O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 97)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem

Blaž Kovač, 29.5.2014

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 21/2014Vsak od nas ima prav gotovo že izdelano predstavo o romskih naseljih. Še posebno o tistih komunalno neurejenih, neformalnih (v smislu črnih gradenj), pogosto brez primerno urejenih stvarnopravnih razmerij (beri: na tuji zemlji). V njih in okoli njih se dogajajo take ali drugačne življenjske zgodbe, med drugim zaradi pravnih postopkov odstranitve črnih gradenj. Eden od Romov je prek Upravnega sodišča RS pravno udaril nazaj. Zanj to ni bila le črna gradnja, ampak edini dom na tem planetu. In zmagal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Snowden skozi Rawlsa

dr. Aleš Završnik, 29.5.2014

Človekove pravice

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 21/2014V današnji "kulturi pritoževanja" je nespoštovanje zakonov in pravnomočnih sodb v imenu "višjih vrednot" postalo narcistično in politično poljubno. Tudi poudarjanje posameznikov z družbeno močjo, da so ali bodo ravnali etično v javni službi, odraža spoznanje, da s pravom vnaprej ni mogoče predpisati vsega, a tako referiranje žal ostaja v našem prostoru večinoma prazno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Pota Ustavnega sodišča

Nika Skvarča, 29.5.2014

Ustavno sodišče

Nika Skvarča, Pravna praksa, 21/2014"Naj do naslednje izdaje mine čim več let," je po predstavitvi osme izdaje slovenske Ustave pripomnil njen urednik, profesor na PF Univerze v Ljubljani dr. Igor Kaučič. Temeljna in hkrati občutljiva ustavna materija namreč potrebuje stabilnost in čim bolj dosleden razvoj v odločbah Ustavnega sodišča. In kako poteka njen razvoj v sodbah njenih varuhov? Nekaj odgovorov smo dobili na okrogli mizi Razvoj Ustavnega sodstva v Sloveniji, ki jo je Društvo za ustavno pravo Slovenije organiziralo po predstavitvi knjige 19. maja na PF Univerze v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Diskriminacija pri dodeljevanju občinske denarne pomoči novorojencem

Avtor ni naveden, 29.5.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2014Na Varuha se je z očitkom diskriminacije pri dodeljevanju občinske denarne pomoči novorojencem obrnila občanka Občine Tolmin, ki je tujka z dovoljenjem za stalno prebivanje, z možem sta tudi zaposlena v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Diskriminacija samostojnih podjetnikov pri javnih razpisih

Avtor ni naveden, 30.5.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2013Varuh je obravnaval pobudo samostojne podjetnice, ki zgolj zaradi pravnega statusa, v okviru katerega je opravljala svojo dejavnost, ni mogla sodelovati pri javnem razpisu za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih v obdobju 2012-2014. Gre za programe izobraževanja, ki jih sofinancira tudi Evropski socialni sklad. V besedilu razpisa strošek samostojnega podjetnika namreč ni bil naveden med upravičenimi. Tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, ki je objavilo ta razpis, je samostojni podjetnici pojasnilo, da javni razpis ne predvideva več možnosti, da bi pri programih, ki jih sofinancira javni razpis, kot zunanji izvajalec sodeloval samostojni podjetnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Romi, izbrisani, revščina

Irena Vovk, 30.5.2013

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2013Svet postaja vse nevarnejši kraj za begunce in migrante ter za vse druge, ki so bili razseljeni zaradi kršitev njihovih človekovih pravic, ugotavlja Amnesty International (AI) ob objavi poročila o stanju človekovih pravic v svetu leta 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Rubikon med svobodo izražanja in sovražnim govorom

Makovec Urška, Malnar Jelena, 30.5.2013

Človekove pravice

Urška Makovec, Jelena Malnar, Pravna praksa, 21/2013Akademsko društvo Pravnik (ADP) je na PF Univerze v Ljubljani 13. maja 2013 organiziralo Ius Caffe oziroma strokovno okroglo mizo Korak čez Rubikon: svoboda izražanja in sovražni govor, na kateri je gostilo tri pravnike z različnih področij, ki se pri svojem delu srečujejo s sovražnim govorom: odvetnico mag. Nino Zidar Klemenčič, namestnika varuhinje človekovih pravic Jerneja Rovška in v novinarstvu delujočega pravnika mag. Uroša Slaka. ADP je z organizacijo dogodka želel opozoriti na problematiko in pomembnost obravnavane tematike ter opredeliti razmejitev med svobodo izražanja in njeno zlorabo v obliki sovražnega govora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Dostop do javnih informacij

Irena Vovk, 31.5.2012

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2012Državni organi in organi lokalnih skupnosti so o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) dolžni letno poročati Ministrstvu za pravosodje in javno upravo. Zato je Vlada 24. maja določila besedilo Skupnega letnega poročila o izvajanju ZDIJZ za leto 2011 in ga poslala v parlamentarno obravnavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Pravna varnost davčnih zavezancev bi morala biti višja

dr. Jernej Podlipnik, 31.5.2012

Uprava

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 21/2012V Portorožu so 21. in 22. maja potekali tradicionalni dnevi davčnih svetovalcev Slovenije, ki jih organizira Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS). Od vseh tem, ki jih je pripravila organizatorica, je največje zanimanje udeležencev spodbudila okrogla miza na temo pravna varnost davčnih zavezancev, ki je bila, zanimivo, v program vključena naknadno, ker se minister za finance ni mogel udeležiti seminarja. Na podlagi žgoče razprave, ki se je razvila med vabljenimi gosti in udeleženci, je ugotoviti, da nobeden od njih ni zadovoljen z ravnjo pravne varnosti davčnih zavezancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Odgovornost občine za napako nekdanjega krajevnega urada

Marijan Štriker, 2.6.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Marijan Štriker, Pravna praksa, 21/2011Občina Majšperk je bila ustanovljena in deluje od leta 1995. Za povrnitev odškodnine iz zapuščine jih toži občanka, in sicer, ker je bila v nepravdnem postopku razveljavljena oporoka z dne 27. januarja 1983. Razlog za razveljavitev oporoke je bila napaka delavke na Krajevnem uradu Ptujska Gora. Takratni Krajevni urad Ptujska Gora in zdajšnja Občina Majšperk spadata pod Upravno enoto Ptuj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Neustrezno ravnanje Študentskih domov v Ljubljani

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011Absolventka se je pravočasno prijavila na razpis za subvencioniranje bivanja pri zasebniku. To je storil tudi zasebnik. Pisarna za študentske domove jo je 26. oktobra 2010 povabila, naj prideta skupaj z zasebnikom 25. oktobra 2010 (torej en dan prej!) podpisat pogodbo. Ker je bil zasebnik takrat v tujini, sta pogodbo podpisala šele 3. novembra 2010, zaradi česar ji Študentski domovi v Ljubljani (ŠD) subvencije za oktober niso priznali. Po mnenju pobudnice je bilo ravnanje ŠD v nasprotju s predpisi, predvsem pa krivično.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Nerazumevanje za korektno potezo

Matevž Krivic, 2.6.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 21/2011Dva poslanca (dr. Luka Juri in Marijan Križman) sta že 8. marca vložila predlog posebne resolucije, s katero naj bi Državni zbor natančneje pojasnil svoja stališča, zakaj ni sprejel zakona o ustanovitvi občine Ankaran, kot je to zahtevalo Ustavno sodišče. K predlogu te resolucije je Zakonodajnopravna služba Državnega zbora (ZPS) pripravila mnenje, v katerem pa taki resoluciji nasprotuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Za notifikacijo nasledstva ADP

Živa Cotič, 2.6.2011

Človekove pravice

Živa Cotič, Pravna praksa, 21/2011"Položaj manjšin sodi med tista temeljna vprašanja, ki zahtevajo nenehno preverjanje in proučevanje," je v pismu udeležencem prve okrogle mize, ki je 28. maja na PF Univerze v Ljubljani potekala na temo izpolnjevanja obveznosti Republike Avstrije iz 7. člena Avstrijske državne pogodbe (ADP) za ureditev položaja slovenske in hrvaške manjšine, zapisal predsednik države dr. Danilo Türk. Okrogle mize, ki jo je organizirala Zveza društev pravnikov Slovenije v sodelovanju s pravnima fakultetama Univerze na Dunaju in Univerze v Ljubljani, se je udeležilo nekaj deset strokovnjakov s področja varstva manjšin. Razprava, ki jo je vodil predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije dr. Lojze Ude, je temeljila na osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o narodnih skupnostih, ki je trenutno v obravnavi v avstrijskem parlamentu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Pozitivna diskriminacija na podlagi spola

Igor Vuksanović, 27.5.2010

Človekove pravice

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 21/2010Načelo enakosti je eno tistih pravnih načel, ki se morda (celo laiku) zdijo na prvi pogled preprosto doumljiva in intuitivno logična. Ko pa se lotimo poglobljene obravnave dilem, povezanih s pravnim pomenom pojma "enakost", hitro ugotovimo, da je mogoče potegniti neprekinjeno črto od Aristotela pa v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Plečnikove tržnice

Avtor ni naveden, 27.5.2010

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena1 se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Občinski predpisi ne smejo biti v neskladju z zakoni

Avtor ni naveden, 27.5.2010

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Postopek ustanavljanja novih občin

mag. Miloš Senčur, 27.5.2010

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 21/2010Ustavna zasnova lokalne samouprave še ni uresničena. V prispevku se bom omejil le na njen ozemeljski element, ker je bil pred kratkim deležen posebne pozornosti, je pa tudi osrednja vsebina predvidenih normativnih sprememb.1 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)2 naj bi bil spremenjen v tistem delu, ki d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Korupcija uradnih oseb občine pri postopku javnega naročanja

Natalija Ulaga, 27.5.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 21/2010Ravnanje uradnih oseb občine, ki pri vodenju postopka javnega naročila v javnem razpisu ne opredelijo dovolj natančnih kriterijev za oddajo javnega naročila in potrebnih dokazil za njihovo izpolnjevanje, posledica česar je izločitev ponudnika, ki je izpolnjeval z razpisom objavljena kriterije, in hk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb javnega zavoda v postopku za izvedbo javnega naročila

Mojca Beliš, 28.5.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 21/2009Ravnanje odgovornih oseb v javnem zavodu, ki po avtorski pogodbi oddajo storitev v izvajanje zakonskemu partnerju svoje uslužbenke, ki potem to storitev izvede, njeni rezultati pa se uporabijo v nadaljnjem postopku za izvedbo javnega naročila, kjer je kot najugodnejši ponudnik izbrana gospodarska dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Glas proti diskriminaciji

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Človekove pravice

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009www.coe.si/sl/dejavnosti/kampanje_sveta_evrope/spregovori_proti_diskriminaciji Jezik: slovenščina Tip: spletna kampanja Sveta Evrope Vzdrževanost: vsebine se redno dodajajo Preglednost: preveč strnjenega besedila Multimedijska podpora: zlasti videoposnetki Povezava z uporabniki: slaba; sploše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Z novim predpisom do večje poštenosti?

Drago Kos, 28.5.2009

Uprava

Drago Kos, Drago Kos, Pravna praksa, 21/2009Izkušeni pravniki vedo, da je vsak predpis, ki na novo uredi neko področje, v večini primerov slab: ker ni praktičnih izkušenj z njegovim uresničevanjem in ker je nemogoče predvideti, kako bodo njegove določbe v resnici vplivale na razmerja, ki jih želimo urediti. Slovenija je tako leta 1992 dobila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Varstvo pred mobbingom v državni upravi

mag. Matjaž Debelak, 28.5.2009

Delovna razmerja, Uprava

mag. Matjaž Debelak, mag. Matjaž Debelak, Pravna praksa, 21/2009Vlada je 7. maja 2009 na 25. seji sprejela Uredbo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave,1 s katero je na ministrstvih in v vladnih službah določila ukrepe za zagotavljanje takega delovnega okolja, v katerem ni spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja. Veljati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Nepriznavanje pravnega interesa - pogoji za izvolitev sodnika

Avtor ni naveden, 29.5.2008

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2008Sklep US RS, št. U-I-303/07 z dne 31. marca 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Nadzorovanje zasebne elektronske pošte s strani delodajalca

Irena Vovk, 29.5.2008

Delovna razmerja, Človekove pravice

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2008Delodajalec je pripravil pravilnik, s katerim zaposlene obvešča o delovanju programske opreme za nadzor internetnega prometa v podjetju. Zaposleni pa morajo podpisati izjavo, s katero se strinjajo, da delodajalec dovoljuje uporabo omenjenih tehnologij izključno v službene namene. Ali je tak poseg v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Preprečitev preiskovanja sumov kaznivih dejanj

Grega Kordež, 29.5.2008

Kazenski postopek, Uprava

Grega Kordež, Grega Kordež, Pravna praksa, 21/2008Načelno mnenje št. 133, 14. maja 2008
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

2014(4) 2013(3) 2012(2) 2011(4)
2010(5) 2009(4) 2008(4) 2007(4)
2006(13) 2003(6) 2002(10) 2001(6)
1998(13) 1997(2) 1995(8) 1993(6)
1991(3)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEFG H I J K L M NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov