O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

KNJIGE: Lobiranje po Grishamovo

Marko Pavliha, 14.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Marko Pavliha, Pravna praksa, 14-15/2005V zadnjih minutah pred poraženim odhodom iz Ovalne pisarne je ameriški predsednik Arthur Morgan pod pritiskom direktorja Centralne obveščevalne agencije pomilostil Joela Backmana, znanega odvetnika in posrednika (lobista) iz Washingtona, ki je šest let od dvajset prisojenih životaril v samici zakotn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

JAVNA UPRAVA: Kršitev pravic iz delovnega razmerja

Simon Vindiš, 14.4.2005

Uprava, Delovna razmerja

Simon Vindiš, Pravna praksa, 14-15/2005Razporeditve, ki jim niso sledila tudi imenovanja v nazive, v katerih se opravljajo naloge na delovnih mestih, na katera so bili javni uslužbenci razporejeni v skladu s sprejetimi novimi sistemizacijami, razvrednotijo njihove delovne izkušnje, delovne in strokovne kvalitete ter dosežene rezultate de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

REFERENDUM - ODMEVI: Odgovor na kritiko mag. Krivica

Miro Cerar, 14.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Cerar, Pravna praksa, 14-15/2005V PP 9/2005 sem v prispevku z naslovom Slovo od prehodnega zakonodajnega referenduma? podal strnjeno analizo ter nekatere kritične ugotovitve v zvezi z zadnjo »referendumsko« odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-217/02-34 (v nadaljevanju: odločba US). Na moj prispevek se je v PP 10/2005 odzval mag....
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Pomanjkanje pravnega interesa

Avtor ni naveden, 14.4.2005

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/2005Sklep US RS, št. U-I-194/02, z dne 20. 1. 2005 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 430. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02, 26/03 -- ur.p.b., 135/03 in 20/04 -- ur.p.b.) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Delo javnega uslužbenca s krajšim delovnim časom od polnega

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 14.4.2005

Uprava, Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 14-15/2005Vodstveni delavec ? vodja oddelka v upravni enoti se je upokojil za štiri ure. * Ali je po veljavni zakonodaji možno, da še naprej opravlja vodstvena dela kljub skrajšanemu delavniku ? omejeni zmožnosti, ki nedvomno zahteva polni delovni urnik, včasih tudi nadurno delo? Delavec, zaposlen v upra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Razveljavitev 34. poslovnika Državnega sveta

Jože Ilc, 14.4.2005

Državni zbor in državni svet

Jože Ilc, Pravna praksa, 14-15/2005Generalni državni tožilec je vložil zahtevo na Ustavno sodišče RS. Pojasnjuje, da se je spomladi leta 2002 začel kazenski postopek pri Okrajnem sodišču Novem mestu zoper A. Z. Ista oseba je bila 27. 11. 2002 izvoljena v Državni svet. Po izdaji prvostopenjske sodbe je Državni svet sprejel sklepe, da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Razvoj koncepta neposrednega učinka

Vid Kobe, 14.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Proračun

Vid Kobe, Pravna praksa, 14-15/2005V zgodovini ukvarjanja s problematiko državnih pomoči je Sodišče ES doslej zavzelo že dve različni stališči do tega problema in po vsej verjetnosti bo svoj pogled na vprašanje neposrednega učinka določbe 86(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) kmalu spremenilo še drugič. Neposredni u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Ali mora državna pomoč po 87(1). členu PES izvirati iz državnih sredstev

Gruša Matevžič, 14.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Proračun

Gruša Matevžič, Pravna praksa, 14-15/2005V tem prispevku se bom osredotočila le na prvi pogoj 87(1). člena, torej, da mora biti ukrep dodeljen s strani države članice ali izvirati iz državnih sredstev. Po členu 87(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) so določene državne pomoči prepovedane. Da gre za tako državno pomoč, mora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

(Tele)komunikacijska zasebnost v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice

Aleš Zalar, 25.5.2000

Človekove pravice

Aleš Zalar, Pravna praksa, 14-15/2000I. UVOD Informacijska doba človekovo zaznavanje vse bolj potiska v tako imenovano navidezno realnost. To pomeni, da večinoma opazimo le tiste dogodke, ki jih vidimo na televizijskem ali računalniškem zaslonu. Za razvoj telekomunikacij je v zadnjih desetih letih značilno zlasti naslednje: * digit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Sklenitev poravnave v denacionalizacijskem postopku - odgovornost uprave d.d.?

mag. Saša Prelič, 25.5.2000

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 14-15/2000Ali se lahko upravi delniške družbe, če sklene v postopku denacionalizacije poravnavo, s katero preide nacionalizirano premoženje v takojšnjo last in posest denacionalizacijskega upravičenca, očita odgovornost za njeno ravnanje v smislu določbe 258. člena ZGD? 1. Nesporno je, da zakon o denaci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Prekrški - zahteva za sodno varstvo

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Prekrški

, Pravna praksa, 14-15/2000Člen 202 Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96 - odl. US, 35/97, 73/97 - odl. US, 87/97 in 73/98) je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Obdavčitev pogrebne dejavnosti

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Davki, pristojbine, prispevki, takse

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 14. točke 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 4/99, 45/99 in 110/99) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ali so poslanci res vezani na odločbe ustavnega sodišča?

Milan Šuštar, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

Milan Šuštar, Pravna praksa, 14-15/2000Ob ustanovitvi Odbora za zaščito ustave Predsednik iniciativne skupine za ustanovitev Odbora za zaščito ustave dr. Jože Pučnik je ob ustanovitvi odbora (povzeto po javnih glasilih) dejal, da naj bi bil ta odbor tudi oblika pritiska civilne družbe za sprejetje večinskega volilnega sistema v skladu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo medsebojne skladnosti predpisov lokalnih skupnosti

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti postopka, po katerem je bil sprejet Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/99) se zavrne. Ustavno sodišče ni pristojno za odločanje o tem, ali je predpis lokalne skupnosti s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo lastnih odločb

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti delne odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-9/98 z dne 22. 1. 1998 in odločbe št. U-I-22/98 z dne 22. 1. 1998 se zavržeta. Ustavno sodišče ni pristojno za presojo ustavnosti in zakonitosti svojih odločb. Sklep US RS, št. U-I-38/99 in U-...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

O ustavnem sodišču in o referendumu

Andraž Teršek, 25.5.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

Andraž Teršek, Pravna praksa, 14-15/2000V slovenskem političnem prostoru so se v zadnjem času razprave v zvezi z razmerjem med parlamentom in Ustavnim sodiščem in v zvezi z interpretacijo določbe 82. člena Ustave RS, po kateri poslanci slovenskega parlamenta niso vezani na kakršnakoli navodila, približale vrelišču. Pričakovati je, da se b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo posamičnega akta

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju Občine Slovenske Konjice (Ur. l. RS, št. 76/98) se zavrže. Izpodbijani sklep, s katerim je občinski svet na podlagi določb Zakona o športu določil objekte in površin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Delovna razmerja: Pravica do obrambe v disciplinskem postopku

mag. Božidar Merc, 25.5.2000

Obramba, Delovna razmerja

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 14-15/2000Pravica do obrambe v kateremkoli pravno urejenem postopku je ena izmed temeljnih pridobitev vseh sodobnih civiliziranih družb. Pravica do obrambe pomeni po eni strani odločilni prispevek k uresničitvi načela kontradiktornosti postopkov in k uresničevan ju starega pravila rimskega prava "audiatur et ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavnopravne praznine

dr. Gregor Virant, 25.5.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Gregor Virant, Pravna praksa, 14-15/2000Pravniki, ki imamo v svoji praksi opravka s pisanjem zakonov in drugih predpisov, vemo, da je pri tem delu potrebna tudi bujna domišljija. Zakon bo tem popolnejši, čim več različnih potencialno konfliktnih položajev bomo vključili v besedilo. Zakon ni literarno ali filozofsko besedilo, temveč mora j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Odločanje o predpisu, ki je med postopkom prenehal veljati

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 39. člena Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 90/98 in 9/99) se zavrže. Ker je izpodbijana določba Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Nekorektno izmikanje

mag. Matevž Krivic, 25.5.2000

Vlada

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 14-15/2000Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Slovenščina v pravni praksi (22.del): Pisanje skupaj, narazen, z vezajem: narazen

Monika Kalin-Golob, 25.5.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 14-15/2000Govorili smo (glej PP, št. 13/2000) o pridevnikih, zloženkah iz podrednih podstav, in ugotovili, da jih pišemo skupaj (cestnoprometni, državnozborski, zunanjepolitični), da je medpona -o- ali -e- (za glasovi c, j, č, ž, š, dž) in da se je treba, kadar omahujemo med pisavo skupaj, narazen ali z vezaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/20001. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembi Odloka o razpisu prvih volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 14/00) se zavrže. Ker izpodbijana sprememba odloka, ki spreminja določitev imena liste kandidatov, posega lahko le v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (IX.del)

Andraž Zidar, 25.5.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 14-15/2000Varstvo pravic javnih uslužbencev Evropska konvencija za človekove pravice ne nudi izrecnega varstva pravic javnih uslužbencev. Kljub temu je Sodišče sčasoma razvilo tudi varstvo te kategorije oseb. Še posebej pomemben je primer Vogt v. Nemčija iz leta 1995, v katerem je Sodišče presodilo, da je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Samoprispevek - javna dajatev

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 12/00) se zavrne. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-365/96 ugotovilo, da je samoprispevek javna dajatev, ki jo je mogoče uvesti le na...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14-15

Leto objave

2005(8) 2000(19) 1998(9) 1997(5)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

ABC ĆČDĐEFG HI JK L M NOP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov