O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 104)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Prisilna priključitev na javni vodovod brez uporabnega dovoljenja - nadaljevanje

Avtor ni naveden, 11.4.2019

Varstvo okolja, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2019V PP, št. 8, je bil v tej rubriki opisan primer prisilne priključitve na javni vodovod brez uporabnega dovoljenja. Tokrat sledita predstavitev uspešnega ukrepanja Varuha človekovih pravic (Varuh) in epilog zadeve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 11.4.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2019Vacatio legis Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Ur. l. RS, št. 21/18) - veljati začne 14. aprila. 2. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) (Ur. l. RS, št. 16/19) - veljati začne 15. aprila. 3. Zakon o sp
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 11.4.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2019Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2019
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Varstvo osebnih podatkov in popolna transparentnost javne uprave

Tim Horvat, 11.4.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Uprava

Tim Horvat, Pravna praksa, 15/2019Italijansko Ustavno sodišče je nedavno tehtalo med varstvom osebnih podatkov javnih funkcionarjev in njihovo objavo zaradi transparentnosti in boja proti korupciji. Ob tem je mimogrede omililo svojo doktrino "dvojne preliminarnosti", ki sodniku nalaga, da v primeru, ko je zakonska določba hkrati v neskladju z Ustavo in pravom EU, najprej zahteva presojo ustavnosti, šele potem pa lahko vloži predlog za predhodno odločanje na Sodišče EU (SEU), in še to zgolj po opravljeni presoji ustavnosti, če je določba neskladna s pravom EU iz kakšnega drugega razloga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 11.4.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2019 2. april - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov. 3. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. 4. april - predlog zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, -
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Vlada RS

Avtor ni naveden, 11.4.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2019 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 26. redni seji (4. april 2019): - predlog zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, - predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, - Uredba o koncesiji za gradn
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Prostovoljni gasilec se je poškodoval na intervenciji

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 11.4.2019

Požarna varnost, Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2019Imamo zaposlenega delavca, ki je prostovoljni gasilec. Na intervenciji se je poškodoval, zato je v bolniškem staležu. • Kdo nosi stroške bolniškega nadomestila?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Soglasnost bančne preiskovalne komisije

Urša Ravnikar Šurk, 19.4.2018

Državni zbor in državni svet

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 15/2018Bančna preiskovalna komisija DZ je v svojem končnem poročilu navedla odgovorne za bančno luknjo, ki je ocenjena na približno 5,1 milijarde evrov. Vse od leta 2004, ko je bil predsednik vlade Janez Janša, so se v političnem in pravnem svetu vedno pogosteje pojavljali izrazi, kot so bančn
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Izvrševanje sodbe v zadevi Ališić

Tadeja Novinc, 19.4.2018

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Tadeja Novinc, Pravna praksa, 15/2018Od sprejetja pilotne sodbe v zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji (sodba Ališić) so minila že skoraj štiri leta. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je s sodbo Ališić Republiki Sloveniji (RS) naložilo, da mora v enem letu sprejeti vse potrebne ukrepe, vključno s spremembo zakonodaje, da bodo lahko pritožnika in vse druge osebe, ki so v enakem položaju, dobili izplačane stare devizne vloge pod enakimi pogoji kot tisti, ki so imeli take vloge v domačih podružnicah Ljubljanske banke (LB). RS je 22. junija 2015 sprejela Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), pristojni organ za izvrševanje sheme, tj. Sklad RS za nasledstvo (sklad), pa je uradno začel s postopki verifikacije 1. decembra 2015. ZNISESČP je za vložitev zahtevkov določil rok, ki se je iztekel 31. decembra 2017.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Ustrezno denarno nadomestilo v razlastitvenem postopku

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Urejanje prostora, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018Druga alineja prvega odstavka 54. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor je bila v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 176. redni seji (12. april 2018): - Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici, - Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS-A) (Ur. l. RS, št. 22/18) - veljati začne 19. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E)
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Lex certa je tudi lex distincta

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018Prvi odstavek 243. člena Kazenskega zakonika ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Finančna samostojnost je pogoj neodvisnosti

Vlasta Nussdorfer, 19.4.2018

Človekove pravice

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 15/2018Sodobno razumevanje načela delitve oblasti predpostavlja samostojnost in neodvisnost institucij, ki so poklicane, da opravljajo temeljne funkcije državne oblasti. V Ustavi opredeljeni organi so pri svojem delu relativno samostojni in neodvisni drug od drugega, med njimi nobeden ne prevladuje, obstaja le sistem vzajemne kontrole, prepletene soodvisnosti in ravnovesja. Vsaka od treh vej oblasti, zakonodajne, izvršilne in sodne, namreč deluje v okviru vnaprej jasnega položaja in točno določenih nalog. Zato je zanje zelo pomembno tudi, kakšna je zakonodaja, ki ureja področje javnih financ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Sporen izrek vzgojnega ukrepa

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017Pobudnica se ni strinjala s postopkom glasovanja učiteljskega zbora o izreku vzgojnega ukrepa njenemu sinu. Vzgojnemu ukrepu kot takemu ni oporekala, pač pa se ni strinjala z načinom glasovanja strokovnih delavcev šole.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Vsebinska obravnava ustavne pritožbe kot luksuz peščice

dr. Jernej Letnar Černič, 13.4.2017

Ustavno sodišče

dr. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 15/2017Ustavno sodišče je 30. marca letos predstavilo letno poročilo o delu za leto 2016. V lični in pregledni publikaciji so prikazane predvsem najpomembnejše zadeve iz lanskega leta ter številčni in statistični podatki o delu Ustavnega sodišča v preteklem letu. Publikacija je pomembna, saj tako širša javnost pridobi vsaj kanček vpogleda v sicer pogosto zaprto delo ustavnih sodnikov in njihovih svetovalcev. V tem prispevku se osredotočam predvsem na delo Ustavnega sodišča na področju postopkov in obravnavanja ustavnih pritožb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

O Ustavnem sodišču in novih ustavnih sodnikih

Boris Mitar, 13.4.2017

Ustavno sodišče

Boris Mitar, Pravna praksa, 15/2017Dr. Andraž Teršek je poznan po svoji prefinjeni in kritični ustavniški drži, označevan je kot brez dlake na jeziku, kot človek in pravnik, ki reče bobu bob. Morda ga še najbolje opišeta njegova resnično impresivna strokovni in literarni opus. Dr. Teršek je ob številnih znanstvenih, strokovnih in časopisnih člankih na temo ustavništva, ustavne demokracije in ustavnega sodišča namreč tudi avtor monografij Svoboda izražanja, Ustavna demokracija in vladavina prava, Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo ter Odvetniška ustavnost in Pravna ignoranca škodi: kritika pravne prakse 2, zadnja monografija Socialna ustavna demokracija pa je v pripravi za tisk. Te teme je enkratno in postmodernistično vključil tudi v svoj literarni prvenec, roman Brutalci. Za javno poučevanje in kritično komentiranje prava, demokracije in politike pa je na začetku tega leta drugič prejel priznanje Prometej znanosti, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija pri SAZU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Svoboda zborovanja v sodobnem evropskem (pravnem in političnem) kontekstu

Jan Zobec, 13.4.2017

Ustavno sodišče

Jan Zobec, Pravna praksa, 15/2017Svoboda združevanja in zborovanja je skupaj s svobodo izražanja ena od osrednjih človekovih političnih pravic - je temeljnega pomena za delovanje demokracije in civilne družbe. Brez nje bi bila tudi svoboda govora le še torzo. Združevanje in možnost zborovanja namreč ustvarjata bistveno infrastrukturo političnega govora ter delovanja in samouresničitve posameznika kot družbenega in političnega bitja. Povsem jasno je, da brez te svobode ni demokracije - tako kot brez ožilja ni krvnega obtoka. Kako pomembna je ta svoboda, bo prikazano v nadaljevanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Skokovit razvoj človekovih pravic skozi sodno prakso Sodišča EU

Blažka Vrsajković, 14.4.2016

Človekove pravice

Blažka Vrsajković, Pravna praksa, 15/2016V prostorih City hotela sta 23. marca 2016 ob 17. uri Slovensko društvo za evropsko pravo in Pravniško društvo Ljubljana organizirali okroglo mizo Vpliv sodne prakse Sodišča EU na temeljne človekove pravice, razpravljavca pa sta bila sodnik na Sodišču EU dr. Marko Ilešič ter profesorica na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju in nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU dr. Verica Trstenjak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Nova policijska pooblastila

dr. Miroslav Žaberl, 14.4.2016

Uprava

dr. Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 15/2016V letu 2013 je bila sprejeta popolnoma nova sistemska zakonodaja s področja organizacije ter nalog in pooblastil policije. Prej enovit policijski zakon je bil skladno z naprednim normativnim namenom razdeljen v dva zakonska akta - Zakon o organiziranosti in delu v policiji kot organizacijski policijski predpis in Zakon o nalogah in pooblastilih policije kot procesni policijski predpis. Zlasti slednji je nekatera policijska pooblastila uredil na novo, predvsem pa veliko podrobneje, jasneje in bolj določno (lex certa), kot so bila urejena v prejšnji zakonodaji. Sredi februarja letos, torej manj kot tri leta po uveljavitvi prejšnje zakonodaje, je bil v medresorsko usklajevanje poslan predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, v katerem so predlagane spremembe ali dopolnitve 67 členov, kar pomeni - če odmislimo redakcijske popravke - več kot tretjino veljavnega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Plače sodnikov

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Sodišča, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015Drugi odstavek 9. člena Zakona o interventnih ukrepih v delu, v katerem se je nanašal na sodnike, ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Zaradi nezakonitega ravnanja Ministrstva za notranje zadeve policist ostal brez zaposlitve

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015Zoper odpoved pogodbe o zaposlitvi na Ministrstvu za notranje zadeve je pobudnik vložil tožbo, ki ji je Delovno sodišče v Mariboru novembra 2011 delno ugodilo - ugotovilo je nezakonitost sklepov o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zavrnilo pa je zahtevek v delu, v katerem je pobudnik zahteval, da ga delodajalec pozove nazaj na delo in ga prijavi v obvezna zavarovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Slovenija je ratificirala Konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami

dr. Jasna Murgel, 16.4.2015

Človekove pravice

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 15/2015Nasilje nad ženskami in nasilje v družini sodita med najbolj razširjene, a hkrati najbolj skrite oblike kršitve človekovih pravic in diskriminacije. V poročilu Evropskega parlamenta iz leta 2014 se ugotavlja, da je v 28 državah članicah EU ena od treh žensk po 15. letu starosti utrpela telesno in/ali spolno nasilje. To pomeni, da je bilo 62 milijonov žensk posiljenih, pohabljenih, nadlegovanih, pretepenih ali ubitih. Tudi v Sloveniji so podatki o nasilju nad ženskami zaskrbljujoči, saj je vsaka peta ženska žrtev nasilja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Odnosi sodstva z javnostmi

dr. Miodrag Đorđević, 16.4.2015

Sodišča, Uprava

dr. Miodrag Đorđević, Pravna praksa, 15/2015Prispevek obravnava odnose sodstva z javnostmi in pojasnjuje, kako doseči želeni cilj, kako izboljšati podobo sodstva v družbenem okolju, kako povečati zaupanje strokovne javnosti in pridobiti spoštovanje splošne javnosti, kako v javnosti okrepiti položaj sodstva kot varuha pravne države. Sedanje razmere namreč terjajo nov, drugačen pristop!
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄15

Vpis spremembe spola brez predhodne operacije

dr. Nana Weber, 17.4.2014

Človekove pravice

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 15/2014Hrvaško ustavno sodišče je pred kratkim odločilo, da se lahko v matično knjigo vpiše sprememba spola brez predhodne operativne spremembe spola, saj zakon to od junija 2013 omogoča. Presodilo je, da skoraj štiriletni postopek za vpis spremembe krši pravico do sojenja v razumnem roku in pravico do zasebnega življenja glede na nerazumno trajanje postopka.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

2019(7) 2018(7) 2017(4) 2016(2)
2015(4) 2014(4) 2013(4) 2012(2)
2010(5) 2009(3) 2007(5) 2001(2)
1999(5) 1996(15) 1995(13) 1993(5)
1992(10) 1991(7)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB CĆČ D Đ EF G H IJK L M N OP QR S Š TU V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov