O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Temeljne (človekove) pravice: pravna ali posebna znanstvena panoga?

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Človekove pravice

, Pravna praksa, 5/1995Na zadnjih Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu - oktobra 1994 - je dr. Marijan Pavčnik ponudil v razpravo tudi naslednje vprašanje: ali je mogoče govoriti o temeljnih pravicah kot o posebni pravni panogi ali kot o drugi sistemizacijski enoti? Svojo pobudo je v nadaljevanju razložil takole:
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Ustavno pravo Republike Slovenije

dr. Tone Strojin, 16.3.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Tone Strojin, Pravna praksa, 5/1995Zajetno knjigo Ustavno pravo Republike Slovenije - posebni del (332 strani) je založila in izdala Pravna fakulteta Maribor, tiskala pa Dravska tiskarna v Mariboru. Je kolektivno delo treh avtorjev - dr. Janka Rupnika, dr. Rafaela Cijana in mag. Boža Grafenauerja, čeprav bi bilo umestno vsaj v kazalu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Zakonodajno odločanje

dr. Marijan Pavčnik, 16.3.1995

Državni zbor in državni svet

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 5/1995Pravni filozof Rudolf von Jhering je ob neki priliki zapisal, nazakonodajalec misli kot modrec in govori kot kmet (beri: piše v jeziku, ki je klen, barvit, razumljiv). Gre za ideal, ki se mu lahko zdaj bolj in zdaj manj približamo, a ga nikoli ne moremo doseči. Če ta ideal ni dosegljiv niti v razvit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Zavarovanje pravic denacionalizacijskih upravičencev

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 5/1995Drugi odstavek 15. člena v zvezi z 11. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij nista v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Nepopolna vloga

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 5/1995Če v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, kljub pozivu sodišča, vlagatelj ne predloži pooblastila za zastopanje v postopku, se šteje njegova vloga kot njegova lastna pobuda. Sklep US RS, št. U-I-38/94 z dne 2. 2. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Odškodninski sklad

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Skladi

, Pravna praksa, 5/1995Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu oziroma njegove določbe 9., 10., 11. in 12. člena niso v neskladju z ustavo. 1. Zakonodajalec je Republiki Sloveniji in občinam kot lokalnim skupnostim z lastninjenjem in privatizacijo stanovanj in stanovanjskih hiš po stanovanjskem zakonu uzakonil izredni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Pogoji za vložitev ustavne pritožbe

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 5/1995Ustavno sodišče ne more sprejeti ustavne pritožbe v obravnavo pred izčrpanjem rednih pravnih sredstev; zato preuranjeno vloženo ustavno pritožbo ustavno sodišče zavrže. Sklep US RS, št. U-I-18/94 z dne 17.1.1995 Zoper sklepe, zoper katere ni možna posebna pritožba, tudi ni dovoljena posebna us...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Prenehanje skladov skupnih rezerv-prevzem pravic in obveznosti

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Skladi

, Pravna praksa, 5/1995Niso v neskladju z ustavo določbe 3. člena zakona o prenehanju zakona o skladih skupnih rezerv in o prenehanju delovanja skladov skupnih rezerv (Ur. l. RS, št. 30/91 ). Ni v neskladju z ustavo določba zakona, po kateri prevzamejo sredstva, pravice, obveznosti, arhiv in dokumentacijo skladov skupn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Referendum in ljudska iniciativa

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 5/19951. Člen 9 zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ni v neskladju z ustavo. 2. Člen 10 istega zakona se razveljavi. 3. Drugi odstavek 15. člena istega zakona ni v neskladju z ustavo, kolikor proti odločitvi Državnega zbora, da referenduma ne razpiše, ne zagotavlja ustreznega sodnega varstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Ustavno pravo Republike Slovenije

dr. Miroslava Geč-Korošec, 16.3.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miroslava Geč-Korošec, Pravna praksa, 5/1995Soavtorji: redni prof. dr. Janko Rupnik, izredni prof. dr. Rafael Cijan in višji predavatelj mag. Božo Grafenauer so napisali obsežno delo v dveh delih z naslovom "Ustavno pravo" oz. "Ustavno pravo Republike Slovenije". Prvi, splošni del, je izšel v založbi Pravne fakultete Univerze v Mariboru le...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Prevoz nevarnih snovi

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 5/1995Zakon o prevozu nevarnih snovi ni v neskladju z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Ur. l. SFRJ - Mednarodne pogodbe - št. 61 /70, 59/72 in 8/77). Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga vsebuje minimalne standarde za prevoz nevarnih snovi i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

O nekaterih vojaških določbah nove slovenske kazenske zakonodaje

Damjan Korošec, 16.3.1995

Obramba, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 5/1995Nova slovenska kazenska zakonodaja vsebuje več določb, ki z izrazitim poudarjanjem pomena vojske, vojaškega roka,(*1) vojaških vaj, vojakov in vojaške poslušnosti odpirajo filozofska, politična in še posebej tudi nelagodna pravno- teoretična vprašanja. Mnoga od njih smo si sicer tiho ali glasneje za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Ustavno sodišče je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 5/1995Na seji 16. februarja: * 101. čl. Zakona o upravi (Ur. list RS, št. 67/94) * Zakon o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS, št. 48/94) * Zakon o parlamentarni preiskavi * Sodni poslovnik za redna sodišča (Ur. list SRS, št. 26/78, 20/88 in 2/89) ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Sprememba zazidalnega načrta

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 5/1995Veljavni zazidalni načrt se lahko spremeni oziroma dopolni le po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem (43. člen zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Lastninjenje - mandat delavskega sveta

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 5/1995Družbeno podjetje je v zadnji fazi lastninskega preoblikovanja. Dosedanjemu delavskemu svetu bo potekel mandat meseca marca letos. Ali je za to prehodno obdobje, ki bo trajalo le nekaj mesecev, potrebno izvesti nove volitve, ali pa se lahko dosedanjemu delavskemu svetu podaljša mandat? Podaljšanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Lastninjenje trajnih delovnih skupnosti samostojnih kulturnih delavcev

Andrej Simonič, 16.3.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Kultura in umetnost

Andrej Simonič, Pravna praksa, 5/1995V pp, št. 4/95 je bil objavljen članek Stanislava Maurija o vprašanju lastninskega preoblikovanja trajnih delovnih skupnosti samostojnih kulturnih delavcev, ustanovljenih na podlagi zakona o samostojnih kulturnih delavcih (Ur. list SRS, št. 9/82).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Lastninjenje

Andrej Simonič, 16.3.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 5/1995Kateri organ privatizirane d.d. je pristojen za uskladitev splošnih aktov s statutom in za sprejem novih splošnih aktov? Pristojna je uprava. Soglasje nadzornega sveta ni potrebno. Po vpisu lastninskega preoblikovanja v sodni register lahko skupščina privatizirane družbe, na podlagi določb ZGD o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Lastninjenje

Andrej Simonič, 16.3.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 5/1995Ali je obvezna združitev delnic z različnimi oznakami v delnice s skupno oznako v trenutku, ko za njihove imetnika prenehajo veljati omejitvene določbe iz ZLPP, ali pa je to povsem avtonomna odločitev organov družbe? Vse delnice, izdane v postopkih lastninskega preoblikovanja (razen delnic, ki se...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Položaj ministra in njegova odgovornost

dr. Franc Grad, 16.3.1995

Vlada

dr. Franc Grad, Pravna praksa, 5/1995Z novo slovensko ustavo je bil uveden tudi nov sistem organizacije državne oblasti in sicer parlamentarni sistem. Vendar ni bil uveden v klasični obliki, temveč se je zgledoval po nemški ureditvi, ki v določeni meri odstopa od klasičnih modelov. Slovenska ustava je dodala k temu še nekaj odstopov od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Lastninjenje

Andrej Simonič, 16.3.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 5/1995Kakšno je stališče Agencije za privatizacijo glede določbe o odobrenem kapitalu (328. člen ZGD) v aktu o lastninskem preoblikovanju z vsebino statuta delniške družbe. Splošno znano stališče Agencije je, da v akt o lastninskem preoblikovanju z vsebino statuta delniške družbe ni dopustno vnašati do...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
1995(20)
> Marec(20)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJK LMNOP QRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov