O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pogodba o organiziranju potovanja: Usklajenost s smernico Evropske unije

mag. Jure Markič, 27.11.1997

Obligacije, Gostinstvo in turizem

mag. Jure Markič, Pravna praksa, 23/1997Na področju civilnega prava se pri nas srečujemo z vsaj dvema večjima zakonodajnima projektoma. V prvem primeru gre za "nadomeščanje" zakonodaje nekdanje Jugoslavije, ki v Sloveniji še velja, v drugem pa bo potrebno zagotoviti uskladitev s predpisi Evropske unije. Gre torej za dva procesa, ki se v n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Začasna zaustavitev ladje v marini

Avtor ni naveden, 16.10.1997

Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 20/1997Pravna mnenja, sprejeta na občni seji 19. junija 1997 Začasna zaustavitev ladje (979. člen ZPNP) s prepovedjo izplutja (980. člen ZPNP) iz marine kot specializirane vrste luke oziroma pristanišča se opravi tako, da ostane ladja na privezu v marini, stroški priveza (ne glede na ugodnosti, ki so si...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Pomorska terjatev - 1. in 2. odst. 982. čl. ZPNP

Avtor ni naveden, 2.10.1997

Obligacije, Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 19/1997Če pomorska terjatev ne bremeni ladje, glede katere je upnik predlagal izdajo začasne odredbe z zaustavitvijo ladje, za izdajo takšne začasne odredbe ne zadošča, da je osebni dolžnik pomorske terjatve zakupnik ladje - ladjar, ampak mora to biti njen lastnik (prvi in drugi odstavek 982. člena ZPNP).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Svetovna trgovinska organizacija

Maja Bogataj, 2.10.1997

Trgovina

Maja Bogataj, Pravna praksa, 19/1997Svetovna trgovinska organizacija (World Trade Organization, WTO) predstavlja pravni in institucionalni temelj za mnogostranski trgovinski sistem. WTO zagotavlja osnovne pogodbene obveznosti, s katerimi je določeno, kako naj vlade posameznih držav določajo in izvajajo domačo trgovinsko zakonodajo in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

IUS - INFO

Avtor ni naveden, 18.9.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 17-18/1997Na tiskovni konferenci 8. septembra so predstavniki in snovalci ( družbi Gospodarski vestnik d.d. in Ius Software d. o. o.) osrednjega slovenskega Pravnega in poslovnega informacijskega sistema IUS-INFO predstavili novinarjem dosedanje razvojne in poslovne dosežke sistema. Posebej so opozorili tu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Javna naročila

dr. Vesna Kranjc, 4.9.1997

Proračun, Gradbeništvo

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 16/1997Ali sme izdelovalec projektne dokumentacije nastopati kot ponudnik gradbenih del Investitorji oziroma naročniki javno naročilo, katerega predmet je graditev objekta, pogosto oblikujejo v dve smiselni zaključeni celoti (izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo) in vsako oddajo na podlagi posebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Uporaba IUS-INFO v državnih organih

Anton Tomažič, 24.7.1997

Uprava, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 14-15/1997Že doslej so številni pravniki v upravi pri svojem delu uporabljali IUS-INFO. Ker pa so se doslej kot redni naročniki običajno pojavljali posamezni organi oziroma organizacije in sklepali ločene pogodbe (na podlagi cenika in splošnih pogojev nosilca), niso mogli biti deležni optimalnih ugodnosti in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Predpis o ribiških območjih in okoliših

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Lovstvo in ribištvo

, Pravna praksa, 14-15/1997V I. delu Odredbe o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev (Ur. l. LRS, št. 17/59) se v razdelku č) besedilo 2. točke, ki se glasi: "blejski ribiški okoliš: Sava Bohinjka od izvira (Savica) do Cajhnovega jezu v Radovljici, Blejsko, Bohinjsko in Triglavska jezera", razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Mednarodna prodaja blaga: Problemi v zvezi z uporabo Dunajske konvencije

dr. Matjaž Tratnik, 10.7.1997

Obligacije, Trgovina

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 13/1997Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga iz leta 1980 (v nadaljnjem besedilu DK) predstavlja glede na izredno širok krog držav-podpisnic največji uspeh na področju unifikacije pogodbenega prava. Vendar pa povzroča konvencija tudi nekaj problemov(*1). Namen tega prispevka je izpostaviti določen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Pravniška diskusijska lista že deluje

Avtor ni naveden, 10.7.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 13/19971. Ste pravkar dobili povezavo na Internet in naslov za elektronsko pošto, pa ne veste, kaj bi z njima in kako bi se vključili v krasni novi svet informatike in komunikacije? 2. Bi radi vsako jutro dobili nekaj svežih informacij z različnih pravnih področij? 3. Se želite pridružiti sprotnim st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Pravna zmogljivost elektronske pošte

mag. Janez Toplišek, 12.6.1997

Poštni promet in telekomunikacije

mag. Janez Toplišek, Pravna praksa, 11/1997Vsebina: 1. Delo z elektronsko pošto 2. Elektronska pošta v pravnem poslovanju 3. Koliko slovenskih pravnikov že uporablja e-pošto? 4. Pravni pomen zanesljivosti e-pošte 5. Pregled značilnih skupin pravnih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z elektronsko pošto 6. Pomembnejši vidiki pravne zmoglji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Primerjave: Odgovornost za napake proizvodov v pravu ZDA

Drago Čepar ml., 29.5.1997

Obligacije, Trgovina

Drago Čepar ml., Pravna praksa, 10/1997Odgovornost za napake proizvodov (product liability) označuje civilno odgovornost razvijalcev, izdelovalcev in distributerjev proizvodov, za škodo, ki jo ti proizvodi povzročijo drugim. Ta odgovornost izhaja iz medsebojno se prekrivajočih, dopolnjujočih in konkurirajočih pravil, ki imajo svoj temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Kazenskopravno varstvo ladje

Martin Ramor, 29.5.1997

Pomorski in rečni promet

Martin Ramor, Pravna praksa, 10/1997Prof. dr. Berislav Pavišić, dekan Pravne fakultete v Rijeki in poznavalec pomorskega kazenskega prava, je 6. maja predaval o temi "Kazenskopravno varstvo ladje" na Pravni fakulteti v Ljubljani. V kratkem predavanju je prikazal nekaj osnov in bistvenih vprašanj, ki zadevajo pomorsko kazensko pravo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Splošni pogoji poslovanja - načelo enakosti

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Človekove pravice, Poštni promet in telekomunikacije

, Pravna praksa, 10/1997Z izpodbijanimi določbami Zakona o PTT storitvah ter Samoupravnega sporazuma o splošnih pogojih za opravljanje PTT storitev ni kršeno načelo enakosti pred zakonom (14. člen ustave), saj pravica uporabnikov storitev do vlaganja reklamacij temelji prav na izpodbijanih določbah, ureditev je za vse upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Škoda zaradi trčenja divjadi z avtomobilom

Vesna Kotlušek, 15.5.1997

Cestni promet

Vesna Kotlušek, Pravna praksa, 9/1997V pp, št. 8/97 je sodnik Okrožnega sodišča v Kranju Mihael Kersnik objavil članek pod naslovom Škoda zaradi trčenja divjadi z avtomobilom, ki naj bi bil deloma odziv na moja stališča v članku Izključitev odškodninske odgovornosti z objavami (Priloga PP, št. 15/96), hkrati pa naj bi de lege ferenda p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Internet za pravnike

Jaka Repanšek, 15.5.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 9/1997Seminar Internet za pravnike, organizirala sta ga Gospodarski vestnik in Pravniško društvo Ljubljana, je potekal 22. aprila v prostorih Svetovnega trgovinskega centra v Ljubljani. Namen seminarja je bil vsem tistim pravnikom, ki so že slišali o internetu, ali ga morda že uporabljajo, prikazati možno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Prepoved parkiraja - uporaba "lisic"

Avtor ni naveden, 10.4.1997

Cestni promet

, Pravna praksa, 7/19971. Razveljavijo se naslednje določbe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 24/96): - del 1. člena, ki se glasi: "ali se priklene s posebno tehnično napravo (v nadaljnjem besedilu: lisice). Priklene se tudi vozilo, ki je na javn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Vsebina pogodbe, če stranki uporabita nasprotujoče si splošne pogoje poslovanja

dr. Vesna Kranjc, 27.3.1997

Obligacije, Trgovina

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 6/1997Uporaba splošnih pogojev poslovanja je učinkovita tehnika pri sklepanju pogodb. Kar 95 odstotkov pogodb je sklenjenih na podlagi splošnih pogojev poslovanja. Njihove prednosti so številne. Z njimi stranke popolneje uredijo določena tipična vprašanja, še posebej je to pomembno za zakonsko neurejene p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Notranja kontrola in strokovno nadzorstvo po zakonu o graditvi objektov

Maja Volk, 6.2.1997

Gradbeništvo

Maja Volk, Pravna praksa, 3/1997Notranja kontrola in strokovno nadzorstvo po zakonu o graditvi objektov Kako naj izvajalska organizacija izvaja ustrezno notranjo kontrolo po 58. členu zakona o graditvi objektov, da bo zadostila zakonskim določbam? 58. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in RS, št. 59/...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Urejanje prometnega režima

Avtor ni naveden, 6.2.1997

Cestni promet

, Pravna praksa, 3/1997Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti občinskega odloka je očitno neutemeljena, saj je občinski odlok izdan v skladu z zakonom, z njim pa tudi ni poseženo v ustavne pravice pobudnikov. Pobuda za presojo Vladne uredbe o določitvi regionalnih cest je očitno neutemeljena, saj je vlada pristojna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Kazenskopravno varstvo cestnega prometa in temeljne predpostavke kaznivosti

Marko Bošnjak, 6.2.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Cestni promet

Marko Bošnjak, Pravna praksa, 3/1997Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 14. novembra 1996 mag. Zlatan Dežman uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Kazenskopravno varstvo cestnega prometa in temeljne predpostavke kaznivosti". Zagovor je opravljal pred komisijo, ki so jo sestavljali prof. dr. Alenka Šelih kot predsednica, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Ustavno sporna "posebna tehnična priprava" - "lisice"

Borut Šinkovec, 23.1.1997

Prekrški, Cestni promet

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 2/1997S spremembami in dopolnitvami Odloka o ureditvi cestnega prometa (objavljenimi v Ur. l. RS, št. 24/96) je bilo v Ljubljani uvedeno priklepanje na različne načine napačno parkiranih vozil - s "posebno tehnično napravo", ki jo sam odlok imenuje "lisice". Ali je s to novostjo pravno vse v redu in ali, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Pravniška diskusijska lista

Anton Tomažič, 23.1.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 2/1997Sekcija za pravno informatiko pri Pravniškem društvu Ljubljana obvešča vse kolege - slovenske pravnike, ki že imajo svoj naslov za elektronsko pošto, da pripravlja prvo odprto in splošno pravniško diskusijsko listo (Mailing list). Predvidevamo, da bi na začetku obstajala ena sama lista, ko pa bi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Informatika in informacijska tehnologija v študijskih programih pravnih fakultet

mag. Janez Toplišek, 9.1.1997

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Janez Toplišek, Pravna praksa, 1/19971. Uvodno izhodišče 2. Pojmovna nebogljenost 3. Novejši argumenti: zakaj so pravnikom potrebna znanja o informacijski tehnologiji in informatiki? 4. Primerjava slovenskih študijskih programov za predmet "pravna informatika" 5. Značilnosti priporočenih študijskih virov v Sloveniji in v tujini 6. Vseb...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
23(1) 20(1) 19(2) 17-18(1)
16(1) 14-15(2) 13(2) 11(1)
10(3) 9(2) 7(1) 6(1)
3(3) 2(2) 1(1)

Leto objave

< Vsi
1997(24)
> Januar(3) > Februar(3) > Marec(1) > April(1) > Maj(5) > Junij(1) > Julij(4) > September(2) > Oktober(3) > November(1)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJK LM NOPQR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov