O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄26

Ceste in druga (lokalna) gospodarska javna infrastruktura v stečaju

Darja Gabrijelčič, 6.7.2017

Promet in zveze - splošno

Darja Gabrijelčič, Pravna praksa, 26/2017Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki je začel veljati 15. januarja 2008, podrobno ureja postopek prijave terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic, prodaje premoženja stečajnega dolžnika ter prenosa premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti, ne vsebuje pa nobenega specialnega določila glede uveljavljanja izločitvene pravice in prodaje nepremičnin, na katerih se nahajajo lokalna gospodarska javna infrastruktura (ceste, javne poti, javna parkirišča ipd.) in druge javne površine. V stečajnih postopkih se zato občine vedno pogosteje srečujejo z vprašanji, kako uveljaviti in zavarovati gospodarsko javno infrastrukturo, zlasti ceste. V nadaljevanju prispevka želim predstaviti veljavno pravno ureditev, temeljne težave, s katerimi se srečujejo občine (in stečajni upravitelji ter sodišča) v stečajnih postopkih, ter podati predlog za spremembo oziroma dopolnitev veljavnih predpisov. Izhodišče prispevka je v tem, da bi morala sodišča tudi v stečajnih postopkih upoštevati določilo drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1), ki določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄45

Nova pravila za nakupovanje prek spleta

Andrejka Grlić, 20.11.2014

TRGOVINA

Andrejka Grlić, Pravna praksa, 45/2014Bliža se konec leta, počasi že diši po praznikih in to je tudi čas, ko vsi mi, pa naj si to želimo ali ne, postanemo bolj potrošniško naravnani. Vse več slovenskih potrošnikov se odloča, da bo nakupe opravilo kar od doma iz domačega naslanjača. Pa vendarle, ali potrošniki poznamo svoje pravice pri nakupovanju prek spleta? In hkrati - ali poznamo tudi svoje obveznosti? Kako je z njihovim uveljavljanjem v praksi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Iskanje ustreznih rešitev, kako iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo prihodnost

Andrejka Grlić, 25.7.2013

TRGOVINA

Andrejka Grlić, Pravna praksa, 29-30/2013Pred časom sem v PP že pisala o delu na črno, zaposlovanju na črno in sivi ekonomiji. Svoj prispevek sem naslovila Iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo prihodnost - zbudimo se!. Upam, da so se moja razmišljanja dotaknila običajnih državljanov, hkrati pa tudi tistih, ki so poklicani, da predlagajo in sprejemajo zakone, ki bodo v korist in dobro vsem nam, tako da bomo čim prej na poti v svetlejšo prihodnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Pogodbena kazen v potrošniški pogodbi o posredovanju kot nepošten pogodbeni pogoj

Robert Geisler, 4.4.2013

TRGOVINA, Obligacije

Robert Geisler, Pravna praksa, 13/2013Tržni inšpektorat RS je v enem od nedavnih inšpekcijskih pregledov ugotovil, da določba splošnih pogojev poslovanja nepremičninske družbe, v kateri je določena pogodbena kazen in hkrati plačilo za posredovanje v primeru sklenitve pogodbe brez vednosti nepremičninske družbe, če je nepremičninska družba spravila v stik naročitelja in tretjo osebo, pomeni nepošten pogodbeni pogoj v skladu s 24. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Zunajsodno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji - med pomanjkljivim, sistemsko zgrešenim in protiustavnim

dr. Aleš Galič, 23.8.2012

TRGOVINA

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 31-32/2012Pravo EU alternativno reševanje potrošniških sporov sicer spodbuja, zahteva pa trenutno le na nekaterih področjih, ki jih pokrivajo posamezne sektorske direktive. Kako je zakonodajalec v Sloveniji prenesel (oziroma poskusil prenesti) zahteve nekaterih od teh direktiv? Ali te izkušnje lahko kaj koristijo? Po sprejemu Direktive o alternativnem reševanju potrošniških sporov (predvidoma še v letu 2012) bo namreč Slovenija dolžna (s predvidenim rokom za implementacijo do leta 2014) splošno zagotoviti ponudbo zunajsodnega reševanja potrošniških sporov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Ureditev garancije po spremembi Zakona o varstvu potrošnikov

Boštjan Grešak, 24.11.2011

TRGOVINA

Boštjan Grešak, Pravna praksa, 45/2011 V Uradnem listu RS, št. 78/11 z dne 5. oktobra 2011, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E). Gre za dokaj obsežno novelo veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). Novela je že začela veljati, uporablja
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄35

Nekaj vprašanj v zvezi z oglaševanjem potrošniških kreditov po novi ureditvi

Boštjan Grešak, 9.9.2010

TRGOVINA

Boštjan Grešak, Pravna praksa, 35/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Spremembe Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E)

Suzana Gril, 22.5.2008

Cestni promet

Suzana Gril, Suzana Gril, Pravna praksa, 20/2008Državni zbor je 2. aprila 2008 sprejel že peto novelo Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E),1 ki je začela veljati tik pred prvomajskimi prazniki, tj. 30. aprila 2008.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄15

Članstvo v SMS-klubih - poštena praksa sklepanja pogodb?

mag. Anita Goršek, 17.4.2008

TRGOVINA

mag. Anita Goršek, mag. Anita Goršek, Pravna praksa, 15/2008mag. pravnih znanosti, podsekretarka na Ministrstvu za promet h znanosti, podsekretarka na Ministrstvu za promet SMS-klubi so na našem tržišču že nekaj let stalnica. Danes je težko najti ponudbo za naročilo mobilne storitve, ne da bi bila v ozadju skrita "zanka" članstva v klubu.1 Kljub dejstvu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Mobilni klubi – pravna spornost včlanjevanja

mag. Anita Goršek, 20.7.2006

Poštni promet in telekomunikacije, Trgovina

mag. Anita Goršek, Pravna praksa, 28/2006Z novim in enostavnejšim komuniciranjem v mobilni tehnologiji, še zlasti v povezavi z možnostmi, ki jih omogoča uporaba sistema povezave WAP, nastajajo za uporabnike nepredvidljive situacije, ki so na meji pravno dopustnega ravnanja. V vrtincu tehnološkega razvoja ponudniki komercialnih storitev dok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄3

Lastnina mineralnih surovin

mag. Jože Gregorič, 26.1.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Rudarstvo

mag. Jože Gregorič, Pravna praksa, 3/2006V praksi se je pojavilo (sicer ne večinsko) stališče, da je mineralna surovina zaščitena šele od uveljavitve zakona o varstvu okolja oziroma zakona o rudarstvu ter da se šele od uveljavitve omenjenih zakonov naprej mineralna surovina ne sme izkoriščati na nelegalen način, ker je v državni lasti. G...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Reforma konkurenčnega prava in prava varstva potrošnikov

dr. Peter Grilc, 11.11.2004

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

dr. Peter Grilc, Pravna praksa, 37/20046. sekcija Stališča sekcije 1. Na področju koncentracij reforma evropske zakonodaje prinaša bolj evolutivne, manj revolucijske spremembe. Decentralizaciji pristojnosti nadzora nad koncentracijami kot temeljni spremembi lahko ob bok postavimo zgolj delno spremenjeno stanje na področju vsebinske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

O pomorskem zakoniku in še marsičem...

mag. Mitja Grbec, 17.1.2002

Pomorski in rečni promet

mag. Mitja Grbec, Pravna praksa, 1-2/2002Društvo za pomorsko pravo Slovenije V Društvu za pomorsko pravo Slovenije smo se odločili, da nujnih sredstev, ki jih potrebujemo za delovanje, ne bomo pridobivali le s članarino in prostovoljnimi prispevki sponzorjev in donatorjev, temveč tudi na bolj aktiven način. V prihodnje nameravamo organi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄8-9

O študiju pomorskega prava na IMLI

Mitja Grbec, 15.3.2001

Pomorski in rečni promet

Mitja Grbec, Pravna praksa, 8-9/2001Sredi Sredozemskega morja, med Sicilijo in Severno Afriko, se nahaja otoška državica Malta. V svoji bogati zgodovini je doživela mnogo "viharjev" ter zaradi svoje izjemne strateške pozicije zamenjala kar nekaj gospodarjev. Danes je samostojna država, pred vrati EU, katere pomen presega njeno velikos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄20

Obveznostna razmerja: Pravice letalskih potnikov

Marko Gorjanc, 13.7.2000

Obligacije, Zračni promet

Marko Gorjanc, Pravna praksa, 20/2000Vse več državljanov Evropske unije (v nadaljevanju: EU) potuje z letali, poslovno ali turistično, po že skoraj zgodovinsko nizkih cenah. Naraščajoče število potovanj posledično prinaša tudi pritožbe o kvaliteti storitev in oskrbi v primerih, ko se stvari ne odvijajo zadovoljivo za potnike. Nezadostn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Mladi pravniki: Seminar o elektronskem poslovanju

Nina Gruden, 29.6.2000

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Nina Gruden, Pravna praksa, 18-19/2000Letno zasedanja EYBA v Sloveniji II. del Informacijska tehnologija je tudi v pravu odprla nove poti, po katerih moramo pravniki loviti korak z napredkom in iskati sožitje med razvojem in redom. Pravna ureditev internetne tehnologije postaja vse pogostejša tema pravniških srečanj - o pravu elek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5

Rudarstvo: Plačilo za rudarsko pravico

mag. Jože Gregorič, 17.2.2000

Rudarstvo

mag. Jože Gregorič, Pravna praksa, 5/2000Zakon o rudarstvu (Ur. l. RS št., 56/99, v nadalJnjem besedilu: ZRud) v 21. točki 2. člena določa, da je rudarska pravica pravica do raziskovanja oziroma izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske namene, v 14. členu pa, da je nosilec rudarske pravice za njeno izvajanje, torej za raziskovanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Temelj odgovornosti letalskega prevoznika za potnika

Irena Grm, 14.1.1993

Obligacije, Zračni promet

Irena Grm, Pravna praksa, 1/1993Letalski prevoz potnikov predstavlja hitro in udobno premagovanje velikih razdalj in s tem prenehanje številnih pravnih redov, zato se je mednarodna kodifikacija na tem področju začela tako rekoč vzporedno z razvojem letalskega prevozništva. Iz istih razlogov ima še danes mednarodna kodifikacija, ki...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
45(2) 37(1) 35(1) 31-32(1)
29-30(1) 28(1) 26(1) 20(2)
18-19(1) 15(1) 13(1) 8-9(1)
5(1) 3(1) 1(1) 1-2(1)

Leto objave

2017(1) 2014(1) 2013(2) 2012(1)
2011(1) 2010(1) 2008(2) 2006(2)
2004(1) 2002(1) 2001(1) 2000(3)
1993(1)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov