O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 133)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Pravni komentar zadeve notar Jože Sikošek proti Notarski zbornici Slovenije (NZS)

dr. Andraž Teršek, 8.3.2018

Politične stranke

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 9/2018Gradivo, ki sem ga prejel v branje, se začne s sklepom o uvedbi disciplinskega postopka št. DK I/2018 z dne 29. januarja 2018 zoper notarja Jožeta Sikoška.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Vlada RS

Avtor ni naveden, 8.3.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 169. redni seji (22. februar 2018): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov, - predlog - Uredba o državnem prostorskem načrtu za Varovan
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 8.3.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2018 20. februar - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. 21. februar - predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači. 22. februar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič, - predlo
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Kako prilagoditi oskrbovano stanovanje potrebam invalidne osebe?

Avtor ni naveden, 8.3.2018

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2018Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnila invalidna oseba, ki je želela kandidirati za oskrbovano stanovanje v upravljanju Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (sklad). V kopalnicah oskrbovanih stanovanj so nameščene zgolj prhe, ki pa pobudniku zaradi njegovih specifičnih potreb ne ustrezajo, saj pri uporabi prhe potrebuje pomoč. Če bi bila nameščena kad, teh težav ne bi imel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Spodbudne številke z ESČP

Toni Tovornik, 8.3.2018

Človekove pravice

Toni Tovornik, Pravna praksa, 9/2018Slovenija je bistveno zmanjšala število zadev, ki čakajo na razsodbo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP), in izboljšala uvrstitev na lestvici držav Sveta Evrope z najmanj nerešenimi zadevami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Javno predstavljanje istospolnega načina življenja

Lena Šutanovac, 8.3.2018

Človekove pravice

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 9/2018Sodba Bayev proti Rusiji je najbrž najbolj kontroverzna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) lanskega leta. Zadeva se nanaša na rusko zakonodajo, ki prepoveduje javno predstavljanje homoseksualnega načina življenja zaradi zaščite mladoletnikov in javne morale. Čeprav je ESČP mnenja, da gre za diskriminatoren ukrep, je ruski sodnik Dedov sodbi priložil obsežno odklonilno ločeno mnenje, v katerem je zadevo, med drugim, primerjal z odločitvijo v zadevi Lautsi proti Italiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 8.3.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2018Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (MVKPZDO) (Ur. l. RS - MP, št. 2/18) - veljati začne 13.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Test DNK - brez objektivnega prekluzivnega roka

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Razveljavi se tretji odstavek 406. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07 - UPB3 in 45/08) v zvezi s tretjim odstavkom 396. člena Zakona o pravdnem postopku, kolikor se nanašata na objektivni rok za vložitev predloga za obnovo pravnomočno končanega pravdnega postopka o ugotovitvi očetovstva iz razloga po 10. točki 394. člena Zakona o pravdnem postopku v primerih, ko je bil z veljavno privolitvijo za oba, (domnevnega) očeta in otroka, opravljen test DNK, ki potrjuje ali zanika biološko vez med njima, predlog za obnovo postopka pa se opira na ta test DNK.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Od sistemske diskriminacije k polni enakopravnosti

Lora Briški, 9.3.2017

Človekove pravice

Lora Briški, Pravna praksa, 9/2017"Zdi se, da je čas, v katerem živimo, trenutek tu in zdaj, prelomen; če ne s širšega družbenega vidika, pa z vidika pravnega urejanja položaja LGBT-parov, njihovih pravic in obveznosti," je zbrane na strokovnem posvetu Pravne svetovalnice LGBT, ki je potekala 22. februarja na PF Univerze v Ljubljani, nagovoril koordinator Pravne svetovalnice LGBT dr. Tilen Štajnpihler Božič. Ob tem je dejal, da navkljub pridržku, po katerem predstavniki vsake dobe svoje delo smatrajo za prelomno pri razvoju nekega področja, zadnja leta zaznamuje prizadevanje študentov PF Univerze v Ljubljani za izboljšanje pravnega položaja LGBT-oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Nekateri vidiki nacionalne podstati Republike Slovenije

Igor Vuksanović, 9.3.2017

Ustavno sodišče

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 9/2017Ustavno sodišče je sprejelo zanimiv sklep, s katerim je zavrnilo pobudo Almirja Talića za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena Zakona o praznikih in dela prostih dnevih (ZPDPD). Sklep je zanimiv, ker je pobudnik državljan Republike Slovenije, ki je musliman (pripadnik islamske verske skupnosti), po nacionalni pripadnosti pa najverjetneje Bošnjak, ki je izpodbijani ureditvi očital, da ga kot muslimana diskriminira, ker upošteva le krščanske verske praznike. Ustavno sodišče je pobudo zavrnilo, jaz pa njegovo odločitev uporabljam kot izhodišče za krajšo razpravo o tem, v kolikšni meri slovenski pravni red dopušča neposredno ali posredno vdiranje elementa nacionalnosti v pravne norme. Pri tem bom ignoriral posebej urejena vprašanja varstva italijanske in madžarske narodne manjšine in se omejil na položaj slovenskih državljanov neslovenske narodne (etnične) pripadnosti, zlasti ko gre za pripadnike narodov nekdanje Jugoslavije, ki se od Slovencev pogosto razlikujejo tako v etničnem kot v religioznem smislu (številni pripadajo pravoslavni ali islamski verski skupnosti).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Kako brez zapletov izbrati generalnega direktorja RTVS?

Igor Kadunc, 9.3.2017

Uprava, Delovna razmerja

Igor Kadunc, Pravna praksa, 9/2017Nedavni razpis za generalnega direktorja RTVS (Radiotelevizija Slovenija) se bo verjetno po dolgem času končal sicer brez izpodbijanja na sodišču, vendar neuspešno, ker noben kandidat ni dobil zadosti glasov. Kljub temu bi dva kandidata (med njimi je tudi moja malenkost), katerih vlogo je Programski svet RTVS ocenil kot nepopolno, lahko odločitev izpodbijala na sodišču z zelo dobrim izgledi za "zmago".
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pobudnik ni prejel pojasnila sodišča

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Pobudnik je Varuhu človekovih pravic (Varuh) posredoval pobudo o nepravilnostih, ki naj bi jih storilo Okrajno sodišče v Ljubljani v izvršilni zadevi opr. št. VL 95021/2008. V tem postopku je sodišče na javni dražbi prodalo pobudnikovo nepremičnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Ničnost sporazuma med sindikatom in vlado - uveljavljanje skupinskega interesa

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Obligacije, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Po sedanji ureditvi od delodajalca ni mogoče zahtevati, da kolektivno pogodbo sklene z vsemi sindikati, ki zastopajo delavce pri delodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

VOKA po predlogu Varuha znova priklopila vodo materi samohranilki

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Na Varuha se je obrnila pobudnica, samohranilka z dvema otrokoma, in prosila za posredovanje zaradi domnevno neutemeljenega odklopa vode. Upravljavec Vodovod-kanalizacija (VOKA) ji je namreč pojasnil, da ji je vodo odklopil zaradi neplačila oskrbe z vodo. Pobudnica dolga ni zanikala, upravljavcu pa očita, da ni prejela ustreznega obvestila o odklopu. Zaprosila je za vnovičen priklop in možnost odplačevanja dolgovanega zneska po obrokih, kar pa ji je upravljavec zavrnil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Bliskovita nezakonita uvedba nadzora tržnega inšpektorata na podlagi anonimne telefonske prijave

mag. Janko Arah, 3.3.2016

Uprava

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 9/2016Iz poslovnih poročil Tržnega inšpektorata Republike Slovenije (TIRS) za posamezna leta je razvidno, da ta državni organ posega v društva na podlagi zakonov, ki mu stvarne pristojnosti za nadzor ne podeljujejo. Tako je na primer na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) v času od 1. januarja 2014 do 31. marca 2015 opravil kar 47 pregledov pri društvih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Zagovorništvo otrok je uspešnejše, če so se pripravljeni spremeniti tudi starši

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Konec leta 2014 je center za socialno delo Varuhu poslal pobudo za postavitev zagovornika dvema dečkoma, starima 10 in 11 let. Dečka sta živela le z mamo, saj sta se starša razšla že pred časom zaradi nasilja očeta nad mamo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Nov državni organ

Irena Vovk, 3.3.2016

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016Predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo, ki ga je Vlada sprejela na seji 17. februarja, je pripravljen z namenom ureditve statusa Zagovornika načela enakosti. V skladu z zakonskim predlogom se torej Zagovornik načela enakosti, ki zdaj deluje pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, preoblikuje v samostojen državni organ po zgledu Informacijskega pooblaščenca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Registracija istospolne partnerske skupnosti - kršeno načelo enakosti

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti je v neskladju z Ustavo. Protiustavnost iz prejšnje točke mora Državni zbor odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljene protiustavnosti iz 1. točke tega izreka se postopek registracije skupnosti opravi v uradnih prostorih upravne enote, pri kateri želita bodoča partnerja registrirati skupnost, sme pa se opraviti tudi na drugem mestu, če to zahtevata bodoča partnerja in za to navedeta pomembne razloge.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Bodo Ustavo vsaj ustavni sodniki vzeli resno?

mag. Matevž Krivic, 3.3.2016

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 9/2016Je v gornjem naslovu skepsa ali upanje? Oboje. Že pred tremi meseci sem v PP objavil članek o nedopustnosti uporabe vojske za policijske namene, dokler tak zakon nima ustavne podlage - "da bi se vsi odločujoči zavedli pomena tega vprašanja - ali da bi morda ovrgli moje poglede kot zgrešene". Naivno upanje. Zelo pozitivno presenečenje pa je bilo, da je varuhinja človekovih pravic vendarle vložila zahtevo vsaj za presojo ustavnosti novega 37.a člena Zakona o obrambi (ZObr) - zaradi nezadostne opredeljenosti policijskih pooblastil, ki jih vojska s tem dobiva - in Ustavnemu sodišču celo predlagala, naj izvrševanje tega člena zadrži. Vlada pa se na to ne ozira in je prav te dni od Državnega zbora že dosegla aktiviranje teh pooblastil. Kaj bo zdaj naredilo Ustavno sodišče?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Žvižganje rakom

dr. Matej Avbelj, 5.3.2015

Ustavno sodišče

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 9/2015V zadevi, ki je nekoč medijsko burila duhove, danes pa skoraj ne obstaja več, je prišlo do novega vznemirljivega razvoja dogodkov. Po poročanju nekaterih medijev se je pojavil t. i. žvižgač, ki že ve, kakšna bo končna odločitev Ustavnega sodišča. To naj bi v zadevi Patria, o kateri bo govor v nadaljevanju, našlo salomonsko rešitev. Ustavni pritožbi prvoobsojenega naj bi ugodilo tako, da bi iz razloga pristranskosti predsednika Vrhovnega sodišča razveljavilo njegovo odločitev o zahtevi za varstvo zakonitosti, druge akte, vključno s pravnomočno sodbo, pa naj bi pustilo nedotaknjene ter zadevo poslalo v ponovno odločanje Vrhovnemu sodišču. Ker me anonimno žvižganje ni nikdar zanimalo, kot učitelja prava pa me po naravi stvari skrbi, da naša pravna država ne bi šla dokončno rakom žvižgat, bom v tem prispevku analiziral, ali Ustavno sodišče v skladu s svojo ustaljeno sodno prakso in minimalnimi standardi varstva človekovih pravic napovedano salomonsko rešitev sploh sme sprejeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Kaj storiti v primeru nezadovoljstva z delom odvetnika ali odvetnice?

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015Pobudniki so večkrat poudarili svoje nezadovoljstvo z delom odvetnika, ki so ga pooblastili za zastopanje v konkretnem sodnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Pisno izdelana sodba po več mesecih od njene razglasitve

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015Pobudnica se je obrnila na Varuha, ker je bila v njeni zadevi, ki jo je vodilo okrožno sodišče, 6. maja 2014 razglašena sodba, vendar ji do 18. avgusta 2014, kljub njenim pisnim prošnjam in nadzorstveni pritožbi, še vedno ni bil vročen pisni odpravek sodbe. Razglašena sodba mora biti namreč pisno izdelana v petnajstih dneh po razglasitvi, če je obtoženec v priporu, v vseh drugih primerih pa v tridesetih dneh (prvi odstavek 363. člena Zakona o kazenskem postopku - ZKP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Ugodnosti pri zaposlovanju mater kot posebni ukrep

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015Na Varuha se je obrnil oče samohranilec, ki meni, da je določba 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), na podlagi katere lahko delodajalci uveljavljajo delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca le za matere, ne pa tudi očete, ki sami skrbijo za otroke, diskriminatorna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Kršitve pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja

Irena Vovk, 5.3.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015"Leto 2014 je bilo katastrofalno za milijone, ki so bili ujeti v nasilje. Globalni odziv na konflikte in zlorabe držav in oboroženih skupin je bil sramoten in neučinkovit. Mednarodna skupnost je razočarala, ko so ljudje trpeli porast barbarskih napadov in represije," je 25. februarja ob objavi letnega poročila Amnesty International (AI) za leto 2014 dejal generalni sekretar AI Salil Shetty. Sicer pa letno poročilo obravnava 160 držav, med njimi Slovenijo zaradi kršitev pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja zaradi kazenskega pregona Delove novinarke Anuške Delić.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Druga obletnica

Irena Vovk, 5.3.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015Sedem nevladnih organizacij (Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Mirovni inštitut, Novi paradoks, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Humanitarno društvo Pravo za vse, Slovenska karitas in SKUP - Skupnost privatnih zavodov; osma - Zveza društev upokojencev Slovenije - bo pogodbo podpisala pozneje), ki so bile izbrane pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma (DPM) po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečlovečnim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, je 19. februarja z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer javno podpisalo pogodbo o sodelovanju.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

2018(7) 2017(5) 2016(7) 2015(6)
2014(5) 2013(8) 2012(2) 2011(4)
2010(4) 2009(4) 2008(5) 2007(7)
2006(6) 2005(4) 2003(7) 2002(6)
1999(3) 1998(6) 1997(2) 1996(2)
1995(15) 1994(5) 1992(8) 1991(5)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov