O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Odgovornost za proizvode v ZDA

Bojan Zidarič, 28.12.1995

Obligacije, Trgovina

Bojan Zidarič, Pravna praksa, 25/1995Strogi predpisi, kompliciran in dolgotrajen ter zato drag dokazni postopek pred pričetkom sodnega postopka, ki je značilen za pravni sistem v ZDA, razsojanje spora s strani civilnih porot in izredno visoke odškodnine, ki dosegajo milijonske vsote USD, so vzrok, da je lahko za tuje proizvajalce ameri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Kako izterjati odškodnino za poškodovani pomorski tovor

dr. Marko Pavliha, 28.12.1995

Obligacije, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 25/1995I. UVOD K toliko opevani slovenski "zgodbi o uspehu" pripomore tudi mednarodna trgovinska menjava z razvitimi državami, kot na primer z Nemčijo, ltalijo, Avstrijo, Francijo, ZDA in drugimi. Izvažamo in uvažamo, prodajalci in kupci si manejo roke, zadovoljni pa so tudi prevozniki, ki dostavljajo "...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Hipoteka na pravici uporabe za gradnjo - (ne)dopustna?

Hinko Jenull, 30.11.1995

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 22-23/1995Na letošnjih Dnevih slovenskih pravnikov je bilo v sekciji o pravu nepremičnin obravnavano tudi vprašanje dopustnosti ustanovitve zastavne pravice na pravici za gradnjo na stavbnem zemljišču v družbeni lastnini. Odgovor na vprašanje, zastavljeno v razpravi, je bil negativen. Vprašanje ni bilo pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Registracija sporazumov in dogovorov o zračnem prometu

mag. Aleksander Čičerov, 16.11.1995

Zračni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 21/1995Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (v nadaljevanju Čikaška konvencija) določa v 81. in 83. členu dolžnosti registracije obstoječih sporazumov in novih dogovorov. Kakšne so posledice nespoštovanja teh norm? Registracija obstoječih sporazumov Vsi sporazumi (ang. agreements) o zračnem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

Arbitražno reševanje potrošniških sporov

Jure Markič, 19.10.1995

Civilni sodni postopki, Trgovina

Jure Markič, Pravna praksa, 18/1995Potrošniški spori nastanejo pri nakupu blaga med enim ali več kupci na eni strani in proizvajalcem, prodajalcem ali nekom v verigi med njima (npr. uvoznikom, grosistom) na drugi strani. Pri opravljanju storitev gre za nasprotje interesov med naročnikom storitve na eni in izvajalcem le-te na drugi st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

O uvajanju informacijske tehnologije v slovensko sodstvo

Avtor ni naveden, 19.10.1995

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 18/1995Na 12. kolokviju Sveta Evrope o informatiki v pravu je bil v uvodnem referatu predstavljen razvoj uporabe informacijske tehnologije v slovenskem sodstvu. Vrhovna sodnica Alenka Jelenc Puklavec, vodja delovne skupine za informatizacijo sodišč, je takole predstavila uvajanje informacijske tehnologije:...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

Odgovornost za izdelek po predlogu zakona o varstvu potrošnikov v primerjavi z evropsko direktivo

Leon Batagelj, 19.10.1995

Obligacije, Trgovina

Leon Batagelj, Pravna praksa, 18/1995S predlogom zakona o varstvu potrošnikov Slovenija vstopa v skupino držav, ki imajo vprašanje odgovornosti proizvajalca za izdelek z napako urejeno v posebnem zakonu, torej ločeno od splošnih odškodninskih in pogodbenih pravil.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

12. kolokvij Sveta Evrope o informatiki v pravu

Andrej Kmecl, 19.10.1995

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Andrej Kmecl, Pravna praksa, 18/1995Od 2. do 4. oktobra 1995 je v Ljubljani potekal 12. kolokvij Sveta Evrope o obdelavi podatkov v pravu. Že iz njegovega naziva je jasno, da gre za sestanek z upoštevanja vredno tradicijo na katerem se vsaki dve leti zberejo vodilni strokovnjaki s tega področja, da bi predstavili napredek svojih držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

Zastava Evropske unije na letalih držav članic

mag. Aleksander Čičerov, 19.10.1995

Zračni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 18/1995Letala v mednarodnem prometu imajo, poleg drugih oznak, tudi oznako nacionalne pripadnosti. Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu določa v 20. členu, da morajo vsi zrakoplovi, ki se uporabljajo v mednarodni zračni plovbi, nositi oznake ustrezne državne pripadnosti in registracije. Med oznak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Kmečko zemljiško pravo v Švici

Franci Avsec, 5.10.1995

Kmetijstvo, Kmetijska zemljišča

Franci Avsec, Pravna praksa, 17/1995Po daljših pripravah in referendumu je leta 1994 v Švici pričel veljati zakon o kmečkem zemljiškem pravu(*1). Zakon je zanimiv ne samo, ker gre za enega novejših predpisov o kmetijski zemljiški politiki, temveč prav tako zato, ker ni prvi, s katerim je v Švici država posegla na to občutljivo in zapl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Varstvo potnika v primeru nelikvidnosti organizatorja potovanja

Jure Markič, 5.10.1995

Gostinstvo in turizem

Jure Markič, Pravna praksa, 17/1995Tudi v Sloveniji se vedno pogosteje srečujemo s primeri, ko potrošniki zaradi nelikvidnosti oz. stečaja gospodarske družbe ostanejo brez že vplačane kupnine za blago ali storitve (kot je dobro znano, se je to nedavno zgodilo v primeru vplačil avtomobilov Škoda pri...). Tudi v primeru organiziranih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Jedrsko pravo kot vir zaupanja

dr. Marko Pavliha, 21.9.1995

Industrija in energetika

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 16/1995Na svetu deluje 432 jedrskih elektrarn, ki so s skupno močjo 341.910 MW leta 1994 proizvedle 17 % električne energije. Največ nukleark je v ZDA (109), potem pa sledijo Francija (56), Japonska (50), Velika Britanija (34), Rusija (29), Kanada (22), Nemčija (21) ter nekatere druge države. Čeprav ni moč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Veliko novosti družbe IUS SOFTWARE

Anton Tomažič, 7.9.1995

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 15/1995Slovenski pravniki se pač ne morejo (več) pritoževati, da nimajo dovolj pravnih informacij v elektronski obliki in potrebne podpore za uporabo računalnikov pri njihovem delu. Morda je celo obratno - in si (v obilici svojega običajnega dela) niti ne vzamejo dovolj časa, da bi si ogledali številne bog...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Zakon o blagovnem prometu

Avtor ni naveden, 27.7.1995

Trgovina

, Pravna praksa, 14/1995Prodajalec, ki postavi kupcu molče ali izrečno kot pogoj za prodajo blaga, da mu vnaprej plača določen znesek kupnine, mora priznati kupcu od plačanega zneska najmanj take obresti, kot jih dajejo banke varčevalcem za hranilne vloge na vpogled. Zagotovljena nespremenjena cena na to prodajalčevo ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Prodaja blaga brez navodil v slovenščini

Avtor ni naveden, 29.6.1995

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 12/1995Za kršitev dobrih poslovnih običajev gre, če prodajalec kupcu ne zagotovi navodil za uporabo izdelka v slovenščini. Iz obrazložitve: Na prvi stopnji je sodišče izreklo ukrep zaradi kršitev dobrih poslovnih običajev trgovcu, ki ob prodaji smučarskih vezi kupcu ni dal listin, ki so po veljavni z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Prodaja od vrat do vrat - izobrazba

Mirjana Bekeš, 15.6.1995

Obligacije, Trgovina

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 11/1995Založniško podjetje prodaja knjige tudi po sistemu "od vrat do vrat", za kar ima nekaj redno zaposlenih na terenu, nekaj pa pogodbenih prodajalcev. Ali morajo ti zastopniki založbe, ki torej prodajajo knjige na terenu, izpolnjevati predpisani pogoj glede izobrazbe, ki se sicer zahteva za prodajalce?...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

ICAO in konvencija ZN o pomorskem mednarodnem pravu

mag. Aleksander Čičerov, 15.6.1995

Zračni promet, Pomorski in rečni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 11/1995Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) je nastala na podlagi VII. poglavja Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu. Suverenost države pogodbenice v zračnem prostoru nad njenim ozemljem je splošno načelo, na katerem temelji filozofija celotne konvencije.(*1) Desetega decembra 1982 je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Čistopisi vseh veljavnih zakonov

Anton Tomažič, 1.6.1995

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 10/1995Pravni in poslovni informacijski sistem IUS-INFO, katerega sta pripravili družbi Gospodarski vestnik in IUS SOFTWARE je vsebinsko tako bogat, da se lahko primerja z vsemi tujimi tovrstnimi bankami podatkov, po obliki in uporabniško prijaznem načinu iskanja informacij pa je gotovo v samem vrhu in pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Prodaja avtobusnih vozovnic po cenah višjih od objavljenih

Mirjana Bekeš, 18.5.1995

Obligacije, Cestni promet

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 9/1995Za kršitev dobrih poslovnih običajev gre, če podjetje objavi v javnem glasilu, da se bodo od določenega datuma naprej cene avtobusnih vozovnic zvišale, potem pa v predprodaji karte še pred tem datumom prodaja po novi, višji ceni. Iz obrazložitve: Obtožni predlog je obtoženi stranki očital, da je pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Vroči telefoni

Janez Tekavc, 18.5.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Poštni promet in telekomunikacije

Janez Tekavc, Pravna praksa, 9/1995Pri nas so se z jesenjo začeli pojavljati tako imenovani vroči telefoni, ki poslujejo z višjo ceno telefonskega impulza. Oblikovana je bila posebna omrežna skupina "090", ki je namenjena komercialnim uporabnikom. Ti uporabniki lahko določijo ceno za minuto pogovora. Med najbolj opaznimi uporabniki t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Dodatno zaračunavanje stroškov homologacije

Mirjana Bekeš, 18.5.1995

Trgovina

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 9/1995Če prodajalec kupcu avtomobila poleg v javnem glasilu objavljene cene posebej zaračuna še stroške homologacije, carinskega skladiščenja in posredovanja, je to kršitev dobrih poslovnih običajev. Iz obrazložitve: Obtožni predlog je stranko bremenil, da je v časopisnem oglasu ponujala avte s homologaci...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Prodaja blaga po znižanih cenah

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 8/1995Tožilec Častnega sodišča je zavrgel prijavo zaradi kršitve dobrih poslovnih običajev, ki je bila vložena proti podjetju, ki je določen izdelek prodajalo po ceni, po kateri tega blaga glede na proizvodne stroške ni možno prodajati z dobičkom. Tožilec je menil, da samo znižanje cen pod nivo, ki še dop...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Pogoji za opravljanje trgovinske dejavnosti

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Trgovina

, Pravna praksa, 8/1995Pobuda za oceno ustavnosti 2. odstavka 30. člena zakona o trgovini (Ur. l. RS, št.18/93) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Gospodarjenje z državnimi gozdovi

dr. Andrej Berden, 13.4.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gozdarstvo

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 7/1995Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) je določil poseben režim za gozdove. Ti so postali z dnem uveljavitve zakona, torej 18. novembrom 1992, last Republike Slovenije oz. občin in se v skladu s posebnim zakonom prenesejo v upravljanje Sklada kmetijskih zem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Prometni davek od posebnih iger na srečo

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine, Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 5/1995Pobuda za oceno ustavnosti zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo se zavrne. Niso v neskladju z ustavo določbe zakona, po katerih je zavezanec za plačilo posebnega prometnega davka od posebnih iger na srečo pravna oseba, ne glede na njeno notranjo organiziranost.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(2) 22-23(1) 21(1) 18(5)
17(2) 16(1) 15(1) 14(1)
12(1) 11(2) 10(1) 9(3)
8(2) 7(1) 5(5) 3(1)
1(1)

Leto objave

< Vsi
1995(31)
> Januar(1) > Februar(1) > Marec(5) > April(3) > Maj(3) > Junij(4) > Julij(1) > September(2) > Oktober(7) > November(2) > December(2)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

A B CĆČ DĐEFGHIJ K LM NO P QRSŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov