O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 67)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄34

Vlada RS

Avtor ni naveden, 13.9.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 272. dopisni seji (5. septembra 2018): - Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci, -
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄34

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 13.9.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) (Ur. l. RS, št. 54/17) - velja od 14. oktobra 2017, uporabljati se začne 1. oktobra 2018. 2. Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe podpoglavja 8.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄34

Ne koalicijska pogodba, ampak koalicijski sporazum

dr. Albin Igličar, 13.9.2018

Vlada, Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 34/2018Odločitev političnih strank, ki po parlamentarnih volitvah 2018 s svojimi ministri vstopajo v Vlado Republike Slovenije, da dokument o medsebojnem sodelovanju poimenujejo kot koalicijski sporazum, je pravilna in utemeljena. Čeprav je v vsakdanjem jeziku politikov in v novinarskih prispevkih pogosto govora o koalicijski pogodbi, je ta akt glede na vsebino, naravo in namen ustrezneje imenovati koalicijski sporazum. Zaradi natančnosti izražanja in večje povednosti slovenskega jezika naj bi izraz pogodba ostal rezerviran za pravni dokument oziroma pravni akt. Za dokument politične narave, kar je dogovor med političnimi strankami, pa je primeren izraz koalicijski sporazum.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄34

Na videz prijazen, toda nekonkreten sporazum

Lidija Jerkič, 13.9.2018

Vlada

Lidija Jerkič, Pravna praksa, 34/2018V teh dneh budno spremljamo dogajanja, povezana z oblikovanjem nove vlade. Koalicijski sporazum smo secirali vsi, vsak ima o njem svoje mnenje in vsi iščemo rešitve na področjih, ki so za nas najzanimivejša. Ni treba posebej poudarjati, da sindikate najbolj zanimajo delovnopravna zakonodaja, pokojninski in zdravstveni sistem, delavska participacija in seveda tudi davčna zakonodaja. Ne pa zgolj to. Tudi področje izobraževanja, ki daje možnosti posamezniku, delovanje pravosodja, okoljska problematika in drugi pogoji, ki zagotavljajo zdravo in polno življenje, so del našega zanimanja. Zveza svobodnih sindikatov ima v svojem programu zapisane cilje delovanja na vseh teh področjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄34

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 13.9.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2018 6. september - predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄34

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 14.9.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2017 6. september - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. 8. september - predlog zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, - predlog zakona predlog zakona za sklenitev Sporazuma med Min
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄34

Relativnost 46. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah

Gorjup Ines, Gale Maksimilijan, 14.9.2017

Človekove pravice

Ines Gorjup, Maksimilijan Gale, Pravna praksa, 34/2017Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (EKČP) v 46. členu določa, da imajo odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) za države pogodbenice zavezujočo naravo. To pomeni, da so države obvezane spoštovati končno sodbo ESČP, v kateri nastopajo kot stranke, vendar pa se postavlja vprašanje, do kod seže ta zavezujoča narava odločitev oziroma ali lahko ESČP prisili države k sprejemu določenih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev. S tem pravnim vprašanjem se je sodišče ukvarjalo v nedavni zadevi Moreira Ferreira proti Portugalski (št. 2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄34

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 14.9.2017

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2017Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄34

Nevestno delo policistov v postopku o prekršku

Avtor ni naveden, 14.9.2017

Prekrški, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2017Hrvaški državljanki (pobudnica) je Policijska postaja Vič (prekrškovni organ) izdala dva plačilna naloga, ker je bivala v Sloveniji brez urejenega statusa prebivališča. Ob izdaji prvega ji je bil v zavarovanje plačila globe odvzet osebni dokument. Kljub temu da je z zahtevo za sodno varstvo zoper ta plačilni nalog (delno) uspela (namesto globe ji je bil izrečen opomin), ji osebni dokument ni bil vrnjen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄34

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 14.9.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) (Ur. l. RS, št. 10/17) - velja od 14. marca, uporabljati se začne 14. septembra. 2. Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1) (Ur. l. RS, št. 27/17)
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄34

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.9.2017

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 147. redni seji (8. september 2017): - predlog zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, - Akcijski načrt na področju drog za obdobje 2017-20
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Odgovor na odprto pismo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije

mag. Miroslav Mozetič, 1.9.2016

Ustavno sodišče

mag. Miroslav Mozetič, Pravna praksa, 34/2016ne vem, od kod Vaša trditev, da me Vaše "zaprto" pismo ne bi doseglo. Seveda bi me, pa če bi bilo naslovljeno na Ustavno sodišče ali name osebno. Pismo ste naslovili na Ustavno sodišče in name kot trenutnega predsednika. Zato me preseneča in resnično čudi zadnji odstavek pisma, v katerem se spuščate na nivo osebnega in podajate Vaše osebne ocene moje osebnosti oziroma mojih stališč. Ne vem sicer, od kod Vam to spoznanje. Ni pa skrito, kaj in kje sem v svoji karieri delal. Tudi odvetnik sem bil, pa čeprav samo eno leto. Nisem pa priletel na mesto ustavnega sodnika iz politike, saj sem politiko zapustil leta 2000, za sodnika pa sem bil izvoljen leta 2007.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄34

Vlada pritrdila mnenju Varuha, ki že šest let ugotavlja nezakonito ravnanje stanovanjske inšpekcije

Avtor ni naveden, 1.9.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2016Stanovanjska inšpekcija pri Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP) ni sledila mnenju Varuha, da mora nadzirati izvrševanje predpisov s področja stanovanjskih razmerij brez omejitev glede na vrsto lastnine večstanovanjske stavbe. Stanovanjska inšpekcija je namreč svoje pristojnosti omejevala zgolj na večstanovanjske stavbe v etažni lastnini, za kar po mnenju Varuha ni najti zakonske podlage.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄34

Vključevanje slike in imena otrok v satirično rubriko

Avtor ni naveden, 4.9.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2014Varuh je v zvezi z objavljeno fotografijo otrok slovenskega politika v mediju na Novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (NČR) podal prijavo kršitve 19. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (Kodeks).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄34

Odločitev o barvi las osebe, stare petnajst let

Avtor ni naveden, 4.9.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2014Eden od staršev je Varuha prosil za stališče, pri kateri starosti se otrok lahko samostojno odloča za barvo las.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄34

Pooblastilo predstojnika za odločanje v upravnem postopku

dr. Iztok Rakar, 4.9.2014

Uprava

dr. Iztok Rakar, Pravna praksa, 34/2014Upravni postopek je skupek dejanj, ki naj privede do odločitve v upravni zadevi. V okviru organa posamezna dejanja opravljajo posamezniki, ki so tam zaposleni oziroma imenovani. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) loči dve vrsti pooblastil, in sicer pooblastilo za vodenje postopka in pooblastilo za odločanje. V individualno vodenih organih ima pooblastilo za odločanje predstojnik organa, pooblastilo za odločanje pa vključuje tudi pooblastilo za vodenje postopka. Predstojnik lahko ti dve vrsti pooblastil prenese na druge uradne osebe v organu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄34

Novi izzivi informacijskega pooblaščenca

Mojca Prelesnik, 4.9.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Uprava

Mojca Prelesnik, Pravna praksa, 34/2014Informacijski pooblaščenec je varuh zasebnosti in hkrati zagovornik javnosti. V prejšnjih letih so se njegove pristojnosti širile, v prihodnosti pa so pred njim novi izzivi na obeh pravnih področjih, vsi večinoma povezani s sodobnimi tehnologijami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Švica zapira vrata tudi za otroke

dr. Andreja Tratnik, 5.9.2013

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 34/2013Trije kosovski otroci že nekaj let živijo nezakonito v Švici s staršema, ki imata dovoljenje za stalno prebivanje, in bratcem, ki se je tam rodil. Dva od njih obiskujeta šolo in sta dobra učenca. Tretji je postal polnoleten in zaradi svojega položaja ne more dobiti zaposlitve, zato je še vedno odvisen od staršev. Vsi so se v švicarsko okolje dobro integrirali, vendar jih Švica noče sprejeti. Kaj pa o tem pravi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki v sklopu 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) odloča tudi o pravici do združitve z družino?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Obiski otrok priprtih oseb

Avtor ni naveden, 5.9.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2013Varuh je v zadnjem času obravnaval nekaj pobud, ki se nanašajo na obiske otrok priprtih oseb. Tako ga je eden od pripornikov seznanil, da mu razpravljajoča sodnica med trajanjem pripora ne dovoli obiskov štiriletnega sina, čeprav sta zelo navezana drug na drugega. Sodnica, ki je obravnavala njegovo kazensko zadevo, je namreč ocenila, da bi bil obisk očeta v okolju, v katerem so pripornikom omejene človekove pravice, za tako mladega otroka škodljiv. Svojo odločitev je predsednica senata oprla tudi na Ustavo RS, po kateri uživajo otroci posebno varstvo, in na mednarodne konvencije s področja varovanja otrokovih pravic. Pri tem pa je upoštevala tudi okoliščine, ki izhajajo iz podatkov v spisu o obtoženčevi predkaznovanosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Naj žvižgajo, žvižgači!

mag. Rosana Lemut Strle, 5.9.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

mag. Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 34/2013Moderni Prometeji in Robini Hoodi niso junaki, ki bogovom kradejo ogenj in bogatašem denar. Časi se spreminjajo in ljudje ogenj že imamo, v glavnem tudi osnovno hrano za preživetje. Novodobni junaki stremijo k zadovoljevanju drugačne lakote. Kradejo informacije. Ljudi želijo razsvetliti na drugačen način, jih rešiti iluzij o starševski skrbi države. Večino vodijo plemeniti nagibi razkrivanja resnice, nekatere tudi manj častne namere. Naj bodo v naših očeh videni kot izdajalci, naivneži, preračunljivci ali iskalci svojega trenutka slave, so vsaj v nekem delu tudi junaki današnjega časa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Obsojeni Božiček

dr. Matej Avbelj, 5.9.2013

Človekove pravice

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 34/2013Nedavno tega sem kramljal s kolegom iz gimnazijskih časov, za katerega je že tedaj veljala javna tajna, da rad leta za tujimi krili, za katerih razvajanje mu ni škoda nobenega evra. Pripovedoval mi je, ves razžaljen, kako je pred kratkim v družbi njegovih kolegov popolnoma iz konteksta (brez kakršnegakoli pojasnila, nagovora ali vprašanja) k njemu pristopila njegova žena in mu pribila, da ima dovolj njegovega nenehnega laganja in zapravljanja družinskih prihrankov ter da si zato lahko kar iz glave izbije, da bi bila z njim še kdaj intimna. Ves ogorčen mi je dejal, da bi jo najraje tožil po 158. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) zaradi kaznivega dejanja razžalitve. V navalu krohota sem mu to odsvetoval, češ da se mu bodo še krave smejale. Kmalu zatem pa mi je v roke prišel Sklep Višjega sodišča v Ljubljani II Kp 15366/2011 v zadevi Furlan. Ko sem ga prebral, sem spoznal, da sem kolegu očitno napačno svetoval. Poglejmo zakaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Novela ZMZ-C

Irena Vovk, 6.9.2012

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012Predlog novele Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C), ki ga je 30. avgusta sprejela Vlada, ZMZ dopolnjuje s prenosom neobvezne določbe Direktive 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah, na podlagi katere bi se v nacionalni zakonodaji vzpostavila podlaga za ugotavljanje starosti mladoletnikov brez spremstva v primeru dvoma v dejansko starost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Pacienti v Enoti za forenzično psihiatrijo brez bivanja na svežem zraku

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012Št. 2.0-6/2012, 9. avgust 2012 Varuh je kot velik napredek na področju duševnega zdravja obsojencev in pripornikov iz vse Slovenije pozdravil odprtje Enote za forenzično psihiatrijo v okviru psihiatričnega oddelka v UKC Maribor avgusta 2011. Enota je (končno) začela delovati v začetku junija 2012. V njej obravnavajo tako paciente z izrečenim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva kot tudi osebe, ki prestajajo kazen zapora ali je zoper njih odrejen pripor ter s takim statusom potrebujejo psihiatrično zdravljenje v bolnišnici.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄34

Zamuda pri predčasnem prestajanju kazni zapora zaradi napake sodišča

Avtor ni naveden, 8.9.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2011Pobudnik je 22. februarja 2011 na Okrožno sodišče v Ljubljani podal zahtevo za predčasen nastop kazni zapora. Sodišče je zahtevi ugodilo s sklepom z dne 2. marca 2011. Pobudnik je zato pričakoval zgolj še obvestilo o nastopu kazni zapora, vendar je po 14 dneh prejel še en sklep sodišča (izdan 14. marca 2011), s katerim je bil obveščen, da je pri pisanju prvega prišlo do napake, ker je bil napačno naveden rok za podajo pritožbe. Za posredovanje Varuha je zaprosil, ker še ni bil oddan v zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄34

Ustavnopravni vidiki občinskega premoženja (O posledicah „ankaranske“ odločbe v praksi

Miloš Senčur, 8.9.2011

Ustavno sodišče

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 34/2011Upravno sodišče je v upravnem sporu med Občino Ankaran in Mestno občino Koper (MOK) ugodilo zahtevi prve za izdajo začasne odredbe v zvezi z njeno tožbo zoper sklep župana koprske občine o objavi razpisa javne dražbe za prodajo nepremičnin, ki ležijo na območju naselja Ankaran. S sklepom Upravnega sodišča je bila izvršitev javne dražbe zadržana do pravnomočne odločitve v upravnem sporu. Obrazložitev sklepa temelji na ugotovitvi, da je bila na območju MOK z odločbo Ustavnega sodišča ustanovljena nova Občina Ankaran in da gre v tem primeru za še nerazdeljeno skupno premoženje, s katerim v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) opravljajo posle rednega upravljanja organi občine, na območju katere je premoženje, ob soglasju obeh občin z območja prejšnje občine. Tako stališče odpira več vprašanj, zlasti pa se zdi, da je z njim poseženo v spoštovanje ustavnega načela lokalne samouprave oziroma njenih bistvenih sestavin. V praksi bi to lahko v prihodnje pomenilo možnost nastanka neprijetnih posledic za delovanje konkretne lokalne skupnosti pri zadovoljevanju potreb in interesov lokalnega prebivalstva.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

2018(5) 2017(6) 2016(2) 2014(4)
2013(4) 2012(2) 2011(4) 2010(2)
2008(3) 2007(2) 2006(6) 2005(3)
2003(7) 2001(5) 2000(7) 1999(5)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG HI J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov