O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 113)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Etični kodeksi v zasebnem in javnem sektorju

Albert Nabernik, 21.3.2019

Pravoznanstvo, Uprava

Albert Nabernik, Pravna praksa, 12/2019Slovenija je nedvomno država z močno poudarjeno regulacijo. Skoraj ni področja, ki vsaj delno ne bi bilo urejeno s pravnimi normami. Še bolj bodeta v oči pogostost spreminjanja pravnih aktov in pomanjkljiva transparentnost postopkov. Pričujoči članek se ne nanaša na področje, ki je prenormirano, pač pa govori o etičnih načelih, standardih in ravnanjih, o katerih je premalo govora. Govorim o etičnem kodeksu poslancev: pravila o tem, kaj je zanje prav in kaj narobe, niso zapisana, so nejasna ali pa presplošna. Zato volivke in volivci nimamo jasnih meril, da bi lahko objektivno ocenili njihovo učinkovitost, strokovnost in integriteto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 21.3.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2019 12. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča. 14. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, - predlog zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji,
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Ob prevzemu zaseženih predmetov se zahteva posebna skrbnost sodišča

Avtor ni naveden, 21.3.2019

Kazenski postopek, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2019Policija je pobudniku leta 2013 zasegla več predmetov. Po končanem postopku je pobudnik večkrat zaprosil Okrožno sodišče v Mariboru (sodišče) za njihovo vrnitev, a mu sodišče vseh zaseženih predmetov ni vrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 21.3.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2019 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) (Ur. l. RS, št. 16/19) - veljati začne 15. aprila. 2. Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Ur. l. RS, št. 21/18) - veljati začne 14. aprila. 3. Družinski zakonik (DZ)
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Vlada RS

Avtor ni naveden, 21.3.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2019 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 23. redni seji (14. marec 2019): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, - predlog zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Sporna kategorizacija javne poti po pobudnikovem dvorišču

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Na Varuha se je obrnil pobudnik v zvezi s sporno kategorizacijo javne poti po njegovem dvorišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Predlog ZRLI-E

Irena Vovk, 27.3.2014

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje in javno razpravo 21. marca posredovalo predlog novele Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E). Poglavitna cilja sta uskladitev s spremembo 90. člena Ustave in uvedba nekaterih drugih sprememb, ki bodo prispevale k jasnejši opredelitvi vsebine Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, preprečile zlorabe v postopkih razpisa referenduma in omogočile racionalnejšo izvedbo vseh postopkov z vidika stroškov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Ko pravna mnenja ne dohajajo izvršenih dejstev

dr. Ciril Ribičič, 27.3.2014

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 12/2014Osrednje zanimanje pri pripravah in izvedbi 98. seje Beneške komisije, ki je potekala 22. in 23. marca letos, je bilo namenjeno razmeram v Ukrajini in na Krimu. Komisija je sprejela v zvezi s tem dve mnenji: v prvem govori o skladnosti referenduma na Krimu z ustavno ureditvijo in mednarodnimi standardi, v drugem pa obravnava skladnost nove ureditve, ki naj bi omogočala Rusiji priključitev novih ozemelj na podlagi referendumskega izida in brez soglasja države, za katere ozemlje gre.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Obveznosti upravljavcev občinskih cest - policijski vidik

Pahulje Tomaž, Smolej Boštjan, 27.3.2014

Uprava

mag. Tomaž Pahulje, Boštjan Smolej, Pravna praksa, 12/2014Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policija se pri izvajanju ukrepov iz svoje pristojnosti srečuje s primeri izvajanja pooblastil na javnih kategoriziranih površinah (cestah, poteh itd.), za katere pa ugotavlja, da lastninska razmerja niso urejena, kot to določa Zakon o cestah (ZCes-1), saj posamezne občine v roku, ki ga določa 126. člen tega zakona, tj. do 1. aprila 2012, niso uskladile lokalnih predpisov o kategorizaciji občinskih cest z zakonom. Pri tem se srečujemo s problematiko deljenih pristojnosti in (ne)ukrepanjem pristojnih organov, pristojnostjo in odzivnostjo lokalnih skupnosti in njihovih (inšpekcijskih) služb ter vprašanjem zakonitosti veljavnih predpisov, zlasti občinskih odlokov. Policija se pri izvajanju pooblastil prav tako srečuje z izvajanjem ukrepov v primerih neveljavne (neustrezno zamenjane) vertikalne prometne signalizacije, ki je postavljena na podlagi določb Pravilnika o prometnih znakih na cestah in ki v prehodnem obdobju (torej v desetih letih po uveljavitvi pravilnika oziroma do 1. julija 2010) ni bila ustrezno zamenjana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Pravica do dostojne smrti

mag. Nana Weber, 28.3.2013

Človekove pravice

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 12/2013"Človek lahko v vegetativnem stanju preživi 20, tudi 40 let. To je lahko dolgotrajno neznosno bivanje v postelji. Evtanazija je ljudem privlačna zaradi želje po samostojnosti in neodvisnosti, ki sta varljiva in redko dosegljiva ideala. Ni še bilo slabšega časa za evtanazijo; vsakemu je namreč možno ublažiti predsmrtno bolečino, če ne drugače, s terminalno sedacijo ali dvojnim učinkom," je uvodoma na 22. simpoziju Medicina in pravo, ki je potekalo 22. in 23. marca 2013 v Mariboru, dejal profesor na Medicinski fakulteti in Fakulteti za zdravstvo Univerze v Ljubljani dr. Jože Trontelj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Simbol česa je prazna stena?

dr. Aleš Novak, 28.3.2013

Človekove pravice

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 12/2013Profesor Weiler o pluralnosti in verskih simbolih v javnih šolah Pretekli teden je PF Univerze v Ljubljani znova imela čast, da je gostila enega najvidnejših strokovnjakov za evropsko pravo in častnega senatorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Josepha Weilerja. V dveh dneh je ugledni gost nasto
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

(Ne)upravljanje s premoženjem članov agrarnih skupnosti

Andrej Hafner, 31.3.2011

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Andrej Hafner, Pravna praksa, 12/2011Leta 1994 je bil sprejet Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS), s katerim je bilo premoženje agrarnih skupnosti vrnjeno neposredno članom nekdanjih agrarnih skupnosti. Naj spomnim, da je bilo premoženje agrarnim skupnostim vzeto z Zakonom o agrarnih skupnostih iz leta 1947 in Zakonom o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti iz leta 1965. Takrat je bilo to premoženje podržavljeno, razglašeno za "občeljudsko imovino" ne glede na stanje v zemljiški knjigi. Leta 1994 se je zgodil obraten proces, ko se je premoženje agrarnih skupnosti vrnilo nekdanjim članom agrarnih skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Strategija - predhodnica zakonodaje o lokalni samoupravi

Albin Igličar, 31.3.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 12/2011Težave pri uresničevanju ustavne določbe o oblikovanju pokrajin in vprašanja, ki jih je sprožila odločba Ustavnega sodišča v zvezi z ustanavljanjem občine Ankaran, in nenehne spremembe Zakona o lokalni samoupravi so navedle - zlasti strokovne kroge - na misel o nujnem premisleku o strategiji razvoja lokalne in regionalne samouprave v Sloveniji. Tem zamislim so tokrat prisluhnili tudi politični krogi, zato je Odbor za lokalno samoupravo pripravil javno predstavitev mnenj o strategiji razvoja lokalne samouprave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Poglavitni retorični problemi v (u)pravnih poklicih

Bogdana Herman, 25.3.2010

Uprava

Bogdana Herman, Pravna praksa, 12/2010Klasično vprašanje retorike v (u)pravnih poklicih je, kako strukturiramo govorjeno besedo, kako dosledno in razvidno torej uporabljamo načela jezikovne in stavčne argumentacije, kako učinkovite so strukture sodnega govora in kakšen je naš verbalni in neverbalni govorniški slog. Toda gre za več.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca

Avtor ni naveden, 25.3.2010

Delovna razmerja, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2010V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu je petnajstdnevni subjektivni rok za odpoved varovan, če je predstojnik o izredni odpovedi odločil znotraj tega roka, odkar je bil seznanjen z razlogi za izredno odpoved, in če komisija na pritožbo javnega uslužbenca dokončno odloči ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Lizbonska pogodba - pogled na spremembe z zornega kota države

dr. Rajko Knez, 25.3.2010

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 12/2010Lizbonska pogodba, ki je bila podpisana decembra 2007 in je potrebovala dve leti ratifikacijskega procesa do začetka veljavnosti 1. decembra 2009, je končala sago Pogodbe o ustavi za Evropo. Prinesla je številne spremembe vseh pogodb, zlasti Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o Evropski skupn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Novosti sekundarne zakonodaje EU na področju energetike in slovensko pravo

dr. Rajko Pirnat, 25.3.2010

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 12/2010Tretji sveženj predpisov Evropske unije na področju energetike sestavljajo obe novi direktivi o skupnih pravilih notranjega trga za električno energijo in zemeljski plin (Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Organiziranost radiodifuznih družb po javnem pravu v Evropi

dr. Alina Lengauer, 25.3.2010

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Alina Lengauer, Pravna praksa, 12/2010Evropske pogodbe radiodifuzije in televizije izrecno ne omenjajo. Zato primarne zakonodaje v zvezi s tem ni v evropskih pogodbah niti ni področje javne radiodifuzije urejeno na ravni splošnih pravnih načel.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Odmevne odločitve Sodišča EU in slovenska praksa javnega naročanja

dr. Vesna Kranjc, 25.3.2010

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 12/2010Sodna praksa Sodišča EU s področja javnega naročanja je obsežna. Prispevek opozarja na nekatere novejše odločitve Sodišča EU, ki so za slovensko prakso javnega naročanja zanimive tudi zato, ker del slovenskih naročnikov drugače razlaga obveznosti, določene v pravilih o javnem naročanju. Sodišče EU š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Pravni interes za izpodbijanje zakonske ureditve referenduma

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009Sklep US RS, št. U-I-45/09, z dne 12. marec 2009 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. l. RS, št. 26/07 - UPB) se zavrže. Pravnega interesa za izpodbijanje zakonske ureditve referenduma ni mogoče izkazati z navedbami, da se z uresničevan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Dodelitev radijskih frekvenc kot koruptivno dejanje?

Mark Pohar, 26.3.2009

Uprava

Mark Pohar, Mark Pohar, Pravna praksa, 12/2009Dne 27. februarja 2009 je na svojih spletnih straneh Komisija za preprečevanje korupcije objavila načelno mnenje št. 162, v katerem ugotavlja, da naj bi odgovorne osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) pri dodelitvi radijskih frekvenc za UMTS družbi Tušmobil, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Javna pešpot na zasebnem zemljišču

Avtor ni naveden, 29.3.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Cestni promet

, Pravna praksa, 12/2007Odločba US RS, št. U-I-240/05 z dne 15. 3. 2007 Javna pešpot na zasebnem zemljišču Člen 12 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 85/99), kolikor pod zaporedno številko 21 kategorizira javno pešpot z oznako JPP3601 Pelikanova pot v delu, ki poteka po p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Izgradnja Evrope

mag. Maja Brkan, 29.3.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 12/2007mag. pravnih znanosti, mlada raziskovalka na PF Univerze v Ljubljani Monografija Izgradnja Evrope od razvoja ideje Evrope do njene ustavne prihodnosti avtorja dr. Mateja Accetta, ki je pred kratkim izšla v zbirki Scientia / Iustitia založbe Uradni list, nikakor ni klasična monografija o zgodov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E

Avtor ni naveden, 29.3.2007

Denacionalizacija in lastninjenje, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 12/2007Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E Pojasnilo DURS, št. 4210-6/2007, 26. 1. 2007 Zavezanec navaja, da je bilo z odločbo o denacionalizaciji očetu, ki je umrl leta 1980, vrnjeno nacionalizirano premoženje v obliki obveznic SOS2E.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Za tiste, ki težko poskrbijo sami zase

Boštjan Koritnik, 29.3.2007

Človekove pravice

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 12/2007 »Glede na skupine prebivalcev bodo moja prioriteta tisti, ki sami najtežje poskrbijo za svoje pravice: predvsem otroci in starejše osebe, v določeni meri pa tudi hendikepirane osebe, predvsem tiste z motnjami ali boleznimi s področja duševnosti. Če pa govorimo o pojavih, bom na prvem mestu spremlj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

2019(5) 2014(4) 2013(2) 2011(2)
2010(6) 2009(2) 2007(10) 2006(6)
2005(3) 2004(5) 2003(12) 2002(8)
2001(5) 1999(6) 1998(4) 1997(6)
1996(5) 1995(8) 1994(5) 1993(7)
1991(2)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov