O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 120)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄14

Prepoved diskriminacije na podlagi verske pripadnosti in (še) dopustna ureditev praznikov

Zoran Skubic, 4.4.2019

Človekove pravice

Zoran Skubic, Pravna praksa, 14/2019Avstrijsko vrhovno sodišče je bilo pred nedavnim v luči Direktive 2000/78 in Listine EU o temeljnih pravicah (LEUTP) na podlagi zahtevka v višini 110 evrov soočeno z vprašanjem, vrednim 600 milijonov evrov. In to vsako leto. Pri tem je šlo za dilemo, do katere mere utegne biti nacionalna zakonodaja, ki ureja področje praznikov in s tem dela prostih dni, še dopustno diskriminatorna, in to na podlagi enega od najintimnejših človeških prepričanj - verske pripadnosti. Je torej dopustno, da imajo pripadniki določenih, čeprav manjšinskih verskih ločin vsako leto pravico do dodatnega dela prostega dneva, posvečenega izpolnjevanju verskih dolžnosti na ta, za to ločino posebej pomemben verski praznik? Odgovor Sodišča (EU) je bil - potrdilen. A ne na način, kot je to trenutno (še) urejeno v področnem avstrijskem zakonu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄14

Hrup iz gostinskega lokala moti nočni mir

Avtor ni naveden, 4.4.2019

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2019Dva pobudnika sta se obrnila na Varuha človekovih pravic (Varuh) zaradi kršitve pravice do miru in tišine v svojem stanovanju med dvaindvajseto in šesto uro zjutraj. Ta pravica jima je kršena, ker gostje bližnjega gostinskega lokala povzročajo hrup v lokalu in pred njim.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

US predstavilo poročilo o delu

Toni Tovornik, 12.4.2018

Ustavno sodišče

Toni Tovornik, Pravna praksa, 14/2018Na Ustavnem sodišču narašča pripad novih zadev, ob tem pa se podaljšuje tudi povprečno trajanje njihovega reševanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 12.4.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Ur. l. RS, št. 21/18) - veljati začne 14. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS-A) (Ur. l. RS, št. 22/18)
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.4.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 174. redni seji (29. marec 2018): - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi stran
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Prepoved udeležbe dijaka na šolskem izletu zaradi epilepsije

Avtor ni naveden, 12.4.2018

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018Varuh človekovih pravic (Varuh) je v vednost prejel pritožbo zaradi diskriminacije, ki jo je mati srednješolca, ki ima cerebralno paralizo in epilepsijo, naslovila na Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Šola naj bi njenemu sinu zaradi epilepsije prepovedala udeležbo na izletu v Benetke, katerega izvedba je bila načrtovana že čez teden dni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

18. člen EKČP - varovalka pred zlorabo vladavine prava?

dr. Jernej Letnar Černič, 12.4.2018

Človekove pravice

dr. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 14/2018Vladavina prava je v Vzhodni Evropi vsakodnevno v primežu različnih interesov močnih interesnih, političnih, poslovnih, hudodelskih in ostalih skupin. Te se vsakodnevno bodisi skrivoma bodisi javno spopadajo za oblastne privilegije, pri čemer ne izbirajo sredstev za dosego svojih ciljev. Vladavina prava se v vzhodnoevropskem miljeju pogosto spremeni v vladavino močnejših, ki pravo nato zlorabijo za odstranitev svojih političnih nasprotnikov. Različni opozicijski politiki ali civilnodružbeno dejavni aktivisti se tako pogosto znajdejo v priporih ali zaporih, kamor jih, pogosto pod pretvezo kazenskih postopkov, pošlje trenutna oblast - po navadi zmagovita stran v političnih obračunavanjih. Ta kazenskopravni aparat tako uporablja za izključitev osebe iz političnega in javnega življenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.4.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018 30. marec - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani. 3. april - predlog zakona o ratifikaci
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Mnenje: pomen mesta obdolženca v dvorani kot vprašanje kršitve ustavnih pravic

dr. Andraž Teršek, 12.4.2018

Človekove pravice

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 14/2018Avtor prispevka v celoti soglašam s pravnim mnenjem kolega prof. dr. Jurija Toplaka v predmetni zadevi in glede naslovnega vprašanja. Konkretno: glede zahteve za izločitev sodnice v zadevi II K 3140/17 z dne 13. marca 2018 in sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru v zadevi Su 258/2018 z dne 15. ma
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Amicus curiae v zadevi vlagatelja Vilija Kovačiča

dr. Andraž Teršek, 12.4.2018

Ustavno sodišče

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 14/2018Ustavna pritožba s pobudo za oceno ustavnosti, predlogom za začasno zadržanje in s predlogom za absolutno prednostno obravnavo zoper izpodbijani akt - sklep Državne volilne komisije o določitvi datuma ponovnega glasovanja št. 042-1/2018-1 z dne 27. marca 2018, vložena na Ustavno sodišče 28. marca 2018.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Google Inc. ni odgovoren za žaljive komentarje v blogovskem zapisu

mag. Polona Merc, 12.4.2018

Človekove pravice, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Polona Merc, Pravna praksa, 14/2018Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Tamiz proti Združenemu kraljestvu odločalo o odgovornosti družbe Google Inc. kot ponudniku storitev informacijske družbe za žaljive komentarje, objavljene na blogerski platformi Blogger.com, zapisane proti angleškemu politiku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄14

Pravno priznanje spola v Sloveniji

Miha Istenič, 6.4.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Miha Istenič, Pravna praksa, 14/2017Slovenija, kot mnogo drugih držav, nima krovnega zakona, ki bi urejal pravno priznanje spola in druga relevantna vprašanja s področja pravic in potreb transspolnih oseb. Uveljavljanje pravice do pravnega priznanja spola na osnovi samoidentifikacije brez pridobitve medicinske diagnoze oziroma vključenosti v postopek potrditve spolne identitete z medicinskimi procesi in posegi ni možno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Kršitev volilne pravice bolnika v bolnišnici

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016Pobudnik, ki je bil 17. decembra 2015 hospitaliziran na zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice, je v nedeljo, 20. decembra 2015, želel glasovati na referendumu o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zdravnica je na njegovo prošnjo poklicala Državno volilno komisijo (DVK), da bi mu omogočili glasovanje na zaprtem oddelku. Na DVK naj bi zdravnici pojasnili, da je rok za priglasitev te oblike glasovanja potekel. Na Varuha se je pobudnik obrnil, ker je menil, da mu je bila kršena pravica do glasovanja na referendumu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Razlogi za vse glasnejše pozive po (vnovični) prenovitvi Dublinske uredbe

Martina Greif, 7.4.2016

Človekove pravice

Martina Greif, Pravna praksa, 14/2016V povezavi z izjemnim povečanjem prosilcev za mednarodno zaščito v EU v letu 2015 se v medijih pogosto omenja t. i. Dublinska uredba, češ da je države članice ne spoštujejo in da je "mrtva". V resnici je ta uredba, ki je osrednji pravni akt dublinskega sistema, problematična že dlje časa in tudi pozivi po njeni koreniti spremembi še zdaleč niso novi, so pa čedalje pogostejši in glasnejši. Namen prispevka je predstaviti uredbo in najpomembnejše razloge za njeno nujno spremembo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Ni razlogov za paniko ...

Irena Vovk, 7.4.2016

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2016"V dobrem letu dni preneha mandat šestim od devetih ustavnih sodnic in sodnikov, kar pomeni, da je to zadnje letno poročilo trenutne sestave Ustavnega sodišča," je dejal predsednik Ustavnega sodišča mag. Miroslav Mozetič 31. marca 2016 na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi dela tega sodišča v preteklem letu. Čeprav preteklo leto po njegovih besedah morda ni bilo leto "velikih" odločitev, "pa je nekaj odločb podžgalo nekatere kritike, da so začeli odštevati dneve do izteka mandatov nekaterih, po njihovem mnenju spornih sodnic in sodnikov".
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Javna objava podatkov o posameznih davčnih neplačnikih - fizičnih osebah

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016Prvi, sedmi in osmi odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Poseg v pravico do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnjega otroka

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Ustavno sodišče, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016Člen 222 Zakona za uravnoteženje javnih financ ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Sodišče o odstopu vlog pripornika pristojnemu organu ni obvestilo tudi vlagatelja

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Pobudnik je zaradi zdravstvenih težav na okrožno sodišče naslovil več vlog za premestitev iz pripora v ustrezno zdravstveno ustanovo. Ker na svoje vloge ni dobil nobenega odgovora, se je pritožil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Ureditev bivalnih razmer prebivalcev romskega naselja Goriča vas

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Pripadnik romske skupnosti iz romskega naselja Goriča vas navaja, da s šoloobveznimi otroki živi v človeka nevrednih razmerah, brez dostopa do osnovne infrastrukture (voda, sanitarije, elektrika). Župan je sicer že večkrat obljubil ureditev naselja, vendar rezultatov še ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Meje umetniškega ustvarjanja v času prestajanja kazni zapora

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Ali lahko obsojenec na prestajanju kazni zapora svobodno izbira slikarske motive v okviru delovne terapije in prostočasnih dejavnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Sodnik mora spoštovati roke

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Okrajno sodišče v Novem mestu je v zapuščinskih zadevah na naroku junija lani zapuščinsko obravnavo končalo in sklenilo, da sklep o dedovanju izda pisno. Ker dediči pol leta pozneje sklepa še niso prejeli, so za pomoč prosili Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti

Mužina Aleksij, Pohar Klemen, 9.4.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 14/2015Že odkar je Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) v prehodnih določbah razveljavil tretjo alinejo 26. člena in 27. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), ki sta urejala sprejemanje poslovnega poročila in imenovanje direktorja javnega podjetja, se postavlja vprašanje, kdo in kako je pristojen za upravljanje javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je lokalna skupnost. Nejasno je namreč, ali je ZUKN posegel v ZGJS le glede javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ali tudi glede javnih podjetij lokalnih skupnosti. Po nekaj letih negotovosti se zdi, da se je nedavno, šele leto in pol po prenehanju veljavnosti ZUKN, tehtnica dokončno prevesila v prid ene od možnih razlag obsega razveljavitve ZGJS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Enake možnosti

Irena Vovk, 9.4.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Do 30. aprila bo v javni razpravi predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020. Gre za strateški dokument Vlade, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakosti spolov na različnih področjih življenja žensk in moških.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

US: Približali smo se mejam svoje zmogljivosti

Irena Vovk, 9.4.2015

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015"Če vam premik ure povzroča težave, se obrnite na Ustavno sodišče," je z iskrico, ki jo je predsednik Ustavnega sodišča mag. Miroslav Mozetič prebral v enem od dnevnih časopisov, 31. marca na novinarski konferenci začel predstavitev dela tega sodišča v preteklem letu. Prepričan namreč je, da je iskrica zelo povedna. "Me pa vse bolj skrbi, da nam take in podobne misli hočejo povedati, da je v naši državni skupnosti nekaj hudo narobe."
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Smrt stranke je razlog za ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Št. 3.2-35/2014, 18. november 2014 Pobudnica je marca lani v imenu svoje matere vložila pritožbo zoper odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero je bila zavrnjena zahteva njene matere za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v višjem znesku.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

2019(2) 2018(9) 2017(1) 2016(5)
2015(9) 2014(1) 2013(4) 2012(4)
2011(4) 2010(1) 2009(5) 2008(1)
2006(12) 2004(5) 2003(7) 2002(7)
1999(10) 1996(4) 1995(4) 1994(9)
1993(2) 1992(6) 1991(8)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ DĐEF G HI J K L M N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov