O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 3 / 4
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 85)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Pol stoletja Rimske pogodbe - identiteta in vrednote

dr. Peter Grilc, 22.3.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Peter Grilc, Pravna praksa, 11/2007dr. pravnih znanosti, PF Univerze v Ljubljani Davno tega je bila Feničanka, ki jo je zapeljal Zevs, da bi prišla iz Libanona na Kreto, v feničanskem jeziku je ponazarjala sončni zahod, iz antične perspektive je bila ideja Zahoda, pomenila je dežele zahodno od Grčije, v dobi Aleksandra Velikega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Investicijski skladi v Franciji

Boštjan Koritnik, 23.3.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 11/2006V začetku 80. let prejšnjega stoletja, ko je bil v večini evropskih držav pravni okvir kolektivnih investicijskih shem šele v povojih, je bil v Franciji ta že zelo dobro razvit.1 Prvi zaprti investicijski skladi so se pojavili že leta 1945, prve odprte investicijske družbe (SICAV) pa so bile ustanov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Odločbe US

Avtor ni naveden, 23.3.2006

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 11/2006Odločba US RS, št. U-I-192/04 z dne 2. 2. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 17/06 Pripor in hišni pripor Četrti odstavek 49. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99, 40/04 in 95/04 – ur.p.b.) ni v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-286/01 sprej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Svet ZN za človekove pravice

Alenka Jerše, 23.3.2006

Človekove pravice

Alenka Jerše, Pravna praksa, 11/2006Po več mesecih intenzivnih pogajanj so države članice Združenih narodov (ZN) 15. marca 2006 v Generalni skupščini ZN z veliko večino sprejele resolucijo1 o ustanovitvi Sveta za človekove pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Odvetniki in ustavno sodstvo

Samo Bardutzky, 23.3.2006

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

Samo Bardutzky, Pravna praksa, 11/2006Veliko število ustavnih pritožb zbuja skrb in počasi onemogoča delo ustavnega sodišča (US), po drugi strani pa bi lahko sodniki in tožilci podali veliko več zahtev za oceno ustavnosti v zvezi s konkretnimi postopki. Včasih se tudi zdi, da se neupravičeno daje prednost sredstvom, ki so na voljo pred ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Določanje meje na morju

Irena Peterlin, 23.3.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Mednarodno pravo

Irena Peterlin, Pravna praksa, 11/2006Obseg oblasti države se izraža v obsegu njene suverenosti, suverenih pravic in jurisdikcije. Medtem ko je suverenost države na kopnem, vključno z notranjimi morskimi vodami, upoštevaje nekatere omejitve mednarodnega prava, vseobsežna, je suverenost obalne države nad morjem omejena. V teritorialnem m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄11

Slovenščina v pravni praksi (47.del): Imena podjetij (2)

dr. Monika Kalin-Golob, 5.4.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 11/2001Z imeni gospodarskih družb smo se ukvarjali že v prejšnjem prispevku, ko so nas zanimale predvsem vejice med imenom in okrajšanim statusom gospodarske družbe. Na imena podjetij pa lahko pogledamo tudi širše, torej ne zgolj pravopisno, ampak jezikovnokulturno. Morda se spominjate razprav o ogrožen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄11

Nadzorstvena pritožba kot učinkovito pravno sredstvo zoper zavlačevanje sodnega postopka

Peter Pavlin, 5.4.2001

Človekove pravice, Kultura in umetnost

Peter Pavlin, Pravna praksa, 11/2001Za varstvo pravice do odločanja sodišča brez nepotrebnega odlašanja iz 1. odst. 23. čl. Ustave Republike Slovenije (URS)(*1) in podobne pravice do sojenja v razumnem roku iz 1. odst. 6. čl. Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)(*2) je v slovenskem pravnem redu več pravnih sredstev, pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄11

(Neskončno) vprašanje ustavnim sodnikom

dr. Marko Pavliha, 5.4.2001

Ustavno sodišče

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 11/2001Ko sem v zadnji številki Pravne prakse prebral "Zapiske" odličnega in obetavnega Andraža Terška z naslovom "Koliko avtoritete ustavnega sodstva" (PP, 10/2001 - 29. 3., str. 7), me je ponovno obšla sveta jeza, saj sem se spomnil na lastno sizifovo mono-dopisovanje brez kakršnekoli reakcije s strani t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

V Strasbourg, na sedež Sveta Evrope, in še malo naokoli

Darinka Pučnik, 11.6.1998

Človekove pravice

Darinka Pučnik, Pravna praksa, 11/1998"Bolje enkrat videti kot stokrat slišati," to so bile besede Magde Tovornik, slovenske veleposlanice v Svetu Evrope, izrečene v veličastni palači v Strasbourgu ob našem sprejemu. To pomembno spoznanje se je na strokovnem potovanju pravnikov (v dneh od 21. do 24. maja) v okviru Pravniškega društva Lj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Dve olajšanji... in nekaj nelagodnosti

dr. Mirko Ilešič, 12.6.1997

Ustavno sodišče, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Mirko Ilešič, Pravna praksa, 11/1997Priznam: pred dnevi mi je ob novici, da je Ustavno sodišče RS odločilo, da bi bila ratifikacija pridružitvenega sporazuma Slovenije z Evropsko unijo neskladna z ustavo, kar pošteno odleglo. Ob (v zadnjem času) vse bolj pogostih namigovanjih, da deveterica ne odloča po pravnih, temveč predvsem po pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Sprejem občinskega statuta - delitev območja na krajevne, vaške skupnosti

Avtor ni naveden, 12.6.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 11/1997Določbi 59. in 132. člena statuta Občine Podvelka - Ribnica nista v neskladju z ustavo in zakonom. Zakon o lokalni samoupravi ne zahteva javne obravnave občinskega statuta, pač pa zahteva, da se statut sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov občinskega sveta.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Vloga upravnih enot pri izvajanju zakona o varstvu osebnih podatkov

Vanda Zadnik, 12.6.1997

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vanda Zadnik, Pravna praksa, 11/1997Že od leta 1990 je v Sloveniji v veljavi Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 8/90; v nadaljevanju ZVOP), ki na nekaterih področjih še vedno doživlja svoj krst in odpira marsikatero vprašanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Kje se konča državna suverenost?

mag. Aleksander Čičerov, 6.6.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 11/1996Posebna delovna skupina, v kateri so predstavniki ministrstva za promet in zveze in predstavnik predlagateljev zakona o zračnem prometu (poslanci državnega zbora mag. Janez Kocjančič, Jože Jagodnik in Franc Lipoglavšek), pripravlja zakon za drugo obravnavo in med drugim poizkuša oblikovati tudi dolo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Novejše odločitve o prekrških

Špela Dekleva, 6.6.1996

Človekove pravice, Prekrški

Špela Dekleva, Pravna praksa, 11/1996Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je doslej že nekajkrat odločalo o zadevah, ki so bile v nacionalnem pravnem sistemu, v katerem so bile najprej obravnavane, določene kot upravne kršitve, čemur v slovenskem pravnem sistemu ustreza kategorija prekrškov. V zadevi Ozturk v. ZRN (21. 2. 1984)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

O nekaterih odprtih vprašanjih uvajanja lokalne samouprave v Sloveniji

Gregor Virant, 15.6.1995

Lokalna samouprava

Gregor Virant, Pravna praksa, 11/1995Od sprejetja zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. R5, št. 72/93) je minilo poldrugo leto, od nastanka novih občin pa dobrih osem mesecev (zakon o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij, Ur. l. RS, št. 60/94). Obdobje uvajanja lokalne samouprave je prešlo kritično točko: z oblikovanjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Veljavnost predpisov - izdanih med okupacijo - zavrženje pobude

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 11/1995Sodišče je v zadevi U-I-60/94 na seji 13. 4. 1995 sprejelo sklep: Zahteva za oceno ustavnosti Odloka o odpravi in razveljavljenju vseh pravnih predpisov, izdanih med okupacijo po okupatorjih in njihovih pomagačih, nadalje o veljavnosti odločb, izdanih v tej dobi, ter o odpravi pravnih predpisov, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Ustavna pritožba

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 11/1995Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če v konkretni zadevi še niso bila izčrpana vsa pravna sredstva. Sklep US RS, št. Up-38/95 z dne 25. 4.1995 V primerih, ko je zagotovljeno sodno varstvo, se ustavna pritožba lahko vloži zoper pravnomočno drugostopno sodno odločbo, zoper katero so bila pravilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

(Pre)imenovanje naselij

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 11/1995Zakonitosti in ustavnosti odloka o spremembi območja naselij in imenovanju novega naselja ni mogoče izpodbijati s sklicevanjem na 3. odstavek 7. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. l. RS, št. 5/80), če je o spremembi in imenovanju dvakrat razpravljal svet krajevne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Neizkazani pravni interes pobudnice postopka

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 11/1995Sodišče je v zadevi U-I-182/94 na seji 13. aprila 1995 sprejelo sklep: Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti 10. člena odloka o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Nova Gorica in 23. člena statuta Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica se zavrže. Odločitev je ute...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Državni tožilec in človekove pravice

Silvij Šinkovec, 15.6.1995

Človekove pravice, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Silvij Šinkovec, Pravna praksa, 11/1995Kakorkoli je že naslovna tema zaradi svoje Vsenavzočnosti sporno prepoznavna ali celo neprepoznavna (Glej Cerar, mag. Miro: Večrazsežnost človekovih pravic in dolžnosti, Znanstveno in publicistično središče Ljubljana 1993, str.156-157), prav ta njena filozofska razsežnost vedno znova buri pravnikovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Akt občinskega izvršnega sveta, ki ni predpis

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 11/1995Sodišče je v zadevi U-I-9/95 na seji 13. 4. 1995 sprejelo sklep: Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa 20. seje IS SO Maribor z dne 21. 11. 1994 o tem, da morajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je SO Maribor in ki so po uveljavitvi stanovanjskega zakona odprodali stanovanja, v ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Ocena ustavnosti 14. člena zakona o državljanstvu RS in pravna praksa

Borivoj Kos, 15.6.1995

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Borivoj Kos, Pravna praksa, 11/1995Ustavno sodišče RS je s sodbo, št. U- I-124/94-8 (*1) odločilo, da tretji odstavek 14. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije (*2) ni v neskladju z ustavo v primeru, če se razlaga tako, da se pogoja, da je skrbnik državljan Republike Slovenije in da otrok živi pri njemu, ne nanaša na prime...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Ustavna pravica: domneva nedolžnosti (II)

dr. Janez Šinkovec, 15.6.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 11/1995Nadaljevanje iz prejšnje številke BISTVO PRAVIC IN OMEJEVANJE Bistvo ustavne pravice predstavlja njena materialna substanca. Neredko je ustavna pravica dopolnjena z zakonom. Pri uveljavljanju pravic prihaja neredko do nasprotij interesov - individualnim in družbenim. Predvsem velja poudariti p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄11

Model poljskega parlamenta v Luksemburgu

Janez Tekavc, 9.6.1994

Državni zbor in državni svet

Janez Tekavc, Pravna praksa, 11/1994Med 11. in 13. marcem je v Luksemburgu potekala simulacija poljskega parlamenta, ki smo se je udeležili tudi študenti prava iz Slovenije. Simulacijo je organiziral Inštitut za evropske in mednarodne študije, ki je kot organizator kar dobro poskrbel za nas. Tudi sam Luksemburg se je pokazal kot ze...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

2020(5) 2019(5) 2018(6) 2017(1)
2016(4) 2014(3) 2013(3) 2012(3)
2011(2) 2010(5) 2009(4) 2008(5)
2007(5) 2006(5) 2001(3) 1998(1)
1997(3) 1996(2) 1995(9) 1994(2)
1993(6) 1992(3)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFG HI J K L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov