O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 19 (od skupaj 19)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄12-13

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 29.3.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o probaciji (ZPro) (Ur. l. RS, št. 27/17) - velja od 17. junija 2017, uporabljati se začne 1. aprila. 2. Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT) (Ur. l. RS, št. 55/17) - velja od 21. oktobra 2017, uporabljati se
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄12-13

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 29.3.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2018 21. marec - obvestilo predsednika Republike Slovenije, da Državnemu zboru ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade. 22. marec - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije, - predlog zakona o ratifikaciji
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄12-13

Ustavnopravni NE! - novemu poskusu lomastenja po ustavi

Avbelj Matej, Toplak Jurij, Teršek Andraž, 29.3.2018

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Matej Avbelj, dr. Jurij Toplak, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 12-13/2018Ustavni zakon, ki ga želi sprejeti slovenska parlamentarna strankarska politika je nov primer državniško in ustavnopravno popolnoma napačnega pristopa. Predlog ni združljiv s temeljnimi postulati slovenske ustave, predvsem zasebno lastnino, svobodno gospodarsko pobudo, mejo med oblastvenim in zasebnim, sistemom zavor in ravnovesij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄12-13

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.3.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 173. redni seji (21. marec 2018): - predlog zakona o spremembi Zakona o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov, - predlog zakona o ratifikaciji Spremembe 124. č
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄12-13

Ponovno brez odgovora na peticijo

Avtor ni naveden, 29.3.2018

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2018Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval, da ni prejel odgovora na peticijo, ki jo je naslovil na Vlado Republike Slovenije (Vlada) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Problematika (pre)splošno opredeljenih omejitev delovne zmožnosti

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Pobudnik (delavec) je na Inšpektorat RS za delo (IRSD) podal prijavo zoper svojega delodajalca (invalidsko podjetje), saj je menil, da je ta s prestavitvijo na drugo lokacijo znotraj poslovne stavbe, v kateri mora delavec opravljati delo, kršil omejitve, ki izhajajo iz odločbe Zavoda RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Mednarodni protipravni odvzem otroka - učinkovitost delovanja centralnega izvršilnega organa

mag. Maša Peteržinek, 30.3.2017

Človekove pravice

mag. Maša Peteržinek, Pravna praksa, 12-13/2017Z razvojem sodobne družbe, ki omogoča hitra potovanja od točke a do točke b, je prebivalstvo na celotni zemeljski obli postalo bolj mobilno, pa naj gre za preživljanje prostega časa ali za izvajanje delovnih obveznosti. Prav tako je eden izmed razlogov preseljevanja iskanje ekonomskega preživetja, kar je posledica gospodarskih razmer. Ljudje zapuščajo svoje domove in se selijo v kraje, kjer so prisotne potrebe po delovni sili. Razlog preseljevanja narodov so tudi izredna vojna stanja v določenih državah. Skladno s tem so začele naraščati zakonske in zunajzakonske zveze različnih nacionalnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Zaradi obsega zahteve bi bilo ovirano delo sodišča

Alenka Dolinšek, 30.3.2017

Uprava

Alenka Dolinšek, Pravna praksa, 12-13/2017Prosilci so 7. februarja 2017 na Upravno sodišče vložili zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. V njej so zahtevali javno objavo vseh tožb, odgovorov na tožbe, vse pripravljalne vloge in ostale vloge strank ter sklepe, sodbe in ostale odločbe zunanjega oddelka Upravnega sodišča v Mariboru v vseh zadevah, ki so pripadle na sodišče v letu 2016 in ki so bile rešene v letu 2016. Nadalje so zahtevali objavo vseh vlog in sodnih odločb tudi v bodoče. Celotna zahteva prosilcev je bila objavljena v Pravni praksi, zato sodišče kot odgovor objavlja bistvene argumente iz odločbe, ki je bila izdana 14. marca 2017.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Kršitev pritožnikove pravice do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Tretji odstavek 61. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 29/11 - UPB8, 21/13, 111/13 in 32/16) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Ustavna pravica do gotovine

dr. Janja Hojnik, 24.3.2016

Človekove pravice

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 12-13/2016Kljub hitri digitalizaciji vseh področij našega delovanja je, upoštevajoč število transakcij, gotovinsko plačevanje v evrskem območju še zmeraj prevladujoče - če upoštevamo dejansko vrednost teh transakcij, pa so digitalne transakcije že zasenčile bankovce in kovance. Upoštevajoč skokovit porast bankomatov in bančnih kartic v zadnjem desetletju, je bilo na zadnjem zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma slišati, da bo zaradi novih finančnih instrumentov, vključno z virtualnimi valutami, kakršna je bitcoin, pa tudi zaradi drugih digitalnih tehnologij, ki omogočajo plačilo brez gotovine, gotovina v desetih letih zgolj še stvar zgodovine. Nekateri bančniki pravijo, da je gotovina zelo neučinkovita in jo je zato treba iztrebiti, pri družbi PayPal pa poudarjajo naraščajočo digitalizacijo denarja, ki bo "neizogibno" pripeljala do ukinitve gotovinskega poslovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Zakaj bi kazalo spremeniti mesto za objavljanje sklepov o prenehanju društev?

Jelka Lugarič, 24.3.2016

Uprava

Jelka Lugarič, Pravna praksa, 12-13/2016Društvo preneha po volji članov ali na druge načine, določene v Zakonu o društvih (ZDru-1). Po njem, razen določenih izjem, sprejmejo člani društva sklep o prenehanju društva ali pa prenehanje društva ugotovi pristojni organ, ki akt o prenehanju društva objavi na oglasni deski organa in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje državnih organov. Če smo upnik društev, nas utegne zanimati, kje in kako si lahko sklepe o prenehanju društev ogledamo, ne da bi morali fizično obiskati upravne enote.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Pravica do stavke

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Prvi odstavek 99. člena Zakona o obrambi ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Ureditev prometa oziroma parkiranja

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Točke 1, 2, 4 in 5 prvega odstavka 3. člena Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Samoprijavitelji in uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz delovnega razmerja iz tujine

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Pobudnik, zaposlen v Avstriji, je v letu 2014 predložil davčno napoved na podlagi samoprijave za pet let nazaj (2009-2013). Odmere za dohodnino so prihajale vsake tri tedne, povračila državi so znašala med 400 in 800 evri, razen za leto 2010, ko so obračunali več kot 6.000 evrov davčne obveznosti. Kot je izhajalo iz priložene odločbe, davčni organ kar naenkrat kot davčne olajšave ni več upošteval stroškov prevoza na delo in z dela ter prehrane med delom. Pobudnik se je najprej pritožil na Ministrstvo za finance, a ni uspel, zato se je obrnil še na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Prvi narok za glavno obravnavo razpisan skoraj 21 mesecev po vložitvi tožbe v individualnem delovnem sporu

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Zaradi dolgotrajnosti reševanja tožbe, ki jo je pobudnica v individualnem delovnem sporu vložila v letu 2013 na Delovno sodišče v Mariboru, se je obrnila na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Kolokvij in seminar o človekovih pravicah

mag. Vid Jakulin, 25.6.1992

Človekove pravice

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 12-13/1992Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je v sodelovanju z Direktoratom za človekove pravice Sveta Evrope 10. in 11. junija v Ljubljani organiziral kolokvij z naslovom "Slovenija in evropska konvencija o človekovih pravicah", 12. junija pa informativni seminar o izvajanju evropske k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Denacionalizacija - nedopustno razpolaganje

Alojz Flack, 25.6.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 12-13/1992Ali se imetniku stanovanjske pravice lahko proda stanovanje v objektu, ki je bil pred vojno last cerkve, med vojno so ga zaplenili Nemci, po vojni pa je bil objekt podržavljen kot premoženje okupatorja, cerkev pa v roku, ki je bil takrat določen, ni zahtevala vrnitve premoženja? Po določbi 88. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Ustavno sodišče RS v mednarodni izmenjavi podatkov o ustavnosodni praksi

dr. Arne Mavčič, 25.6.1992

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 12-13/1992Ustavno sodišče Republike Slovenije se od 4. junija 1991 vključuje v mednarodno dokumentacijsko mrežo ustavnih sodišč in s tem po vezani projekt mednarodnega dokumentacijskega centra za področje ustavnega sodstva ter mednarodne baze podatkov za ustavno sodstvo. Ta dejavnost poteka vzporedno z razšir...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Slovenija in Evropska konvencija o človekovih pravicah

dr. Ljubo Bavcon, 25.6.1992

Človekove pravice

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 12-13/1992Z mednarodnimi priznanji in s sprejemom med članice OZN so se Sloveniji odprle priložnosti za vključitev v različne oblike mednarodnega sodelovanja na svetovni in na regionalnih ravneh na številnih področjih od ekonomskih, socialnih, političnih in pravnih do humanitarnih. Seveda pa gre za zdaj bolj ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12-13

Leto objave

2018(5) 2017(4) 2016(6) 1992(4)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B CĆČD ĐEF GH IJ KL M NOP QRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov