O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 100)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Direktiva EU o zaščiti žvižgačev: odločen korak v pravo smer

dr. Alma Sedlar, 10.5.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Človekove pravice

dr. Alma Sedlar, Pravna praksa, 18/2018Odmevna razkritja zadnjih let, kot so Luxembourg Leaks (LuxLeaks), Dieselgate, Panama Papers in Cambridge Analytica, so povzročila snežno kepo, ki se je spremenila v plaz ob mafijskih umorih preiskovalnih novinarjev Daphne Caruane Galizia na Malti in Jána Kuciaka na Slovaškem. Pred tem so sindikati, nevladne organizacije in nekatere stranke v Evropskem parlamentu več let opozarjali, da je treba vzpostaviti učinkovitejši sistem zaščite žvižgačev na ravni EU. Evropska komisija je 23. aprila 2018 objavila v marsičem prelomen predlog direktive EU za zaščito žvižgačev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Prepoved razpolaganja ni neskladna z Ustavo

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Ustavno sodišče, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/20181. Člen 53 Zakona o socialno varstvenih prejemkih ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 178. redni seji (26. aprila 2018): - Uredba o oblikovanju cen učbenikov, - Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Kamnik - Visoko, - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, - Uredba o
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-C) (Ur. l. RS, št. 30/18) - veljati začne 11. maja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) (Ur. l. RS, št. 30/18) -
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

(Pre)počasno izvajanje ukrepov v boju proti korupciji

Urša Ravnikar Šurk, 10.5.2018

Uprava

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 18/2018Organizacija Greco je v svojem letnem poročilu navedla, da se pri boju proti korupciji opazi splošni napredek, a je poudarila, da v praksi postopek poteka prepočasi. Problem je treba reševati na državni in mednarodni ravni, politični voditelji pa bi morali prevzeti vodilno vlogo v tem procesu. Krog oseb, ki so najpogostejši osumljenci korupcije, tvorijo poslanci, sodniki in tožilci. Prav ti bi morali biti za zgled drugim, medtem ko naj državljani zahtevajo spoštovanje zakona in etičnih standardov. V poročilu je navedena statistika, ki opisuje napredke držav članic pri uveljavljanju priporočil organizacije Greco.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Kaj ESČP sporoča tistim, ki so v enakem položaju kot Emina Ališić

mag. Matjaž Marko, 11.5.2017

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

mag. Matjaž Marko, Pravna praksa, 18/2017Emina Ališić in Vehbija Hodžić se verjetno nista nikoli srečala. Prva je rojena leta 1976 in živi v Nemčiji. Drugi je rojen leta 1955 in živi v Sarajevu. Oba sta državljana Bosne in Hercegovine. Emina Ališić ima tudi nemško državljanstvo. Kaj torej povezuje Emino Ališić in Vehbijo Hodžića? Sta imetnika deviznih knjižic, ki ju je izdala nekdanja podružnica Ljubljanske banke v Sarajevu. In zakaj sta med več tisoč deviznimi varčevalci te podružnice prav Ališić in Hodžić tako pomembna? Ker simbolizirata pomembni prelomnici pilotnega postopka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). Pritožnico v zadevi št. 60642/08 oziroma njen priimek Ališić bralci gotovo hitro povežejo s starimi deviznimi varčevalci, odgovornostjo Slovenije in postopkom verifikacije ter izplačil, ki od konca leta 2015 poteka na Skladu RS za nasledstvo. O sodbi in njenem izvrševanju je bilo veliko napisanega, tudi v tej reviji. Kaj pa Hodžić?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Ali so pri zadržanju v psihiatrični bolnišnici dovoljeni tudi medicinski posegi brez privolitve

Ivan Šelih, 11.5.2017

Človekove pravice

Ivan Šelih, Pravna praksa, 18/2017Ob obravnavanju ene izmed pobud se je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) podrobneje ukvarjal z vprašanjem dovoljenosti uporabe prisilnih ukrepov, kot je uporaba zdravila, namenjenega (predvsem) umiritvi pacientke, ki je bila neprostovoljno hospitalizirana v eni izmed psihiatričnih bolnišnic. V pobudi Varuhu je ta namreč izpostavila medikamentozno terapijo, ki naj bi bila uporabljena kljub njenemu nasprotovanju. Prav tako je osebju bolnišnice očitala grob odnos v času hospitalizacije, predvsem ob injiciranju zdravila proti njeni volji. Posebej je izpostavila tudi, da naj bi ji ob tem slekli spodnji del trenirke in spodnje hlače ter jo tako (brez oblačil) prenesli po hodniku vpričo drugega osebja in pacientov. Ker menimo, da gre za problematiko, ki je zanimiva tudi za širši krog javnosti, želimo s tem prispevkom nanjo še dodatno opozoriti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Dolgotrajno odločanje o pritožbi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Avtor ni naveden, 11.5.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2017Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je marca leta 2017 obrnila študentka in ga seznanila, da je v mesecu maju preteklega leta prejela odločbo centra za socialno delo (CSD), da ni upravičena do nadaljnjega izplačevanja državne štipendije in da mora že izplačano štipendijo vrniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Napačna uporaba določb ZFPPIPP privedla do kršitve ustavnih pravic

Avtor ni naveden, 11.5.2017

Ustavno sodišče, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2017Sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 75/2016 z dne 11. avgusta 2016 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 1756/2015 z dne 4. marca 2016 se razveljavita in potrdi se sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2340/2014 z dne 22. junija 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora protiustavnost iz prejšnje točke izreka odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljene protiustavnosti je v postopku izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije, začetem na podlagi 2. točke prvega odstavka 427. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, dovoljen ugovor, določen v 21. točki obrazložitve te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Moralna obsodba za pravo učinkovitost

Kaja Batagelj, 5.5.2016

Človekove pravice

Kaja Batagelj, Pravna praksa, 18/2016"Širši javnosti pogosto ni jasno, kaj sovražni govor je in kakšno pravno varstvo imajo žrtve," je na okrogli mizi o svobodi izražanja in sovražnem govoru - ta je v organizaciji Inštituta za ustavno pravo potekala 21. aprila na PF Univerze v Ljubljani - povedala nekdanja ustavna sodnica dr. Dragica Wedam Lukić in še posebej poudarila težavo anonimnosti, ki jo omogoča splet, zaradi česar je sovražni govor tam še posebej prisoten. Izpostavila je sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Delfi AS proti Estoniji, v kateri je to zavzelo stališče, da mora upravljavec spletnega portala delovati preventivno in zagotoviti, da z objavami žaljivih komentarjev ne pride do kršitve ugleda tretjih. Ukrep odstranitve neprimernih oziroma nezakonitih vsebin na zahtevo prizadetega tako ne zadošča, je še poudarila dr. Wedam Lukićeva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Diskriminatorna določba statuta društva

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016Starša slepega sina z Downovim sindromom, ki jima je bila na podlagi sklepa sodišča podaljšana roditeljska pravica, sta se obrnila za Varuha v zvezi z osnutkom spremembe določbe statuta medobčinskega društva slepih in slabovidnih, ki določa, da imajo aktivno in pasivno volilno pravico v organe društva le poslovno sposobni redni člani društva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Ponovna odmera pokojnine v postopku izrednega pravnega sredstva

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Človekove pravice, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil v neskladju z Ustavo. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije mora v roku 60 dni po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije ponovno odmeriti pokojnino zavarovancem oziroma uživalcem pokojnine, za katere je v postopkih revizije ugotovil, da so bile delnice za notranji odkup vplačane z delom plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo, pa ta del plače ni bil vštet zaradi protiustavne četrte alineje 46. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Obveščanje žrtve o predčasnem odpustu obsojenca s prestajanja zaporne kazni

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Človekove pravice, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki se je znašla v hudi stiski ob skorajšnjem (predčasnem) zaključku prestajanja kazni zapora obsojenca, ki ji je s kaznivim dejanjem, za katerega je prestajal zaporno kazen, skoraj vzel življenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Posebna pravica uporabe javnega dobra

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Uprava, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 134/2009 z dne 9. decembra 2010 se zavrne. Sodba Upravnega sodišča št. U 750/2007 z dne 19. februarja 2009, sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 66/2010 z dne 16. decembra 2010 in sklep Vrhovnega sodišča št. I U 508/2009 z dne 16. decembra 2010 se razveljavijo ter se zadeve vrnejo Upravnemu in Vrhovnemu sodišču v novo odločanje. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o javnih cestah se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Veljavnost kolektivne pogodbe samo za člane sindikata

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014V pobudi Varuhu je bil izpostavljen problem veljavnosti nekaterih določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 46/2013, Aneks) zgolj za člane sindikata. Aneks namreč predvideva, da pripada članom reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, 20 odstotkov višja jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč, ki se izplača iz javnih sredstev. Pobudniki so menili, da gre za kršenje pravic delavcev, saj taka ureditev nečlane sindikata postavlja v slabši položaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Različno določanje trenutka obdavčitve dohodka

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Davki občanov in dohodnina, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi "ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika", 9. točka 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini se razveljavijo. Točka 9 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini se uporabljata pri obdavčevanju dohodka iz kapitala, če je bila davčna obveznost, temelječa na razveljavljenem delu tretjega odstavka 90. člena Zakona o dohodnini, že izpolnjena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Imenovanje strokovnega vodje v javnem zavodu

dr. Nana Weber, 8.5.2014

Uprava, Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 18/2014Kot javni socialnovarstveni zavod imamo po aktu o ustanovitvi med organi zavoda tudi direktorja in strokovnega vodjo, ki ju imenuje svet zavoda. Svet zavoda je sprejel sklep, da se objavi razpis za delovno mesto strokovnega vodje. V skladu z 42. členom Zakona o zavodih se za imenovanje strokovnega vodje smiselno uporabljajo določbe 33. do 39. člena ZZ, kar pomeni, da je treba upoštevati tudi vse roke. V konkretnem primeru svet zavoda zaradi objektivnih razlogov strokovnega vodje še ni imenoval, čeprav je rok za izbiro, določen v 35. členu ZZ, že potekel. Kandidati so bili obveščeni, da postopek izbire zaradi objektivnih razlogov še ni končan in da bodo o nadaljnjem postopku obveščeni. • Ali je postopek izbire nezakonit, če je strokovni vodja imenovan po roku? • Ali morebitna pritožba zadrži postopek sklepanja pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom oziroma ali se lahko pogodba o zaposlitvi sklene in so drugi kandidati nato obveščeni o neizbiri, ti pa imajo možnost vložiti tožbo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Čezmejno učinkovanje človekovih pravic z vidika nacionalne ustave

Igor Vuksanović, 8.5.2014

Človekove pravice

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 18/2014V članku obravnavam oblastno delovanje suverene države v tujini z vidika vezanosti na človekove pravice. Oblastno delovanje v tujini lahko označujemo tudi kot "čezmejno", torej kot tako, ki se izvaja, učinkuje ali povzroča pravne posledice zunaj meja državnega ozemlja: opredeljeno ozemlje je po mednarodnem pravu eden od pogojev za obstoj države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Sodišče mora sklep o začetku postopka skrbno obrazložiti

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi opr. št. N 342/2011 začelo po uradni dolžnosti postopek za odvzem poslovne sposobnosti zoper pobudnika. Pobudnik je menil, da je sodišče ravnalo nezakonito, saj v obrazložitvi sklepa ni navedlo nobenega utemeljenega razloga za začetek postopka, temveč se je sklicevalo zgolj na izrečeni varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Vračanje pravic je predrago

Irena Vovk, 9.5.2013

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2013"Ministrica za delo, družino, invalide in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak se je hitro in pravilno odzvala na odločitev Ustavnega sodišča," je 24. aprila na prvi novinarski konferenci, na kateri je strnila ugotovitve po prvih dveh mesecih svojega delovanja, dejala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Vlada naj bi namreč že v tem tednu obravnavala t. i. tehnični zakon za povrnitev neizplačanega dela pokojnin, odvzetega zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Varuhinja je v zvezi s tem izrazila skrb, kako bo država poplačala z ZUJF povzročene kršitve. Opozorila je še, da rokohitrsko sprejemanje zakonov ni sprejemljivo, saj je vračanje pravic predrago.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Namesto praznine: vsebinski liberalizem

dr. Matej Avbelj, 9.5.2013

Človekove pravice

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 18/2013Pred kratkim smo se bralci Pravne prakse lahko seznanili z zanimivo izmenjavo mnenj, ki jo je sprožilo še bolj zanimivo predavanje prof. Weilerja na PF Univerze v Ljubljani o stanju in statusu svobode vere in vesti v Evropi. V svojem prispevku želim pojasniti, zakaj je bila zadeva Lautsi proti Italiji, ki tiči v jedru omenjene izmenjave mnenj, z evropskega vidika t. i. lahek primer in kakšne filozofske ter ustavnopravne sklepe lahko na njeni osnovi potegnemo v kontekstu urejanja podobnih vprašanj v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Odpiranje podatkov javnega sektorja

Mateja Prešern, 9.5.2013

Uprava

Mateja Prešern, Pravna praksa, 18/2013V začetku aprila je Odbor stalnih predstavnikov držav članic Sveta EU potrdil kompromisno besedilo predloga sprememb Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega značaja.1 Za vse, ki smo zadnje leto sodelovali v postopku sprejemanja, je bila to dobra novica. Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je pozdravila doseženi dogovor, ki po njenem prinaša spremembo celotne kulture javnega sektorja. Hkrati je poudarila, da odpiranje podatkov pomeni nove poslovne priložnosti in ustvarjanje delovnih mest.2 Doseženi dogovor je na svojem blogu pozdravil tudi glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije Aleš Špetič, ki meni, da pomeni sprejem pravil za objavo odprtih javnih podatkov "velik premik za našo digitalno prihodnost".3 Pravila mora zdaj formalno potrditi še Evropski parlament,4 potem sledi implementacija v nacionalne zakonodaje držav članic.5
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Problematika odločb Policije o vračanju tujcev

Kovač Polonca, Gradišnik Marjetka, 10.5.2012

Uprava

dr. polonca Kovač, Marjetka Gradišnik, Pravna praksa, 18/2012Prispevek nakazuje nekaj sistemskih vprašanj, povezanih z izbranim vidikom tujske problematike, tj. policijskim odločanjem o vračanju tujcev iz države. Policija kot upravni organ izdaja zadevne odločbe kot svojo novo pristojnost od konca oktobra 2011, v skladu z Zakonom o tujcih (ZTuj-2) po aktih EU in s podrejeno rabo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). V prispevku opozarjava na nekaj dilem glede zakonitosti pravnih podlag in ravnanja Policije, kar podkrepljuje kratka statistična analiza izdanih odločb od 28. oktobra do 31. decembra 2011. Namen prispevka je spodbuditi pristojne k razpravi, pravilnemu ravnanju v teh občutljivih razmerjih z velikimi posledicami za posameznika in morebitni spremembi zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Volilni občni zbor SDEP

Petra Ferk, 12.5.2011

Politične stranke

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 18/2011Dne 19. aprila 2011 je bil v prostorih PF Univerze v Ljubljani volilni občni zbor Slovenskega društva za evropsko pravo, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 in je prostovoljno združenje pravnikov in drugih, ki se ukvarjajo z evropskim pravom in želijo aktivneje prispevati k razvoju, uveljavljanju in promociji evropskega prava v teoriji in praksi. Slovensko društvo za evropsko pravo je član Zveze društev pravnikov Slovenije, Zveze društev pravnikov za gospodarsko pravo in Mednarodnega združenja za evropsko pravo FIDE.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

2018(5) 2017(4) 2016(3) 2015(2)
2014(5) 2013(4) 2012(1) 2011(3)
2010(3) 2009(4) 2008(5) 2007(5)
2006(9) 2003(4) 2002(7) 2001(4)
1999(12) 1998(2) 1995(6) 1994(2)
1993(5) 1992(4) 1991(1)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B CĆČDĐEF G HI J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov