O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄1-2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 16.1.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1-2/202019. december - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. 8. januar - predlog zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice, - predlog zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄1-2

Pomen poznavanja prava EU za boljše izvrševanje predpisov v državi članici

dr. Verica Trstenjak, 16.1.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Uprava

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 1-2/2020Učinkovito in neodvisno delovanje javne uprave je eno od načel, ki so pomembna tudi za učinkovito pravno državo. Vendar se zlasti na področju javne uprave in izvrševanja predpisov pogosto poudarja le pomen poznavanja, upoštevanja in učinkovitega izvrševanja nacionalnih predpisov. Namen tega članka je zato opozoriti, da učinkovite javne uprave ter izvrševanja predpisov ni brez upoštevanja, poznavanja in uporabe prava EU. Tudi tukaj je pomembno sodelovanje zakonodajne in izvršilne veje oblasti, vključno s celotno državno upravo ter zlasti z državnim odvetništvom, prav tako pa tudi učinkovito, neodvisno in nepristransko sodstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄1-2

Mariborsko praznovanje varovanja temeljnih pravic EU

Aljoša Polajžar, 16.1.2020

Človekove pravice

Aljoša Polajžar, Pravna praksa, 1-2/2020Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je 29. novembra 2019 potekala celodnevna mednarodna konferenca ob obeležitvi 10. obletnice zavezujoče Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina). Poglede z različnih zornih kotov na razvoj in uporabo Listine je delilo kar 20 eminentnih domačih in tujih pravnih strokovnjakov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄1-2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 16.1.2020

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1-2/2020 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 55. redni seji (19. december 2019): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, - Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizac
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄1-2

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 16.1.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1-2/2020 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (Ur. l. RS, št. 2/20) - veljati začne 25. januarja. 2. Pravilnik o spremembah
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄1-2

Občina Rogašovci po Varuhovem posredovanju uredila priklop na javni vodovodni sistem

Avtor ni naveden, 16.1.2020

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1-2/2020Nepremične občanov občine Rogašovci (občina) so le nekaj metrov oddaljene od priključka na vodovodno omrežje, kljub temu pa se nanj niso mogli priklopiti. V okviru izgradnje pomurskega vodovoda so pričakovali, da bo vodovod zgrajen tudi do njihovih nepremičnin, saj lastna oskrba ni mogoča, ker je podtalnica mineralna voda in s tem neprimerna za oskrbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄1-2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 10.1.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1-2/201920. december - predlog pobude za podpis Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄1-2

Dan ustavnosti 2018

dr. Janez Kranjc, 10.1.2019

Ustavno sodišče

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 1-2/2019Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovani gospod predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, spoštovane sodnice in sodniki Ustavnega sodišča, visoki zbor,
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄1-2

Ustavno sodišče in volilni sistem

dr. Ciril Ribičič, 10.1.2019

Državni zbor in državni svet

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 1-2/2019Ustavno sodišče je pred dvajsetimi leti zavrglo ustavno pritožbo in sprejelo pobudo za oceno ustavnosti zakona, ki je urejal glasovanje na referendumu o volilnih sistemih (odločba, št. U-I-12/97). S svojo odločbo je najprej priklicalo "mrtev" zakon k življenju, da je lahko za nazaj razglasilo, da je na že zdavnaj opravljenem referendumu zmagal večinski volilni sistem, ki ga mora državni zbor uveljaviti v šestih mesecih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄1-2

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 10.1.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1-2/2019 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) (Ur. l. RS, št. 84/18) - veljati začne 12. januarja. 2. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini (MPEKK) (Ur. l. RS - MP,
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄1-2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.1.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1-2/2019 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 13. redni seji (20. december 2018): - Uredba o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih, - Uredba o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva,
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Slovenščina v pravni praksi (71.del): Pravopisni slovar -alinea - alineja in radio - z radiom in z radiem

dr. Monika Kalin-Golob, 17.1.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 1-2/2002Prejšnji prispevek o alineji je pokomentiral naš redni bralec in me opozoril, da tudi v zakonskih besedilih ob odstavkih še vedno navajajo tudi (ali samo) alineje. Upoštevajoč ureditev gesla alineja v pravopisnem slovarju, namreč lahko sklepamo, da nam priročnik svetuje namesto alineja le odstavek, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Imenovanje ravnatelja javne šole - mnenje občine

Miloš Senčur, 17.1.2002

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 1-2/2002V prispevku z gornjim naslovom, objavljenem v pp, št. 39-40/2001, avtorica razpravlja o vlogi lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja (javne) šole, pri tem pa si ob predstavitvi konkretnega primera zastavi vprašanje, kdaj se mnenje lokalne skupnosti lahko izda, kdaj pa ne. Zlasti zanim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Ustavno sodišče RS: Izbira gospodarska javna služba - komunikacijski in distribucijski sistem

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 1-2/2002Odlok o predmetu in pogojih za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe: kabelsko razdelilni sistem za sprejem in distribucijo radijskih in televizijskih signalov v Občini Trbovlje (Ur. vestnik Zasavja, št. 15/96) se razveljavi. V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trbovlje (U...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Ustavno sodišče RS: Zastaranje pravice do izterjave

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 1-2/2002I. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Ur. l. SFRJ, št. 63/80) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o blagu, za katero se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Zakonodajni premislek

Hinko Jenull, 17.1.2002

Državni zbor in državni svet

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1-2/2002Republika Slovenija je v predpristopnih pogajanjih za pridružitev Evropski uniji začasno zaprla poglavje o notranjih zadevah in pravosodju. Če je doslej zakonodajne projekte tudi s tega (pravosodnega) področja bilo možno pospeševati in dodatno opravičevati z zahtevami pridružitve, bo poslej ta argum...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Ustavno sodišče RS: Različni pogoji za opravljanje dejavnosti

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1-2/2002Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 12. člena Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 39/97) se zavrne. Že iz načel pravne države (2. člen Ustave) izhaja, da mora biti iz zakona razvidno ali vsaj predvidljivo, s kakšnimi omejitvami mora oseba računati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Vse več nerešenih zadev

Irena Vovk, 17.1.2002

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 1-2/2002Poročilo o delu US RS za leto 2001 Ob deseti obletnici delovanja Ustavnega sodišča RS na podlagi ustave, ki je bila uveljavljena 23. decembra 1991, je število nerešenih zadev prvič preseglo tisoč (leto 2000 je US končalo z 877 nerešenimi zadevami). "Pripad zadev se še vedno povečuje: vendar je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Dan ustavnosti: 10 let ustave, 10 let US RS, 5. dan ustavnosti

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 1-2/2002"Ustavno sodišče RS bo letos že petič zapored počastilo dan ustavnosti ob obletnici sprejema ustave RS iz leta 1991, to je prve ustave Republike Slovenije kot samostojne države. Ustava je opredelila Republiko Slovenijo kot demokratično, pravno in socialno državo in uveljavila visoke standarde varstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

US RS, obravnavano na seji 10.januarja 2002

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1-2/20021. U-I-312/97: člen 22 zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Ur. l. RS, št. 40/97). 2. U-I-175/01, začasna odredba: odlok o pris...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

13 nespoštovanih odločitev

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 1-2/2002Pregled odločitev US, ki jih navajamo, kaže, da zakonodajalec kljub postavljenemu roku za odpravo neustavnosti in nezakonitosti (še) ni izpolnil svoje dolžnosti. Ustavno sodišče je doslej že večkrat opozorilo, da zakonodajalec s takšno opustitvijo ravna v nasprotju z načeli pravne države in z načelo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1-2

Leto objave

2020(6) 2019(5) 2002(10)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJ K LMNOP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov