnega organa. Ob glavi in dokumentacijski številki ter podpisu je bilo besedilo približno takšnole: Spoštovana! Prosimo, da nam v najkrajšem času v zvezi z vašo zadevo dostavite manjkajoče dokumente ali kopij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2002Za odločanje o sanaciji in zavarovanjuspornega opornega zidu Podutiške ceste je pristojen Prometni Inšpektorat RS. Sporni oporni zid je bil zgrajen zaradi avtoceste, zato ga je šteti za del premostitvenega objekta preko državne ceste, ki ga v skladu z določbo 42. člena zakona o javnih cestah v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Sta personalizacija in proporcionalnost združljivi?

dr. Ciril Ribičič, 4.7.2002

Državni zbor in državni svet

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 24/2002Ustavne teme (16) Vladati pomeni izbirati Filippo Pananti Razprave o volilnem sistemu so se po ustavnih spremembah iz leta 2000, objavi Mnenja Beneške komisije in parlamentarnih volitvah po dolgih šestih letih umaknile s prvih strani. Pristaši večinskega volilnega sistema so utihnili, ker je usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Policija: Posredovanje policije v stvarnopravnih sporih

Srečko Jarc, 4.7.2002

Uprava, Lastnina in druge stvarne pravice

Srečko Jarc, Pravna praksa, 24/2002Vsaka policijska enota se pri opravljanjusvojih nalog sooča tudi z ukrepanjem oziroma posredovanjem v sporih, kjer je vzrok konflikta poseg ene osebe v lastninsko pravico druge. Število posredovanj posamezne policijske enote je odvisno od velikega števila dejavnikov (temperamenta, izobraženosti, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Nepristojnost US

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2002Pobuda za začetek postopka za ocenoustavnosti akta o razpisu volitev v Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru z dne 3. 10. 2001 se zavrže. Ustavno sodišče ugotavlja, da navedbe pobudnikov v obravnavani pobudi niso takšne, ki bi lahko privedle do drugačne odločitve Ustavn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - počitniške enote

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ustavno sodišče, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 24/2002Prvi in drugi odstavek ter 1. točkačetrtega odstavka 5. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Ur. l. RS, št. 3/98, 31/98 in 98/99) se v delu, ki se nanaša na počitniške enote, razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

US RS, odločeno na sejah 16. 5. 23. 5., 30. 5., 6. 6. in 13. 6. 2002 v zadevah:

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/20021. U-I-49/00: odlok o nadomestilu zauporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Ur. RS, št. 3/98, 31/98 in 98/99). 2. U-I-167/00): 87. člen zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Varstvo osebnih podatkov - EMŠO

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/2002Zakon o centralnem registru prebivalstva(Ur. l. RS, št. 1/99) ni v neskladju z Ustavo. Zaradi povezovalne vloge enotne matične številke občanov (EMŠO) zakon o centralnem registru prebivalcev ni v neskladju z Ustavo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

2016(4) 2005(1) 2003(11) 2002(10)
2001(4) 1998(3) 1997(13) 1996(5)
1995(5) 1994(3) 1993(11)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HI J K L M N OP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov