O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Kazenska obsodba zaradi blokade ceste v znak protesta v neskladju z ustavo

Maja Smrkolj, 21.4.2011

Človekove pravice, Ustavno sodišče

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 15-16/2011Zbor treh sodnikov prvega senata nemškega Zveznega ustavnega sodišča (Bundesverfassungsgericht) je odločil, da je kazenska obsodba zaradi blokade ceste s sedenjem v znak protesta na podlagi določil o prisiljenju poseg v pritožnikovo svobodo zbiranja iz prvega odstavka 8. člena nemške ustave (Grundgesetz). Ni pa kot neskladne z ustavo in prepovedjo uporabe analogije zavrnil tudi prakse Zveznega vrhovnega sodišča (Bundesgerichtshof), da se kot kazniva na podlagi določbe o prisiljenju iz § 240 nemškega kazenskega zakonika obravnavajo dejanska stanja, pri katerih ni storilec tisti, ki uporabi oziroma zagrozi s silo, temveč do uresničitve dejanskega stanja prisile pride šele prek storilčevega vplivanja na drugo osebo (t. i. Zweite-Reihe-Rechtsprechung - sodna praksa druge vrste).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Odločbe Ustavnega sodišča so obvezne

Irena Vovk, 21.4.2011

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011"Vladavina prava in stabilnost institucij sta v času, v katerem živimo, zelo pomembni. Lahko rečem, da je Ustavno sodišče v preteklem letu delovalo dobro in uspešno. Nekoliko smo sicer razočarani, ker predlagana sprememba Ustave, ki bi privedla do nadaljnje razbremenitve Ustavnega sodišča glede odločanja o manj pomembnih zadevah, v Državnem zboru ni dobila ustrezne politične podpore," je 13. aprila na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi poročila o delu Ustavnega sodišča (US) v letu 2010, dejal predsednik sodišča dr. Ernest Petrič. Tako lahko tudi na podlagi podatkov o delu v letu 2010 ugotovimo, da problem ostaja
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Življenjske razmere oseb na varovanih oddelkih

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Pobudnica, katere sin je mlajša oseba z duševno motnjo, ki je bil na podlagi sklepa sodišča sprejet v posebni socialnovarstveni zavod, je Varuha seznanila najprej s povsem neustreznimi pogoji, v katerih zdaj prebiva njen sin, hkrati pa je opozorila na pomanjkanje prostora za institucionalno varstvo mlajših oseb z duševno motnjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Za ustrezen položaj slovenske manjšine

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Pravni forum za manjšine pri Zvezi društev pravnikov Slovenije je na drugi seji 12. aprila 2011 v Ljubljani sprejel ob obravnavi osnutka Ustavnega zakona Republike Avstrije za pravno ureditev narodnih skupnosti v Avstriji naslednje ugotovitve, stališča in predloge:
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Razkrivanje nepravilnosti - pro bono publico?

mag. Mirko Pečarič, 21.4.2006

Uprava

mag. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 15-16/2006Kultura tajnosti je (bila) modus operandi držav skozi stoletja. V dobi globalizacije in informacijske družbe ne moremo več uporabljati enakega pristopa varovanja. Države morajo nuditi informacije, razkrivati svoje napake, jih odpravljati in tako vzdrževati svojo legitimnost. Institut razkrivanja nep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Investicijski skladi v Italiji

Boštjan Koritnik, 21.4.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 15-16/2006Ustanavljanje in delovanje odprtih investicijskih skladov je bilo v Italiji pravno uokvirjeno in s tem dovoljeno šele z zakonom št. 77 z dne 23. marca 1983, nadzor pa je prevzela komisija za gospodarske družbe in borzo (CONSOB).1 Začetek v 80. letih je bilo sicer obdobje siceršnje zakonodajne neakti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Preludij demokracije

mag. Maja Brkan, 21.4.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Človekove pravice

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 15-16/2006Izšla je knjiga avtorjev mag. Polone Pičman Štefančič in mag. Andraža Terška Preludij demokracije: civilna družba in svoboda javnega komuniciranja (zbirka Manet Pravne fakultete v Ljubljani, 2005, 296 strani). Uvodoma se kaže ustaviti pri tistem, kar najprej pritegne pozornost - naslovu. Zakaj pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Kdo naj odloča o svobodi govora v sodni dvorani?

Katarina Zidar, 21.4.2006

Človekove pravice

Katarina Zidar, Pravna praksa, 15-16/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in ne odražajo stališč institucije, v kateri je zaposlena. Kyprianou proti Cipru, št. 73797/01, 15. december 2005 Če je pokazatelj demokratičnosti neke države raven spoštovanja svobode izražanja, je mogoče temu prišteti tudi pomen, ki ga im...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Zbogom Poročevalec!

Alenka Leskovic, 21.4.2006

Državni zbor in državni svet, Javno obveščanje

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 15-16/2006Letošnji Veliki petek, 14. aprila 2006, je bil žalosten dan tudi za slovensko tiskano besedo. Državni zbor Republike Slovenije je izdal zadnjo številko Poročevalca na rotacijskem papirju ter s tem zaključil več kot tridesetletno obdobje pisnega seznanjanja javnosti z dogajanjem na Šubičevi 4 v Ljubl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Prostorski plan ni akt civilnega prava

Avtor ni naveden, 21.4.2006

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 15-16/2006Sklep US RS, št. U-I-255/04 z dne 2. 3. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen leta 1998 (Ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Nadzor nad drugimi osebami

Avtor ni naveden, 21.4.2006

Ustavno sodišče, Banke in hranilnice

, Pravna praksa, 15-16/2006Sklep US RS, št. U-I-185/05 z dne 2. 3. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 171. člena Zakona o bančništvu (Ur. l. RS, št. 7/99, 59/01, 55/03, 110/03 - ur. p. b., 42/04 in 104/04 - ur. p. b.) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Uvesti nov tip postopka

Avtor ni naveden, 20.5.2004

Uprava

, Pravna praksa, 15-16/2004Zaradi vsega navedenega menim, da je v RS potrebno uvesti nov tip kazenskega postopka, in sicer akuzatorni kazenski postopek (upoštevaje vse pozitivne izkušnje in pridobitve anglo-ameriškega(*1) kazenskega postopka). Temu nujno sledi uvedba načela kontradiktornosti, pojmovanega v širšem smislu, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Dvomljiva ureditev policijskega pridržanja

mag. Bećir Kečanović, 20.5.2004

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 15-16/2004Naslov je povzet po oceni iz letošnjega Poročilu varuha človekovih pravic, po kateri je ureditev policijskega prijetja in pridržanja po 44. členu ZPol-B dvomljiva tudi s stališča varstva osebne svobode po 19. členu ustave. S tem se je v določeni meri mogoče strinjati, argumenti, na katerih ocena tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Mučenja v Iraku -- do kod sega odgovornost?

Dean Zagorac, 20.5.2004

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dean Zagorac, Pravna praksa, 15-16/2004Pred slabim mesecem je svet obkrožila fotografija Iračana z vrečo na glavi, odročenimi rokami in s pripetimi žicami na ude, ki stoji na majhnem zaboju. Kmalu je sledila še cela serija enako grozljivih fotografij iz zapora pod ameriško oblastjo Abu Ghraib blizu Bagdada, iz katerih je razvidno mučenje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu RS v EU

Irena Vovk, 20.5.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2004Pravna fakulteta v Ljubljani je v sodelovanju z inštituti za primerjalno pravo, javno upravo in delo pri ljubljanski PF, s Pravno fakulteto v Mariboru ter Delegacijo Evropske komisije v Ljubljani od 21. do 23. aprila v Portorožu pripravila mednarodno konferenco Slovensko pravo in gospodarstvo ob vst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Nezdružljivost opravljanja javne funkcije z drugimi in pridobitno dejavnostjo

Nina Radulovič, 20.5.2004

Uprava

Nina Radulovič, Pravna praksa, 15-16/2004Zakon o preprečevanju korupcije Konec prvega letošnjega meseca je pričel veljati Zakon o preprečevanju korupcije (ZKPor -- Ur. l. RS, št. 2/04) in z njim nova ureditev področja nezdružljivosti opravljanja javne funkcije z drugimi funkcijami in s pridobitno dejavnostjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄15-16

Država

dr. Marko Novak, 24.4.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 15-16/2003Terminološki problem, ki ga obravnavamo v pričujočem kotičku, sicer ni tako zelo pereč, kot so bili nekateri prejšnji. A vendarle določene praktične izkušnje govorijo o tem, da gre lahko za nekatere nejasnosti, ki jih je treba razrešiti oziroma vsaj pojasniti. Govorimo torej o državi kot o politično...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Referendum, med idealom in realnostjo

dr. Ciril Ribičič, 25.4.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 15-16/2002Ustavne teme (9) "... takšen ali drugačen poseg v ustavno opredeljene institute referenduma ali ljudske iniciative bi vsekakor pridobil na legitimnosti šele s potrditvenim ustavnim referendumom." (dr. Miro Cerar, Razmerje med neposredno in posredno demokracijo v slovenski ustavni ureditvi, Javna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Ustava Evrope

Irena Vovk, 25.4.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2002"Ali nova oblačila imajo cesarja?" in druge razprave o evropski integraciji Knjiga Ustava Evrope, ki je pred kratkim izšla pri založbi ljubljanske pravne fakultete, je zbornik najpomembnejših razprav Josepha H. H. Weilerja, enega najuglednejših strokovnjakov za pravo EU. Razprave, ki so bile napi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Ustavno sodišče RS: Urejanje prostora - usklajevanje občinskih z državnimi planskimi akti

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 15-16/2002Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 in Ur. l. RS, št. 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01) in zakon o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št. 18/84 in 15/89) se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Državni svet: Letos mu predseduje naš Državni svet

Dušan Štrus, 25.4.2002

Državni zbor in državni svet

Dušan Štrus, Pravna praksa, 15-16/2002Združenje evropskih drugih domov "Predlog ustanovitve Združenja evropskih drugih domov ima dva vzroka: prvič, moje trdno prepričanje je, da je dvodomnost velikega pomena in drugič, predstavniška telesa imajo veliko vlogo pri oblikovanju ureditve Evrope." To so bile uvodne besede gospoda Christ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo predloga vlade

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15-16/2002Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predloga Vlade RS Državnemu zboru RS, da ugotovi, da noben od vloženih predlogov za ustanovitev nove občine ne izpolnjuje pogojev, določenih z zakonom (Poročevalec DZ, št. 14/02), se zavržejo. Predlog Vlade RS Državnemu zboru RS, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo (ne)urejenosti zakonske ureditve

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15-16/2002Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 31/93, 65/98 in 66/00), zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/00 in 64/01) in zakona o plačilu škode žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Ustavno sodišče RS: Lastninjenje športnih objektov

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 15-16/2002Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 26., 31. in 34. člena zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

US RS, obravnavane zadeve na sejah

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15-16/200211. in 18. aprila 2002: 1. U-I-252/99: 2. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 43/99). 2. U-I-69/99: zakon o centralnem registru prebivalstva (Ur. l. RS, št. 1/99).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15-16

Leto objave

2011(4) 2006(7) 2004(5) 2003(1)
2002(13)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K L MN OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov