O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Vidiki varstva potrošnikov pri urejanju vplivnostnega marketinga v Sloveniji

Dženeta Schitton, 21.3.2019

TRGOVINA

Dženeta Schitton, Pravna praksa, 12/2019Evropska zakonodaja in zakonodaje držav članic so se v preteklih desetletjih postopoma razvijale in sledile razvoju komunikacijskih tehnologij in v zadnjem času tudi množičnih spletnih storitev in družbenih omrežij. Tako so v obstoječo zakonodajo že bili vpeljani instituti, prilagojeni dejstvu, da je splet prevzel velik delež komunikacije med posamezniki in podjetji z javnostjo. V prejšnjih prispevkih smo obravnavali vplivnostni marketing, kot ga trenutno ureja Nemčija, ter pravni okvir, ki ga je nedavno postavila Evropska unija. Na tej podlagi lahko analiziramo dejansko stanje v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Ko referenčna obrestna mera kreditne pogodbe postane negativna

Tim Horvat, 21.3.2019

TRGOVINA

Tim Horvat, Pravna praksa, 12/2019Avstrijsko vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof) je odločalo v sporu o višini obresti iz potrošniške kreditne pogodbe v švicarskih frankih. Ko je referenčna obrestna mera LIBOR postala negativna, je namreč banka za skupno obrestno mero štela le dogovorjeni pribitek. V konkretni zadevi je sodišče zavrglo reviziji strank, ker je bila izpodbijana sodba že skladna z novo sodno prakso o tem pravnem vprašanju. Vrhovno sodišče je namreč v več zadevah razsodilo, da banke v primeru negativne referenčne obrestne mere ne bi smele enostransko postaviti minimalne obrestne mere v višini dogovorjenega pribitka. Na podlagi teh sodb so avstrijske banke že morale vrniti 360 milijonov evrov obresti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Evropski pogled na sistemske rešitve problematike kreditov v švicarskih frankih

Primož Jamšek, 21.3.2019

TRGOVINA

Primož Jamšek, Pravna praksa, 12/2019"Današnji dogodek dokazuje povezanost Državnega sveta s civilno družbo," so besede, s katerimi je Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, otvoril posvet, ki se je zgodil 4. marca 2019 v Državnem svetu na pobudo Združenja Frank. Srečanje je bilo namenjeno seznanitvi javnosti s sistemskimi razsežnostmi socialno-ekonomske problematike kreditov v švicarskih frankih (CHF), zlasti pa naj bi Vlado, Državni zbor in pristojne regulatorje spodbudilo k ustreznemu ukrepanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Meje veriženja in vzajemnega priznavanja vozniških dovoljenj

Zoran Skubic, 21.3.2019

Cestni promet, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 12/2019Ljudje se pogosto sprašujejo, kaj v svojem bistvu Unija sploh je, zlasti kar zadeva potrebe "navadnega" posameznika. Vse dokler nismo bili soočeni z vse bolj bizarnimi in katastrofalnimi okoliščinami, zapleti, pripetljaji in predvsem spodrsljaji, ki še vedno in vedno znova spremljajo prizadevanja za "varni" (če sploh) brexit, je bilo sleherniku precej težko na kratko opisati prednosti Unije. Skupna kmetijska politika? Štiri "svobode"? Notranji trg? Unija kot območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja? Vse preveč abstraktno. Prav opomin brexita pa vse državljane Unije neposredno uči, da ta povezava v svojem bistvu preprosto pomeni manj mej in omejitev. Manj omejitev pri prehodu mej, manj omejitev pri poslovanju v sosednji članici, manj težav pri selitvi, izobraževanju in zaposlitvi v "bližnji" tujini. Prav tu pa je ključno vzajemno priznavanje listin, ki jih izda ena članica, v drugih članicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Novi trendi EU glede alternativnega reševanja sporov prek spleta

Helena Rous, 27.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), TRGOVINA

Helena Rous, Pravna praksa, 12/2014Poslovanje na daljavo in pogodbene zaveze potrošnikov le "s klikom" so danes na trgu stalnica. Za omogočanje kakovostnega spletnega poslovanja, za preprečevanje goljufij in dolgoročno zaupanje v spletno potrošništvo so ključni tudi sistemsko vzpostavljeni načini reševanja potrošniških sporov. Temu sledi tudi Evropska unija, ki je z namenom spodbujanja zaupanja v skupni evropski trg lani sprejela Uredbo o spletnem reševanju potrošniških sporov in Direktivo o alternativnem reševanju potrošniških sporov. Do konca leta 2015 bo vzpostavljena še enotna vseevropska spletna platforma, ki bo "aktivni vmesnik" za spletno obravnavo potrošniških sporov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Kako je Vrhovno sodišče ustavilo pohujšanje

Hinko Jenull, 25.3.2010

TRGOVINA

Hinko Jenull, Pravna praksa, 12/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Odgovorno igralništvo - odvisno od volje koncesionarjev

Dženeta Cizelj, 26.3.2009

GOSTINSTVO IN TURIZEM

Dženeta Cizelj, Dženeta Cizelj, Pravna praksa, 12/2009Odgovorno igralništvo, ki je deklarirani cilj vseh igralniških koncesionarjev, se v praksi skoraj ne izvaja. Nasprotujoča si igralniška zakonodaja omogoča različne standarde poslovanja za igralniške subjekte, ki imajo tako proste roke, ko gre za izvajanje družbeno odgovornega igralništva. Če k temu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Skoči brate na medveda! (Pa zakaj?)

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 29.3.2007

Lovstvo in ribištvo, Kultura in umetnost

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 12/2007Že kar davno sem imela »medvedjo pravdo«. No, medved ni bil ne subjekt ne objekt spora, ampak je bil zanj samo kriv, bil je povod za spor in torej sine qua non odgovoren. Preden je bil kriv, je bil že mrtev, stvar je bila pa takale: lovca oziroma bolje oče lovec in njegov nadobudni še-ne-lovec sin s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Javna pešpot na zasebnem zemljišču

Avtor ni naveden, 29.3.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Cestni promet

, Pravna praksa, 12/2007Odločba US RS, št. U-I-240/05 z dne 15. 3. 2007 Javna pešpot na zasebnem zemljišču Člen 12 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 85/99), kolikor pod zaporedno številko 21 kategorizira javno pešpot z oznako JPP3601 Pelikanova pot v delu, ki poteka po p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Predlog novele Zakona o graditvi objektov: projektni pogoji in soglasja

Adrijana Viler-Kovačič, 29.3.2007

Upravni postopek in upravne takse, Gradbeništvo

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 12/2007univ. dipl. pravnica, mag. znanosti, svetovalka generalnega direktorja Agencije RS za okolje Na spletnih straneh Ministrstva za okolje lahko najdemo predlog sprememb Zakona o graditvi objektov (datiran s 16. februarjem 2007), ki je v medresorskem usklajevanju in javni obravnavi. Med predlaga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Trgovski zastopnik s (trajnim) pooblastilom

Jasmina Cigrovski, 30.3.2006

Obligacije, Trgovina

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 12/2006Poseidon Chartering BV proti Marianne Zeeschip VOF in drugim (C-3/04 z dne 16. 3. 2006) Družba Poseidon je kot posrednica sodelovala pri sklenitvi pogodbe o zakupu ladje med družbama Marianne Zeeschip in Maritramp. Pri podaljševanju pogodbe od 1994 do 2000 je družba Poseidon na podlagi vsakoletni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Povpraševanje po tujih voznikih v cestnem prometu

Renata Zatler, 1.4.2005

Cestni promet

Renata Zatler, Pravna praksa, 12/2005V januarju je na GZS tekla okrogla miza o prostem pretoku delovne sile in uvajanja fleksibilnejših oblik zaposlovanja domačih in tujih voznikov v cestnem prometu.Po najnovejših podatkih zavoda za zaposlovanje in podatkih, ki jih beležijo prevozniki, v Sloveniji primanjkuje najmanj 2.000 voznikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Kako OZ ureja odgovornost imetnikov motornih vozil nasproti drugim?

mag. Igor Strnad, 1.4.2004

Obligacije, Cestni promet

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 12/2004Odškodninsko odgovornost imetnikov motornih vozil ureja obligacijski zakonik (OZ) v četrtem odstavku 154. člena OZ, ki sedaj glasi: "Če za škodo, ki jo pretrpijo drugi, v celoti ali deloma odgovarjata dva imetnika motornih vozil, je njuna odgovornost solidarna." V zakonu o obligacijskih razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄12

Internet in pravo

Jaka Repanšek, 4.4.2002

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 12/2002"... then came the churches then came the schools then came the lawyers then came the rules then came the trains and the trucs with their loads and the dirty old track was the telegrapf road ..." Mark Knopfler, Telegraph Road In potem so prišli pravniki ... skupaj z njimi pa najnovejša knjiga na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄12

Primer Napster v Sloveniji?

Domen Bizjak, 4.4.2002

Intelektualna lastnina, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Domen Bizjak, Pravna praksa, 12/2002Kršitve avtorskih pravic z izmenjavo MP3 datotek prek interneta v luči primera Napster in hipotetični primer "Sister" A. Primer A&M Records, Inc. et al. v. Napster Inc.(*1) Decembra 1999 je 18 glasbenih založb tožilo "glasbeno borzo" Napster Inc. zaradi omogočanja izmenjave glasbenih datotek M...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄12

Zapiski s predavanj na internetu in odgovornost ponudnikov on-line storitev

Špela Mežnar, 4.4.2002

Obligacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Špela Mežnar, Pravna praksa, 12/2002V ZDA je pred nekaj leti izbruhnila prava afera, ko so (predvsem univerzitetni) profesorji(*1) izvedeli, da se na Internetu pojavljajo spletne strani, na katerih komercialni ponudniki objavljajo zapiske z njihovih predavanj(*2). Zapiske so lastnikom spletnih strani pribavljali študentje proti pla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Tisoč manj en člen

dr. Marko Ilešič, 19.4.2001

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 12/2001Ob sprejemu slovenskega pomorskega zakonika Do najobsežnejšega slovenskega zakona, ki ga je doslej sprejel slovenski parlament (in ga tudi v prihodnosti utegne prekositi le Obligacijski zakonik), pot ni bila lahka in še manj kratka. Ko smo pred kar davnimi sedmimi leti na Pravni fakulteti v Ljubl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Ustavno sodišče RS: Obratovalni čas gostinskih lokalov

Avtor ni naveden, 22.4.1999

Ustavno sodišče, Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 12/1999Členi 15, 16 in 17 Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov (Ur. l. RS, št. 15/95, 22/98) niso v neskladju z Ustavo in zakoni. Člen 21 Pravilnika je bil v neskladju z Zakonom o prekrških.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Informacijski viri v EU (18.del)

Jaka Repanšek, 22.4.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 12/1999V nadaljevanju naše redne rubrike predstavljamo seznam strokovne (periodične) literature, ki se ukvarja z temami, povezanimi z evropsko integracijo. Evropski arhiv strokovnih in raziskovalnih dokumentov ERPA (http://eiop.or.at/erpa/) je stalno dopolnjevana baza podatkov, ki omogoča dostop do dokumen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Podaljšanje vozniškega dovoljenja - zdravstveni pregled

Andrej Bokan, 22.4.1999

Cestni promet, Varstvo pri delu

Andrej Bokan, Pravna praksa, 12/1999Imetnik vozniškega dovoljenja je pred leti dobil pozitivno spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo z avtomobilom. Zdravnik je v zdravniškem spričevalu navedel, da mora na kontrolni zdravstveni pregled čez tri leta. V letu 1999 bo dopolnil 76 let. V tem letu mu bo tudi potekla veljavnost ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Vzdrževanje gozdnih cest - prednostna pravica

dr. Andrej Berden, 26.6.1998

Gozdarstvo

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 12/1998S 1.junijem 1998 se je spremenil režim financiranja vzdrževanja gozdnih cest v državnih gozdovih kot dela gozdne infrastrukture. Vzdrževanje gozdnih cest je bilo do tega datuma vključeno v koncesijo bivših upravljalcev državnih gozdov, sedanjih koncesionarjev. S tem datumom pa je prešlo vzdrževanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Elektronsko poslovanje

dr. Krešo Puharič, 26.6.1998

Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Krešo Puharič, Pravna praksa, 12/1998Knjiga je izšla v založbi Atlantis, Ljubljana Knjižna novost, o kateri poročamo, sodi med tista dela, za katera je mogoče že vnaprej reči, da bodo knjigotrška uspešnica. Gre namreč za pomembno knjigo, ki je ne le obogatitev naše in svetovne pravne teorije s področja elektronskega poslovanja, saj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄12

Mednarodno varstvo potrošnikov (XI)

dr. Franc Pernek, 20.6.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 12/1996Temeljno izhodišče držav članic Evropske unije (EU) je, da pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom pogodbenih pogojev, če ga je nanje proizvajalec in (ali) ponu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Prodaja blaga brez navodil v slovenščini

Avtor ni naveden, 29.6.1995

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 12/1995Za kršitev dobrih poslovnih običajev gre, če prodajalec kupcu ne zagotovi navodil za uporabo izdelka v slovenščini. Iz obrazložitve: Na prvi stopnji je sodišče izreklo ukrep zaradi kršitev dobrih poslovnih običajev trgovcu, ki ob prodaji smučarskih vezi kupcu ni dal listin, ki so po veljavni z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Nova evropska podjetniška - korporacijska zakonodaja

dr. Marijan Kocbek, 20.6.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 12/1991Komisija Evropske gospodarske skupnosti je že leta 1970 na podlagi 235. člena pogodbe EGS pripravila osnutek Statuta evropske korporacije - Societas Evropaea, "SE", z namenom, da bi se lahko podjetja v članicah skupnosti prilagodile novim dimenzijam poslovanja v okviru skupnega trga s tem, da bi se ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

2019(4) 2014(1) 2010(1) 2009(1)
2007(3) 2006(1) 2005(1) 2004(1)
2002(3) 2001(1) 1999(3) 1998(2)
1996(1) 1995(1) 1991(3)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.5. MALO GOSPODARSTVO IN OBRT 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

AB C ĆČDĐEFGH I J K LM NOP QR S ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov