O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄41

Reorganizacija službe nujne medicinske pomoči

Avtor ni naveden, 22.10.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41/2015Na Varuha se je s pripombami k reorganizaciji službe nujne medicinske pomoči, kot jo ureja predlog pravilnika o službi nujne medicinske pomoči s prilogami, obrnilo več občin in zdravstveni zavod, saj menijo, da reorganizacija prinaša slabšo dostopnost do zdravstvenih storitev in daljši odzivni čas, predvsem glede prebivalcev ruralnih območij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄41

Prednost pri poplačilu - poseg v ustavno varovane pravice hipotekarnih upnikov

Avtor ni naveden, 22.10.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41/2015Točka 3 prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju se razveljavi, kolikor ureja poplačilo tudi za terjatve iz naslova zakonitih preživnin, ki so zapadle v obdobju pred enim letom pred izdajo sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄41

Postavitev zagovornika 13-letni deklici, ki je sama poiskala pomoč Varuha

Avtor ni naveden, 22.10.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41/2015Na Varuha se je po e-pošti obrnila 13-letna deklica in napisala, da se je znašla v veliki stiski, ker se starša razhajata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Odločba US RS, št. U-I-65/05 z dne 29. 9. 2005

dr. Janez Čebulj, 27.10.2005

Ustavno sodišče

dr. Janez Čebulj, Pravna praksa, 41/2005Učinkovito sodno varstvo pravice brez nepotrebnega odlašanja Zakon o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 50/97, 65/97 – popr. in 70/00) je v neskladju z ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu RS. Bistveni sestavni del prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih

Avtor ni naveden, 27.10.2005

Uprava

, Pravna praksa, 41/2005Delodajalec je dolžan delavcem povrniti stroške prevoza na delo v skladu z uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih. V uredbi je meja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča zaposlenega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Tiskovno sporočilo: odločba US RS, št. U-I-65/05 z dne 29. 9. 2005

dr. Janez Čebulj, 27.10.2005

Ustavno sodišče

dr. Janez Čebulj, Pravna praksa, 41/2005Na podlagi drugega odstavka 73. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Ur. l. RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) izdaja Ustavno sodišče tiskovno sporočilo. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-65/05 odločilo o ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 50/97, 65/97 – popr. in 70/00 – ZUS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Lukenda proti Sloveniji

Matija Longar, 27.10.2005

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 41/2005Franjo Lukenda (F. L.) se je 6. januarja 1994 poškodoval pri delu v rudniku lignita in je postal invalid. Na Okrajnem sodišču v Celju je 30. decembra 1998 sprožil postopek proti zavarovalnici, kjer je imel njegov delodajalec sklenjeno nezgodno zavarovanje, in zahteval zvišanje izplačila zavarovalnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Samoprispevek

dr. Marko Novak, 2.12.2004

Lokalna samouprava

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 41/2004Izraz "samoprispevek" se na prvi pogled zdi izrazita dediščina naše nedavne preteklosti. V tej zvezi se najbrž prenekateri spomni (zlatih?) časov samoupravljanja in drugih oblik samo-odločanja delovnih ljudi. Malce ironično rečeno, so bili to časi, ko so morali celo Angleži in Američani izumljati no...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

USTAVNO SODSTVO RS

Avtor ni naveden, 2.12.2004

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 41/2004Operaterji -- plačevanje posebnega prispevka za tehnično razširjanje programskih vsebin Šesti in sedmi odstavek 112. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01) se razveljavita. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 112. člena zakona o medijih se zavrne. Davek mo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Kodeks kot zrcalo zglednega ministrovanja

mag. Mirko Pečarič, 2.12.2004

Vlada

mag. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 41/2004Ustava zahteva od predsednika vlade in ministrov, da izrečejo po izvolitvi oziroma imenovanju pred Državnim zborom prisego. Ta svečana prisega vsakega ministra vključuje tudi njegovo osebno zavezo, da bo ravnal po svoji vesti. Poleg ustavne prisege bodo izvoljeni ministri podpisali tudi kodeks, ki s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Nadzorstvene pristojnosti MP v letu 2004

Irena Vovk, 2.12.2004

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 41/2004Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 17. novembra je sekretar Igor Bele predstavil izvajanje nadzorstvenih pristojnosti ministrstva za pravosodje v letu 2004 in povedal, da je ministrstvo okrepilo nadzorstvene pristojnosti, ki jih daje zakonodaja nad delom pravosodnih funkcionarjev, odve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Pozitivna diskriminacija

dr. Marko Novak, 20.11.2003

Človekove pravice

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 41/2003Pozitivna diskriminacija (positive discrimination) je v bistvu dobronamerna diskriminacija. Pomeni vključevanje določenih skupin v pluralistično demokracijo. Pri njej gre za privilegiranje določenih manjšinskih skupin, ki so bile tradicionalno zapostavljene oziroma ki so bile dolgo časa diskriminira...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Snovanje ustave BIH

Jernej Juren, 20.11.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jernej Juren, Pravna praksa, 41/2003Mednarodni forum ljubljanske pravne fakultete je 29. oktobra gostil prof. dr. Josepha Marka, pravnega politologa, strokovnjaka za etnične manjšine, ki je imel priložnost sodelovati pri sestavljanju prvih povojnih osnutkov ustav na področju bivše Jugoslavije. Ob koncu preteklega leta se mu je iztekel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Konvencija o prihodnosti EU

Katarina Vatovec, 21.11.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 41/2002"Če uspemo, torej če se zedinimo opredlogu koncepta Evropske unije, ki ustreza naši kontinentalni dimenziji in zahtevam 21. stoletja, koncepta, ki lahko prinese enotnost naši kontinentalni dimenziji in spoštovanje njene različnosti, takrat boste lahko odšli in se vrnili domov ... z občutkom, da ste ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Ustavno sodišče RS: Različna obdavčitev motornih vozil

Avtor ni naveden, 21.11.2002

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 41/2002Prvi odstavek 79.a člena Pravilnika oizvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/00, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01 in 28/02) ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Ustavno sodišče RS: Postopek vpisa v imenik odvetnikov

Avtor ni naveden, 21.11.2002

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 41/2002Pobuda za začetek postopka za ocenoustavnosti 5. in 7. točke prvega odstavka 25. člena in prvega odstavka 27. člena Zakona o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93 in 24/01) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Ustavno sodišče RS: Obvezno članstvo v lokalni turistični organizaciji

Avtor ni naveden, 21.11.2002

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 41/2002Določbe tretjega, četrtega in osmegaodstavka 3. člena, prvega odstavka 11. člena, 12. do 20. člena in 46. člena Zakona o pospeševanju turizma (Ur. l. RS, št. 57/98 in 21/02) se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Ustavno sodišče RS: Občina - pravice romske skupnosti

Avtor ni naveden, 21.11.2002

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 41/2002Člen 14 Zakona o spremembah in dopolnitvahZakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 51/02) ni v neskladju z Ustavo. Ni v neskladju z načelom delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave) in načeli pravne države (2. člen Ustave) in ne pomeni posega v ustavni položaj in pravice (pristojnosti) ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Ustavno sodišče RS: Urejanje prostora - zazidalni načrt

Avtor ni naveden, 21.11.2002

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 41/2002Člen 4 Odloka o spremembah in dopolnitvahOdloka o sprejemu zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (Ur. vestnik Gorenjske, št. 39/99) se v delu, ki na območju kareja M predvideva rezervat, ki se obdela na osnovi posebnega natečaja, razveljavi. Ker Odlok v izpodbijanem delu ne vsebuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Uresničevanje lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov (3.del)

dr. Miloš Senčur, 21.11.2002

Lokalna samouprava

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 41/2002Praksa državnega sveta pri uresničevanjulokalnih interesov v zakonodajnem postopku Uresničevanje ustavnih pristojnosti državnega sveta z vidika njegove vloge kot zastopstva nosilcev lokalnih interesov je najbolj razvidno iz poročila o delu tega organa v obdobju od 17. 12. 1997 do 26. 4. 2001 (...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 41

Leto objave

2015(3) 2005(4) 2004(4) 2003(2)
2002(7)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtorji

ABCĆČ DĐEFGHIJ KL MN OP QRS ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov