O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄33

Državne pomoči za okolje in energijo ter zaveze EU v režimih GATT/WTO in ECT

dr. Luka Martin Tomažič, 6.9.2018

Industrija in energetika, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Luka Martin-Tomažič, Pravna praksa, 33/2018Namen članka je prikazati napetosti, ki nastajajo med prizadevanji Evropske unije (EU) in držav članic na področju obnovljivih virov energije in njihovimi zavezami na področju mednarodnega ekonomskega prava. V obravnavi je novela Energetskega zakona (EZ-1), s katero ga zakonodajalec med drugim usklajuje s Smernicami za državno pomoč za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020 (2014/C 200/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄23

Pravni režim izkoriščanja nafte in zemeljskega plina

dr. Luka Martin Tomažič, 14.6.2018

Industrija in energetika

dr. Luka-Martin Tomažič, Pravna praksa, 23/2018V Sloveniji obstajajo nahajališča nafte in zemeljskega plina. Po nekaterih ocenah bi lahko samo z domačimi zalogami zemeljskega plina, če bi bile ustrezno izkoriščane, pokrili polovico porabe zemeljskega plina slovenskih gospodinjstev v posameznem letu. V prispevku bo opravljen pregled različnih možnih ureditev črpanja ogljikovodikov, nato pa bodo v luči sodobne teorije in prakse prava energetike analizirane slovenske rešitve in njihov vpliv na (ne)izkoriščanje razpoložljivih naravnih virov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Enormno industrijsko klanje DA, en obredni zakol NE?

dr. Andraž Teršek, 26.4.2018

Veterina (zdravstveno varstvo živali)

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 16-17/2018Prad časom sem v tej reviji objavil ustavnopravno argumentacijo Vprašanje ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali. Gre za preurejeno pobudo za ustavnosodno presojo, pred leti naslovljeno na Ustavno sodišče (US) v imenu Slovenske muslimanske skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Poslovna praksa in negotov pravni položaj kreditnega posrednika v pomožni funkciji

Tomažič Luka Martin, Bratina Borut, 12.4.2018

TRGOVINA

dr. Luka Martin-Tomažič, dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 14/2018Najin namen je izpostaviti določene dileme, ki se pojavljajo v zvezi z opravljanjem dejavnosti kreditnega posrednika v pomožni funkciji, glede na določila Zakona o potrošniškem kreditiranju (ZPotK-2). Zaradi pomensko širokih opredelitev v navedenem zakonu, ki jim poslovna praksa ne sledi, so namreč podjetja, ki se znajdejo v funkciji kreditnega posrednika v pomožni funkciji, izpostavljena nepotrebnim tveganjem in prekomerni regulaciji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄12-13

Vzpostavljanje pozitivne investicijske klime

Jernej Tovšak, 29.3.2018

Ostalo, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Jernej Tovšak, Pravna praksa, 12-13/2018Slovenija na različnih mednarodnih lestvicah konkurenčnosti vztrajno napreduje. Poleg tega dosega gospodarsko rast, ki je nad povprečjem EU. UMAR je v svoji pomladanski napovedi zapisal, da se bo "visoka in široko osnovana gospodarska rast letos nadaljevala (5,1 odstotka) ter da lahko nadaljevanje ugodne konjunkture pričakujemo tudi prihodnje leto". Med ključnimi razlogi letošnje nadaljnje visoke rasti navaja rast izvoza in investicij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄41-42

Vprašanje ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali - Avtorjevo pojasnilo na razna vprašanja po objavi

dr. Andraž Teršek, 26.10.2017

Ustavno sodišče, Veterina (zdravstveno varstvo živali)

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 41-42/2017Po objavi ustavniške razprave - kot besedila pobude za ustavnosodno presojo - o legitimnih argumentih v podporo tezi, da bi lahko prepoved obrednega zakola živali brez omamljanja pomenila poseg v ustavne pravice in svoboščine slovenskih državljanov in državljank muslimanske vere, so pričakovano sledili legitimni javni komentarji na to temo. Nekaj časopisnih, nekaj forumskih, tri novinarska vprašanja, prejel pa sem tudi nekaj elektronskih sporočil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄38

Vprašanje ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali

dr. Andraž Teršek, 5.10.2017

Veterina (zdravstveno varstvo živali)

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 38/2017Slovenska muslimanska skupnost je bila kot pravni subjekt primarno ustanovljena z namenom ohranjanja islamskih vrednot med slovenskimi muslimani pa tudi zaradi interesnega povezovanja s svetovno islamsko družino oziroma z drugimi muslimani po svetu. Slovenski muslimani, ki so v Republiki Sloveniji verska manjšina, so se maja leta 2006 združili v okviru novoustanovljene neodvisne Slovenske muslimanske skupnosti s sedežem v Ljubljani. Skupnost je domača, torej nacionalna, muslimanska organizacija, ki predstavlja slovenske muslimane in je ustanovljena z namenom organiziranega uresničevanja človekovih in ustavnih pravic in svoboščin muslimanov v Republiki Sloveniji. Člani skupnosti so slovenski državljani muslimanske veroizpovedi. Skupnost je registrirana pri Uradu za verske skupnosti Vlade Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Zastavitev komunikacijskega omrežja in druge gospodarske infrastrukture v tujem zemljišču

Dušan Tršan, 4.6.2009

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Dušan Tršan, Dušan Tršan, Pravna praksa, 22/2009Komunikacijsko omrežje, ki poteka po tujem zemljišču, naj bi bilo sestavina nepremičnine v skladu z načelom specialnosti lastnine in povezanosti zemljišča in objekta (superficies solo cedit),1 zato naj ne bi bilo dopusten predmet zastavne pravice. Ker pa je komunikacijsko omrežje zgrajeno na tujem z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Razsojeno

Toni Tovornik, 24.1.2008

TRGOVINA

Toni Tovornik, Pravna praksa, 3/2008 Obrestovanje pogojevanega predplačila Na podlagi 41. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) je podjetje, ki pogojuje nakup blaga s predplačilom, dolžno plačati obresti od vnaprej plačanega zneska.1 V primeru, ki ga je obravnavalo Višje sodišče v Kopru, sta kupca vnaprej kreditirala prodaja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Elektronsko cestninjenje - na račun zasebnosti?

mag. Alenka Jerše, 29.11.2007

Cestni promet, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Alenka Jerše, Pravna praksa, 46/2007Andrej Tomšič, mag. informacijsko upravljavskih ved svetovalec pri Informacijskem pooblaščencu Alenka Jerše, univ. dipl. pravnica, raziskovalka pri Informacijskem pooblaščencu Ministrstvo za promet je na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o cestnini,1 s katerim želi uvesti pomembne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Predlog novele ZGO-1: zakaj so spremembe nujne

mag. Janez Tekavc, 19.4.2007

Gradbeništvo, Varstvo okolja

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 15/2007mag. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani V PP št. 12 smo lahko prebrali članek mag. Adrijane Viler Kovačič, v katerem naniza kar precej opozoril zoper spremembe Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) in poseganja te novele v druge zakone.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Pravne možnosti pri zlorabah s programi za samodejno klicanje

Klemen Tičar, 16.2.2006

Obligacije, Poštni promet in telekomunikacije

Klemen Tičar, Pravna praksa, 6/2006Ste uporabnik enega izmed 55 odstotkov od skupaj 371.000 internetnih priključkov,1 ki za dostop do interneta uporabljajo klicni dostop. Med brskanjem po internetu se je lahko zgodilo, da ste zašli na strani z dvomljivo vsebino ali pa ste odprli elektronsko pošto, ki vam je obljubljala kako neverjetn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Evropsko kmetijsko pravo

dr. Matjaž Tratnik, 14.10.2005

Kmetijstvo

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 39-40/2005Pri GV Založbi je izšla monografija dr. Francija Avseca in dr. Emila Erjavca Evropsko kmetijsko pravo. Njena avtorja sta priznana strokovnjaka na področju kmetijskega prava. S svojim najnovejšim delom sta se lotila zelo zahtevne naloge, saj gre za »najgosteje« urejeno področje prava Evropske skupnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Plačilo (oderuškega) potrošniškega kredita

mag. Janez Tekavc, 14.4.2005

Trgovina

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 14-15/2005Kreditojemalec je leta 2003 ob najemu (nebančnega) posojila podpisal bianko upravno-izplačilno prepoved. Med odplačevanjem kredita je ugotovil, da je obrestna mera po njegovem mnenju oderuška, saj znaša več kot 100 odstotkov letno. Kreditojemalec je nadalje ugotovil, da bi kredit ob normalni obrestn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Trgovinski odnosi Slovenije s tretjimi državami po vstopu v Evropsko unijo

dr. Matjaž Tratnik, 29.1.2004

Trgovina

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 3-4/2004S 1. majem 2004 bo Slovenija postala polnopravna članica EU. To med drugim pomeni, da bodo pristojnosti na vrsti področij prenesene v Bruselj. Eno od ključnih področij, na katerih bo prišlo do prenosa pristojnosti, so trgovinski odnosi s tretjimi državami. Z vstopom v EU bo Slovenijo pričela zavezov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Volilno pravo: Nove oblike glasovanja: po internetu ali celo prek SMS sporočil?

mag. Jurij Toplak, 20.3.2003

Državni zbor in državni svet, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Jurij Toplak, Pravna praksa, 10-11/2003Verjetno ni nikogar, ki ne bi opazil, da se odpravljamo na volišča vse pogosteje. Poleg dosedanjih volitev predsednika, državnega zbora ter lokalnih volitev bomo kmalu volili tudi poslance evropskega parlamenta. Ne le, da predsednika in župana volimo celo dvokrožno, tu so še vse pogostejši referendu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄14

Reševanje sporov v Svetovni trgovinski organizaciji

dr. Matjaž Tratnik, 18.4.2002

Civilni sodni postopki, Trgovina

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 14/2002Svetovna trgovinska organizacija, WTO (World Trade Organization, WTO) je bila ustanovljena 1. januarja 1995 in je s 144(*1) članicami največja mednarodna gospodarska organizacija. Vanjo so včlanjene skoraj vse gospodarsko pomembne države razen Rusije, medtem ko sta LR Kitajska in Tajvan postali član...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄9

Izvensodno reševanje potrošniških sporov na področju finančnih storitev

Evelin Pristavec-Tratar, 14.3.2002

Civilni sodni postopki, Trgovina

Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 9/2002Finančno razsodišče? V Cankarjevem domu v Ljubljani je 25. januarja letos potekala okrogla miza v okviru programa British Grants na temo "Izvensodno reševanje potrošniških sporov na področju finančnih storitev". Okrogla miza je predstavljala zaključni del projekta z istim naslovom, ki ga je za Ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Trgovska agencija po evropskem pravu

Maja Turnšek, 20.12.2001

Trgovina

Maja Turnšek, Pravna praksa, 39-40/20011. Splošno o trgovski agenciji 2. Trgovska agencija v razmerju do 85. in 86. člena PES 3. Ureditev trgovske agencije po direktivi ES, št. 86/653/EEC 3.1. Definicija trgovskega agenta 3.2. Pravna zaščita trgovskih agentov 3.3. Sklenitev in trajanje agencijske pogodbe 3.4. Nagrada trgovskemu agentu 3....
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Zahtevki iz naslova turističnih storitev

mag. Janez Tekavc, 23.8.2001

Gostinstvo in turizem

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 25/2001Z dopusti so povezane turistične storitve in z njimi večja ali manjša pričakovanja o kakovosti le-teh. Turistične storitve temeljijo na poslovnem in tudi pogodbenem odnosu med potnikom in organizatorjem potovanja. Že sam pojem "organizator potovanja" nakazuje, da se bom v nadaljevanju ukvarjal s pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄13-14

Zapiski: Mobiteli ogrožajo avtobuse

Andraž Teršek, 26.4.2001

Cestni promet, Poštni promet in telekomunikacije

Andraž Teršek, Pravna praksa, 13-14/2001Ali nas zna tehnološki napredek postmodernizma v vsakem času in v vseh primerih navduševati? Na primer - mobiteli! Vem, da recimo študentje pravne fakultete komunikacijskim sredstvom, ob naših pomenjkovanjih, ne namenjajo omembe vredne, tudi ne vrednostno-analitične pozornosti. Dejstvo je, da so se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄36-37

EURO IUS-INFO 2001

Anton Tomažič, 21.12.2000

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 36-37/2000Pravni in poslovni informacijski sistem IUS-INFO bo na začetku novega tisočletja dobil tudi svojo novo pojavno obliko: EURO IUS-INFO Legal Information System. Številnim slovenskim uporabnikom se bo IUS-INFO že v prvih mesecih naslednjega leta prikazal v novi grafični podobi in sicer kot PRAVNI PO...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Zbronica: Kmetijsko gozdarska zbornica - še eno obvezno članstvo

Janez Tekavc, 13.1.2000

Zbornice, Kmetijstvo

Janez Tekavc, Pravna praksa, 1/2000V juniju 1999 je bil sprejet Zakon o Kmetijski in gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ - Ur. l. 41/99). Zakon je na videz dokaj nepomemben, vendar pa odpira dokaj aktualna vprašanja, ki se v pravni teoriji(*1) in tudi praksi pojavljajo vedno znova.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

IUS-INFO postaja standard

Anton Tomažič, 17.9.1998

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 18/1998Ob zasnovi Pravnega in poslovnega informacijskega sitema IUS-INFO sta njegova nosilca družbi Gospodarski vestnik in IUS SOFTWARE sicer imela ambicije, da bi sistem na enem mestu zagotavljal večino (za Slovenijo) relevantnih pravnih informacij, toda tako hitrega dosega tega cilja, kot se je zgodil, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Uporaba IUS-INFO v državnih organih

Anton Tomažič, 24.7.1997

Uprava, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 14-15/1997Že doslej so številni pravniki v upravi pri svojem delu uporabljali IUS-INFO. Ker pa so se doslej kot redni naročniki običajno pojavljali posamezni organi oziroma organizacije in sklepali ločene pogodbe (na podlagi cenika in splošnih pogojev nosilca), niso mogli biti deležni optimalnih ugodnosti in ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
46(1) 41-42(1) 39-40(2) 38(1)
36-37(1) 33(1) 25(2) 23(1)
23-24(1) 22(1) 22-23(1) 20(3)
18(2) 16(1) 16-17(1) 15(2)
14(3) 14-15(2) 13(3) 13-14(1)
12-13(1) 11(1) 10(1) 10-11(3)
9(2) 6(1) 5(2) 3(1)
3-4(1) 2(3) 1(2)

Leto objave

2018(5) 2017(2) 2009(1) 2008(1)
2007(2) 2006(1) 2005(2) 2004(1)
2003(1) 2002(2) 2001(3) 2000(2)
1998(1) 1997(5) 1996(5) 1995(4)
1994(1) 1993(3) 1991(7)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov