O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Novosti pri poročanju sobodajalcev - Register nastanitvenih obratov (RNO) ter poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Blažka Vrsajković, 18.1.2018

GOSTINSTVO IN TURIZEM

Blažka Vrsajković, Pravna praksa, 2/2018Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-D) in Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) sta na področju aktualnega sobodajalstva prinesla poenostavitve in novosti glede poročanja podatkov o nastanitvenih obratih, gostih in prenočitvah. Tako sta bila s 1. decembrom 2017 skladno z določili 15.b člena Zakona o gostinstvu (ZGos) in z določili 2. člena Pravilnika o registru nastanitvenih obratov vzpostavljena Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletna aplikacija za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem). Prijavo in odjavo gostov ter vodenje evidence urejajo določila Pravilnika o prijavi in odjavi gostov, ki z določili 4. in 5. člena predpisuje spletno aplikacijo za poročanje podatkov iz knjige gostov ter zagotavljanje podatkov iz spletne aplikacije Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Sončne elektrarne - zanimivejša pravna vprašanja

Planinšek Nina, Planinšek Jure, 19.1.2017

Industrija in energetika

Nina Planinšek, mag. Jure Planinšek, Pravna praksa, 2/2017Sončne elektrarne postajajo zrela, mainstreamovska tehnologija. Samo v letu 2015 je investicijska vrednost novih sončnih elektrarn presegala 150 milijard USD, postavljenih je bilo več kot 50 GW novih sončnih (fotovoltaičnih) elektrarn. Predvsem zaradi tehnološkega razvoja in ekonomije obsega cene še naprej padajo, zato se bo po ocenah strokovnjakov trend izkoriščanja sončne energije nadaljeval in bo do leta 2050 največ električne energije pridobljene iz sončne energije. Sončna energija ima zelo velik energetski potencial, ki bistveno presega potrebe človeštva in državam omogoča tudi stroškovno čedalje bolj učinkovit način doseganja okoljskih zavez. V prispevku predstavljava v praksi najbolj zanimiva pravna vprašanja, povezana s sončnimi elektrarnami, in sicer: postavitev, financiranje, odgovornost za napake in garancije, neprave stvarne služnosti, prisilne prodaje sončnih elektrarn ali nepremičnin, na katerih so postavljene, podpore in poslovni modeli.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Izvajanje 34. člena ZVPot v praksi s poudarkom na razmerju do zakonodaje "novega pristopa"

Nenad Mrdaković, 14.1.2016

TRGOVINA

Nenad Mrdaković, Pravna praksa, 2/2016Pravo si prizadeva slediti tehničnemu razvoju, ki se med drugim odraža tudi v čedalje kompleksnejših in raznovrstnejših izdelkih za široko potrošnjo. Z namenom doseganja lažjega pretoka blaga na ozemlju EU in varstva potrošnikov so se v institucijah EU oblikovale težnje po harmonizaciji tehničnih zahtev za proizvode, ki se odražajo tudi v t. i. novem in globalnem pristopu pri sestavi zakonodaje. Ta se osredotoča zgolj na bistvene zahteve, ki jih mora posamezen proizvod izpolnjevati. Stična točka med tehnično zakonodajo, zlasti Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1), in potrošniško zakonodajo je 34. člen Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). Namen prispevka je opozoriti na nekatere probleme pri razlagi in izvajanju tega člena v povezavi s tehnično zakonodajo ter podati nekatere smernice, ki bi jih bilo smotrno upoštevati pri pisanju novega ZVPot.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Je manjkajoči izdelek v akciji že sam po sebi nepoštena poslovna praksa?

Zoran Skubic, 16.1.2014

TRGOVINA, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 2/2014Pravo varstva potrošnikov, ki je praktično izključno predmet regulacije prava EU, kljub zelo razviti sodni praksi Sodišča (EU) še vedno odpira nova vprašanja in pravne dileme. To niti ni presenetljivo, saj gre za segment prava, s katerim se državljani EU tudi največ srečujemo v vsakdanjem življenju. Sodišče je bilo tako pred kratkim soočeno z vprašanjem, ali je mogoče (nepravilno) oglaševalno potezo trgovca, katere edina posledica je, da potrošnik obišče njegovo trgovino, že zgolj na podlagi tega dejstva šteti kot nepošteno poslovno prakso po Direktivi 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu. Odgovor je (seveda) pritrdilen. Ne zgolj nakup, že vsak (sprovociran) obisk trgovine šteje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Nova ureditev dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih

Miha Bratina, 17.1.2013

TRGOVINA

Miha Bratina, Pravna praksa, 2/2013Skrb za zdravo prehrano postaja del vsakdana, saj ji namenjamo vse več pozornosti. Temu sledijo tudi trgovci, ki živila označujejo in reklamirajo z raznimi trditvami o njihovih pozitivnih zdravstvenih učinkih, da bi tako privabili čim več potrošnikov. S tem se še intenzivneje soočajo uporabniki športne prehrane. A poplave raznih trditev o blagodejnih zdravstvenih učinkih živil je konec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

(Nepošteni) pogodbeni pogoji v potrošniških pogodbah

dr. Aleš Ferčič, 21.1.2010

TRGOVINA

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 2/2010Dejstvo je, da smo prav vsi potrošniki, pri tem pa se srečujemo z asimetrijo informacij, ekonomsko (pre)močjo podjetja, s katerim sklepamo pravni posel, in z drugimi okoliščinami, ki vplivajo na to, da smo v razmerju do podjetja šibkejša stranka. Kot take naj bi nas nekoliko zavarovali zlasti posebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Pravo mednarodne prodaje

dr. Miha Juhart, 18.1.2007

Trgovina, Kultura in umetnost

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 2/2007dr. pravnih znanosti, prof. na PF Univerze v Ljubljani Ko je kolega Damjan Možina na moja vrata potrkal z idejo, da bi prevedel eno izmed temeljnih del, ki se ukvarja s pravom mednarodne prodajne pogodbe in predvsem Konvencijo Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (Dunajska konvencija),...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Konferenca Cyberspace 2006

Aleš Završnik, 18.1.2007

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Aleš Završnik, Pravna praksa, 2/2007univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Pravna fakulteta in Fakulteta za družbene vede Masarykove univerze v Brnu sta 24. in 25. novembra 2006 organizirala IV. letno konferenco o kibernetičnem prostoru, osrednji tovrstni dogodek v Evrop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Izzivi EU v energetiki

mag. Breda Mulec, 18.1.2007

ELEKTRIKA, Industrija in energetika

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 2/2007mag. mednarodnopravnih znanosti svetovalka v Državnem zboru RS Energetika bo najverjetneje ena od tem, ki bodo za EU leta 2008 strateškega pomena in bi jim Slovenija želela dati poseben poudarek med predsedovanjem EU. Unija se na tem področju sooča z velikimi izzivi – njena odvisnost od uvoza ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Projektni pogoji in soglasja za gradnjo objektov (Dileme in nerešena vprašanja)

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 18.1.2007

Upravni postopek in upravne takse, Gradbeništvo

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 2/2007univ. dipl. pravnica, mag. znanosti, svetovalka generalnega direktorja Agencije RS za okolje Z uvedbo nove gradbene zakonodaje, točneje s sprejemom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1),1 so v letu 2003 nastale velike spremembe pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Med njimi imajo velikansko v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Če nimaš spama, ne obstajaš

Boštjan Koritnik, 18.1.2007

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 2/2007V svetovnem merilu naj bi zaradi nezaželene elektronske pošte (t. i. spam) v letu 2005 nastalo 39 milijard evrov stroškov. Tudi zato je Evropska komisija konec novembra sprejela poročilo o boju proti nezaželeni elektronski pošti, v katerem članice EU poziva h krepitvi boja proti tovrstni pošti, ki v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Prirejanje iger na srečo v EU

Janja Bedrač, 20.1.2005

Gostinstvo in turizem

Janja Bedrač, Pravna praksa, 2/20051. Uvod 2. Pravni okvir za organizacijo iger na srečo 3. Sodna praksa Sodišča ES 3.1. Čezmejne igre na srečo so storitve za namene prava ES – primer Schindler 3.2. Omejeno izdajanje dovoljenj za zaščito posameznikov in družbe – primer Läärä 3.3. Legitimnost italijanske zakonodaje o igrah na srečo – ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄2

Pomorske prevare

dr. Marko Pavliha, 22.1.2004

Obligacije, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 2/2004As far as individuals are concerned, fraudsters and pirates can, in principle at least, be either male or female. Paul Todd Lanskega oktobra je v kraljestvu rdečih dvonadstropnih avtobusov in telefonskih govorilnic izšla zanimiva knjiga o pomorskih prevarah, o kateri kaže tudi pri nas spregovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄2

Začasne odredbe v mednarodni trgovinski arbitraži

Matic Novak, 22.1.2004

Civilni sodni postopki, Trgovina

Matic Novak, Pravna praksa, 2/2004V okviru sklopa predavanj Slovenija in mednarodni gospodarskopravni izzivi, ki jih v prostorih ljubljanske PF organizira Društvo za mednarodno pravo, je 20. novembra predaval dr. Loukas Mistelis, predavatelj mednarodnega trgovinskega prava na centru za študije trgovinskega prava Queen Mary, Universi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄2

Za varno smučanje - sveženj predpisov

Tomaž Marušič, 22.1.2004

Gostinstvo in turizem

Tomaž Marušič, Pravna praksa, 2/2004Zakon o varnosti na smučišču (ZVSmuč - Ur. l. RS, št. 110/02) je začel veljati 2. januarja 2003, uporablja pa se od 1. decembra 2003. Po 2. odst. 36. člena zakona morajo pristojni ministri sprejeti podzakonske akte v šestih mesecih po uveljavitvi zakona. Minister za promet: . pravilnik o tehni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄2

Začasna zaustavitev ladje

mag. Bogomir Horvat, 23.1.2003

Pomorski in rečni promet

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 2/2003Knjiga "Začasna zaustavitev ladje" je po dolgem času prva strokovna publikacija s področja pomorskega prava na Slovenskem. Na skoraj 3oo straneh obravnava celotno področje pomorskega prava, pri čemer je poseben poudarek na začasnih odredbah na zaustavitev ladje. Knjigo sta napisala naš vodilni in me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Pomorsko pravo III.

Tristan Šker, 25.1.2001

Pomorski in rečni promet

Tristan Šker, Pravna praksa, 2/2001Tistim, ki so mislili, da se je produktivnost dr. Draga Pavića iztrošila, moram sporočiti, da so se motili. Pred seboj sem namreč imel njegovo zadnjo knjigo v seriji pomorsko zavarovalnih in pomorsko pravnih knjig. In kot vsakokrat prej sem ugotovil, da je delo napisano vrhunsko in, da za dr. Pavića...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Informacijski viri EU (9.del)

Jaka Repanšek, 21.1.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 2/1999V nadaljevanju naše rubrike o informacijah in publikacijah, povezanih z Evropsko unijo, vam predstavljamo brezplačne publikacije o Evropski uniji. Že od začetkov evropskih integracijskih procesov Evropska komisija pripravlja in izdaja splošne informacije, povezane z ureditvijo skupnosti in njihovimi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Gradbeniško delo na terenu

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Gradbeništvo, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1999Delavci gradbenega podjetja dnevno odhajajo na delo na gradbišče, ki je od kraja delavčevega stalnega prebivališča oddaljeno najmanj dve uri vožnje v eno smer. - Do kakšnih povračil stroškov v zvezi z delom so delavci na terenu upravičeni? - Ali jim pripada dnevnica, terenski dodatek ali regres za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Licenca za prevoz v cestnem prometu

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 2/1999V 3. členu in v prvem odstavku 4. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc se razveljavita besedi "v lasti". Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem promet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Licence za prevoze v cestnem prometu

Avtor ni naveden, 5.2.1998

Cestni promet

, Pravna praksa, 2/1998Člen 5 in 3. a točka prvega odstavka 16. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah (Ur. l. RS, št. 50/97 in 69/97) se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Pomorski spori in začasne odredbe

dr. Marko Pavliha, 5.2.1998

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 2/1998Razprava v Društvu za pomorsko pravo Slovenije Z veseljem lahko zapišemo, da se Društvo za pomorsko pravo Slovenije (kot je rekel eden od naših uglednih kolegov), "ne ukvarja več le s samim seboj, temveč tudi s konkretnimi problemi". Na pobudo pomorsko-prometnih agentov smo namreč v petek, 16. ja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Ustavno sporna "posebna tehnična priprava" - "lisice"

Borut Šinkovec, 23.1.1997

Prekrški, Cestni promet

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 2/1997S spremembami in dopolnitvami Odloka o ureditvi cestnega prometa (objavljenimi v Ur. l. RS, št. 24/96) je bilo v Ljubljani uvedeno priklepanje na različne načine napačno parkiranih vozil - s "posebno tehnično napravo", ki jo sam odlok imenuje "lisice". Ali je s to novostjo pravno vse v redu in ali, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Pravniška diskusijska lista

Anton Tomažič, 23.1.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 2/1997Sekcija za pravno informatiko pri Pravniškem društvu Ljubljana obvešča vse kolege - slovenske pravnike, ki že imajo svoj naslov za elektronsko pošto, da pripravlja prvo odprto in splošno pravniško diskusijsko listo (Mailing list). Predvidevamo, da bi na začetku obstajala ena sama lista, ko pa bi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄2

Naročanje in izdelave programske opreme

Grega Peljhan, 25.1.1996

Obligacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Grega Peljhan, Pravna praksa, 2/1996Današnji čas zahteva, da si podjetje ali druga institucija pri svojem delu pomaga z računalniško tehnologijo. Učinek, ki ga podjetje dobi od računalniške tehnologije, je v veliki meri odvisen od vrste strojne opreme, ki jo je potrebno stalno posodabljati, od izbrane programske opreme in od usposoblj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2016(1) 2014(1)
2013(1) 2010(1) 2007(5) 2005(1)
2004(3) 2003(1) 2001(1) 1999(3)
1998(2) 1997(2) 1996(2) 1993(1)
1992(1) 1991(4)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

AB CĆČ DĐEF GH IJ K LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov