O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Evropa: Vse več kršitev

Avtor ni naveden, 25.5.2006

Človekove pravice

, Pravna praksa, 19-20/2006Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Slabljenje javne varnosti – kriza med politiko in pravom

mag. Bećir Kečanović, 25.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 19-20/2006Prispevek je nastal kot podlaga za razpravo na okrogli mizi o spremembah zakona o kazenskem postopku, organizirani v okviru seminarja preiskovalnih sodnikov Slovenije, 11.–12. 5. 2006, in ne kaže stališč ustanove, v kateri je avtor zaposlen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Investicijski skladi na Madžarskem

Boštjan Koritnik, 25.5.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 19-20/2006Kot večina vzhodnoevropskih držav se je tudi Madžarska z investicijskimi skladi začela ukvarjati na začetku tranzicije.1 Prvi zakon o investicijskih skladih je bil tako sprejet leta 1991 (1991. évi LXIII. Törvény a befektetési alapokról) (v nadaljevanju zakon LXIII), njegov osnutek pa je bil uporabl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Upravičeno pričakovanje za pridobitev premoženja

Matija Longar, 25.5.2006

Človekove pravice, Obligacije

Matija Longar, Pravna praksa, 19-20/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Draon proti Franciji, št. 1513/03, 6. oktober 20051 V prehodnih določbah zakonov o spremembah ali dopolnitvah tega ali onega veljavnega zakona včasih naletimo na določilo o uporabi prenovl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Javni uslužbenec in funkcionar

dr. Marko Novak, 25.5.2006

Uprava

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 19-20/2006Pravno izrazoslovje opredeljuje javnega uslužbenca kot osebo, ki je zaposlena v javnem sektorju in ki svoje delo na tem področju opravlja kot svoj poklic. Tako so javni uslužbenci vsi državni uradniki in tudi tisti, ki so na primer zaposleni v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah. Funk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

OZN: Delovna skupina za manjšine

Irena Ilešič, 8.7.1999

Človekove pravice

Irena Ilešič, Pravna praksa, 19-20/1999Obisk evropskega sedeža OZN v Ženevi Med 25. in 31. majem 1999 je v Ženevi potekalo peto zasedanje Delovne skupine za manjšine, ki deluje v okviru OZN. Njena glavna naloga je zagotoviti izvrševanje pravic, vsebovanih v Deklaraciji o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Denacionalizacija: O uveljavljanju zahtevkov za nemožnost uporabe denacionalizacijskega premoženja

Jan Zobec, 8.7.1999

Denacionalizacija in lastninjenje

Jan Zobec, Pravna praksa, 19-20/1999Še enkrat, toda drugače: Opredelitev problema Po skoraj osmih letih od uveljavitve Zakona o denacionaliziji (ZDen, Ur. l. RS, št. 27/91 - 65/98) je v literaturi domala soglasno sprejeto stališče, da lahko upravičenec do denacionalizacije uveljavlja od zavezanca odškodnino (oziroma nadomestilo)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Upravna sekcija

Gregor Strojin, 8.7.1999

Uprava

Gregor Strojin, Pravna praksa, 19-20/19995. Dnevi javnega prava (I.) Peti tradicionalni dnevi javnega prava, ki so letos v Portorožu potekali pod krovnim naslovom Slovenskega javnega prava na prehodu v novo tisočletje, so v okviru upravne sekcije gostili več medsebojno povezanih tematskih sklopov, ki so tekli pod moderatorstvom dr. Senk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

O postopku sprejemanja podzakonskih predpisov

mag. Drago Čepar, 8.7.1999

Državni zbor in državni svet, Vlada

mag. Drago Čepar, Pravna praksa, 19-20/1999V prostorih Gledališkega muzeja v Ljubljani je bila 30. junija 1999 okrogla miza o problematiki postopka sprejemanja podzakonskih predpisov, ki jo je organiziral Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC. Namen okrogle mize je bil spodbuditi širšo javno razpravo o vprašanjih obvešče...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

WIPO - WTO - OZN - SE - ESČP - USZRN...

Eva Šekli, 8.7.1999

Človekove pravice

Eva Šekli, Pravna praksa, 19-20/1999Strokovna ekskurzija študentov ljubljanske pravne fakultete V zadnjih letih je postalo že kar tradicionalno, da študentje četrtega letnika pri predmetu pravo intelektualne lastnine teoretično znanje, pridobljeno pri predavanjih, dopolnijo in razširijo z ogledom nekaterih pomembnih institucij. Tak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Oddaja občinskih kadrovskih stanovanj izven razpisa

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Lokalna samouprava, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 19-20/1999Drugi odstavek 67. člena in prvi odstavek 68. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obv. razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98) nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Določanje pokojnin slovenskim državljanom upokojenim v republikah nekdanje SFRJ

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 19-20/1999Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Ur. l. RS, št. 45/92) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa načina odmere dodatka k pokojnini za tiste upravičence, ki so se upokojili po septembru 1991.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Vojaške pokojnine

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. l. RS, št. 2/92) se zavrne. O ustavni pritožbi je Ustavno sodišče odločilo s sklepom št. Up-5/96 z dne 27. 1. 1999.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Pogoji za izvolitev v sodniško funkcijo

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 19-20/1999Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 203. in 381. člena Sodnega reda (Ur. l. RS, št. 17/95, 35/98 in 91/98) se ustavi. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Ureditveni načrt za območje T-3 Trzin center

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 19-20/1999Odlok o ureditvenem načrtu območja T-3 Trzin center (Ur. vestnik občine Domžale, št. 10/97) ni v neskladju z Zakonom. Ureditev, da se dopolnilna gradnja v ureditvenih območjih z izgradnjo stanovanjskih blokov ureja z ureditvenim načrtom, ni v nasprotju z Zakonom. Ureditveni načrt, ki predvidev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Notarska tarifa - sprememba vrednosti točke

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 19-20/1999Določba petega odstavka 11. člena Notarske tarife (Ur. l. RS, št. 28/95 in 31/96) ter Sklep o spremembi vrednosti točke (Ur. l. RS, št. 6/97 in 65/98) nista v neskladju z Ustavo in zakonom. Sklep o spremembi vrednosti točke se razveljavi. Določba podzakonskega akta, ki ne ponovi zakonske določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Statut odvetniške zbornice Slovenije

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. točke 78. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 15/94) se zavrže. Določba 21. točke 77. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije ni v skladu z Zakonom o odvetništvu, kolikor ne določa, za katere določbe Kode...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

50 let Sveta Evrope - dosežki in izzivi

Irena Vovk, 8.7.1999

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 19-20/1999V okviru Mednarodnega foruma Pravne fakultete Univerze v Ljubjani je 28. junija zbranim profesorjem in peščici študentov predaval generalni sekretar Sveta Evrope Daniel Tarschys, ki je bil pretekli teden na obisku v naši državi. Svet Evrope v letos praznuje pomembno obletnico, saj je 5. maja minilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Ali je podaljševanje pripora nad 6 mesecev protiustavno?

Matija Inkret, 2.11.1995

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Matija Inkret, Pravna praksa, 19-20/1995Na podlagi določil zakona o kazenskem postopku (Ur. l. 63/95 z dne 13. 10. 1995) lahko traja pripor največ dve leti in šest mesecev. Tako lahko preiskovalni sodnik odredi pripor največ za en mesec, izvenrazpravni senat ga lahko podaljša za nadaljnja dva meseca, vrhovno sodišče pa (kolikor gre za kaz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Občina - avtonomija organizacije

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 19-20/1995Sodišče je na seji 6. julija 1995 v zadevi št. U-I-58/95 odločilo, da napadeni členi zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 in 14/95 - 28. člen, 6., 7. in 11 al. 29. člena, 30. člen, 31. člen, 4. odst. 33. člena, 1. stavek 5. odst. 35. člena, 2. odst. 42. člena, 1. odst. 50. člena i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Nerazdeljeni dobiček - uporaba za notranji odkup

Andrej Simonič, 2.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 19-20/1995Vodstvo podjetja je nerazdeljen dobiček iz prejšnjih let namenilo za plače delavcev in plač še ni izplačalo. Namesto izplačila so delavci podpisali izjavo, da se te dodatne plače štejejo kot posojilo, namesto vračila Posojila pa se bo denar uporabil za plačilo notranjega odkupa. Ali je to zakonit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Promet z delnicami iz notranjega odkupa

Andrej Simonič, 2.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 19-20/1995Podjetje bo v okviru interne razdelitve in notranjega odkupa takoj odkupilo vse razpoložljive delnice. Obročnega odkupa ne bo, zato tudi ne bo pravil notranjega odkupa. Kako urediti zadeve vnaprej? 1. V trenutku, ko bo lastninsko preoblikovanje podjetja vpisano v sodni register, bo postalo delniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Izkazani pravni interes kot procesni pogoj

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 19-20/1995Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je odmena za uporabo komunalno urejenega zemljišča. Pobudnik zato ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje določb, ki urejajo način razdelitve sredstev, zbranih z nadomestilom. Sklep US RS, št. U-I-235/94 z dne 20. 9. 1995 Z možnostjo, da se velj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Zakonodajni referendum o odvzemu državljanstev

mag. Miro Cerar, 2.11.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 19-20/1995V začetku septembra 1995 je bil iz zakonodajnega postopka v državnem zboru umaknjen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije. S tem trenutkom je bil v zakonodajni postopek uvrščen predlog zakona o odvzemu državljanstev Republike Slovenije, pridobljenih na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

US RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 19-20/1995* Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin (Ur. list RS, št. 22/94). * 2. in 3. čl. statuta Občine Vitanje (Ur. list RS, št. 20/95). * Uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Ur. list RS, št. 61/92).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19-20

Leto objave

2006(5) 1999(13) 1995(13)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

ABC ĆČ DĐEFGHI JK L MN OPQR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov