O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Financiranje političnih strank po novem

Vida Kokalj, 5.5.2011

Politične stranke

Vida Kokalj, Pravna praksa, 17/2011Pojavi koruptivnosti političnih strank tako pri nas kot tudi v drugih državah zahtevajo zakonsko urejanje njihovega financiranja tako, da se taki negativni pojavi čim bolj preprečijo. Pripravljena sprememba Zakona o političnih strankah (ZPolS) ima tak namen, vendar nekatere predlagane rešitve preveč posegajo v načelo enakosti po 14. členu Ustave, saj bodo po novem manjše in nove stranke ostale brez pomembnih virov financiranja, s čimer jim bo tudi bistveno omejena možnost soupravljanja države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Zagovornik: Skrbimo za enake možnosti

Irena Vovk, 5.5.2011

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 17/2011www.zagovornik.net Jezik: slovenščina in 10 drugih jezikov Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: prijava diskriminacije, e-poštna lista Povezava z uporabniki: naslov Urada za enake možnosti, brezplačna telefonska številka in sp
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Novela ZVDZ-C

Irena Vovk, 5.5.2011

Državni zbor in državni svet

Irena Vovk, Pravna praksa, 17/2011Bistveni razlog za predlagano novelo Zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-C), ki jo je 21. aprila na seji sprejela Vlada, je dokončna uskladitev ZVDZ z delom določbe 80. člena Ustave, ki zahteva odločilen vpliv volivcev na dodelitev mandatov kandidatom. Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs pa upa, da bo za predlagane spremembe v parlamentu zadostno soglasje, saj mora po Ustavi Državni zbor zakon, ki ureja volilni sistem, sprejeti z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Hranjenje in prijava arheoloških najdb

Avtor ni naveden, 5.5.2011

Naravna in kulturna dediščina, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 17/2011Pobuda Numizmatičnega društva Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena, prvega odstavka 6. člena, 53. člena, desete alineje prvega odstavka ter drugega in tretjega odstavka 127. člena ter 135. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Zahteva za prepoved referenduma se zavrne

Avtor ni naveden, 5.5.2011

Človekove pravice, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 17/2011Zahteva Državnega zbora, naj Ustavno sodišče odloči, da bi zaradi zavrnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (EPA 1535-V) na referendumu nastale protiustavne posledice, se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Dolgotrajno odločanje o uvedbi disciplinskega postopka zoper odvetnika

Avtor ni naveden, 5.5.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 17/2011Pobudnica je Varuha obvestila, da se je maja 2010 s prijavo zaradi nezadovoljstva z delom odvetnika, ki jo je zastopal v upravnem sporu, obrnila na Odvetniško zbornico Slovenije (OZS). Ker odgovora na svojo prijavo od OZS po več kot petih mesecih od njene vložitve ni prejela, je Varuha prosila za posredovanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Investicijski skladi v Litvi

Boštjan Koritnik, 11.5.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17/2006Litva je vsekakor ena od članic Skupnosti z najkrajšo zgodovino vzajemnih skladov, kakor jih poznamo pri nas. Šele v drugi polovici leta 2003 je parlament sprejel akt, ki je prvi vpeljal ta institut v litvanski pravni red: zakon o kolektivnih naložbenih podjemih (zakon o KNP). To pa ne pomeni, da je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

»Drobitev« državnih uprav v EU

Boža Vončina, 11.5.2006

Uprava

Boža Vončina, Pravna praksa, 17/2006Izhodišče prihodnje evropske ustave kot temeljnega akta EU je spoštovanje držav članic in njihovih temeljnih funkcij in s tem priznavanje države kot vrednote, ki so jo države članice doslej skrbno gojile in branile. Načelo lojalnega sodelovanja med EU in državami članicami je izhodiščno načelo v nji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Omejitev števila dovoljenih pristopov k izpitu

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 17/2006Sklep US RS, št. U-I-242/03 z dne 19. 1. 2006 Omejitev števila dovoljenih pristopov k izpitu Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 20. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Ur. l. RS, št. 13/94, 71/94, 5/99, 55/03 in 83/03 – ur.p.b.) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Oškodovanec kot stranka v kazenskem postopku

Matija Longar, 11.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 17/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Perez proti Franciji, št. 47287/99, 12. februarja 2004 Člen 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) varuje pravico posameznika, da o njegovih civiln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Vštevanje preživnine otrok v lastni dohodek družine

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 17/2006Odločba US RS, št. U-I-116/03 z dne 9. 2. 2006 Člen 27 Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 41/99, 26/01, 2/04, 7/04 – popr. in 36/04 – ur.p.b.) se razveljavi, kolikor se na njegovi podlagi v lastni dohodek družine všteva preživnina otrok. Pobuda za začetek postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Davčni vidik – delna invalidska pokojnina in nadomestilo za invalidnost

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Ustavno sodišče, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 17/2006Odločba US RS, št. U-I-172/05 z dne 25. 4. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 43/06 Točka 20 člena 20 in osmi odstavek 121. člena zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04 in 17/05 – UPB, 53/05, 70/05 – UPB, 115/05 in 21/06 – UPB) nista v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pomen in meje neposrednega učinka direktiv v pravnih redih držav članic EU v luči postopkov oddaj javnih naročil

dr. Sašo Matas, 11.5.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Proračun

dr. Sašo Matas, Pravna praksa, 17/2006Zgodba je značilna za razvoj evropskega pravnega reda: zmes brezbrižnosti, nervoze in morebitne prikrite usodnosti za razmerje med evropskim in domačim pravnim redom. V slovenski izkušnji s pravom Evropske unije verjetno do zdaj še ni bilo vprašanja, ki bi tako močno zarezalo v slovensko strokovno j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Nekdanji vojaški zavarovanci

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Ustavno sodišče, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 17/2006Sklep US RS, št. U-I-224/03 z dne 23. 3. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Ur. l. RS, št. 49/98) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Izbira, imenovanje in razporeditev načelnikov upravnih enot

Larisa Dražumerič, 27.5.2004

Uprava

Larisa Dražumerič, Pravna praksa, 17/2004Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) je prinesel nekaj novosti v postopek izbire, imenovanja ter razporeditve načelnikov upravnih enot. Kandidate za položajno delovno mesto načelnik upravne enote je mogoče izbirati na podlagi posebnega internega natečaja, v okviru katerega kandidiraj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Upravna overovitev

mag. Polona Kovač, 27.5.2004

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 17/2004Novela ZUP 2004 Vlada RS je februarja letos v zakonodajni postopek posredovala relativno obsežno novelo Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02; v nadaljevanju: ZUP), ki je predvidena za drugo obravnavo na junijski seji Državnega zbora RS in za sprejem julija 2004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Slovenija v širšem evropskem prostoru

Sabina Žakelj, 27.5.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Sabina Žakelj, Pravna praksa, 17/2004Regulacija oglaševanja (II) Negativna izkušnja iz preteklosti je izučila deležnike, vpletene v oglaševalski svet, in zajezila podobne primere z zapisanimi pravili. Države urejajo oglaševanje na različne načine in z različnimi elementi: ponekod prevladuje državna regulacija, drugod samoregulativni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

Slovenščina v pravni praksi (120.del): Izdaja izrekanja

dr. Monika Kalin-Golob, 15.5.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 17/2003Večkrat sem že zapisala, da je ena opaznejših značilnosti strokovnega stila prevlada samostalnika nad drugimi besednimi vrstami. Češki jezikoslovci in pravniki so konec 90. let opravili obširno jezikoslovno in pravno analizo pravnih besedil (J. Korensky, F. Cvrček, F. Novak, 1999), ki to misel potrj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča

Irena Vovk, 15.5.2003

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 17/2003Drugi del enajste knjige Odločb in sklepov US za leto 2002 (izhaja pri založbi Nova revija) nadaljuje zbirko, v kateri je doslej izšlo osemnajst knjig. Ustavno sodišče izdaja zbirko polletno. Tako zajema druga knjiga XI. letnika zbirke za leto 2002 ustavnosodno presojo od 1. junija do 31. decembra (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

USTAVNO SODIŠČE RS: Izbrisani iz registra stalnega prebivalstva

Avtor ni naveden, 15.5.2003

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 17/2003Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS (Ur. l. RS, št. 61/99 in 64/01) je v neskladju z ustavo, ker državljanom drugih republik nekdanje SFRJ, ki so bili 26. 2. 1992 izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, od navedenega dne ne priznava stalnega prebivanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

USTAVNO SODIŠČE RS: Sprememba zazidalnega sistema in parcelacije - kulturni spomenik

Avtor ni naveden, 15.5.2003

Ustavno sodišče, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 17/2003Tretja alineja drugega odstavka 7. člena in zadnji stavek drugega odstavka 8. člena Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Višnja Gora s Starim gradom in grajskim pobočjem za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

Državni zbor: Državni zbor - po finskem modelu?

Andrej Bratkovič, 15.5.2003

Državni zbor in državni svet

Andrej Bratkovič, Pravna praksa, 17/2003Razmislek o morebitnem prenosu finskega parlamentarnega modela o spremljanju evropskih zadev v naš Državni zbor Državni zbor je pred časom s spremembo ustave v novem 3.a členu sprejel tudi določilo, ki govori o "... postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

USTAVNO SODIŠČE RS: Izkazovanje pravnega interesa

Avtor ni naveden, 15.5.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 17/2003Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 4. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v RS (Ur. l. RS, št. 38/99 in 100/99) se zavrže. Ustavno sodišče zavrže pobudo, če v konkretni zadevi pobudnik ni izkazal pravnega interesa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

Simulacija javne obravnave pred ESČP: Rehbock proti RS

Nina Bizjak, 15.5.2003

Človekove pravice

Nina Bizjak, Pravna praksa, 17/2003V razpravni dvorani Ustavnega sodišča so 7. aprila sedeže devetih ustavnih sodnikov izjemoma zasedali drugačni obrazi. Neposredno po vrnitvi s strokovne ekskurzije v Strasburgu, kjer so obiskali sedež Sveta Evrope in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in hkrati prisostvovali dvema obr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

USTAVNO SODIŠČE RS: Pravica do pokojnine - kriteriji razlikovanja

Avtor ni naveden, 15.5.2003

Ustavno sodišče, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 17/2003Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 109/01) je v neskladju z ustavo, kolikor ne ureja odprave posledic določbe desete alineje prvega odstavka 404. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99, 72/00 in 12...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17

Leto objave

2011(6) 2006(8) 2004(3) 2003(11)
2002(4) 2000(9) 1995(2) 1994(3)
1992(4) 1991(3)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI JK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov