O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Odpiranje rudnikov dragocenih podatkov?

Mateja Prešern, 16.2.2012

Uprava

Mateja Prešern, Pravna praksa, 6-7/2012>Pojem ponovne uporabe podatkov javnega sektorja se je na ravni EU izoblikoval s sprejetjem Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Ponovna uporaba podatkov javnega sektorja pomeni, da organi podatke oziroma dokumente, ki jih zbirajo in pripravljajo v okviru izvrševanja javnih nalog, dajo na voljo za nadaljnjo uporabo posameznikom ali gospodarskim subjektom. Ponovna uporaba predvideva določeno oplemenitenje surovih informacij, torej dodajanje vrednosti (na primer izdelava statistične analize na podlagi surovih statističnih podatkov ali izdelava bonitetnih ocen na podlagi ekonomskih kazalnikov), lahko vključuje tudi založništvo (na primer zemljevidi, avtomobilski navigacijski sistemi), pa tudi vsakršno drugačno izrabo podatkov (izdelava spletnih aplikacij, podatkovno novinarstvo, vremenske napovedi itd.). Veljavni pravni okvir na tem področju po mnenju Komisije ne zadošča, da bi izrabili vse potenciale javnih podatkovnih virov v Evropi. Zato je Komisija decembra 2011 pripravila predlog sprememb Direktive. Z njim si je Komisija zastavila ambiciozne cilje, je pa eden ključnih ukrepov v okviru Digitalne agende in Strategije Evropa 2020 - za pametno, trajnostno in vključujočo rast.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Enako varstvo pravic

Avtor ni naveden, 17.2.2011

Ustavno sodišče, Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6-7/2011Sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 313/2010 z dne 12. februarja 2010, št. ZSV 314/2010 z dne 12. februarja 2010 in št. ZSV 315/2010 z dne 12. februarja 2010 se razveljavijo in zadeve se vrnejo Okrajnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Agencija za upravljanje s kapitalskimi naložbami

Dagmar Komar, 17.2.2011

Uprava

Dagmar Komar, Pravna praksa, 6-7/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Opustitev nadzora nad upravljanjem s stvarnim premoženjem občine

Ferdinand Šteharnik, 11.2.2010

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 6-7/2010Ravnanje uradne osebe občine, ki v nasprotju s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin, odlokom mestne občine in odlokom o ustanovitvi javnega zavoda opusti nadzor nad upravljanjem s stvarnim premoženjem občine in s tem dopusti sklepanje najemnih pogodb brez potrebne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Poseg javnega funkcionarja v avtonomnost izobraževalne ustanove

Ferdinand Šteharnik, 11.2.2010

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 6-7/2010Ravnanje javnega funkcionarja, ki poseže v avtonomnost izobraževalne ustanove in izobraževalnega procesa ter svobodo znanstvenega delovanja in ustvarjanja zato, da vpliva ali poskuša vplivati na sestavo znanstveno-pedagoškega telesa, pristojnega za odločanje o pridobitvi oziroma podelitvi akademskeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Daleč je Amerika

Hinko Jenull, 11.2.2010

Predsednik republike

Hinko Jenull, Pravna praksa, 6-7/2010"/.../ je sedem sodelavcev predsednika skupaj z drugimi osebami naklepalo ovirati uveljavljanje pravice, dajati lažne izjave, objavljati oznanila brez podlage, s ponudbami prizanesljivosti, izvršnih pomilostitev in drugih koristi, skrivnim zbiranjem denarja, da bi kupili njihov molk /.../" (Bob Woo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Zloraba pravice dostopa do informacij javnega značaja

Jasna Rupnik, 11.2.2010

Uprava

Jasna Rupnik, Pravna praksa, 6-7/2010Ozaveščenost javnosti o pravici biti informiran o zadevah splošnega in javnega pomena je vse večja, zato posamezniki vse pogosteje uveljavljajo pravico dostopa do informacij javnega značaja. Organi, ki sodijo med zavezance po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),1 prejemajo vse več...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Simbolna vrednost NPU

mag. Bećir Kečanović, 11.2.2010

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 6-7/2010Ali je pred kratkim ustanovljeni Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki je 1. februarja 2010 dobil tudi nove prostore, zadostno jamstvo, da bo odslej država učinkovitejša v spopadu z najtežjimi oblikami gospodarskega in finančnega kriminala ter korupcije, bo pokazal šele čas. Politiki vsekakor gre p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Pokrajine so nuja

dr. Ivan Žagar, 14.2.2008

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Ivan Žagar, Pravna praksa, 6-7/2008dr. tehniških znanosti, minister, pristojen za področje lokalne samouprave in regionalne politike Ustanovitev pokrajin je v Sloveniji eno pomembnejših notranjepolitičnih vprašanj, saj smo v procesu uresničevanja ustavnih zasnov državne ureditve, ki je utemeljena na decentralizaciji oblasti. V D...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Volitve v Državni svet v Mestni občini Koper

Avtor ni naveden, 14.2.2008

Uprava

, Pravna praksa, 6-7/2008 Odločba US RS, št. Up-3486/07, Up-3503/07 in Up-3768/07 z dne 17. januara 2008 1. Ustavni pritožbi Borisa Popoviča in Marijana Križmana zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Uv 13/2007 z dne 9. novembra 2007 se zavrneta. 2. Ustavna pritožba Janija Bačiča, Karin Felicijan, Igorja Hrvatina, Na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Pravilnost volilnega izida

Avtor ni naveden, 14.2.2008

Uprava

, Pravna praksa, 6-7/2008Ustavno sodišče RS Odločba US RS, št. MP-1/07 z dne 25. januarja 2008 Pritožba zoper sklep Državnega zbora št. 020-02/92-27/190 z dne 22. oktobra 2007 (Ur. l. RS, št. 98/07) se zavrne. Pritožnik sam nosi svoje stroške s pritožbo. Postopek s pritožbo na podlagi 69. člena Zakona o Ustavnem sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Opozorilni predpostopek pri (policijski) uporabi strelnega orožja

Miroslav Žaberl, 14.2.2008

Uprava

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 6-7/2008univ. dipl. pravnik, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS Pred kratkim smo lahko v sredstvih javnega obveščanja spremljali primer, ko je policist po sledenju in prisilni zaustavitvi voznika, ki je skočil iz vozila in začel bežati, izstrelil opozorilni strel. Čeprav je opozorilni predpos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Neustavno reševanje ustavnih problemov?

Tomaž Mavri, 14.2.2008

Ustavno sodišče

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 6-7/2008univ. dipl. pravnik, odvetniški kandidat v Laškem Dne 15. julija 2007 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-A),1 ki v dodanem 55.a členu določa, da ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Reševanje spora o meji na morju

Ljubica Šalinger, 14.2.2008

Uprava, Republika Hrvaška

Ljubica Šalinger, Pravna praksa, 6-7/2008univ. dipl. pravnica, sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Mednarodno pravo morja je že nekaj let področje mednarodnega prava, ki je za Slovenijo zelo pomembno, saj se že od osa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Pridobitev osebnih podatkov s strani pogodbenega sodelavca zavarovalnice

Irena Vovk, 14.2.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-68/2008, 1. februar 2008 Ali sme pogodbeni sodelavec zavarovalnice za potrebe kazenskega postopka pridobiti osebne podatke (o bivališču, zaposlitvah, zavarovalnih policah ipd.) osebe, zoper katero teče kazenski postopek zaradi suma zavarovalniške goljufije, in s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Posredovanje podatkov o diagnozi zavarovalnicam

Irena Vovk, 14.2.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-75/2008/2, 1. februar 2008 Ali so določbe Zakona o zavarovalništvu in pisna pooblastila, ki so jih podali zavarovanci (pacienti) ob sklenitvi zavarovanja, zadostna pravna podlaga, da zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, na njihovo zaht...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄6-7

Ravnanje detektiva v nasprotju z zakonom in s poklicno dolžnostjo varovanja zasebnosti

Mojca Beliš, 14.2.2008

Uprava

Mojca Beliš, Pravna praksa, 6-7/2008komisija za preprečevanje korupcije Načelno mnenje št. 119, 30. januar 2008 Ravnanje detektiva, ki za svoje naročnike pridobiva informacije v nasprotju z zakonom in s poklicno dolžnostjo varovanja zasebnosti, osebnostnih pravic in osebnih podatkov posameznikov pri opravljanju detektivske dejavno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

Spremembe ustave v luči razmerja med politiko in stroko

dr. Miro Cerar, 20.2.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 6-7/2003Kot je sedaj že splošno znano, se nahajamo tik pred spremembo oziroma dopolnitvijo nekaterih temeljnih členov ustave, ki urejajo oziroma bodo v prihodnje urejali mednarodno sodelovanje in povezovanje Republike Slovenije (3., 8., 47. in 68. člen ustave). Ustavna razprava, ki traja že več kot leto dni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

Človekove pravice na tehtnici sodstva

Marta Jelačin, 20.2.2003

Človekove pravice

Marta Jelačin, Pravna praksa, 6-7/2003Država je tista, ki človekove pravice varuje, jih omejuje in jih povrhu vsega še najbolj pogosto krši. Morda je prav zaradi teh v bistvu nezdružljivih funkcij, ki terjajo visoko pravno kulturo in zavest, zaenkrat varstvo človekovih pravic le lepo napisana obljuba, ki se nam razblini, če jo hočemo ud...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

Kadrovski forum javne uprave 2003

Boštjan Kavčič, 20.2.2003

Uprava

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 6-7/2003Pod sloganom "ključ do boljše uprave so ljudje" je GV Izobraževanje 12. februarja pripravilo v Ljubljani posvetovanje Kadrovski forum javne uprave 2003. Z uvodnim govorom ga je odprl dr. Grega Virant, ki je poudaril, da se slovenska vlada trenutno nahaja sredi poteka implementacijskih aktivnosti za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

Posvetovanje o spremembah ustave

Jernej Juren, 20.2.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jernej Juren, Pravna praksa, 6-7/2003Društvo in Katedra PF Ljubljana za ustavno pravo V sredo 12. februarja sta Društvo za ustavno pravo in ustavnopravna katedra Pravne fakultete v Ljubljani organizirala razpravo o spremembah ustave zaradi vključevanja v Evropsko unijo. Posvetovanje je vodil prof. Franci Grad. Glavne točke, ki so se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

DENACIONALIACIJA: Denacionalizacija stavbnih zemljišč in protiustavna razlaga zakona

mag. Jože Požun, 20.2.2003

Denacionalizacija in lastninjenje, Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 6-7/2003Pravni laiki gledajo na življenje pragmatično in ne analizirajo elementov posameznih pravnih norm, razumejo jih pač tako, kot so norme zapisane. Tudi izraz podržavljenje razlagajo enostavno, torej kot odvzem lastnine. Pravilno razlagajo tudi izraz denacionalizacija, torej vrnitev odvzete lastnine bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

LOKALNA SAMOUPRAVA: Pravica do lastne občine?

dr. Janez Šmidovnik, 20.2.2003

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 6-7/2003Prispevek k dograjevanju zakonodaje o lokalni samoupravi Pri pripravi gradiva za novelo zakona oziroma za nov zakon o lokalni samoupravi se postavlja kot eno izmed pomembnih vprašanj, ki jih je treba na novo urediti, tudi postopek za ustanavljanje občin oziroma za spreminjanje meja med občinami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

TEMELJNE PRAVICE: Varnostno preverjanje po zakonu o tajnih podatkih

Gordana Lalić, 20.2.2003

Uprava

Gordana Lalić, Pravna praksa, 6-7/2003Pravica do varstva osebnih podatkov je urejena že v Ustavi Republike Slovenije, ki v 38. členu izrecno določa, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, da je prepovedana uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja, zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo taj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

Suspenz pogodbe o zaposlitvi - zaradi služenja vojaškega roka

Avtor ni naveden, 20.2.2003

Obramba, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6-7/2003V marcu 2003 odhaja delavec - s sklenjenim delovnim razmerjem za nedoločen čas - na služenje vojaškega roka. Kolikšen dopust mu pripada za to leto? Ali tudi regres? V skladu z določbo 51. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l.) v primeru, ko delavec zaradi služenja vojaškega roka ali o...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6-7

Leto objave

2012(1) 2011(2) 2010(5) 2008(9)
2003(11)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG HIJ K L M NOP QR SŠ TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov