O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 83)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

MEDIJI: Svoboda medijev (1)

Božidar Merc, 23.6.2005

Človekove pravice, Javno obveščanje

Božidar Merc, Pravna praksa, 25/2005Svoboda medijev je vedno aktualna tema, ker v nobeni družbi ta pravica ni dana v popolnosti enkrat za vselej, temveč je treba njeno uresničevanje nenehno znova vzpostavljati. V različnih družbah je svoboda(*1) medijev različno opredeljena glede na družbenopolitično ureditev in uveljavljeni družbeni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Ustavno sodišče RS

Avtor ni naveden, 23.6.2005

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/2005Odločba US RS, št. U-I-131/04 z dne 21. 4. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 77/04 in 50/05 Obratovalni čas prodajaln Določba sedmega odstavka 17. člena Zakona o trgovini (Ur. l. RS, št. 18/93, 96/02 in 22/04) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

JAVNO-ZASEBNO: Privatizacija javnega sektorja

Iztok Rakar, 23.6.2005

Denacionalizacija in lastninjenje

Iztok Rakar, Pravna praksa, 25/2005Meja med javno in zasebno sfero na področju izvajanja nalog javnega pomena že dolgo ni več črno-bela. Zaradi medsebojnega sodelovanja in posledičnega prepletanja obeh je bolj kot strogo kategorialno razmejevanje na mestu stopnjevanje oz. niansiranje, ki je s pravnega zornega kota sicer problematično...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

OBČINE: Komunalni prispevek

Aleksij Mužina, 23.6.2005

Lokalna samouprava

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 25/2005Komunalni prispevek je v slovenski ureditvi lokalne samouprave (pogosto) eden izmed najpomembnejših virov financiranja občin. Komunalni prispevek ureja Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 ? ZUreP-1), povod zapisu pa je skorajšnja uveljavitev Pravilnika o merilih za odmero komunalnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

JAVNI RED IN MIR: Pooblastila občinskim redarjem

Janez Kušar, 23.6.2005

Lokalna samouprava, Prekrški

Janez Kušar, Pravna praksa, 25/2005Nedvomno drži, da je bil Zakon o prekrških zoper javni red in mir (Ur. l. SRS, št. 16/74 in spremembe ? ZJRM) v času veljavnosti dvanajstkrat spremenjen ali dopolnjen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC: Problemi se ponavljajo

Dean Zagorac, 23.6.2005

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2005Nekatere težave s področja človekovih pravic se kljub opozorilom iz leta v leto ponavljajo, ugotavlja varuh človekovih pravic v poročilu za leto 2004. Res je tudi, da posamezne teme številčno upadajo, pravi varuh in hkrati poudarja, da bolj zato, ker so se izčrpale, kot pa zaradi dobrega dela državn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC: Vedno več dela evropskega ombudsmana

Dean Zagorac, 23.6.2005

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2005Število pritožb državljanov EU na evropskega ombudsmana v letu 2004 je v primerjavi z letom poprej zraslo za kar 53 odstotkov. Iz poročila za leto 2004, ki ga je evropski ombudsman Nikiforos Diamanduros v začetku maja predstavil v Evropskem parlamentu, izhaja, da se je največ pritožb (kar 69 odst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Potrebna večina za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad

Saša Prelič, 23.6.2005

Skladi

Saša Prelič, Pravna praksa, 25/2005Neka DZU (DZU) upravlja posebno investicijsko družbo d.d. (X d.d.). Ta je nastala z razdelitvijo pooblaščene investicijske družbe d.d. na podlagi 68. in 143.a člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU). X d.d. ima pravni položaj investicijske družbe iz 23. b) točke pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Vzemimo ustavo resno!

dr. Marijan Pavčnik, 17.7.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 25/2003Nič, prav nič ne skrivam: razlog, da sem predlagal témo o razlagi (razumevanju) ustave, je zelo preprost. Pravniki zelo radi razpravljamo o novih in novih zakonih, o njihovih spremembah in dopolnitvah. Če gledam programe za najrazličnejše dneve pravnikov, smo nenehni spreminjevalci in preoblikovalci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Ombudsman: Statistika za leto 2002

Avtor ni naveden, 17.7.2003

Človekove pravice

I. V., Pravna praksa, 25/2003Od 1. januarja pa do 31. decembra 2002 je bilo skupaj odprtih 2.870 zadev (2.352 v letu 1995, 2.513 v letu 1996, 2.886 v letu 1997, 3.448 v letu 1998, 3.441 v letu 1999, 3.095 v letu 2000 in 3.304 v letu 2001), kar pomeni 13,1-odstotno zmanjšanje pripada zadev v primerjavi z letom poprej. Število...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Svoboda izražanja in pravice javnih uslužbencev

mag. Andraž Teršek, 17.7.2003

Človekove pravice

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 25/2003Zdi se, da je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) s sodbo v primeru Tammer proti Estoniji(*1) korektno in pomembno nekoliko preusmerilo pozornost Evropejcev k problemu in pomenu dolžnosti in omejitev, ki se jih je v demokratični družbi potrebno zavedati tudi pri uresničevanju pravice do svo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Evropska ustavna pogodba in človekove pravice

dr. Ciril Ribičič, 17.7.2003

Človekove pravice

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 25/20031. Človekove pravice v začetku tretjega tisočletja Človekove pravice in svoboščine niso več paradni konj zahodne demokracije, kot so bile pred petnajstimi leti. Ne le v Ameriki, kjer sta jih zasenčila vojna s terorizmom in "konservativizem" Vrhovnega sodišča. V ozadje stopajo tudi v Evropi, kjer ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Komentar ustave RS

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 25/2002Fakulteta za podiplomske državne inevropske študije je nedavno izdala obširen Komentar slovenske ustave. Na okoli 1.250 gosto tiskanih straneh (formata 16,5 x 24 cm) nekaj deset uveljavljenih pravnih strokovnjakov za posamezna področja ustavnosodne prakse - pod uredniškim vodstvom dr. Lovra Šturma i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

USTAVNE SPREMEMBE: Konstruktivna nezaupnica izključuje investituro

mag. Janez Pogorelec, 11.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 25/2002Če bi glede imenovanja ministrov v našiustavi obveljala ureditev, kakršno so predlagali avtorji prvih osnutkov naše ustave ("podvinskega" z avgusta 1991, pa tudi zgodnejših - Demosovega in pisateljskega), se nam danes verjetno ne bi bilo potrebno ukvarjati z njenimi spremembami. Podvinski osnutek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: Razlastitev - nezakonit poseg občine v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 25/2002Člen 6 odloka o kategorizaciji občinskihcest v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/99) se v delu, ki pod zaporedno številko 94 z oznako C 582050 kot javno pot opredeljuje pot Zimica (Sodec-Kranjc-Jug) v dolžini 681 metrov, razveljavi. Člen 66 Odloka o občinskih cestah (Medobčinski u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: ZKP - zahteva za varstvo zakonitosti

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/2002Postopek za preizkus pobude za začetekpostopka za oceno ustavnosti 43. in 44. člena, tretjega odstavka 147. člena, 200. in 286. člena, 3. točke prvega odstavka 201. člena ter 538. do 544. člena zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) se ustavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: Igre za srečo - zaokrožena turistična območja

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 25/2002Drugi odstavek 74. člena zakona o igrah nasrečo (Ur. l. RS, št. 27/95 in 85/01) se razveljavi. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati šest mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu RS. Določbi četrte in pete alineje 3. člena odredbe o določitvi zaokroženih turističnih območij za p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: Lastninsko preoblikovanje zavarovalnic - zadržanje izvrševanja

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 25/20021. Pobude za začetek postopka za preizkusustavnosti zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Ur. l. RS, št. 44/02) se sprejmejo. 2. Do končne odločitve se zadrži izvrševanje določb 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: Zamenjava tujih vozniških dovoljenj za slovensko dovoljenje

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/2002Prvi odstavek 134. člena in prvi odstavek135. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 30/98 in 61/00) nista v neskladju z Ustavo. Zakon o varnosti cestnega prometa je v neskladju z Ustavo, ker ni uredil zamenjave vozniških dovoljenj, katerih imetniki so državljani drugih repub...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Slovenščina v pravni praksi (92.del): Členkovna zveza le-ta

dr. Monika Kalin-Golob, 11.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 25/2002V prejšnjem prispevku sem obljubila, dabomo danes obravnavali nepotrebno členkovno zvezo, zapisano v nekem uradnem dopisu: Prosimo, da nam v najkrajšem času v zvezi z vašo zadevo dostavite manjkajoče dokumente ali kopije le-teh. Po slovnici gre za obliko zaimka, sestavljenega iz členka le in kaza...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Nikakor mimo človekovih pravic

Mateja Dobovšek, 11.7.2002

Človekove pravice

Mateja Dobovšek, Pravna praksa, 25/2002Mednarodna konferenca o boju protiterorizmu Vlada Kanarskih otokov je v Las Palmasu med 16. in 19. junijem organizirala mednarodno konferenco o terorizmu. Kanarski otoki so bili izbrani zaradi izjemne geografske lege in čudovitega okolja, kar je še dodatno obogatilo izredno dobro pripravljeno kon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Varljivo strasbourgsko sonce človekovih pravic

Marta Jelačin, 23.8.2001

Človekove pravice

Marta Jelačin, Pravna praksa, 25/2001Strasbourg, glavno mesto Alzacije, leži na severno vzhodnem delu Francije, na levem bregu reke Ren in njegovega pritoka Ill, tik ob nemško francoski meji. To je staro mesto, ki s svojimi renesančnimi mestnimi hišami, restavracijami in neštetimi majhnimi prijaznimi kotički, deluje ljubko starinsko. M...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XV.)

Domen Bizjak, 23.8.2001

Človekove pravice

Domen Bizjak, Pravna praksa, 25/2001Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 12. junija 2001 v zadevi Tričković v. Slovenia, soglasno odločilo, da ni šlo za kršitev prvega odstavka 6. člena(*1) Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, dopolnjeno z 11. protokolom (EKČP). Z vidika vseh okoliščin pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Slovenščina v pravni praksi (58.del): Kultura govora in mašila

dr. Monika Kalin-Golob, 23.8.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 25/2001Izmed mnogo definicij kulture je za naše počitniško razpravljanje o kulturi govora zanimiva Škarićeva (U potrazi za izgubljenim govorom, 1988): "Po moji presoji je kultura človeško prizadevanje, da se izkoplje iz svoje omejenosti, danosti. To je potreba po boljšem videnju samega sebe in sveta ter čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Zapiski: Pozor tudi na jezikovne šibkosti Ustave

Andrej Kristan, 23.8.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andrej Kristan, Pravna praksa, 25/2001Na jesen se pripravljajo ustavne spremembe, ob tem pa se porodi tudi vprašanje njene jezikovne in izrazne čistosti. Temeljnemu pravnemu besedilu - to je hkrati temelj družbenega ustroja, odsev državotvornosti in dokaz narodne samobitnosti - moramo ostro gledati pod prste; na koncu pa dati odlično oc...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 25

Leto objave

2005(8) 2003(4) 2002(9) 2001(5)
1999(7) 1998(2) 1997(5) 1996(9)
1995(3) 1993(9) 1992(18) 1991(4)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI J K LM N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov