O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 2 / 4
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 92)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Ko se oblast spozabi

Alenka Leskovic, 10.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 8/2005Februarsko zasedanje državnega zbora bo v zgodovinskem spominu pravne države Slovenije vsekakor zabeleženo kot madež. Državni zbor Republike Slovenije je z glasovi poslancev vladne koalicije odločil, da dr. Mirjam Škrk ne more kandidirati za uvrstitev na seznam sodnikov stalnega arbitražnega sodišča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

USTAVNO SODIŠČE RS: ZDen - »neodplačno« premoženje

Avtor ni naveden, 10.3.2005

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 8/2005V 4. členu Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/00 - ZDen) se razveljavi beseda "neodplačno", kolikor se nanaša na premoženje, ki je bilo podržavljeno na podlagi Zakona o razlastitvi (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

VARSTVO ZASEBNOSTI: Seznam javnih naročnikov

Božo Grafenauer, 10.3.2005

Človekove pravice, Proračun

Božo Grafenauer, Pravna praksa, 8/2005Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani (www.mf.-ujp.si) objavilo seznam naročnikov, to je oseb, ki so pri izbiri pogodbenih strank zavezane ravnati po ZJN-1 (Zakon o javnih naročilih, Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

VARSTVO ZASEBNOSTI: Zasebnost oseb iz javnega življenja in svoboda tiska

Katarina Zidar, 10.3.2005

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Katarina Zidar, Pravna praksa, 8/2005Objava vse prej kot okusnega članka o spolnem življenju znanega slovenskega politika in poslanca je odprla razpravo o vprašanju »svobode tiska« in njenih mej v razmerju do zasebnosti t. i. absolutnih oseb iz javnega življenja (v nadaljevanju: javne osebe). Odpreti bi morala tudi resno razpravo o vpr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Svoboda izražanja - kaznovanje odvetniške kritike državnega (javnega) tožilstva

Peter Pavlin, 6.3.2003

Človekove pravice

Peter Pavlin, Pravna praksa, 8/2003Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XX.) NIKULA v. FINSKA(*1) Datum izdaje sodbe: 21. marec 2002 Sestava Sodišča: četrti senat Obravnavani členi Konvencije: 10. člen Obravnavane pravice/svoboščine: svoboda izražanja Odločitev sodišča: kršitev 10. člena Konvencije Ločeno mnenje: so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Disciplinske kršitve delavca policije

Neda Golobič, 6.3.2003

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 8/2003Kdo odloča o disciplinski odgovornosti? Disciplinska odgovornost delavcev policije je urejena v Zakonu o policiji (Ur. l. RS, št. 49/98, 66/98, 93/2001 in 52/2002, v nadaljevanju ZPol) in sicer v 97. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Slovenščina v pravni praksi (113.del): Kdo ima prisluhe in kdo prisluškuje?

dr. Monika Kalin-Golob, 6.3.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 8/2003Spominjam se, kako sem se lani začudeno spraševala, kdo je z zakonom želel spreminjati resničnost in jo je zato ne ravno elegantno preimenoval, ker sem po televiziji večkrat slišala pravne in kriminalistične strokovnjake, da so govorili o dovoljenem in nedovoljenem prisluhu. Tema se mi je zdela že t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Zakonski predlog v tretji obravnavi

Boris Vrišer, 7.3.2002

Državni zbor in državni svet, Pravoznanstvo

Boris Vrišer, Pravna praksa, 8/2002Ker se v zadnjem času postavlja vse več vprašanj zainteresirane javnosti, kako je moč vplivati na zakonsko besedilo znotraj zakonodajnega postopka in to predvsem v zadnji fazi, naj na kratko predstavimo možnosti, ki jih imajo predlagatelji sprememb po poslovniku Državnega zbora, ki določa zakonodajn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Ustavno sodišče RS: Uporaba interpretacijskih pravil

Avtor ni naveden, 7.3.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 8/2002Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 103. in 104. člena zakona o bančništvu (Ur. l. RS, št. 7/99 in 59/01) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Ustavno sodišče RS: Presoja predpisa, ki je prenehal veljati

Avtor ni naveden, 7.3.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 8/2002Postopek za preizkus pobude družbe Integral Tržič, družbe SAP-Ljubljana TURBUS in družbe Integral Dolenjske in Bele krajine za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 12., 13., 23., 28., in 30. člena pravilnika o avtobusnih voznih redih (Ur. l. RS, št. 9/98 in 34/99) in Daljinarja s časi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Ustavne teme (3.del): Kako je ustava izgubila nedolžnost

dr. Ciril Ribičič, 7.3.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 8/2002"Če do ustavnih sprememb ne pride, Državni zbor mednarodne pogodbe ne sme ratificirati ..." (Ustavno sodišče Republike Slovenije, iz obrazložitve Mnenja št. Rm-1/97, OdlUS VI/2, 86) Prva sprememba ustave ima poseben pomen. Tlakuje namreč pot prihodnjih sprememb. Vzpostavlja vsebinske kriterije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Slovenščina v pravni praksi (77.del): Ženska enakopravnost v svetu jezika

dr. Monika Kalin-Golob, 7.3.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 8/2002Današnje razmišljanje je pravzaprav zelo zapozneli odziv na prispevek Majde Širca V imenu moškega spola? (Pravna praksa 31/2001, 11. 10., 7-8). Ker pa je jutri osmi marec, bo moje pisanje vsaj počastitev dneva žensk. Gledano slovnično, torej jezikovnosistemsko, se med tremi slovničnimi spoli razl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Slovenija in EU v prihodnosti

Mojca Pajk, 7.3.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Mojca Pajk, Pravna praksa, 8/2002Mednarodni forum PF v Ljubljani Na Pravni fakulteti v Ljubljani je v torek, 5. februarja, predaval ambasador in vodja delegacije Evropske komisije v RS Eric van der Linden. V prijetnem enournem srečanju nam je ambasador predstavil svoj pogled na vstop Slovenije v Evropsko unijo. Širitev naj bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Slovenščina v pravni praksi (17.del): Jezikovna kakovost sodnih odločb: krajšave

dr. Monika Kalin-Golob, 16.3.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 8/2000V besedilih se prav pri krajšavah dobro vidi tvorčeva pisna kultiviranost, ali kot piše prof. Korošec (O krajšavah, 1993): "/N/eupoštevanje pravil za rabo krajšav se v besedilu kaže podobno kot madeži na kravati k nedeljski obleki." Iz zahteve, da mora biti sodba razumljiva naslovniku laiku, izhaja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Novejši razvoj urejanja varstva ekonomskih in socialnih pravic v okviru Sveta Evrope

mag. Jasna Murgel, 16.3.2000

Človekove pravice

mag. Jasna Murgel, Pravna praksa, 8/2000Evropska socialna listina Uvod Evropska socialna listina (v nadaljevanju: ESL)(*1) je namenjena zagotavljanju varstva ekonomskih in socialnih pravic. Prevladujoča delitev človekovih pravic v teoriji je delitev na državljanske in politične pravice ter na ekonomske in socialne pravice. Takšno si...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Posvetovanje: Priprave gospodarstva na vključevanje v EU

Mojca Drevenšek, 16.3.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Mojca Drevenšek, Pravna praksa, 8/2000Strokovni posvet "Priprave gospodarstva na vključevanje v EU", ki ga je 28. januarja organiziral Iteo Svetovalni institut iz Ljubljane v sodelovanju s Službo vlade za evropske zadeve ter Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim predstavništvom v Bruslju, je v prvem sklopu podal poglede države na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (VII.del)

Andraž Zidar, 16.3.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 8/2000Tokrat predstavljamo prvi naš - slovenski primer, ki ga je sodišče dokončalo in zaradi dolgotrajnega sodnega postopka (seveda na našem sodišču) pritožniku prisodilo za prestalo nepremoženjsko škodo 300.000 tolarjev Dolgotrajnost kazenskega postopka MAJARIČ V. SLOVENIJA Datum izdaje sodbe: 8...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Poklicni župan in ureditev njegove zaposlitve

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1999Na podlagi poročila občinske volilne komisije in komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je občinski svet potrdil mandat župana. Župan opravlja funkcijo profesionalno. Ali je potrebno, da se sprejme še sklep o delovnem razmerju župana oziroma sklene pogodba o zaposlitvi? Kljub spre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Razlaga (učinkov) Evropskega sporazuma o pridružitvi (II.del)

dr. Miha Pogačnik, 18.3.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miha Pogačnik, Pravna praksa, 8/1999V prispevku (objavljenem v PP, št. 7/99) smo predstavili pravno naravo ESP in pravni okvir njegovega učinkovanja v pravnem redu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo ESP se v kontekstu njegovega izvrševanja v ospredje postavlja tudi vprašanje razlage časovnega in vsebinskega obsega v njem predvide...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Policijsko prijetje: Ob spremembah in dopolnitvah ZKP-A

Bećir Kečanović, 18.3.1999

Uprava

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 8/1999O policijskem prijetju je v pravni teoriji možno zaslediti različna stališča, med katerimi prevladuje mnenje, da je vsako policijsko prijetje potrebno obravnavati kot odvzem prostosti in prijeti osebi v vsakem primeru zagotoviti vse tiste pravice, ki jih določa tretji odstavek 19. člena ustave Repub...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Zahteva za varstvo zakonitosti ni izjemno(*1) pravno sredstvo državnega tožilca zoper odločbe US

Silvij Šinkovec, 18.3.1999

Ustavno sodišče, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Silvij Šinkovec, Pravna praksa, 8/1999V javnosti je v zadnjem času vzbujala precejšnjo pozornost aktivnost poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, da se z uporabo izrednih pravnih sredstev doseže ponovno odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zadevi, št. U-I-12/97. Citirana odločba, ki je bila objavljena v Uradnem l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Županova odločba ali pogodba o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Lokalna samouprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1999Ali je pravilna praksa, da zaposleni v občinski upravi dobijo le odločbo župana o sklenitvi delovnega razmerja ter določitvi plače, ali pa bi bilo potrebno tudi v teh primerih skleniti pogodbo o zaposlitvi? Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97) v prehodnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Posebne operativne metode in sredstva - po odločbi ustavnega sodišča

dr. Zvonko Fišer, 30.4.1998

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 8/1998Ustavno sodišče RS (US) je konec novembra 1997. leta z odločbo z opr. št. U- I-25/95 razveljavilo člene od 150 do 156 zakona o kazenskem postopku (ZKP), to je vse tiste določbe, ki naj bi urejale t. i. operativne metode in sredstva (POMS). Odločba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 5/98 z dne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Nezaupanje do podatkov in dokazov, ki jih priskrbijo policijski organi - vgrajeno v naš pravni sistem?

Andrej Ferlinc, 30.4.1998

Uprava

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 8/1998Področja nezaupanja Že vrsto let praksa kritizira tisti del določbe 83. čl. ZKP, po kateri mora preiskovalni sodnik izločiti vse izjave in obvestila, ki jih je obdolženec dal organom za notranje zadeve. Nekateri opozarjajo na poreklo takšne določbe, češ da izhaja še iz obdobja po brionskem ple...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Izčrpanost pravnih sredstev pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Jadranka Sovdat, 30.4.1998

Človekove pravice

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 8/1998Ob primeru dovoljene pritožbe proti Sloveniji Prvi senat Evropske komisije za človekove pravice Sveta Evrope je 3. decembra 1997 sprejel odločitev o dovoljenosti pritožbe L. M. proti Sloveniji zaradi kršitve pravice iz prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih s...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

2019(7) 2014(2) 2012(2) 2011(1)
2010(6) 2008(4) 2005(7) 2003(3)
2002(6) 2000(4) 1999(5) 1998(4)
1997(14) 1995(13) 1994(1) 1993(7)
1992(6)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G HI J K L M N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov