O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 93)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Zaščititi pravico do življenja

dr. Andraž Teršek, 15.3.2018

Človekove pravice

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 10/2018Že dalj časa je znana izrecna normativna zahteva ESČP v Strasbourgu, ki izhaja iz precedensov, da pravica do življenja vključuje dolžno pravno skrb države za neozdravljivo bolne in umirajoče ljudi. To je del doktrine o pozitivnih obveznostih države in pomeni, da mora država storiti vse, kar je od nje mogoče razumno pričakovati, da optimalno uredi položaj neozdravljivo bolnih in umirajočih ljudi ter jim zagotovi čim bolj dostojno, mirno, ljubeče in človečno preživljanje časa v trpljenju in poslednjih dneh. To mora država storiti zaradi teh ljudi, zaradi njihovih najbližjih in zaradi pravne obveznosti zagotavljanja pravice do življenja. Država mora zato ali ustanavljati in dobro voditi sistem hospicev ali pa zasebno ustanovljenim hospicem in izvajalcem paliativne nege pomagati v največji možni meri - zakonsko, finančno in sistemsko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.3.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 171. redni seji (8. marec 2018): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, - Uredba o izvajanju uredbe (EU) o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih, - Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o inde
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 15.3.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A) (Ur. l. RS, št. 13/18) - veljati začne 15. marca. 2. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Ur. l. RS, št. 13/18) - veljati začne
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Tujec

dr. Andraž Teršek, 15.3.2018

Človekove pravice

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 10/2018Mladost je preživel na jugu Iraka in se leta 1977 odločil za študij na beograjski likovni akademiji. Po diplomi se je zaradi prijatelja preselil v Ljubljano in ni več obiskal domovine. Čas je tekel, on je slikal in se prebijal. V Piranu rad srečuje turiste, še raje jim prodaja svoje risbe in akvarele. Obmorsko mestece ga pomirja, navdihuje, tu lahko živi. Najel je majhen atelje na Tartinijevem trgu in ustvarja. Ima dve hčeri, Sintia Maja je modna oblikovalka, Nurlama je na likovni akademiji. V vsem tem času je desetkrat zaman prosil za državljanstvo, očitno se ni povsem znašel s papirji in je ostal v peščici izbrisanih, nad katerimi državni aparat dokazuje svojo moč. Po toliko letih bi ga radi izgnali v zanj zdaj povsem tuji Irak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Vztrajna pot do enakosti spolov

Vlasta Nussdorfer, 15.3.2018

Človekove pravice

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 10/2018Zakaj še vedno okoli 8. marca toliko pišemo in govorimo o ženskah, njihovem položaju v družini in družbi nasploh, ko pa imamo vendar ustavo in številne mednarodne akte, ki zagotavljajo enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino? Zakaj smo morali v politiki uvesti prav kvote, da smo na liste dobili tudi kandidatke? Zakaj že leta izbiramo žensko leta, Slovenko leta, Ono 365, znanstvenico leta, kmetico leta ipd.? Zakaj toliko razpravljamo o enakem plačilu za enako delo? Zakaj govorimo zlasti o nasilju nad ženskami in otroki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Do kod sega veljavnost nezakonitega občinskega predpisa?

Jasna Hojnik Kocjan, 15.3.2018

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Cestni promet

Jasna Hojnik-Kocjan, Pravna praksa, 10/2018Nedavno je prišlo med občino in lastnikom zemljišča do stvarnopravnega spora glede obstoja služnosti po zemljišču v zasebni lasti v korist občine. Zemljišče v naravi je dvorišče ob stanovanjski hiši. Pred šestimi leti je z dovoljenjem prejšnjega lastnika po tem dvorišču potekala pot, ki so jo uporabljali vsi občani (tudi za vožnjo z avtomobili). Med sodnim postopkom pa je lastnik zemljišča presenečeno ugotovil, da je občina njegovo zemljišče z odlokom kategorizirala v občinsko cesto. Kakšna je torej pravica občine, da s svojim oblastnim aktom enostransko poseže v zasebno zemljišče, ter v katerih primerih in na kakšen način sme to storiti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 15.3.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2018 6. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski, - predlog za začetek postopka za dopolnitev Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. 9. marec - predlog
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Državno odvetništvo

Toni Tovornik, 16.3.2017

Uprava

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2017V Pravobranilskem društvu, v katerem se zavedajo nujnosti sprememb področnega zakona, so se odzvali na določene navedbe ministra za pravosodje in opozarjajo na problematičnost nekaterih rešitev v predlogu novega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Javni poziv predsedniku vlade

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Skupina nevladnih organizacij, ki delujemo na področju človekovih pravic in nediskriminacije, z zaskrbljenostjo spremljamo medijska poročila v zvezi s pogoji delovanja Zagovornika načela enakosti - samostojnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo. Vlado Republike Slovenije javno pozivamo, da Zagovorniku nemudoma zagotovi:
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

S pomočjo Varuha do hitrejše obravnave zadeve

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnega odločanja Okrajnega sodišča v Mariboru v nepravdni zadevi opr. št. N 44/2016, v kateri je sodišče ponovno odločalo o predlogu za obnovo denacionalizacijskega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Inštruktorji v zaporih in prevzgojnih domovih imajo po novem status pooblaščene uradne osebe po ZIKS

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016V zvezi z upokojevanjem inštruktorjev v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu, ki na podlagi 214. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) nimajo statusa pooblaščene uradne osebe, sta se na Varuha obrnila pobudnika. Po 230. členu ZIKS-1 za inštruktorje veljajo določbe poglavja ZIKS-1, ki se nanašajo na pooblaščene uradne osebe. Ker inštruktorji večino delovnega časa svoja dela in naloge opravljajo neposredno z obsojenci, bi morali biti po mnenju pobudnikov v vseh svojih pravicah, vključno s pravico do ugodnejšega upokojevanja na podlagi 399. člena Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2), izenačeni z delavci, ki imajo status pooblaščene uradne osebe in so taksativno našteti v 214. členu ZIKS-1 ter se lahko kot taki upokojijo pod ugodnejšimi pogoji na podlagi 399. člena ZPIZ-2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

UKC Ljubljana že deset mesecev ne odgovori - kdo je odgovoren?

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016Društvo za pljučno hipertenzijo Slovenije in Društvo za cistično fibrozo Slovenije sta v pismu Varuhu opisali nevzdržne razmere za zdravljenje bolnikov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC), ki so združeni v obeh društvih. Kot sta zapisali, je vodstvo UKC sicer že obljubilo nekatere izboljšave, ministrica za zdravje pa je društvom pojasnila, da mora to problematiko rešiti uprava UKC.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Populizem in ustavna demokracija

dr. Matej Avbelj, 10.3.2016

Ustavno sodišče

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 10/2016Da kriza rodi demagoge in populiste, je dobro znano. Pa vendar nas je tokratni izbruh populizma spet ujel povsem nepripravljene. Pri čemer z besedico "nas" ne zajemam zgolj Slovenije, niti ne samo Evropske unije, temveč je treba z njo opisati vse tisto, kar je podčrtano s skupnim imenovalcem: razviti Zahod. Populizem je danes institucionalizirana grožnja ustavni demokraciji kot vsoti demokracije in vladavine prava. Kako se bomo spopadli z njim?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Strategija upravljanja državnega premoženja

Matej Tomažin, 12.3.2015

Uprava

Matej Tomažin, Pravna praksa, 10/2015V zadnjih dneh smo imeli možnost in priložnost, da si preberemo osnutek strategije upravljanja državnega premoženja. Politiki so bili prepričani, da je to zelo dobro pripravljen dokument, vendar se z njimi ne strinjam. Strategija upravljanja državnega premoženja, namenjena upravljavcem tega premoženja, bi morala biti napisana tako, da bi bila razumljiva. Pa ni. In to pogrešam. "Navodila" bi morala biti jasna in razumljiva predvsem zato, da ne bi nastajali dvomi in napačne razlage. Cilj je namreč upravljanje tega premoženja v dobro državljanov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Trajanje in podaljšanje pripora v postopku za izročitev

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Zagovornik pripornika je Varuha seznanil z vlogo, ki jo je 24. februarja 2014 naslovil na Zavod za prestajanje kazni zapora v Ljubljani, v kateri je Zavod opozoril, da je pripornik od 23. februarja 2014 od 5.36 ure naprej v priporu nezakonito, ker mu pripor, ki naj bi mu bil sicer s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 23. januarja 2014 odrejen za en mesec, ni bil podaljšan. Od Zavoda je zahteval, naj pripor nemudoma odpravi in ga izpusti na prostost. Priporniku je bil pripor odrejen zaradi pripornega razloga po 1. točki prvega odstavka 201. člena ZKP, v zvezi s 524. in 525. členom Zakona o kazenskem postopku (ZKP) - gre za postopek izročitve obdolženca ZDA - od 23. januarja 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Inšpekcije - potrebujemo reformo?

Andrejka Grlić, 13.3.2014

Uprava

Andrejka Grlić, Pravna praksa, 10/2014Na kaj pomislite, ko slišite besedo inšpekcija? Na nekaj dobrega oziroma koristnega ali na nekaj nebodigatreba? Ker sem že celo svoje delovno obdobje inšpektorica, sem slišala različne komentarje, povezane z delom inšpekcij. Nekateri so bili pozitivni in so hvalili delovanje inšpekcij, prizadevanja inšpektorjev, ker pomagajo državljanom, da živimo v varnem in zdravem okolju, da jemo varno hrano, da pri vsakodnevnih opravilih uporabljamo varne proizvode, da so zdravila neoporečna, da delodajalci delavcem zagotavljajo varne in ustrezne pogoje dela, da ti dobivajo zasluženo plačo, da potrošniki lahko uveljavljamo svoje pravice in še bi lahko naštevala. Hkrati pa so prisotni tudi negativni komentarji, češ zakaj so me kaznovali, saj samo takrat nisem izdal računa, pustite človeka, naj dela na črno, zakaj preganjate samo majhne, velikih rib pa ne; zakaj globa, saj je delavec danes le na "probi" pri meni, zakaj takoj, ko jih pokličem, ne gredo na teren in rešijo moje reklamacije, ker se mi je zlomila peta na čevlju ali ker me gostinec ni takoj postregel in sem moral čakati itd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Zdravstveno stanje zapornika in obveznosti države

Katarina Zidar Al Mutairi, 13.3.2014

Človekove pravice

Katarina Zidar-Al-Mutairi, Pravna praksa, 10/2014Kdaj pripor ali prestajanje zaporne kazni povzroča zaporniku take fizične in psihološke posledice, da ga ni mogoče več šteti za skladnega s 3. členom (prepoved mučenja) Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)? To vprašanje je v večini primerov, ki jih obravnava Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), usmerjeno v preučevanje ustreznosti razmer v zaporu. Ob tem, ko mora vsak zapor zagotoviti neki sprejemljiv življenjski standard v smislu prostorskih, higienskih in zdravstvenih razmer, pa osebne okoliščine nekaterih zapornikov vendarle zahtevajo več kot to. Da bi pripor oziroma izvrševanje zaporne kazni ne preseglo dopustne mere "trpljenja", ki je neizogibno povezana z odvzemom prostosti in zapornim režimom, so pogosto potrebni posebni ukrepi (zdravljenje, prilagoditev bivanjskih razmer itd.), namenjeni oskrbi bolnih ali drugače ranljivih zapornikov. Kot priča nedavna sodba ESČP v zadevi Contrada (št. 2) proti Italiji, pa v nekaterih primerih bolnih in ostarelih zapornikov že sam zaporni režim pomeni nedopusten poseg v pravice, varovane s 3. členom. V teh primerih je lahko edini način, da se zavarujejo pravice iz 3. člena, dopustitev alternativne oblike izvrševanja kazni ali njena prekinitev oziroma odložitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Prevedba osnovne plače ter njena uvrstitev v plačni razred

Avtor ni naveden, 14.3.2013

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2013Odločba, št. U-I-128/11, 14. februar 2013 (Ur. l. RS, št. 20/13) Člen 49a Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Ustavo. Avtentična razlaga po svoji vsebini razlaga 49.a člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in ne spreminja ozirom
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Obrazložitev za nesprejem ustavne pritožbe v obravnavo

Avtor ni naveden, 14.3.2013

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2013Sklep, št. U-I-60/11, Up-349/11, 14. februar 2013 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču se zavrne. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1423/2010 z dne 9. novembra 2
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Volitve, večina, demokracija

mag. Matija Žgur, 14.3.2013

Človekove pravice

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 10/2013Vladavina večine ni demokracija, volja večine pa ni volja ljudstva - tudi ta pa je zgolj fiktivna. Ali drugače: pravilo večine ni temeljno pravilo demokratičnih volitev. Ideologija večinske demokracije, ki navdihuje večinske volilne sisteme, zato povzroča neke vrste izvoljeno tiranijo večine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Enakost med spoloma

Irena Vovk, 14.3.2013

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2013"Za napredek pri enakosti med spoloma bi morala zlasti država temeljito spremeniti svoj odnos do preprečevanja diskriminacije žensk," je v sporočilu za javnost ob svetovnem dnevu žensk zapisal zagovornik načela enakosti Boštjan Vernik Šetinc.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Uradne osebe odslej tudi nadzorniki in uprave podjetij v državni lasti

mag. Mojca Kunšek, 15.3.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Uprava

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 10/2012Z novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B), ki velja od sredine minulega leta, so člani organov vodenja in nadzora v družbah, ki so v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, pridobili status uradne osebe. Zakon o integr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Delo varuhinje človekovih pravic

Živa Cotič, 15.3.2012

Človekove pravice

Živa Cotič, Pravna praksa, 10/2012"Delo varuhinje človekovih pravic je pokazati na stvari, ki niso dobre," je na tokratnem članskem sestanku Pravniškega društva Ljubljana, ki je potekalo v četrtek, 8. marca, v City hotelu v Ljubljani, pojasnila varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Odziv na odzivno poročilo o odpravi kršitev v postopku javnega naročanja

mag. Maja Bilbija, 15.3.2012

PRORAČUN, Uprava

mag. Maja Bilbija, Pravna praksa, 10/2012Z novim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki je začel veljati 3. julija 2011, je zakonodajalec povečal pomen institutu odzivnega poročila. Odzivno poročilo je v skladu s prvim odstavkom 41. člena obvezno za vse tiste naročnike, ki jim je v postopku zagotavljanja pravnega varstva Državna revizijska komisija z izdano odločitvijo delno ali v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila ali naložila odpravo kršitve, in gre za oddajo javnega naročila, ki mora biti objavljeno v Uradnem listu Evropske unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄10

Policijsko zasliševanje otroka v šoli

Avtor ni naveden, 17.3.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2011Policija je v šolskih prostorih opravila razgovor z mladoletnim otrokom. Otrokovi starši o pogovoru niso bili vnaprej obveščeni. Razgovor naj bi bil za otroka zelo naporen, vključeval naj bi tudi spolne vsebine. Otrok naj bi bil po razgovoru prizadet in užaljen. Ali je policija ravnala pravilno?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

2018(7) 2017(3) 2016(3) 2015(2)
2014(2) 2013(4) 2012(3) 2011(3)
2010(2) 2009(2) 2008(7) 2007(9)
2006(5) 2004(4) 2001(4) 2000(6)
1999(3) 1998(4) 1997(7) 1996(3)
1995(6) 1994(1) 1992(3)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFG H IJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov