O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 59)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄16

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 18.4.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16/2019 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2T) (Ur. l. RS, št. 21/19) - veljati začne 19. aprila. 2. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄16

(Ne)ustreznost nadaljnje uporabe zobnega amalgama

Avtor ni naveden, 18.4.2019

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16/2019Pobudnik se je v zvezi z uporabo amalgama v zdravstvu obrnil na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Zdravniško zbornico Slovenije (ZZS), pri čemer je izpostavil različna stališča strokovne javnosti o škodljivosti amalgama v Sloveniji in tujini. V zvezi s tem se sprašuje, kako lahko med opravljenimi študijami prihaja do tako velikih razhajanj. Obe instituciji sta mu odgovor podali šele po pozivu Informacijskega pooblaščenca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄16

Vlada RS

Avtor ni naveden, 18.4.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16/2019 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 40. dopisni seji (9. april 2019): - predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 27. rednii seji (11. april 2019): - predlog
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄16

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 18.4.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16/2019 10. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih, - predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. 11. april - predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalif
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄16

Odprta Pandorina skrinjica glede pomena kršitev pravil imenovanja sodnikov?

Luka Vlačić, 18.4.2019

Človekove pravice

Luka Vlačić, Pravna praksa, 16/2019V nedavni zadevi Guðmundur Andri Ástráðsson proti Islandiji se je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) srečalo z vprašanjem, ali s strani domačih sodišč ugotovljene kršitve določb domačega prava v postopku imenovanja določenih sodnikov predstavljajo razlog za ugotovitev kršitve konvencijske pravice do poštenega sojenja v sodnih postopkih, kjer so ti sodniki sodelovali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄16

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 18.4.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16/2019Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2019
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

O nezdružljivosti javnih funkcij

Božidar Veljković, 21.4.2005

Uprava

Božidar Veljković, Pravna praksa, 16/2005Razprave o nezdružljivosti javnih funkcij poslanca in župana trajajo že nekaj let, pri tem pa se v praksi ohranja status quo. Nekritično združevanje poslanske in županske funkcije v praksi je posledica spregleda dosledne zahteve naše ustave po uresničevanju načela delitve oblasti, nepotrebnega ohran...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

Izredne razmere

Minka Alagič, 21.4.2005

Varstvo pred naravnimi nesrečami, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Minka Alagič, Pravna praksa, 16/2005Prvi četrtek v aprilu je pogovor na Društvu pravnikov v Mariboru vodila mag. Suzana Kralji}, strokovnjakinja na področju družinskega in dednega prava ter asistentka na mariborski PF. Izredne razmere in nujna medicinska pomoč sta bili izhodišči, ki smo jim na predavanju namenili največ pozornosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

Ustavno sodišče RS

Avtor ni naveden, 21.4.2005

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/2005Odločba US RS, št. U-I-260/02 z dne 17. 2. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 25/05. Spreminjanje kategorije zemljišč Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Ur. l. RS, št. 99/01) se v neusklajenem delu, ug...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Kako se pritožiti na Evropsko sodišče za človekove pravice?

mag. Jasna Murgel, 8.6.2000

Človekove pravice

mag. Jasna Murgel, Pravna praksa, 16/2000Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ES ali Sodišče) je 8. februarja 2000 izdalo prvo sodbo proti Sloveniji v primeru Majarič.(*1) V tej sodbi je ES odločilo, da je Slovenija kršila 1. odstavek 6. člena Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Odločbe in sklepi US RS

Irena Vovk, 8.6.2000

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 16/2000Drugi del osme knjige Odločb in sklepov Ustavnega sodišča za leto 1999 nadaljuje zbirko, v kateri je doslej izšlo dvanajst knjig. V obdobju od 1. junija do 31. decembra 1999 je Ustavno sodišče odločalo na 19 sejah in na 4 javnih obravnavah. Od skupno 219 rešenih zadev, pri katerih je presojalo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Sestava in delovanje vlade po neizglasovani zaupnici vladi in po izvolitvi novega predsednika vlade

dr. Peter Jambrek, 8.6.2000

Vlada

dr. Peter Jambrek, Pravna praksa, 16/2000Sestava in delovanje vlade po neizglasovani zaupnici vladi in po izvolitvi novega predsednika vlade V petek 12. maja letos sem napisal in poslal "zasebno pismo" na nekaj uglednih naslovov. V ponedeljek 15. maja so pismo poznali ali imeli v uredništvih slovenskih časopisov. Novinarji in drugi so g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Slovenščina v pravni praksi (23.del): Pisanje skupaj, narazen, z vezajem: vezaj

dr. Monika Kalin-Golob, 8.6.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 16/2000Pri pisavi z vezajem imamo več skupin besed, pomudimo se najprej pri že omenjenih zloženkah iz PRIREDNIH podstav. Napisali smo, da lahko vezaj stoji med priredno zvezo dveh skladenjsko enakovrednih besed in da v takih zvezah vezaj nadomešča veznik in, redkeje tudi ali. Najbolj pogosto navajani zgled...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Dignitas - št. 5-6

Andraž Teršek, 8.6.2000

Človekove pravice, Kultura in umetnost

Andraž Teršek, Pravna praksa, 16/2000Ustvarjalci revije Dignitas od sredine meseca maja ponujamo bralcem novo, tudi tokrat dvojno številko revije. V skladu z našimi napovedmi in obljubami, danimi ob koncu lanskega leta, tvori tematski okvir nove številke, ki obsega 180 strani, pojem "svobode". Vsebino tokratne številke revije zaznamuje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Evropski sporazum o pridružitvi - predmet ponovne presoje ustavnosti? (II.del)

Primož Vehar, 10.6.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

Primož Vehar, Pravna praksa, 16/1999V prejšnji številki PP smo se seznanili z nekaterimi določbami Evropskega sporazuma o pridružitvi(*1) ( v nadaljevanju ESP), ki vzbujajo resne dvome o njihovi skladnosti z ustavo, saj pod določenimi pogoji v naš pravni sistem neposredno vnašajo del prava Evropskih skupnosti, ki bi ga sicer prevzeli ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Slovenska ustavna ureditev

mag. Miro Cerar, 10.6.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 16/1999Dr. Arne Mavčič: Slovenia - Constitutional Law (Suppl. 27, 28), International Encyclopaedia of Laws, General Editor R. Blanpain, Kluwer Law International, The Hague - London - Boston 1998, 302 str. Predstavljano delo dr. Mavčiča, izdano v angleškem jeziku pri ugledni tuji založbi. Nedvomno gre za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Odklonilno ločeno mnenje

Avtor ni naveden, 4.9.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1997sodnika dr. B. M. Zupančiča, ki se mu pridružujeta sodnika dr. T. Jerovšek in dr. J. Šinkovec Dne 11. aprila 1996 je Ustavno sodišče s svojo odločbo štev. U - I - 18/93 ugotovilo protiustavnost 3. točke drugega odstavka 201. člena in 2. točke prvega odstavka 432. člena Zakona o kazenskem postopku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

O odločitvah US RS, sprejetih s 5 proti 4 glasovom

Mirko Kostanjevec, 4.9.1997

Ustavno sodišče

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 16/1997Pri mnogih državljanih zbujajo posebno pozornost in različna vprašanja zlasti tiste odločbe ustavnega sodišča, ki so bile sprejete s 5 proti 4 glasovom vseh ustavnih sodnikov. To so na primer odločba o oceni ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (objavljena v Uradnem listu RS, št. 34...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

ZKP - pripor, ponovitvena nevarnost

Avtor ni naveden, 4.9.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 16/1997Pobuda za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 201. člena Zakona o kazenskem postopku ter določb Zakona o kazenskem postopku, ki urejajo postopek odločanja o odreditvi, podaljšanju in odpravi pripora, se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Zbogom, družbena lastnina!

dr. Miha Juhart, 4.9.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 16/1997Pa smo dočakali: spremembo 68. člena ustave, sprejem predpisov, ki jih je politika poimenovala "zaščitna zakonodaja" ter ratifikacijo pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo. Še posebej sprejem paketa zakonov in sprememb zakonov iz tako imenovane zaščitne zakonodaje naj bi v pozitivno pravo prine...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Obnova postopka - izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1996Ustavno sodišče je zavrglo pobudo, ker pobudnica ne izkazuje pravnega interesa; ustavno sodišče je namreč o ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb že odločalo in pri tem upoštevalo tudi razloge zatrjevanega neskladja z ustavo, ki jih navaja pobudnica. Sklep US RS, št. U-I-89/96 z dne 12. 7. 199...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Nepristojnost ustavnega sodišča

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1996Ustavno sodišče je zavrglo pobudo, s katero je pobudnik predlagal začetek postopka za oceno ustavnosti določb (ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS), za katere je ocenilo, da imajo značaj takšnih ustavnopravnih norm, z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Volitve v državni zbor - volilni prag

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 16/19961. Drugi in tretji odstavek 92. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. l. RS, št. 44/92) nista v neskladju z ustavo. 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Igre na srečo - izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Ustavno sodišče, Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 16/1996Pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje 6. člena Zakona o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 35/96), ki prepoveduje sprejemanje vplačil za igre na srečo ali opravljanje drugih storitev v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje osebe v RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Pravni status ožjih delov občine

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 16/19961. Tretji odstavek 18. člena zakona o lokalni samoupravi ni v neskladju z ustavo. 2. Del 19. člena zakona o lokalni samoupravi, ki se nanaša na pravni status ožjih delov občine, in njegova obvezna razlaga nista v neskladju z ustavo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16

Leto objave

2019(6) 2005(3) 2000(5) 1999(2)
1997(4) 1996(19) 1995(10) 1992(4)
1991(6)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A BC ĆČDĐEFG HIJ K LM NOPQRS ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov