O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 2 / 3
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄28

Sum korupcije pri ravnanju odgovornih oseb javnega sklada

Mojca Beliš, 17.7.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 28/20081. Zastopnik javnega sklada, ki v nasprotju z veljavnimi predpisi omogoči sklenitev pogodbe za dokončanje projekta, pri katerem sodeluje tudi sam, krši dolžno ravnanje in omogoči drugemu premoženjsko korist, kar ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji drugega člena Zakona o preprečevanju korupci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Je politična in ideološka uravnoteženost sploh potrebna?

dr. Lojze Ude, 19.7.2007

Ustavno sodišče

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 28/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije Letos je Državni zbor že izvolil enega novega ustavnega sodnika, izvoliti pa jih bo moral še pet! Sodišča take personalne »prenove« doživijo le redko. Ker pa gre za volitev novih ustavnih sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Zagovornica načela enakosti

mag. Matjaž Debelak, 19.7.2007

Človekove pravice, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Matjaž Debelak, Pravna praksa, 28/2007Urad za enake možnosti pravnih znanosti,Pravo Evropske unije[O]1 na področju boja proti diskriminaciji od držav članic EU med drugim zahteva, da zagotovijo dodatno neodvisno pomoč žrtvam diskriminacije. V praksi so države to nalogo zaupale posebnemu telesu ali organu, ki je pri opravljanju svoje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Ali lahko odvetnik odkloni vložitev revizije

Katarina Zidar, 19.7.2007

Človekove pravice, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Zidar, Pravna praksa, 28/2007univ. dipl. pravnica, LL. M., pravna sodelavka na ESČP Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avotirica zaposlena. V primeru Staroszczyk proti Poljski in tudi v podobnem primeru Siałkowska proti Poljski[O]1 se je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) uk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Novela Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N)

mag. Miloš Senčur, 19.7.2007

Lokalna Samouprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 28/2007mag. pravnih znanosti, vrhovni državni revizor za lokalno samoupravo, Računsko sodišče RS Novela Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N) Zanjo lahko zapišemo, da ne prinaša nič sistemsko pomembnega, saj pomeni predvsem uskladitev določb ZLS z drugimi predpisi, in sicer z Ustavo RS[O]1 glede pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Zakoni za uporabnike

Alenka Leskovic, 20.7.2006

Vlada, Uprava

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 28/2006»Na hitro pripravljeni predpisi ne morejo biti drugačni kot nepremišljeni in polni napak.« Tako razmišlja, ko o njihovem snovanju niza nasvete vladi in ministrom, v uvodniku Pravne prakse direktor vladne službe za zakonodajo dr. Janez Pogorelec. K tej znani resnici dodajmo vprašanje: Kaj je narobe, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Mednarodni denarni sklad

Boštjan Koritnik, 20.7.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 28/2006Mednarodni denarni sklad (IMF) je organizacija, ki združuje 184 držav, njegov namen pa je negovanje ekonomskega sodelovanja, vzdrževanje finančne stabilnosti, spodbujanje trgovanja, zaposlovanja in vzdržne gospodarske rasti ter zmanjševanje revščine. To je zapisano na spletni strani organizacije (ht...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

S posegom v telo izsiljen materialni dokaz

Katarina Zidar, 20.7.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Katarina Zidar, Pravna praksa, 28/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Jalloh proti Nemčiji, sodba velikega senata, št. 54810/00, 11. julija 2006 Jalloh proti Nemčiji je gotovo ena pogumnejših sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Rimski statut in domači pravni redi

Aleš Završnik, 20.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazenski postopek

Aleš Završnik, Pravna praksa, 28/2006V sozaložništvu nemške in italijanske založbe Nomos in il Sirente je izšla knjiga Rimski statut in domači pravni redi, II. del: ustavna vprašanja, sodelovanje in uveljavitev (The Rome Statute and Domestic Legal Orders. Volume II: Constitutional Issues, Cooperation and Enforcement), 2005, 550 strani....
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Investicijski skladi v Španiji

Boštjan Koritnik, 20.7.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 28/2006Začetek kolektivnih naložbenih podjemov (KNP) pomeni v Španiji zakon št. 46/1984, sprejet 26. decembra 1984.1 Ta akt je veliko pripomogel k razvoju industrije v naslednjih letih, takrat oblikovani pravni okvir pa v glavnem velja še danes. Tudi sicer ni bil dosti spreminjan, saj ga prva štiri leta, t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Direktna ničnostna tožba v praksi – primer Slovenije

Alenka Škrk, 20.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alenka Škrk, Pravna praksa, 28/2006Veliko je bilo že napisanega o sodnem varstvu pred Sodiščem ES, o različnih vrstah evropskih tožb ter predvsem o postopku predhodnega vprašanja po 234. členu Pogodbe o ustanovitvi ES (PES). V tem sestavku pa je posebna pozornost namenjena ničnosti tožbi po 230. členu PES. Vsak pravni red namreč potr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Agencija za temeljne pravice

Dean Zagorac, 21.7.2005

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 28/2005Dobro leto in pol po odločitvi šefov držav članic Evropske unije, da je treba na ravni EU ustanoviti posebno institucijo za človekove pravice, je Komisija pripravila predlog uredbe za ustanovitev Agencije za temeljne pravice (Fundamental Rights Agency). Nova institucija bo zrasla iz sedanjega Evr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Pogojna razporeditev javne uslužbenke

Neda Golobič, 2.9.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 28/2004Javna uslužbenka z dokončano srednjo strokovno izobrazbo je bila na dan Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 56/98) stara več kot 45 let in je imela več kot 20 let de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Premestitev javne uslužbenke -- javni natečaj

Luka Tičar, 2.9.2004

Uprava

Luka Tičar, Pravna praksa, 28/2004V upravni enoti nameravajo zaradi spremenjene vsebine dela strokovno tehnično delovno mesto VI. stopnje spremeniti v uradniško delovno mesto VI. stopnje in nanj razporediti javno uslužbenko, ki je bila na tem delovnem mestu že do zdaj. Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v 3. členu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄28

Ustavno sodišče RS: Izdaja odločbe o dodelitvi priglašenih del

Avtor ni naveden, 20.9.2001

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 28/2001Četrti odstavek 5. člena in šesta alinea drugega odstavka 6. člena Odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje Občine Cerklje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/98 in 2/99), se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄28

Vojaške vaje in nadomestilo plače

Avtor ni naveden, 20.9.2001

Obramba, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 28/2001Delavec v rednem delovnem razmerju je bil na dvodnevnih vojaških vajah v soboto in nedeljo. Sobota in nedelja po internih aktih podjetja, kjer je zaposlen, nista delovna dneva, prav tako delavec ni bil razporejen na dežurstvo ali kaj podobnega. Kljub temu delavec meni, da je upravičen do nadomestila...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄28

Ustavno sodišče RS: Pravni interes pobudnika - pravica do dostopa do morja

Avtor ni naveden, 20.9.2001

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 28/2001Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave, št. 49/00) se zavrže. Po drugem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄28

Osebnostne pravice - (1.del)

Bogomir Horvat, 20.9.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 28/2001V lanskem letu je pri Pravni fakulteti izšla odlična knjiga prof. dr. sc. Nikole Gavelle z naslovom: "Osobna prava - I. dio". Nastala je kot literatura za predmet Osebnostne pravice, katerega avtor predava na podiplomskem študiju civilnega prava na Pravni fakulteti v Zagrebu, pri čemer to delo preds...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄28

Slovenščina v pravni praksi (60.del): Kultura govora in prevzeto (2)

dr. Monika Kalin-Golob, 20.9.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 28/2001Napačen izgovor ni povezan le z lastnimi, ampak tudi občnimi imeni. Gospodarstveniki pogosto govorijo o finansiranju in sponsorjih namesto pravilnega: financiranje (saj imamo vendar finance, ne pa finanse), sponzor (za katerega imamo - mimogrede - skoraj pozabljeno slovensko besedo pokrovitelj).
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄28

Ustavno sodišče RS: Zakonska določitev začetka uresničevanja pravice

Avtor ni naveden, 20.9.2001

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 28/2001Ni v skladu z Ustavo, da Zakon o popravi krivic (Ur. l. RS, št. 59/96) ne določa, da pripada upravičencu po tem zakonu pravica do vštetja odvzema prostosti v pokojninsko dobo najpozneje od dneva, ko je vložil zahtevo za priznanje statusa oziroma pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄28

Procesno pravo - pastorek boginje Temide?

mag. Jorg Sladič, 20.9.2001

Ustavno sodišče, Civilni sodni postopki

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 28/2001Vendarle ne, Ustavno sodišče posega v civilno in upravno procesno pravo V zadnjih nekaj mesecih (v času od 10. maja pa do 3. avgusta) je Ustavno sodišče RS sprejelo štiri odločbe,(*1) ki so vse zaključile postopek vložene ustavne pritožbe zoper sodbe Vrhovnega sodišča RS. Vse odločbe, ki so bile ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Po metodi površna, po vsebini zgrešena kritika

mag. Matevž Krivic, 12.10.2000

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 28/2000Zaradi izjemnega položaja ustavnega sodišča v pravnem sistemu je strokovna kritika njegovega dela še toliko bolj nujna. V naši majhni legal community se je s tem - če izvzamemo same ustavne sodnike, njihova ločena mnenja itd. - doslej žal ukvarjalo le malo ljudi. Zgodaj v 90-tih letih je s tem, če s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Delovna in socialna razmerja ter ustava

dr. Zvone Vodovnik, 12.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 28/20001. Ustava in pravo 1.1. Urejevalna funkcija ustave 1.2. Usmerjevalna funkcija ustave 1.3. Interpretativna funkcija ustave 2. Ustavni temelji načel pravne ureditve delovnih in socialnih razmerij 2.1. Demokratičnost 2.2. Pravnost Normiranje Izvajanje norm in nadzor 2.3. Socialna država 2.4. Enakost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Slovenščina v pravni praksi (32.del): Vejica in večbesedni vezniki

dr. Monika Kalin-Golob, 12.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 28/2000a) Kljub temu ? da je zakon nastajal v času samoupravne regulative, so njegovi avtorji postavili trdne temelje stvarnopravnega sistema. b) Avtorji so postavili trdne temelje stvarnopravnega sistema, kljub temu ? da je zakon nastajal v času samoupravne regulative. Skrajšan in prirejen zgled iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Odgovornost in demokracija

Andrej Ferlinc, 12.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 28/2000Vprašanje odgovornosti - kazenske še posebej - je bilo že od nekdaj v središču proučevanja ne le kazenskega prava, pač pa tudi filozofije, psihologije in etike. Kaj pravzaprav pomeni "pravni naslov" za kazensko odgovornost, so se spraševali številni pravniki. Samo dejanje kot objektivna kategorija j...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 28

Leto objave

2016(7) 2015(3) 2014(2) 2013(2)
2012(3) 2010(3) 2009(3) 2008(3)
2007(4) 2006(6) 2005(1) 2004(2)
2001(7) 2000(5)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJK L M N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov