O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Opravljanje pomorske pilotaže

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 24/1996Uredba o načinu opravljanja pomorske pilotaže in Uredba o koncesiji za opravljanje pomorske pilotaže (obe objavljeni v Ur. l. RS, št. 70/95) se odpravita. Uredbi, ki urejata vprašanja pomorske pilotaže, kot da je ta dejavnost z zakonom določena kot gospodarska javna služba in kot da teh vprašanj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Informatika in pravo

Anton Tomažič, 14.11.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 22-23/1996Čeprav so bila skupna področja informatike in prava tudi v preteklih 10 letih v Portorožu že prisotna, predvsem ob spremljajoči Računalniški delavnici, pa so bila tokrat prvič ustrezno poudarjena v obliki samostojne sekcije. Prva dva referata, o avtorskopravnem varstvu računalniških programov, st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Licence za voznike tovornih vozil - prenehanje delovnega razmerja

Taja Plešnik, 3.10.1996

Cestni promet, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 19/1996V podjetju nekaj voznikov motornih tovornih vozil ne izpolnjuje zahtev iz Pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidenc o izdanih licencah (Ur. l. RS, št. 33/96), posebej kar zadeva izpolnjevanje zahteve iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Parkirnina - različna cena za občane in lastnike počitniških objektov

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Lokalna samouprava, Cestni promet

, Pravna praksa, 16/1996Ni v nasprotju s 14. členom ustave občinski odlok, ki določa, da je cena letne dovolilnice za parkiranje na območju občine za lastnike počitniških objektov petkrat višja kot za občane te občine. S tem razlikovanjem se posega le v splošno enakost pred zakonom po drugem odstavku 14. člena ustave. Takš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Igre na srečo - izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Ustavno sodišče, Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 16/1996Pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje 6. člena Zakona o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 35/96), ki prepoveduje sprejemanje vplačil za igre na srečo ali opravljanje drugih storitev v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje osebe v RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Voznik motornih vozil - stopnja izobrazbe

mag. Tanja Dobrin, 1.8.1996

Cestni promet

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 15/1996Delavec je obiskoval v šolskem letu 1971/72 šolo za voznike motornih vozil in kot dokaz prejel spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil. Ali ima na podlagi spričevala priznano IV.stopnjo izobrazbe oziroma ali je pridobil poklic voznika in kdo lahko vpiše napredovanja med zaposlitvijo v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

K "Cestni promet za lastne potrebe"

Joža Nikolič, 1.8.1996

Cestni promet

Joža Nikolič, Pravna praksa, 15/1996Opozorilo na določbo 3. odstavka 4. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list Republike Slovenije štev. 72/94), ki ga je podal bralec PP v št. 14/96, je vsekakor na mestu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Lastnoročni podpis

Marjan Šnajder, 1.8.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Marjan Šnajder, Pravna praksa, 15/1996Na "Dodatno pojasnilo" mag. Janeza Topliška, objavljenega v PP, št. 13/96 dajem sledeče pripombe: Mislim, da sem bil v svojem prispevku dovolj jasen, precizen in korekten. Omenil pa bi, da sem ob delu naletel na omenjeni problem (skenirani lastnoročni podpis in žig), o čemer sem s dopisom obve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄14

K "Cestni promet za lastne potrebe"

Dževad Smajić, 18.7.1996

Cestni promet

Dževad Smajić, Pravna praksa, 14/1996V PP, št. 13/96 je sodnica Joža Nikolič objavila prispevek v zvezi z vpisi dejavnosti v sodni register oziroma cestnim potniškim in tovornim prometom za lastne potrebe. Menim, da je pri tem spregledala določbe 3. odstavka 4. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄14

Internet: koristna revolucija...

Anton Tomažič, 18.7.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 14/1996Neverjetnega razvoja Interneta v zadnjem času ne moremo označiti drugače kot revolucija. Vsaj od pojava (osebnih) računalnikov doslej še ni bilo tako pomembnega preobrata v informacijski tehnologiji, kot je razširitev tega svetovnega spleta. Če smo pred desetimi leti (pravilno) napovedovali, da bodo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Splošni pogoji poslovanja neke turistične agencije

Janez Tekavc, 4.7.1996

Obligacije, Gostinstvo in turizem

Janez Tekavc, Pravna praksa, 13/1996Poletje je čas, ko se odpravljamo na dopuste in turistične agencije ponujajo obilo različnih aranžmajev. Žal pa je tudi pri bleščečih ponudbah koristno upoštevati nasvet mojih profesorjev in prebrati še droben tisk. Droben tisk so seveda splošni pogoji poslovanja, ki utegnejo imeti kar nekaj "cvetk"...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Mednarodno varstvo potrošnikov (XII)

dr. Franc Pernek, 4.7.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 13/1996"Zelena listina" (The Green Paper) o uveljavljanju sodnih pravic potrošnikov iz razmerij na trgu je bila uveljavljena novembra 1993 izven Triletnega načrta za potrošnike (o katerem smo že razpravljali). Ta listina je nastala na podlagi posvetovanja in predlogov zainteresiranih in organizacij potrošn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Cestni potniški in tovorni promet za lastne potrebe

Joža Nikolič, 4.7.1996

Sodni registri in sodne takse, Cestni promet

Joža Nikolič, Pravna praksa, 13/1996Na področju vpisovanja dejavnosti v sodni register je v zadnjem času glede na novo sprejeto zakonodajo veliko nejasnosti, ki si jih moramo razjasniti, da bi bilo delo vseh akterjev v tem postopku enostavno, jasno in učinkovito. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) v 4. členu določa: - da smejo dru...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Dodatno pojasnilo

mag. Janez Toplišek, 4.7.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Janez Toplišek, Pravna praksa, 13/1996O gornjem članku v PP sem slišal nekaj spodbudnih mnenj. Z zanimanjem sem prebral tudi tisto, ki ga je zapisal g. Šnajder, saj me veseli, da se še kdo poglablja v podrobnosti zapletov, ki jih prinaša elektronsko sporočanje. Za pravnike, vajene le papirnega sporočanja, je elektronsko poslovanje razme...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

K "Lastnoročni podpis"

Marjan Šnajder, 4.7.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Marjan Šnajder, Pravna praksa, 13/1996V PP, št. 10/96 "Priloga" je bil objavljen prispevek avtorja mag. Janeza Topliška z naslovom "LASTOROČNI PODPIS" in njegov vpliv na elektronsko sporočanje. Ob prebiranju prispevka so se mi pojavili določeni pomisleki in sicer ob naslednjih točkah prispevka: Točka 4.1 Obligacijska razmerja Nava...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄12

Mednarodno varstvo potrošnikov (XI)

dr. Franc Pernek, 20.6.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 12/1996Temeljno izhodišče držav članic Evropske unije (EU) je, da pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom pogodbenih pogojev, če ga je nanje proizvajalec in (ali) ponu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Na pragu neomejene odgovornosti letalskih prevoznikov v potniškem prometu

dr. Marko Pavliha, 6.6.1996

Obligacije, Zračni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 11/19961. Uvod Letalsko pravo spada v transportno pravo, kamor uvrščamo še pomorsko, rečno (pravo notranje plovbe), železniško in cestno pravo. Transportno pravo, ki vsebinsko zajema zlasti prevoz potnikov in blaga ter posle, povezane s prevozom, sodi v košato krošnjo prometnega prava, ki se poleg trans...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Mednarodno varstvo potrošnikov (X)

dr. Franc Pernek, 6.6.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 11/1996Turizem je vedno bolj pomembna gospodarska dejavnost držav članic Evropske unije (EU), ki ga naj ne bi ovirale državne meje. K njegovemu hitrejšemu razvoju brez dvoma prispevajo novejše oblike med katerimi so najpomembnejše časovni zakupi in takoimenovani "potovalni paketi". Sodobnega mednarodneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Relevantni trg

Vesna Sodja, 6.6.1996

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

Vesna Sodja, Pravna praksa, 11/1996Naš zakon o varstvu konkurence relevantnega trga ne ureja, niti ga ne omenja, vendar pa je definicija relevantnega produktnega in relevantnega geografskega trga zelo pomembna pri vsaki posamični presoji pojavov na trgu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄10

Mednarodno varstvo potrošnikov (IX)

dr. Franc Pernek, 23.5.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 10/1996Fizične in pravne osebe lahko zavarujejo osebe in lastnino pred določenimi (dogovorjenimi) riziki in tako solidarno nadomeščajo nastalo škodo. Zavarovanje glede na predmet delimo na zavarovanje oseb (za primer smrti, za primer telesne poškodbe) in zavarovanje lastnine (za primer požara, poplave, toč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄9

Mednarodno varstvo potrošnikov (VIII)

dr. Franc Pernek, 9.5.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 9/1996Za uspešno delovanje Evropske unije je pomembno tudi denarno poslovanje potrošnikov, ki so ga do nedavnega urejale posamezne države članice avtonomno. Ta avtonomnost predpisov se je razlikovala od države do države članice in povzročala motnje na področju denarnega poslovanja. V tem sestavku namerava...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄9

Ustno sklepanje pogodb in pravni učinki pisne potrditve

mag. Vesna Kranjc, 9.5.1996

Obligacije, Trgovina

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 9/1996Obligacijski in trgovinski zakoni ne določajo nikakršne oblike za sklenitev pogodbe.(*1) Strožja oblika je določena kot izjema za posamezne posle (pisna oblika za gradbeno, zastopniško pogodbo; notarski zapis za protest menice). Seveda ima ustno sklenjena pogodba vrsto pomanjkljivosti, oteženo je do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Mednarodno varstvo potrošnikov (IV)

dr. Franc Pernek, 4.4.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 7/1996Osnovni namen varstva potrošnikov je, da izdelki in storitve ne ogrožajo zdravja in varnosti potrošnika. To je vsebina tega sestavka, ki najprej obravnava splošna načela varnosti izdelkov, nadalje vprašanja označevanja izdelkov, označevanja izdelkov po CE standardih, evropsko organizacijo za preizku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Mednarodno pravo varstva potrošnikov (V)

dr. Franc Pernek, 21.3.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 6/1996Varstvo potrošnikov v Evropski zvezi (EZ) se je v zadnjih desetih letih zelo razvilo. Sporazumi v EZ zahtevajo visoko stopnjo varstva potrošnikov z notranjimi zakonskimi ukrepi za zavarovanje zdravja, varnosti, gospodarskih in bivalnih interesov potrošnikov, kar dokazuje kolikšno pomembnost države č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄5

Opravljanje in financiranje železniškega prometa - (so)upravljanje javnega podjetja

Avtor ni naveden, 7.3.1996

Gospodarske javne službe (komunala), Železniški promet

, Pravna praksa, 5/1996Določba 3. odstavka 16. člena in določba 18. člena Zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur.l.RS, št. 71/93) nistav neskladju z ustavo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
24(1) 22-23(1) 19(1) 16(2)
15(3) 14(2) 13(5) 12(1)
11(3) 10(1) 9(2) 7(1)
6(1) 5(3) 3-4(1) 2(2)
1(1)

Leto objave

< Vsi
1996(31)
> Januar(3) > Februar(1) > Marec(4) > April(1) > Maj(3) > Junij(4) > Julij(7) > Avgust(3) > September(2) > Oktober(1) > November(2)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

ABCĆČD ĐEFGHIJK LMN OP QRS Š T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov