O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Strokovni izpit v državni upravi

Avtor ni naveden, 16.9.2004

Uprava

, Pravna praksa, 30/2004Ali je strokovni izpit obvezen za opravljanje del in nalog na strokovno tehničnem delovnem mestu v državni upravi? Zakon o delovnih razmerjih v prvem odstavku 120. člena določa, da se z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določi, da zaposleni sklepa pogodbo o zaposlitvi kot p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Denacionalizacijski zahtevki

Avtor ni naveden, 16.9.2004

Denacionalizacija in lastninjenje

I. V., Pravna praksa, 30/2004Ministrstvo za pravosodje je v juliju poslalo dopis vsem okrajnim sodiščem, ki odločajo o denacionalizacijskih zahtevkih v nepravdnem postopku, in jih zaprosilo, naj pošljejo podatke o reševanju teh zadev. Gre za tiste zadeve, v katerih je premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Uradne objave na meji obvladljivega

Alenka Leskovic, 16.9.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 30/2004Že dolgo stoletje -- v deželah, kjer so vladali Habsburžani, pa še dobrih petdeset let več -- se nihče več ne ukvarja z vprašanjem, zakaj mora država objaviti predpise, ki uravnavajo življenje njenih prebivalcev. Objavljanje zakonov in drugih pravnih aktov pred njihovo uveljavitvijo je že davno pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Stroški davčnega postopka - ponovno pred Ustavnim sodiščem?

dr. Aleksij Mužina, 16.9.2004

Ustavno sodišče, Davki, pristojbine, prispevki, takse

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 30/2004Davčni postopek, v katerem se odloča o obveznih dajatvah strank, je poseben upravni postopek. V njem se drugače uredijo le tista vprašanja, za katera zakonodajalec oceni, da je to treba glede na naravo oziroma značilnosti urejevanega področja. Drugače kot Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur....
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Kako smo spremenili ZPol in se zraven smejali ?

Tone Dolčič, 4.9.2003

Uprava

Tone Dolčič, Pravna praksa, 30/2003Ko se človek vrne z letnega dopusta s (pre)napolnjenimi baterijami, se z velikim veseljem zažene v goro (nekateri pa v kupček) prispelih zadev, vsekakor pa se mora seznaniti tudi z dejavnostjo naše izvršilne in zakonodajne oblasti, ki pravzaprav nikoli ne počivata. Tako sem se v žaru poletne vročine...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Koliko?

Avtor ni naveden, 4.9.2003

Obramba

, Pravna praksa, 30/2003Pravilnik o določitvi cen orožnih listin (Ur. l. RS, št. 81/03; za izvrševanje zakona o orožju) Cene (z DDV) za posamezno orožno listino so: * orožni list - 3.000 sit; * dovoljenje za posest orožja - 3.000 sit; * dovoljenje za zbiranje orožja - 3.000 sit; * orožni posestni list - 3.000 sit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Javni zavod - javni uslužbenci

Neda Golobič, 4.9.2003

Uprava, Zavodi

Neda Golobič, Pravna praksa, 30/2003Za opravljanje dejavnosti pristojnega ministrstva je vlada obstoječi zavod preoblikovala v javni zavod, kateremu zagotavlja za opravljanje javnih nalog tudi določena proračunska sredstva. Izključno z javnimi nalogami se ukvarja le nekaj delavcev, ostali, ki so zaposleni v zavodu, sodelujejo pri njih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Diskriminacija med delodajalci

Alfred Ojcinger, 4.9.2003

Človekove pravice, Delovna razmerja

Alfred Ojcinger, Pravna praksa, 30/2003ZDR v posameznih določbah pooblašča delodajalce in sindikate, da lahko s kolektivnimi pogodbami dopolnijo ali drugače uredijo z ZDR predpisane pravice in obveznosti delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

"Nepismeno" proti odločbi ustavnega sodišča

mag. Matevž Krivic, 4.9.2003

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 30/2003Tokratni prispevek posvečam samo "nepismenemu" odporu znameniti 8. točki zadnje odločbe US v zadevi "izbrisani" (št. U-I-246/02 z dne 3. 4. 2003), torej odporu ministrstva za notranje zadeve (MNZ), da bi okrog 11.000 upravičencem iz te točke, ki so po nezakonitem izbrisu ponovno pridobili dovoljenje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Zamah z metuljevimi krili

Zvjezdan Radonjič, 4.9.2003

Ustavno sodišče, Civilni sodni postopki

Zvjezdan Radonjič, Pravna praksa, 30/2003Odločbi US RS, št. U-I-135/00 z dne 6. 6. 2002 in 9. 10. 2002 Da mora biti pravo celovit sistem, v katerem posamezni deli tvorijo skladno in dosledno celoto, načeloma ni sporno, vendar do težav pride dostikrat ob udejanjanju teorije v prakso. Ali kot je zapisal mislec: "Reševanje problema spremin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Izhodišča iskanj ustavne identitete

Andraž Teršek, 22.8.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Andraž Teršek, Pravna praksa, 30/2002Identiteta ustave je lahko v različnihčasovnih obdobjih drugačna, ker je pretežno odvisna od dejstva, kaj je v neki družbi sprejeto kot najvišja avtoriteta. Profesor Larry Alexander na primer meni, da je identiteta ustave odvisna tako od vprašanja, katera metodologija interpretacije ustave je najust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

ESČP: Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XVI.del)

Matija Longar, 22.8.2002

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 30/2002V marcu je v širši evropski in svetovnijavnosti odmeval primer 43-letne Britanke Diane Pretty, ki je pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESPČ) terjala imuniteto za svojega moža, če bi ji pomagal pri samomoru. Pred sodiščem je uveljavljala pravico razpolagati s svojim življenjem oziroma nje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Slovenščina v pravni praksi (96.del): Lepe pozdrave iz morskih globin

dr. Monika Kalin-Golob, 22.8.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 30/2002Kljub kislemu poletju ljudje odhajajo napočitnice in med nevihtami - kaj pa jim preostane drugega - pišejo razglednice. Ti zapisi pokažejo, kako se nekatere napake rade ponavljajo: še vedno namreč številni pošiljajo pozdrave "iz dopusta" ali "iz morja", "iz Bleda". Nato v nekem strokovnem besedilu p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Služenje vojaškega roka - mirovanje pravic in obveznosti

Avtor ni naveden, 22.8.2002

Obramba

, Pravna praksa, 30/2002* Na podlagi katerega člena zakona odelovnih razmerjih se v primeru služenja vojaškega roka izda sklep o mirovanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja? * Delavec je pričel s služenjem vojaškega roka 6. 7. 2002. S katerim dnem mu mora delodajalec zaključiti delovno knjižico: z zadnjim dnem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Občine: Določanje sodnega varstva zoper posamične akte občinskih organov glede na njihovo pravno

Miloš Senčur, 22.8.2002

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 30/2002V tem prispevku bodo predstavljenanekatera praktična vprašanja v zvezi z uporabo predpisov, ki urejajo postopke pred organi lokalnih skupnosti in drugimi osebami javnega prava oziroma nosilci javnih pooblastil, kadar le-ti odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih pravnih subjektov, kakor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Spremembe na zalogo

dr. Ciril Ribičič, 22.8.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 30/2002Ustavne teme (19) "Pri grbu gre po tem takem za objavo genetskega zapisa Slovenije z namenom, da bi se dežela skozi svoj grb svetu in predvsem nam, domačinom, predstavila kot to, kar Slovenija v svojem bistvu je." Marko Pogačnik, avtor predloga za državni grb, www.uvi.si Ne pravijo zaman, da s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄30

Gospa predsednica

Alenka Leskovic, 4.10.2001

Ustavno sodišče

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 30/2001Pred dnevi je slovensko ustavno sodišče seznanilo javnost, da bo nova predsednica te pomembne inštitucije, ki posredno lahko kroji tudi odločitve zakonodajne oblasti, profesorica dr. Dragica Wedam Lukić. Odločitev ustavnih sodnikov o izbiri prve med enakimi za prihodnja tri leta ni bila deležna večj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄30

Slovenščina v pravni praksi (62.del): Evropsko združenje in leto jezikov - 1

dr. Monika Kalin-Golob, 4.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 30/2001Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄30

Kanclerski absolutizem?

mag. Matevž Krivic, 4.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 30/2001Bo res prišlo do nepremišljenega skoka iz ene skrajnosti v drugo? Uporabljeni slovensko-balkanski način pripravljanja ustavnih sprememb, namreč v naglici in brez dovolj široke strokovne podlage (drugačnega načina očitno še nismo sposobni) je dal v tej prvi fazi po mojem mnenju še kar zadovoljive ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄30

Evropski pravniški vrh

dr. Verica Trstenjak, 4.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 30/2001Zbrati 1500 pravnikov iz 35 držav, z navzočnostjo sedmih pravosodnih ministrov evropskih držav, evropskega komisarja za področje pravosodja Antonia Vitorina ter tudi predsednika Evropskega sodišča Gil Carlos Rodriguez Iglesiasa, ni bil prvotni cilj organizatorjev prvih evropskih pravniških dnevov v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄30

Prekrški: (Policijsko) pridržanje v postopku o prekršku

Miroslav Žaberl, 4.10.2001

Uprava, Prekrški

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 30/2001Ob zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih določb zakona o prekrških Varuh človekovih pravic je na Ustavno sodišče Republike Slovenije naslovil zahtevo za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 108. člena, tretjega odstavka 109. člena in prvega odstavka 110. člena Zakona o pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄30

Tudi za zaposlene v občinah?

Luka Tičar, 4.10.2001

Lokalna samouprava

Luka Tičar, Pravna praksa, 30/2001Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Že dlje časa se v javnosti odpira vprašanje, kaj je z možnostjo kolektivnega zavarovanja po ZPIZ-1 za vse, ki so zaposleni v lokalnih skupnostih, oziroma pri nas zaenkrat samo v občinah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄30

Ne le standardi, tudi nadzor

Špela Mežnar, 4.10.2001

Človekove pravice

Špela Mežnar, Pravna praksa, 30/2001Mednarodna poletna šola človekovih pravic na Nizozemskem in v Belgiji Peto, jubilejno poletno šolo človekovih pravic s tematskim naslovom "Universal and Regional Supervision of Human Rights, ki je od 20. avgusta do 1. septembra 2001 potekala na nizozemski univerzi v Tilburgu in na Katoliški Unive...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 30

Leto objave

2004(4) 2003(6) 2002(6) 2001(7)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

ABCĆČD ĐEFG HIJK L M NO PQR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov