O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Večja zaščita potrošnika

Irena Vovk, 9.1.2014

Kmetijstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2014Predlog novele Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B), ki ga je prvi delovni dan po novem letu, tj. 2. januarja, sprejela Vlada s ciljem večje zaščite potrošnika, pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov in živil, predvideva vzpostavitev instituta varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Novela ZVPot-E in novo obdobje ureditve garancije

mag. Martina Metelko, 12.1.2012

TRGOVINA, Obligacije

mag. Martina Metelko, Pravna praksa, 1/2012 V dosedanjih objavah v Pravni praksi je že bila predstavljena ureditev garancije po zadnji spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). Kljub temu pa nekatere ključne zadeve v povezavi z novo ureditvijo garancije še niso bile predstavljene oziroma poudarje
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Podaljševanje jubilejne prodajne akcije kot nelojalna konkurenca

mag. Judita Dolžan, 12.1.2012

TRGOVINA

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 1/2012I ZR 173/09, 7. julij 2011 Ko podjetje jubilejno prodajno akcijo oglašuje tako, da objavi znižanje blaga za določen odstotek, pri čemer naj bi to znižanje trajalo le do točno določenega dne, se mora te časovne omejitve načeloma tudi držati. Podaljševanje take prodajne akcije bi namreč zaradi s
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄1

Potrošnik in garancija za brezhibno delovanje stvari

Boštjan Pintar, 13.1.2011

Obligacije, TRGOVINA

Boštjan Pintar, Pravna praksa, 1/2011univ. dipl. pravnik, študent podiplomskega študija na PF Univerze v Ljubljani Z nakupom stvari pričakujemo, da bo stvar delovala brezhibno. Pogosto se namreč zgodi, da je sprva vse v najlepšem redu, pozneje pa se pojavijo napake v delovanju. Takrat začnemo mrzlično isk
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

BEREC - novi evropski regulator elektronskih komunikacij?

Mark Pohar, 14.1.2010

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Mark Pohar, Pravna praksa, 1/2010Dne 18. decembra 2009 je bil v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavljen reformni sveženj s področja elektronskih komunikacij, s katerim se spreminja regulativni okvir iz leta 2002. Naj spomnimo: gre za regulativni okvir, ki obsega pet direktiv,1 njegov osnovni namen pa je spodbujati konkurenco na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Slovensko smučarsko pravo in varnost na smučiščih

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 11.1.2007

Kultura in umetnost, Gostinstvo in turizem

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 1/2007dr. pravnih znanosti, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani Konec leta 2006 je v založbi Uradnega lista v Ljubljani izšla knjiga Slovensko smučarsko pravo in varnost na smučiščih avtorja Tomaža Marušiča. Avtor je strokovni javnosti znan kot nekdanji minister za pravosodje, odvetnik i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Blog na blog palača

Boštjan Koritnik, 11.1.2007

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 1/2007»Danes je na internetu več kot 50 milijonov blogov, današnje področje blogosfere pa je stokrat večje od tistega pred tremi leti. Ta sfera se danes podvoji po 200 dneh, vsak dan pa na spletu nastane 175.000 novih blogov,« je pred časom dejala predsednica združenja Internet Society Europe ter profesor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Elektronske izdaje Uradnega lista RS

Jožica Velišček, 12.1.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jožica Velišček, Pravna praksa, 1/2006Zakon o Uradnem listu RS je bil sprejet leta 19961. Določil je, da je Uradni list RS uradno glasilo, v katerem se objavljajo državni predpisi in drugi akti, kadar je z zakonom ali drugim predpisom tako določeno, in tudi predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti. Dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Pogoji za začetek opravljanja trgovinske dejavnosti

Peter Podgorelec, 13.1.2000

Trgovina

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 1/2000Novoustanovljena gospodarska družba, vpisana v sodni register, proizvaja izdelke iz plastičnih mas za gradbeništvo (okna, vrata), prav tako pa je posrednik pri prodaji kovinskih izdelkov tujega proizvajalca. Kakšne zakonske in druge pogoje mora izpolnjevati za pridobitev vseh dovoljenj za opravlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Javna naročila v gradbeništvu

dr. Janez Šinkovec, 13.1.2000

Proračun, Gradbeništvo

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 1/2000Pogled na nekatere evropske rešitve Glede na veljavno prakso, zlasti nestrokoven pristop republiške revizijske komisije, je smotrno, da malce pogledamo nekatere evropske rešitve. 1. LASTNOSTI PONUDNIKA V tuji literaturi je več osrednjih vprašanj, na katere se opirajo pri odločanju o izbiri ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Zbronica: Kmetijsko gozdarska zbornica - še eno obvezno članstvo

Janez Tekavc, 13.1.2000

Zbornice, Kmetijstvo

Janez Tekavc, Pravna praksa, 1/2000V juniju 1999 je bil sprejet Zakon o Kmetijski in gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ - Ur. l. 41/99). Zakon je na videz dokaj nepomemben, vendar pa odpira dokaj aktualna vprašanja, ki se v pravni teoriji(*1) in tudi praksi pojavljajo vedno znova.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Informacijski viri EU (7.del)

Jaka Repanšek, 14.1.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 1/1999V nadaljevanju naše rubrike, namenjene predstavitvi informacij o Evropski uniji, namenjamo več pozornosti vsem tistim, ki potrebujete dokumente, publikacije in druge informacije o Evropski uniji za potrebe raziskovalnega in študijskega dela. Za raziskovalce in študente je na voljo veliko poti do ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

SLO - IUS in pravniki

Avtor ni naveden, 14.1.1999

Poštni promet in telekomunikacije

, Pravna praksa, 1/1999Slovenski pravniški diskusijski listi na Internetu Po živahnih dogajanjih v jesenskih mesecih se je z Novim letom položaj v zvezi z "elektronskim pogovarjanjem" med pravniki končno umiril in smotrno uredil: na razpolago sta pravnikom (in seveda pravnicam) dve diskusijski listi, z brezplačnim pris...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

O dodelavi predloga pomorskega zakonika

Patrick Vlačič, 22.1.1998

Pomorski in rečni promet

Patrick Vlačič, Pravna praksa, 1/1998Društvo za pomorsko pravo Slovenije Potem ko je bilo društvo leta 1992 ustanovljeno, se iz nekoliko zaspanega obdobja z veliko energije poskuša ponovno obuditi k aktivnostim. Čeprav ima ta trenutek relativno skromno število članov, to je nekaj nad trideset, so imena članov toliko bolj zveneča. Dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Informatika in informacijska tehnologija v študijskih programih pravnih fakultet

mag. Janez Toplišek, 9.1.1997

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Janez Toplišek, Pravna praksa, 1/19971. Uvodno izhodišče 2. Pojmovna nebogljenost 3. Novejši argumenti: zakaj so pravnikom potrebna znanja o informacijski tehnologiji in informatiki? 4. Primerjava slovenskih študijskih programov za predmet "pravna informatika" 5. Značilnosti priporočenih študijskih virov v Sloveniji in v tujini 6. Vseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Mednarodno varstvo potrošnikov (I)

dr. Franc Pernek, 11.1.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 1/1996Varstvo potrošnikov je sicer skrb vsake družbe, vendar so prizadevanja in uspehi tega varstva v posameznih okoljih oziroma državah dokaj različni. Ta različnost je pogojena s številnimi dejavniki, med katerimi lahko navedemo le nekatere, npr. družbenopolitična ureditev države, stopnja razvitosti drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Pravila UNIDROIT za sklepanje mednarodnih gospodarskih pogodb

mag. Vesna Kranjc, 12.1.1995

Obligacije, Trgovina

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 1/1995V civilnopravnih razmerjih postajajo raznopravna razmerja vedno številnejša. To še posebej velja za gospodarsko področje, kjer se gospodarski subjekti pri zasledovanju ekonomskih ciljev ne ozirajo na drugačno državno pripadnost nasprotne pogodbene stranke. Stranki lahko samo določita pravo, kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Varstvo potrošnikov

Jernej Rovšek, 13.1.1994

Trgovina

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 1/1994V Poročevalcu Državnega zbora (21. decembra 1993) je objavljen predlog za prvo obravnavo zakona o varstvu potrošnikov. Predlog zakona se ne razlikuje veliko od predloga zakona o varstvu potrošnikov s tezami, ki je bil predlagan v prejšnjem mandatu Skupščine Republike Slovenije in objavljen v Poročev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Zametki slovenske pomorske zakonodaje

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 1/1994Iz predavanja dr. Marka Pavlihe na Visoki pomorski in prometni šoli v Piranu, ki je 9. decembra 1993 pripravila posvet o novostih v prometu in zakonodaji o prometu ob tednu Univerze v Ljubljani ... Slovenci smo z osamosvojitvijo uresničili tisočletne sanje, zaradi katerih pa je bilo treba marsikaj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Temelj odgovornosti letalskega prevoznika za potnika

Irena Grm, 14.1.1993

Obligacije, Zračni promet

Irena Grm, Pravna praksa, 1/1993Letalski prevoz potnikov predstavlja hitro in udobno premagovanje velikih razdalj in s tem prenehanje številnih pravnih redov, zato se je mednarodna kodifikacija na tem področju začela tako rekoč vzporedno z razvojem letalskega prevozništva. Iz istih razlogov ima še danes mednarodna kodifikacija, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Prepoved reje domačih živali

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Lokalna samouprava, Živinoreja in mlekarstvo

, Pravna praksa, 1/1993V neskladju z ustavo in zakonom so določbe odloka občinske skupščine, ki prepovedujejo gojitev domačih živali, ne določajo pa območja, na katerem naj bi veljala ta prepoved in ne opredeljuje kriterijev, po katerih bi upravni organi lahko delovali. Odločba US RS, št. U-I-19/92 z dne 19. 11. 1992, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄1

Fiktivne zastave in mednarodna federacija transportnih delavcev

mag. Aleksander Čičerov, 16.1.1992

Pomorski in rečni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 1/1992Ladja načeloma vije le eno zastavo, kar v pomorskem mednarodnem pravu pomeni, da ima ladja pravico do neovirane mednarodne plovbe. Pravico, da ladja vije zastavo (right of flag, droit de pavillon, diritto della bandiera), ki pomeni tudi pravico do zastave, dokazuje ladja z ladijskimi dokumenti, v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Ob tezah novega obrtnega zakona

Vilma Režek, 17.1.1991

Malo gospodarstvo in obrt

Vilma Režek, Pravna praksa, 1/1991Teze za novi obrtni zakon, gledano v celoti, pomenijo korak naprej v pravnem urejanju obrti, saj so očiščene vseh elementov, ki presegajo to področje, obenem pa je predlagatelj upošteval tudi komparativni pregled sodobnih obrtnih zakonov sosednjih držav in ob upoštevanju naših specifik, sledi določe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Akviziterska prodaja proizvodov

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 1/1991Opravljanje trgovine na drobno na republiški ravni ureja zakon o blagovnem prometu (Ur. l. SRS, št. 21/77 ter pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Ur. l. RS, št. 23/90), trgovi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

2014(1) 2012(2) 2011(1) 2010(1)
2007(2) 2006(1) 2000(3) 1999(2)
1998(1) 1997(1) 1996(1) 1995(1)
1994(2) 1993(2) 1992(1) 1991(2)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.5. MALO GOSPODARSTVO IN OBRT 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

AB CĆČ D ĐEFG HIJK LM NOP QR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov