O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄5

Evropski potrošniški center Slovenija

Patricij Maček, 6.2.2020

TRGOVINA, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 5/2020Tokrat se kaže vnovič ustaviti pri zdaj že posodobljenem spletnem mestu Evropskega potrošniškega centra Slovenija, ki je od leta 2006 del mreže Evropskih potrošniških centrov, od leta 2014 pa deluje pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Njegova naloga je - kot lahko preberemo -, da potrošnikom svetuje oziroma pomaga pri nakupovanju v državah članicah Evropske unije (EU), na Norveškem ali Islandiji oziroma pri uveljavljanju njihovih pravic pri ponudniku blaga ali storitev v navedenih državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄5

Prehuda zmaga?

Blaž Kovač, 1.2.2018

Gradbeništvo, Urejanje prostora

Blaž Kovač, Pravna praksa, 5/2018Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-64/14 z dne 12. oktobra 2017 odločilo, da sta 152. in 156.a člen Zakona o graditvi objektov neustavna, in zakonodajalcu naložilo, da neustavnost odpravi v enem letu. Odločitev izhaja iz primera rušenja edinega doma pripadniku romske manjšine iz nelegalnega romskega naselja Dobruška vas 35 v Škocjanu, v katerem je v subsidiarnem upravnem sporu zaradi kršitev človekovih pravic Upravno sodišče RS z zahtevo za presojo ustavnosti k odločanju pritegnilo Ustavno sodišče RS. Ustavno sodišče je v primeru prepoznalo širši sistemski problem posega države v dom, zasebnost in družinsko življenje, zato je odločitev apliciralo na celoten sistem izvrševanja odločb o rušenju črnih gradenj, ker ni dovoljšnjih (sodnih) varovalk za preprečitev posega izvršilnih postopkov v človekove pravice. Na žalost prva analiza kaže, da bodo ob tej zmagi najverjetneje najkrajšo potegnili prav pripadniki romske manjšine - ki so to pomembno zmago izborili za vse državljane.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)

Branka Sedmak, 10.2.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, TRGOVINA

Branka Sedmak, Pravna praksa, 5/2017Državni zbor je 22. novembra 2016 sprejel nov Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), ki je začel veljati 3. decembra 2016, uporabljati pa se začne 3. marca 2017. Drugače od svojega predhodnika (ZPotK-1), ki je imel, vključno s prehodnimi in končnimi določbami, 45 členov, ima novi zakon kar 110 členov. V nadaljevanju je prikazanih nekaj novosti, ki jih uvaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Delovanje imenskih strežnikov ISP kot nelojalna konkurenca

Franci Ježek, 9.2.2007

Varstvo konkurence, cene, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Franci Ježek, Pravna praksa, 5/2007univ. dipl. pravnik Imenski strežniki so neločljiv del interneta, saj naslovov IP (npr. 127.0.0.1) - to so nekakšne telefonske številke spletnih strani, - ne vemo na pamet, ampak vtipkamo spletno domeno (npr. siol.net). Računalnik takrat kliče nastavljeni imenski strežnik, naj mu pove, kje je d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Odgovornost lastnika telekomunikacijskega omrežja – udar strele

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Obligacije, Poštni promet in telekomunikacije

, Pravna praksa, 5/2007Sodba II Ips 165/2005 z dne 16. 11. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru Cp 531/2004) ZOR - prvi odstavek 154. člena Strela je zunanji dogodek, ki ga ni mogoče preprečiti, s pravilno ozemljitvijo telekomunikacijskega omrežja, pa se je mogoče izogniti škodi, ki jo udar strele lahko pov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Nakup plovila na lizing in obdavčitev

Avtor ni naveden, 9.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 5/2007Pojasnilo DURS, št. 4236-61/2006, 20. 11. 2006 * Kakšna je razlaga četrtega odstavka 4. člena Zakon o davku na vodna plovila,18 ki določa, da je davčni zavezanec za plovilo, ki je predmet pogodbe o lizingu lahko tudi uporabnik plovila? Zavezanec opisuje primer, ko naš državljan kupi plovilo na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

SMUČANJE: Varnost na smučiščih in žičniških napravah

Tomaž Marušič, 10.2.2005

Žičnice

Tomaž Marušič, Pravna praksa, 5/2005Letošnji SKILEX Slovenija je potekal v avstrijskih Mokrinah od 13. do 16. januarja, večer s tradicionalnim strokovnim delom srečanja pa je zbral udeležence v Ziljski Bistrici. Tudi med kolegi iz Avstrije zelo odmevno predavanje našega sodelavca objavljamo v celoti. Najprej naj nekako obnovim pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄5

Vročanje v interesu pošte

dr. Erik Kerševan, 5.2.2004

Poštni promet in telekomunikacije

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 5/2004V Sloveniji kot sodobni pravni državi, ki se vključuje v širše evropske integracije, se postopno širi zavest ljudi in oblasti, da je delovanje uprave predvsem namenjeno uporabnikom njenih storitev, da gre torej za servisno dejavnost, ki je namenjena primarno zadovoljevanju potreb davkoplačevalcev. S...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄5

LETALSKO PRAVO: O odprtem nebu tudi na Evropskem sodišču

mag. Aleksander Čičerov, 13.2.2003

Sodišča, Zračni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 5/2003Stališča in pogledi v prispevku so izključno avtorjevi. Lanskega 5. novembra je Evropsko sodišče (ECJ) razsodilo, da so bilateralni sporazumi Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Nemčije, Luksemburga, Švedske in Velike Britanije z Združenimi državami Amerike o letalskem prevozu v nasprotju z evrops...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄5

Gradnje - prostor: Javni natečaji, javni razpisi in javna naročila

mag. Tomaž Vesel, 13.2.2003

Proračun, Gradbeništvo

mag. Tomaž Vesel, Pravna praksa, 5/2003ZUreP-1 in ZGO-1 Na novoletni dan 2003 sta pričela veljati nov Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02; v nadaljevanju: ZGO-1) in Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02; v nadaljevanju: ZUreP-1). Ker gre za predpisa, ki urejata obsežno področje, s pomembnim vplivom na pravice i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄5

Iz torkle: To morje je vse, kar imam

dr. Marko Pavliha, 15.2.2001

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 5/2001Tako se začne pesem Morska zvezda, zvezda oceana, ki jo je mladi pesnik France Magajna objavil leta 1985 v svoji zbirki Pesmi o morju, ne vedoč, da bo naše morje pogoltnila morska môra. Ko se je Slovenija osamosvojila, je še istega leta dobila resolucijo o svoji pomorski usmeritvi, ki jo med drugim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5

Rudarstvo: Plačilo za rudarsko pravico

mag. Jože Gregorič, 17.2.2000

Rudarstvo

mag. Jože Gregorič, Pravna praksa, 5/2000Zakon o rudarstvu (Ur. l. RS št., 56/99, v nadalJnjem besedilu: ZRud) v 21. točki 2. člena določa, da je rudarska pravica pravica do raziskovanja oziroma izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske namene, v 14. členu pa, da je nosilec rudarske pravice za njeno izvajanje, torej za raziskovanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Informacijski viri EU (12.del)

Jaka Repanšek, 18.2.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 5/1999V naslednji rubriki o informacijskih virih v Evropski uniji se dotikamo problema, ki je v institucionalnem delovanju unije kar pereč. To je problem uporabe uradnih jezikov, ki jih je v uniji kar enajst. Seveda je ta problem tesno povezan s prevajanjem uradnih in drugih dokumentov, kar bo tudi našim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Gradnja brez lokacijskega in gradbenega dovoljenja

Milan Petek, 19.3.1998

Gradbeništvo

Milan Petek, Pravna praksa, 5/1998Idealni stek prekrškov ali še kaj drugega? Področje kaznovalnega prava, kot so prekrški, nam s svojo množico predpisanih dejanskih stanov prekrškov (s posameznimi zakonskimi ali podzakonskimi predpisi) ponuja obilico primerov, kjer se v praksi lahko preizkušamo v uporabi pravnologičnih pravil, zn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Zakon o varstvu potrošnikov

Živa Drol-Novak, 19.3.1998

Trgovina

Živa Drol-Novak, Pravna praksa, 5/1998Končno, bi lahko rekli ob sprejemu zakona, ki je bil v postopku sprejemanja šest let. Pa ne zaradi zapletenosti razmerij, ki jih ureja, ali politične pomembnosti. Prav narobe, ker ga stranke niso "spoznale" za pomembnega, so ga prehitevali "po desni" vsi predpisi, katerih sprejetje naj bi bilo bolj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄5

Opravljanje in financiranje železniškega prometa - (so)upravljanje javnega podjetja

Avtor ni naveden, 7.3.1996

Gospodarske javne službe (komunala), Železniški promet

, Pravna praksa, 5/1996Določba 3. odstavka 16. člena in določba 18. člena Zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur.l.RS, št. 71/93) nistav neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄5

Mednarodno pravo varstva potrošnikov (IV)

dr. Franc Pernek, 7.3.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 5/1996Veliko pravnih mehanizmov je zagotovljenih, da lahko potrošniki ustrezno ukrepajo, ko razmišljajo o bodočem nakupu, o samem nakupu in o posledicah, ko nastanejo po nakupu določenega blaga ali opravljene storitve. Nasvete, kako naj potrošniki ravnajo na trgu, dobijo predvsem s pomočjo primerjalnih te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄5

Lehmann/Schneider: Gradiva za računalniško pravo, pravo varstva podatkov in telekomunikacijsko pravo

dr. Miha Trampuž, 7.3.1996

Poštni promet in telekomunikacije, Kultura in umetnost

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 5/1996Zbirka poglavitnih dokumentov s področja prava informatike, v nemščini (glavni dokumenti tudi v angleščini in francoščini), preko 1000 strani perforiranih listov (predvideno je ažuriranje zbirke), založba Verlag Dr. Otto Schmitd, naslov: PP 51 10 26, 50946 Köln, Nemčija. Soavtorja zbirka sta ugle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Lovec je pokončal psa

Janez Tekavc, 16.3.1995

Lovstvo in ribištvo

Janez Tekavc, Pravna praksa, 5/1995V začetku februarja je lovec ustrelil psa, ki se je gibal po lovišču na območju Krima, ki ga upravlja Lovska družina Škofljica. Pes se je po lovišču gibal v spremstvu staršev lastnice psa, vendar pa ni bil privezan na vrvici, niti ni bil označen in opremljen z nagobčnikom, kot je to določeno v prime...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Posvetovanje: Metrična restitucija kraja prometne nesreče

Nataša Oven, 16.3.1995

Cestni promet

Nataša Oven, Pravna praksa, 5/1995Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani je 14. februarja 1995 organiziral zanimivo predavanje na temo "Metrična restitucija kraja prometne nesreče oz. stanja objektov in naprav iz običajnih (amaterskih) fotografij". Po kratkem prikazu d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

"Last minute" potovanja

Jure Markič, 16.3.1995

Gostinstvo in turizem

Jure Markič, Pravna praksa, 5/1995V zahodni Evropi se ljudje tudi pol leta vnaprej odločajo, kje bodo preživeli svoj dopust. Temu so se prilagodile tudi turistične agencije, ki programe raznovrstnih letovanj objavijo po več mesecev pred datumom odhoda. Približno mesec pred potovanjem pa se cene še prostih mest močno znižajo. Agencij...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Prevoz nevarnih snovi

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 5/1995Zakon o prevozu nevarnih snovi ni v neskladju z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Ur. l. SFRJ - Mednarodne pogodbe - št. 61 /70, 59/72 in 8/77). Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga vsebuje minimalne standarde za prevoz nevarnih snovi i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Prometni davek od posebnih iger na srečo

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine, Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 5/1995Pobuda za oceno ustavnosti zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo se zavrne. Niso v neskladju z ustavo določbe zakona, po katerih je zavezanec za plačilo posebnega prometnega davka od posebnih iger na srečo pravna oseba, ne glede na njeno notranjo organiziranost.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Potrošnik in pogodbe-Vodič skozi pravne labirinte

Damjan Belič, 10.3.1994

Obligacije, Trgovina

Damjan Belič, Pravna praksa, 5/1994Vsakdo izmed nas vsak dan sklepa pravne posle in vstopa v veliko število pravnih, večinoma pogodbenih razmerij. Pogosto se tega tudi pravniki niti ne zavedajo, pa čeprav so jim profesorji na fakulteti to nekoč menda tudi omenjali. Vsak nakup nizkokaloričnega mleka ali steklenice piva predstavlja pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Plovba tujih ribiških ladij v obalnem morju

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 5/1991Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o obalnem morju in epikontinentalnem pasu SFRJ (Ur. list SFRJ, št. 57/89) je bila črtana določba 37. člena prvotnega besedila zakona in je bil zato zakon dopolnjen in spremenjen. S temi spremembami in dopolnitvami so razmerja na področju plovbe tujih ribi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

2020(1) 2018(1) 2017(1) 2007(3)
2005(1) 2004(1) 2003(2) 2001(1)
2000(1) 1999(1) 1998(2) 1996(3)
1995(5) 1994(1) 1991(2)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

AB CĆČ D ĐEFG HIJ K LM NO P QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov