O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 7.2.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5-6/2019 25. januar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, - predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi odstavka a) 50. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembi 56. čle
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 7.2.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5-6/2019Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2019 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Osebni podatki kandidatov na lokalnih volitvah

Sonja Strle, 7.2.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, LOKALNA SAMOUPRAVA

Sonja Strle, Pravna praksa, 5-6/2019Pobudnik se je na informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem glede dopustnosti objave osebnih podatkov kandidata na lokalnih volitvah. Ali sme občinska volilna komisija javno objaviti osebne podatke brez predhodnega obvestila kandidata, na katerega se nanašajo osebni podatki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) s komentarjem

dr. Miha Juhart, 7.2.2019

Kultura in umetnost, DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 5-6/2019Že ob nastanku so bile agrarne skupnosti posebne in so odstopale od splošne pravne ureditve. Predstavljale so zelo zanimiv način urejanja skupnega interesa na podeželju in se skozi zgodovino pokazale kot pomemben socialni dejavnik. Po drugi svetovni vojni in času socialistične kolektivizacije so kljub socialni naravnosti postale predmet prenosa v družbeno lastnino, zato je bila povsem utemeljena odločitev, da se poprava krivic, ki jo je začrtal Zakon o denacionalizaciji (ZDen), razširi tudi na področje agrarnih skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 7.2.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5-6/2019 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Uredba o koncesiji za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori (Ur. l. RS, št. 5/19) - veljati začne 9. februarja. 2. Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Vlada RS

Avtor ni naveden, 7.2.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5-6/2019 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 16. redni seji (24. januar 2018): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, - predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi odstavka a) 50. člena Konvencije o m
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Ugovor zoper delo volilnega odbora mora biti vložen skladno z ZVDZ

Avtor ni naveden, 7.2.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5-6/2019Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je bil opazovalec na letošnjih državnozborskih volitvah. V dopisu Varuhu je navedel opažanje, da naj bi se z volišč glasovnice odnašale v odprtih, nezapečatenih ali le zalepljenih škatlah, večinoma kar v volilnih skrinjah. Uradne kuverte naj bi bile premajhne in se jih naj ne bi uporabljalo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Ustavno sodišče RS: Občine - notranja členitev na vaške skupnosti

Avtor ni naveden, 17.2.2000

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 5-6/2000Prvi in četrti odstavek 7. člena Statuta Občine Vodice (Ur. l. RS, št. 49/95 in 31/98) se razveljavita. Drugi in tretji odstavek 7. člena ter 75. člen Statuta Občine Vodice niso v neskladju z Ustavo in zakonom. Ustavno sodišče je razveljavilo prvi in četrti odstavek 7. člena Statuta Občine Vod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Ustavne pravice: XXXIX

Andraž Teršek, 17.2.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Andraž Teršek, Pravna praksa, 5-6/2000Zgodovinska izkušnja nas uči, da se tudi politična in pravna kultura določene družbe oziroma države, ki se sooči z razmeroma velikimi političnimi, ekonomskimi, socialnimi in (ali)kulturnimi spremembami, časovno spreminjata in razvijata. Slovenija je pravzaprav šele vstopila v proces oblikovanja nove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Ustavno sodišče RS: Osnovnošolsko izobraževanje - razdelitev pristojnosti

Avtor ni naveden, 17.2.2000

Ustavno sodišče, Osnovno šolstvo

, Pravna praksa, 5-6/2000Določbe tretjega in petega odstavka 53. člena, 79. člena, 81. člena, 82. člena, 108. člena in 155. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96) niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Ustavno sodišče RS: Pravica do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela

Avtor ni naveden, 17.2.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 5-6/2000Druga točka 145. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. I. RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 51/98 - odl. US, 73/98 odl. US in 90/98) se razveljavi. Pravila obveznega zavarovanja v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju niso imela podlage za določi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (VI.del)

Andraž Zidar, 17.2.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 5-6/2000Ta prispevek bomo posvetili predvsem pravici do varovanja lastnine, kot je določena s 1. členom Protokola št. 1 h Konvenciji, v povezavi s pravico do poštenega sojenja po prvem odstavku 6. člena. Glede na to, da se v izbranih primerih obravnavajo tristranska lastninska razmerja, v katerih sta ude...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Ustavne pravice: Svoboda govora in kritiziranje javnih uslužbencev

mag. Drago Čepar, 17.2.2000

Človekove pravice

mag. Drago Čepar, Pravna praksa, 5-6/2000Tudi pri nas smo se v zadnjih nekaj letih (že) srečali z vrsto sodnih primerov, v katerih so javni uslužbenci iztoževali odškodnine zaradi domnevno izrečenih žalitev zoper čast in dobro ime - v tisku in drugih medijih. Glede na to, da demokracija ne more delovati, če ljudje niso obveščeni o delovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Prešernova nagrada: Pravni vidiki lobiranja in Evropska unija

dr. Albin Igličar, 17.2.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 5-6/2000Med letošnjimi študentskimi Prešernovimi nagrajenci na Univerzi v Ljubljani je tudi Polona Pičman, absolventka Pravne fakultete , ki je pod mentorstvom prof. dr. Albina Igličarja izdelala diplomsko nalogo Pravni vidiki lobiranja in delovanje interesnih skupin v postopku vključevanja Slovenije v E...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Slovenščina v pravni praksi (15.del): Jezikovna kakovost sodnih odločb

dr. Monika Kalin-Golob, 17.2.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 5-6/2000Po pregledu lanske prve številke Pravosodnega biltena mi je radovednost vzbudilo pisanje prof. dr. Marijana Pavčnika in vrhovne sodnice Alenke Jelenc Puklavec. V svojih razpravah o sodnih odločbah sta namreč med drugim poudarila tudi potrebo po njihovi "jezikovni kakovosti". Preglejmo torej nekaj la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Aktualna vprašanja o parlamentarni preiskavi

dr. Janez Šinkovec, 17.2.2000

Državni zbor in državni svet

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 5-6/2000Kolegica Drenovec je v Prilogi pp, št. 3/2000 napisala sestavek z gornjim naslovom, v katerem poudarja, da so nesmiselne in ozke trditve dela slovenske pravne stroke, da dejanja in nepravilnosti, storjena pred sprejemom ustave (28.12.1991), po načelu prepovedi retroaktivnosti, ne morejo biti predmet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Nadurno delo delavca v državnih organih

Avtor ni naveden, 17.2.2000

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 5-6/2000Kako razumeti zadnji odstavek 12. člena zakona o delavcih v državnih organih, ki maksimizira delo preko polnega delovnega časa v tedenskem terminu (8 ur na teden)? Ali tudi za delavce v državnih organih veljajo mesečne omejitve - 20 ur in letne omejitve - 180 ur, oziroma ali je omejitev razumeti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Alternativni model volilnega sistema

dr. Ciril Ribičič, 17.2.2000

Državni zbor in državni svet

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 5-6/2000"Vladati pomeni izbirati." (Filippo Pananti) Nesmiselna nihanja med skrajnostima Že dolga desetletja tečejo polemike med pristaši večinskega in proporcionalnega volilnega sistema. Pri tem je izgledalo, da ni tretje možnosti in da je mogoče izbirati samo med eno in drugo skrajnostjo, z bolj ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Prostorski ureditveni pogoji

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 5-6/1993Ni v neskladju z zakonom odlok občinske skupščine o prostorskih ureditvenih pogojih, s katerimi se za pozidavo namenja manjša površina zemljišč od površine zemljišč, predvidene za pozidavo z dolgoročnim oziroma srednjeročnim družbenim planom občine. Slep US RS, št. U-I-158/92 z dne 18. 2. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Sprejem sprememb zazidalnega načrta

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 5-6/1993Določba odloka občinske skupščine o sprejetju sprememb zazidalnega načrta, ki ni bila javno razgrnjena in dana v javno obravnavo, ni v skladu z zakonom. Odločba US RS, št. U-I-108/92 z dne 25. 2. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Uvedba krajevnega samoprispevka

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 5-6/1993Ker samoprispevek ni bil uveden, je postal izpodbijani sklep krajevne skupnosti o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka brezpredmeten, saj pravno ne učinkuje več. Sklep US RS, št. U-I-155/92 z dne 11. 2. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Upravičenci do denacionalizacije - različna obravnava fizičnih in pravnih oseb

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 5-6/1993Različno obravnavanje fizičnih in pravnih oseb glede pravice do denacionalizacije podržavljenega premoženja pomeni kršitev ustavnega načela enakosti pred zakonom (14. člen ustave). Rok za uveljavljanje pravic, ki jih subjekti pridobijo na podlagi odločbe ustavnega sodišča, prične za te subjekte t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Sestavine zazidalnega načrta

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 5-6/1993Sestavine zazidalnega načrta, ki je veljal v času uveljavitve zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in za katere je občinski odlok ugotovil, da niso v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom občine, se uporabljajo do sprejema novih predpisov o urejanju prostora.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Volilna geometrija

Bojan Bugarič, 18.3.1993

Državni zbor in državni svet, Pravoznanstvo

Bojan Bugarič, Pravna praksa, 5-6/1993S predavanjem prof. dr. Franca Grada o volilni geometriji se je 11. marca začel letni ciklus diskusijskih srečanj v okviru Svobodne katedre na Pravni fakulteti v Ljubljani. Uvodoma je dr. Grad opredelil pojem volilne geometrije. Običajno imajo politične stranke na nekaterih območjih države večji ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakonodajni postopek

dr. Albin Igličar, 18.3.1993

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 5-6/1993Sprejem nove slovenske ustave, z njo pa kvalitativna sprememba političnega sistema Slovenije narekuje ureditev zakonodajnega postopka po vzoru klasičnih parlamentov. Pri tem kaže upoštevati zlasti najstarejšo deželo demokratičnega parlamentarizma - Veliko Britanijo in državo, po katere ustavi je v m...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5-6

Leto objave

2019(7) 2000(11) 1993(11) 1992(3)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG HI J K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov